Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристики груп трудових процесівГрупи трудових процесів Приклади трудових процесів Основна учбово-виробнича характеристика ТП Основні особливості процесу виробничого навчання
1 група ТП, основні частини яких можуть бути самостійними частинами процесу навчання.   Обробка металу на верстатах (токар); слюсарні роботи (слюсар); складальні і монтажні роботи (збирач, монтажник). Для електроенергетики: електромонтажник; збирач. Велика повторюваність операцій при невеликій їхній варіативності на різних виробах. Можливість обчислення, варіювання операцій у виробничих умовах. Наявність комплексів операцій. Повна можливість організації професійного навчання при виконанні типових виробничих робіт. Необхідність уведення навчальних об'єктів для відпрацьовування деяких первісних прийомів обробки.
2 група ТП, основні частини яких не можуть бути самостійними частинами процесу навчання. Обслуговування основних процесів хімічного виробництва (апаратник). Обслуговування енергетичних установок. Обслуговування автоматичних верстатів і ліній металообробки (наладчик, оператор). Невелика повторюваність операцій при значній варіативності в зв'язку із ситуацією. Неможливість або значні труднощі вичленовування операцій у виробничих умовах. Відсутність комплексів операцій. Вивчення основ професії з застосуванням тренажерів, макетів, імітаторів, схем навчальних агрегатів, рішення технологічних ситуаційних задач, виконання робіт з навчально-виробничими алгоритмами.
3 група ТП, що займають проміжне значення між 1 і 2 групами . Будівельні роботи. Обслуговування текстильних верстатів. Транспорт. Велика повторюваність операцій при труднощах їхнього вичленовування у виробничих умовах. Відсутність комплексів операцій. Сполучення навчання на основі продуктивної праці за професією з виконанням розрахунково-розбирально-збірних і лабораторно-практичних робіт на полігоні й у майстернях.

 

 


Таблиця А 4

Характеристика навчальної групи

Показники навчальної групи Значення показників, що варіюються
1. Середній бал за опорних дисциплін «3» → 5% «4» → 75% «5» → 20% «3» → 15% «4» → 45% «5» → 40% «3» → 70% «4» → 25% «5» → 5% «3» → 35% «4» → 60% «5» → 5% «3» → 10% «4» → 70% «5» → 20% «3» → 60% «4» → 30% «5» → 10% «3» → 35% «4» → 40% «5» → 25%
2. Поведінкова характеристика групи – дисциплінованість; – згуртованість; – наявність позитивного лідера; – доброзичливість одним до одного – недисциплінованість; – роз’єднаність; – відсутність лідера; – агресивність – недисциплінованість; – згуртованість; – наявність негативного лідера; – доброзичливість одним до одного – дисциплінованість; – роз’єднаність; – відсутність лідера; – байдужність одним до одного – дисциплінованість; – згуртованість; – наявність позитивного лідера; – доброзичливість одним до одного – недисциплінованість; – згуртованість; – наявність негативного лідера; – доброзичливість одним до одного – недисциплінованість; – роз’єднаність; – відсутність лідера; – агресивність
3. Переважний тип мислення Логічний тип мислення Образний тип мислення Логічний тип мислення Образний тип мислення Логічний тип мислення Образний тип мислення Логічний тип мислення
4. Відношення до майбутньої професії Позитивне Байдужне Позитивне Байдужне Байдужне Позитивне Байдужне
5. Відношення до предмету Позитивне Негативне Негативне Позитивне Негативне Позитивне Негативне
6. Переважний тип темпераменту Холерик Сангвінік Меланхолік Флегматик Холерик Сангвінік Меланхолік
7. Місце проживання (переважно) Місцевий Місцевий Іногородній Іногородній Місцевий Іногородній Іногородній
8. Соціально-економічне становище Важке Достатнє Достатнє Важке Достатнє Важке Достатнє

Таблиця А 5

УЗАГАЛЬНЕНІ ПЛАНИ ВИКЛАДЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для тем про особливості здійснення технологічних процесів

1. Сутність технологічного процесу.

2. Послідовність здійснення окремих технологічних етапів.

3. Характеристики етапів і використовуване устаткування.

4. Вимоги до здійснення технологічних етапів і процесів в цілому.

 


Просмотров 1210

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!