Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вибір способів формування ООД у тих, кого навчають, та способи реалізаціїНайменування підтеми Ціль Рівень Методи викладу Способи реалізації
Дії викладача Дії тих, хто навчається
1. Визначення і призначення машин. Типи МПС. Сформувати знання формулювати визначення і призначення МПС; класифікувати МПС за різними ознаками (наявність комутації, типом перемикачів струму, потужністю, в залежності від частоти обертання, розташуванню вала) I II Розповідь, ілюстрація плаката, пояснення, конспектування - Приступає до викладу першого питання: Визначення та призначення МПС, розповідь-пояснення ілюструватиметься плакатом із зображенням МПС; - Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Відповідає на виниклі питання, підводить підсумки викладу першого питання; - Приступає до викладу другого питання: Типи МПС, розповідь-пояснення будує на порівнянні різних типів МПС; - Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Відповідає на виниклі питання, підводить підсумки викладу другого питання. - Слухають і сприймають матеріал, розглядають плакат із зображенням МПС; - Записують під диктування основні положення; - Ставлять питання по незрозумілих моментах у викладі.  
2. Пристрій МПС. Сформувати знання називати та характеризувати конструктивні елементи МПС (статор, ротор, обмотки, головний і додатковий полюси, колектор) показувати їх на плакаті. I II Пояснення з елементами розповіді, конспектування, демонстрація макету, ілюстрація плаката - Приступає до викладу першого питання: Основні елементи конструкції машин постійного струму, вивішує плакат «Основні конструктивні елементи МПС», що має всі необхідні позначення конструктивних елементів; пояснює матеріал, супроводжуючи пояснення показом відповідних зображень на плакаті, диктує основні положення, стежить за веденням конспектів;   - Слухають і сприймають матеріал, розглядають плакат із зображенням конструктивних елементів МПС; - Розглядають макет «Колекторний двополюсний двигун постійного струму з трьома зубцями на роторі»;  

 Продовження табл. Б 10

        - Відповідає на виниклі питання, підводить підсумки викладу першого питання; - Приступає до викладу другого питання: Характеристика ротора (якоря), розповідь-пояснення супроводжується демонстрацією макету ротора; - Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Відповідає на виниклі питання, підводить підсумки викладу другого питання. - Приступає до викладу третього питання: Характеристика статора (індуктора), демонструє макет «Колекторний двополюсний двигун постійного струму з трьома зубцями на роторі» пояснює матеріал, супроводжуючи пояснення показом відповідних зображень на макеті, диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Підводить підсумки викладу третього питання, відповідає на виниклі питання. - Записують під диктування основні положення; - Ставлять питання по незрозумілих моментах у викладі. - Слухають і сприймають матеріал, розглядають плакат із зображенням конструктивних елементів МПС; - Розглядають макет «Колекторний двополюсний двигун постійного струму з трьома зубцями на роторі»; - Записують під диктування основні положення; - Ставлять питання по незрозумілих моментах у викладі.  

 


  

Продовження табл. Б 10

3. Принцип дії МПС. Режими роботи. Параметри та характеристики. Сформувати знання про принцип дії МПС; характеризувати режими роботи: двигун та генератор; пояснювати параметри та характеристики МПС: струм двигуна, швидкість обертання, механічні характеристики змішаного та послідовного збудження. I II   Пояснення з елементами розповіді, конспектування, ілюстрація схем - Приступає до викладу першого питання: Принцип дії та режими роботи МПС, розповідь-пояснення ілюструватиметься схемами, що мають всі необхідні позначення; диктує основні положення, стежить за веденням конспектів. - Приступає до викладу другого питання: Параметри та характеристики МПС, пояснює матеріал, супроводжуючи пояснення показом відповідних зображень на схемі, диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Приступає до викладу третього питання: Параметри та характеристики, пояснює матеріал, диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Роздає учням комплект роздавального матеріалу – схеми «Системи збудження МПС», «Механічні характеристики ДПС», пояснює визначення цих термінів, дає вказівку стежити за поясненням по відповідним схемам в комплекті роздавального матеріалу; диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Підводить підсумки викладу третього питання, відповідає на виниклі питання. - Слухають і сприймають матеріал, стежать за поясненнями викладача і розглядають плакат; - Записують під диктування основні положення; - Ставлять питання по незрозумілих моментах у викладі. - Стежать за поясненням викладача, розглядають схеми «Системи збудження МПС», «Механічні характеристики ДПС»  

