Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика різних типів задачОзнака класифікації Типи задач Загальна характеристика
За способом вираження умов Кількісні Вимагають одержання конкретного кількісного результату.
Якісні Призначені для розуміння фізичного змісту явищ. Для їхнього рішення необхідні тільки логічні міркування.
За цільовим призначенням Для самостійної роботи Припускає знання алгоритму рішень і наявність усіх необхідних засобів для самостійного рішення.
Для закріплення (формування) умінь Припускає формування діяльності в процесі рішення.
Для контролю Припускає наявність усіх необхідних умінь для рішення.
За ступенем складності і рівнем активності Предметні (прості) Потребують застосування готової формулу, використання одного закону. Цільове призначення складається в засвоєнні і закріпленні основних фізичних понять, формул, одиниць виміру величин. Вирішуються на першому етапі формування розумових дій
Комбіновані Для їхнього рішення необхідно використати кілька формул, знайти логічні зв'язки між ними. Вони носять елемент новизни, створюють утруднення в тих, яких навчають.
Логічні Містять безліч етапів і дій. При їхньому рішенні потрібно без опори на орієнтири, правильно зрозуміти умови, вибрати необхідні дані, відсіяти зайві і виконати безліч етапів і дій
Творчо-психологічні. Задачі дослідницького характеру, коли поставлена проблема і немає стандартного шляху рішення. При цьому можлива і психологічна сторона – від суб'єкта потрібні зусилля волі і розуму, щоб не піддатися спокусі йти по легкому шляху, рухатися стереотипно, не поспішати прийняти удаване за реальне і розібратися, а не йти найкоротшим шляхом

Таблиця А 18

Приклад розробки комплекту задач по темі “Розрахунок простого ланцюга постійного струму з лінійними елементами”

№ з/п Ціль Завдання Вар’їруємі величини Рішення
Уміти розпізнавати в ряді виражень необхідне. Уміти характеризувати параметри. Яке з приведених виразів відповідає законові Ома для повного ланцюга? У яких одиницях виміряються параметри, що входять у дану формулу? а) ; б) ; в) ; г) . Математичні вирази електротехніки. ; ; ; .
Уміти знаходити еквівалентний опір при різних видах з'єднань елементів електричного ланцюга. У приведеній схемі визначити еквівалентний опір. Схема з'єднання елементів. (послідовне); (послідовне) (паралельне); (повне);  
3 Уміти користуватися основними співвідношеннями в ланцюзі з рівнобіжним і послідовним з'єднанням елементів для розрахунку параметрів електричного ланцюга До джерела напругою підключені послідовно два прилади з опорами і . Розрахувати струм і напругу на окремих ділянках електричного ланцюга Числові значення , і . Кількість приладів і види їхніх з'єднань. ; ; ; .

 


Продовження табл. А 18

Уміння вирішувати нестандартні задачі, аналізувати різні ситуації. Дві лампи з номінальними даними: ( ; ) і ( ; ), причому включені в мережу з напругою . Яка з ламп горить яскравіше? Схема з'єднання ламп. Напруга, потужності – струм лампи, – опір лампи при лампи №2 споживає менший струм і має більший опір. При послідовному з'єднанні по лампах проходить той самий струм, але напруга і потужність другої лампи буде більше ніж першої. Отже, друга лампа буде горіти яскравіше.

ДОДАТОК Б


Просмотров 1106

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!