Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця. “Збиральник електричних машин і апаратів” Структура об’єкта вивчення Види діяльності Узагальнена структура змісту навчання Набір тем програми“Збиральник електричних машин і апаратів”

Структура об’єкта вивчення Види діяльності Узагальнена структура змісту навчання Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
Техніка   Техніка: загальні відомості про ЕМ і А Пристрій, принцип дії ЕМ і А різного типу; призначення, види, галузь застосування машин і апаратів
Технологія Технологічна Загальна технологія Слюсарні роботи: розмітка, виправлення, рубання, гнучка, різання, обпилювання, свердління, розгортання, нарізування різьблення. Технологія слюсарно-зварювальних робіт: зборка нероз’ємних з’єднань, зборка рознімних з’єднань, зборка деталей, що обертаються, з’єднань, зборка механізмів передачі обертання. Основи електромонтажної справи.
Конкретна технологія: відомості про зборку ЕМ Зборка електричних машин, зборка електричних апаратів, зборка електровимірювальних приладів
Організація і керування Організаційно-управлінська Організація виробництва Організація робочого місця, робочих бригад
Економіка Організаційно-управлінська Економіка Основи економіки виробництва, роль економіки в сфері виробництва, економічна доцільність в експлуатації електроустаткування. Енергозберігаючі технології.
Охорона праці Організаційно-технологічна ОП і ТБ Протипожежні заходи. Правила ТБ на підприємстві. Основи гігієни праці і виробничої санітарії. Санітарні вимоги, пропоновані робітничим майстерням. Професійні захворювання і проф. ушкодження.
Правові питання Управлінська Правові норми галузі Режим роботи і правила внутрішнього розпорядку на виробництві й у навчальних майстернях. Права й обов’язки адміністрації і робітників. Штрафні санкції за невиконання обов’язків
Екологія Організаційно-технологічна Екологія Вплив електромагнітних полів на навколишнє середовище і людину. Методи і засоби захисту.
Наукові дослідження Науково-дослідна

Таблиця Б 6

Тематичний план з дисципліни «Спецтехнологія» для підготовки робітника за фахом “Збиральник електричних машин і апаратів”

№ тижня № тем Теми Кількість годин
ПЕРШИЙ КУРС I півріччя
Вступ
Основи гігієни праці і виробничої санітарії
1-2   Економічна доцільність експлуатації електрообладнання
2-13 Загальні відомості про електричні машини: – електричні машини постійного струму; – електричні машини змінного струму; – спеціальні електричні машини.  
13-17 Загальні відомості про електричні апарати: – електричні апарати до 1 кВ; – електричні апарати понад 1 кВ  
II півріччя  
17-21 21-25 25-31 Технологія слюсарно-складальних робіт
Загальні відомості про збирання машини
Основи електромонтажної справи
31-34 ТБ, електробезпечності і протипожежні заходи на підприємстві
Вплив електромагнітних полів на стан навколишнього середовища і людини
ДРУГИЙ КУРС I півріччя    
1-17 Технологія збирання електричних машин
II півріччя  
17-34 Технологія збирання електричних машин (продовження)
ТРЕТІЙ КУРС I – півріччя    
1-17 Технологія збирання електровимірювальних приладів
Всього годин:

 

 


Таблиця Б 7

Постановка оперативних цілей навчання за темою “Пристрій та принцип дії машини постійного струму”

N рівня Цілі, що виражені в переліку дій тих, хто навчається   Еталони дій
умови результат критерії оцінки
I Уміти показувати конструктивні елементи ЕМ на плакаті, відрізняти МПС від машин змінного струму за істотними ознаками, за схемами розрізняти способи збудження. Базові знання попередніх дисциплін – Фізика: 1. Е.П. 2. ЕМПС 3. Правило правої, лівої руки Електротехніка: 1. 3акон Ома 2. Е.Д.С. Правильно показані конструктивні елементи. Правильно показані МПС і машини змінного струму. За схемами правильно названі способи збудження. 80% правильних відповідей; 20% – допущено неточності при показі МПС і її конструктивних елементів на плакаті
II Уміти пояснювати конструкцію ЕМ, пояснювати принцип дії ГПС і ДПС, характеризувати режими роботи. Давати визначення і приводити опис призначення МПС. Виконання дій першого рівня: правильно показані конструктивні елементи МПС і машини змінного струму; за схемами правильно названі способи збудження. Правильно описана конструкція МПС , пояснено принцип дії, охарактеризовано режими роботи, описане призначення МПС. 90% правильних відповідей; 10% – допущені неточності при характеристиці режимів роботи МПС
III Визначати матеріал, з якого виготовляються полюси статора в залежності від потужності машини, вибирати тип обмотки в залежності від потужності. Визначати можливість використання МПС і їхню потужність у залежності від галузі промисловості. Виконання дій першого і другого рівнів: правильно описана конструкція МПС, пояснений принцип дії, охарактеризовані режими роботи, описане призначення МПС. Обґрунтований вибір матеріалу, з якого виготовляються полюси статора в залежності від потужності машини, обраний тип обмоток, визначена можливість використання МПС і їхня потужність у залежності від галузі промисловості 75% правильних відповідей; 25% – допущені неточності при виборі типу обмоток МПС

 

 

 

 

Рис. Б 1 Фрагмент логічної структури з теми “Пристрій та принцип дії машини постійного струму”
Таблиця Б 8Просмотров 577

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!