 


 

Таблиця Б 11

Вибір технологій формування ВД по темі “Пристрій та принцип дії машини постійного струму”Та способи реалізації

Найменування підтеми Ціль Рівень   Форма Методи викладу Засоби закріплення Способи реалізації
Назва Вар’їруємі параметри Дії викладача Дії тих, хто навчається
1. Визначення і призначення машин. Типи МПС. Формування, закріпити уміння формулювати визначення і призначення МПС; класифікувати МПС за різними ознаками (наявність комутації, типом перемикачів струму, потужністю, в залежності від частоти обертання, розташуванню вала) I II фронтальна Бесіда Запитання до бесіди: 1. У чому полягає відмінність у визначенні ДПС і ГПС? 2. Яке призначення МПС? 3. Як класифікують МПС за наявністю комутації? 4. Які існують МПС за типом перемикачів струму? 5. Які ви знаєте МПС в залежності від частоти обертання?   - - Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують теоретичний матеріал, з опорою на конспект відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Продовження табл. Б 11

2. Пристрій МПС. Закріпити уміння називати та характеризувати конструктивні елементи МПС (статор, ротор, обмотки, головний і додатковий полюси, колектор) показувати їх на плакаті. I II Фронтальна, індивідуальна   Бесіда, демонстрація плакатів, розгадування кросворда   3. Покажіть на плакаті задані елементи МПС. 4. Опишіть призначення обмоток заданого елемента МПС 5. Як взаємозалежні між собою наступні конструктивні елементи МПС? 6. Кросворд 3. Статор, ротор, щітки. 4. Обмотки якоря, збудження, компенсаційна. 5. Статор, ротор, щітки, обмотки. 6. Запитання до кросворда: 1) Нерухома частина ЕМ. 2) За допомогою якого елемента ОЯ з'єднується з зовнішнім ланцюгом? 3) Рухлива частина машини. 4) Північний і південний полюси. 5) Нижня, розширена частина сердечника. - Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Видає учням завдання у вигляді розгадування кросворду, допомагає учням з відповідями; - Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал попереднього уроку, з опорою на конспект відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Розгадують кросворд під керівництвом викладача; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Продовження табл. Б 11

3. Принцип дії МПС. Режими роботи. Параметри та характеристики. Закріпити уміння пояснювати принцип дії МПС; характеризувати режими роботи: двигун та генератор; пояснювати параметри та характеристики МПС: струм двигуна, швидкість обертання, механічні характеристики змішаного та послідовного збудження. I II   Фронтальна Бесіда Питання: 1. Які існують режими роботи машин? 2. У чому полягає суть роботи машини в режимі Д. 3. Охарактеризуйте параметри МПС. 1.Режим Д Режим Г 2. Режим Г 3. струм двигуна, швидкість обертання, механічні характеристики змішаного та послідовного збудження     - Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал попереднього уроку, з опорою на конспект відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Таблиця Б 12

Вибір технологій формування КД по темі “Пристрій та принцип дії машини постійного струму”

Та способи реалізації

Найменування підтеми Ціль Рівень   Форма Методи викладу Засоби контролю Способи реалізації
Назва Вар’їруємі параметри Дії викладача Дії тих, хто навчається
1. Визначення і призначення машин. Типи МПС. Проконтролювати уміння формулювати визначення і призначення МПС; класифікувати МПС за різними ознаками (наявність комутації, типом перемикачів струму, потужністю, в залежності від частоти обертання, розташуванню вала) I II Фронтальна Усне опитування Запитання: 1. Для чого призначений заданий тип електричної машини? 2. Дайте визначення електричній машині? 3. Охарактеризуйте типи МПС. 1. ДПС, ГПС. 2. ДПС, ГПС. 3. за наявністю комутації, за типом перемикачів струму, за потужністю, в залежності від частоти обертання, за розташуванням вала - Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання теоретичного матеріалу без опори на конспект (І рівень) з опорою на конспект (ІІ рівень) відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Продовження табл. Б 12

