Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Діяльність педагога по контролю навчального процесуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Види діяльності педагога Функції контрольної діяльності Процедури контрольної діяльності педагога
Проектувальна діяльність Контрольно-проектувальна 1.1. Визначення мети контролю і змісту контрольованого навчального матеріалу на основі еталонів цілей навчання. 1.2. Аналіз умов проведення контролю (матеріальні умови), наявність технічних і дидактичних засобів контролю. 1.3. Вибір типу і виду контролю в залежності від мети, функцій і змісту контрольованих умінь. 1.4. Вибір методу контролю (по виду спілкування з учнями, по характеру оцінювання результатів контролю). 1.5. Визначення відповідних форм контролю (по масовості охоплення, що веде ролі суб'єкта, використовуваним засобам контролю). 1.6. Розробка різнорівневих засобів контролю. 1.7. Рецензування засобів контролю. 1.8. Визначення критеріїв оцінки.
Практична діяльність Контрольно-виконавча 2.1. Пояснення учням мети контролю; часу, що відводиться на перевірку, і критеріїв оцінки результатів навчання. 2.2. Спостереження за учнями на етапі здійснення зворотного зв'язку під час контролю. 2.3. Виявлення (перевірка) сформованості професійних умінь учнів за допомогою засобів контролю. 2.4. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів за розробленими критеріями оцінки. 2.5. Облік (фіксація) результатів оцінювання.
Дослідницька діяльність Контрольно-аналітична 3.1. Статистична обробка результатів навчальної діяльності. 3.2. Кількісний і якісний аналіз результатів контролю і виявлення причин неуспішності. 3.3. Аналіз ефективності застосованої технології контролю. 3.4. Розробка диференційованої програми надання індивідуальної (або груповий) допомоги відстаючими учнями. 3.5. Розробка спеціальних заходів, що коригують, за результатами самоаналізу діяльності педагога.

 


Таблиця А 16

Основні вимоги до контролю діяльності тих, кого навчають.

Найм. вимоги Характеристи-ка Способи реалізації
Професійна спрямованість   Технологія контролю формування професійної діяльності повинна бути професійно спрямована і включати всі необхідні характеристики мети (еталони) формованої професійної діяльності.
Об'єктивність: Інформативність (змістовність) Створення такої системи завдань, які охопили б усі дози навчального матеріалу і відповідали всім необхідним рівням його засвоєння.
Диференційованість перевірки Вибір завдання в залежності від базових знань учнів, їхніх індивідуальних особливостей, типу темпераменту і мислення. Підбір засобів підбора в залежності від цілей даного курсу або теми (розділу). Вибір способів контролю в залежності від змісту навчального матеріалу.
Валідність Наявність достатньо великої кількості задач і завдань для контролю (тобто варіативність завдань) Надійність розроблених засобів контролю в залежності від цілей навчання, змісту матеріалу, що перевіряється.
Систематичність   Не можна піддавати контролеві те, що засвоєно тільки на першому рівні (первинного ознайомлення). Не варто прибігати до контролю якщо викладач упевнений, що всі ті, яких навчають, цілком справляться з завданням. При перевірці сформованих професійних умінь на кінцевих етапах діяльності контроль може бути епізодичним; контролювати можна за кінцевим результатом. Добре організований поточний (етапний) контроль може зняти необхідність у підсумковому. Варто застосовувати різні форми і методи контролю, включаючи взаємоконтроль, контроль парами, самоконтроль.
Правильна організація контролю Індивідуальний характер Видача індивідуальних завдань. Оцінка кожного учня з роз’ясненням індивідуальних помилок. Виключення колективного прийому заліків і іспитів.
  Гласність Мати чіткі критерії оцінки виконання контрольних завдань Роз’яснювати тим, хто навчається дані критерії перед початком виконання завдання. Обов'язкове коментування результатів контролю з викладом правильних рішень і поясненням помилок.
  Етична відношення до тих, кого навчають, Віра в можливості і перспективи кожного того, кого навчають, в одержанні кращих результатів. Уселяння групі тих, яких навчають, у цілому і кожному окремо, що усі вони здатні і можуть перебороти труднощі навчання і страх до контролю. Перед поясненням нового матеріалу попередження тих, яких навчають, про можливі помилки і труднощі по засвоєнню і висловлення надії, що усі вони зможуть їх перебороти. Оптимістичне відношення викладача до успіхів тих, яких навчають.

 

Таблиця А 17

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 570

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!