2. Пристрій МПС. Проконтролювати уміння називати та характеризувати конструктивні елементи МПС (статор, ротор, обмотки, головний і додатковий полюси, колектор) показувати їх на плакаті. I II Фронтальний, усний; індивідуальна, письмова   Комбінований: опитування, самостійна робота 1. Покажіть на плакаті конструктивний елемент МПС 2. Картка-завдання: укажіть які на малюнку 2 під цифрами 1,5,6 представлені елементи?   1. Ротор, статор, щітки, обмотки. Колектор. 2. Цифри     - Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Видає учням картки-завдання; - Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал уроку; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - відповідають письмово на відповіді, які представлені в картки-завданні; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

 


Продовження табл. Б 12

3. Принцип дії МПС. Режими роботи. Параметри та характеристики. Проконтролювати уміння пояснювати принцип дії МПС; характеризувати режими роботи: двигун та генератор; пояснювати параметри та характеристики МПС: струм двигуна, швидкість обертання, механічні характеристики змішаного та послідовного збудження. I II   Фронтальна Усне опитування Питання: 1.У яких режимах можуть працювати машини? 2.Охарактеризуйте роботу машини в режимі Г. 3. Опишіть принцип дії МПС. 4. Охарактеризуйте системи збудження МПС. 5. Якими технічними параметрами характеризується МПС? Режим Г, Режим Д   4. незалежна, паралельна, послідовна або змішана   - Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Підводить підсумки усного опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал уроку; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

 

 


Таблиця Б 13

Складання перспективного-поурочного плану викладу теми

“Пристрій та принцип дії машини постійного струму”

№ уроку Тема уроку Час Ціль уроку Базові знання Тип уроку Методи, застосовувані на уроці
  Визначення і призначення машин. Типи МПС. 90 хв   Сформувати, закріпити, проконтролювати уміння формулювати визначення і призначення МПС; класифікувати МПС за різними ознаками (наявність комутації, типом перемикачів струму, потужністю, в залежності від частоти обертання, розташуванню вала) Магнітне й електричне поля. ПП матеріали, провідники. Магнітний потік, електричний струм Комбінований урок; формування ООД, ВД КД Розповідь, ілюстрація плаката, пояснення, конспектування, бесіда, усне опитування  
Пристрій МПС. 45 хв Сформувати уміння називати та характеризувати конструктивні елементи МПС (статор, ротор, обмотки, головний і додатковий полюси, колектор) показувати їх на плакаті. Властивості міді, марки сталей, електричний ланцюг, магнітний потік, ЕДС Урок формування нових знань, формування ООД Пояснення з елементами розповіді, конспектування, демонстрація макету, ілюстрація плаката, бесіда, комбіноване опитування
Принцип дії МПС. Режими роботи. Параметри та характеристики. 45 хв Сформувати, закріпити, проконтролювати уміння пояснювати принцип дії МПС; характеризувати режими роботи: двигун та генератор; пояснювати параметри та характеристики МПС: струм двигуна, швидкість обертання, механічні характеристики змішаного та послідовного збудження. Магнітний потік, визначення напруги, потужності Комбінований: формування ООД, ВД Пояснення з елементами розповіді, конспектування, ілюстрація схем, бесіда, усне опитування
Загальні відомості про МПС. 45 хв Проконтролювати всі знання, уміння, отримані при вивченні даної теми Знання, отримані на попередніх уроках Урок контролю Опитування, контрольна робота

 

 


Таблиця Б 14


Просмотров 565

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!