Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бінарні дії викладача і тих, хто навчається на уроціСтруктурні елементи уроку Дії викладача Дії тих, хто навчається
     

 

Приклад розробки бінарних дій викладача і учнів на уроці наведений у таблицях Б 14, В 14, Д 14 додатках Б, В, Д, відповідно.

 

Складання висновку до курсового проекту.

 

Висновок до курсового проекту повинний знаходитися в повному взаємозв’язку з вступом і основною змістовною частиною. Це припускає вказівку:

· важливості виконаної розробки;

· об’єкт і предмет дослідження;

· ступінь реалізації поставлених задач;

· основні етапи проведеного дослідження;

· результати дослідження й особливості їх використання.


ДОДАТОК А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

___________________________________

спеціальності____________________________________________________________________________________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. _________ - 20 __рік

 


Таблиця А 1

Найменування спеціальностей

№ з/п Профіль підготовки Найменування робочої спеціальності
1. Електромеханічний профіль:   1. Слюсар-збирач РЕА і приладів. 2. Монтажник РЕА і приладів. 3. Контролер РЕА і приладів. 4. Оператор автоматичної лінії підготовки і пайки електрорадіоелементів на друкованих платах. 5. Збирач напівпровідникових приладів і мікросхем. 6. Монтажник радіо- і спеціального устаткування літальних апаратів. 7. Слюсар-механік електромеханічних приладів і систем. 8. Електромонтажник-схемник. 9. Збирач електровимірювальних приладів. 10. Слюсар-механік по РЕА. 11. Регулювальник РЕА і приладів. 12. Оператор ЕОМ. 13. Обплітальник проводів і кабелів. 14. Пропитчик кабелів і проводів. 15. Електрослюсар по ремонті електричних машин. 16. Наладчик верстатів і маніпуляторів із програмним керуванням. 17. Електромеханік по ліфтах. 18. Обмотник елементів електричних машин.
2. Енергетичний профіль:   Робочі професії: 1. Електрослюсар з ремонту електричних машин. 2. Електромонтер з ремонту ПЛЕП. 3. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 4. Електромонтажник з силових мереж та електроустаткування. 5. Електрослюсар з ремонту трансформаторів. 6. Електрослюсар з ремонту електричних машин. 7. Електромонтер-лінійник з монтажу ПЛ високої напруги і контактної мережі. 8. Електромонтер з обслуговування електроустаткування. 9. Електромонтер з ремонту електроустаткування. 10. Обмотувальник елементів електричних машин. 11. Бронеобмотчик проводів і кабелів. 12. Електромонтер – кабельщик. 13. Обплітальник проводів і кабелів. 14. Електромонтер з обслуговування підстанцій. 15. Електромонтер з експлуатації розподільних мереж. Молодший спеціаліст, бакалавр: 1 Технік-електрик. 2 Технік-енергетик. 3 Технік-конструктор (електротехніка). 4 Технік-технолог (електротехнік). 5 Електрик дільниці. 6 Електрик цеху. 7 Енергетик дільниці. 8 Енергетик цеху.

Продовження таблиці А 1Комп’ютерний профіль Робочі професії 1. Оператор ПК. 2. Слюсар з ремонту та обслуговування обчислювальної техніки. Молодший спеціаліст, бакалавр: 1. Спеціаліст з інформаційної безпеки (спеціалізація: «Організаційне забезпечення захисту інформації»). 2. Спеціаліст з програмного забезпечення інформаційних технологій. 3. Спеціаліст з інформаційної безпеки (спеціалізація: «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»). 4. Спеціаліст з інформаційних ресурсів». 5. Спеціаліст з програмування у комп’ютерних системах. 6. Спеціаліст з обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж». 7. Спеціаліст з автоматизованих систем обробки інформації та керування. 8. Спеціаліст з системного адміністрування 9. Технік з обслуговування засобів обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж. 10. Спеціаліст з програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем.

 
Таблиця А 2

Основні рівні професійної кваліфікації, їхня характеристика відповідно до видів діяльності

Рівень     Загальна характеристика   Тип навчального закладу     Рівні Сфера використання видів діяльності
Освітній Освітньо-кваліфікаційний Технологічна Проектувальна Організаційна Науково-дослідна
Діяльність відповідно до загального алгоритму з однозначним набором відомих операцій у рамках вузлів або окремих елементів технологічного процесу (ремонт, налагодження, монтаж, виготовлення, складування). ПТУ, старші класи загальноосвітньої школи, НКК Загальне повне, середнє спеціальне Робоча кваліфікація У рамках вузла Відсутня У рамках бригади Відсутня
Діяльність відповідно до заданого алгоритму без конструювання або часткою конструювання, охоплює весь технологічний процес на виробництві. ВНЗ 1, 2 рівнів акредитації: технікум, коледж Базове вище Молодший спеціаліст бакалавр У рамках технологічного циклу Проектування окремих елементів У рамках ділянки Відсутня
Діяльність з використанням складних алгоритмів, що вимагають конструювання рішення, яке охоплює весь технологічний процес на виробництві. ВНЗ 3,4 рівнів акредитації: інститути, академії, університети Повне вище Спеціаліст У рамках підприємства У рамках підприємства Організація роботи підприємства Елементи постановки завдань
Інформаційно-продуктивна діяльність щодо створення теоретичних положень, яка вимагає умінь висувати гіпотезу, вирішувати проблему, доводити гіпотезу. Академії, університети, наукові центри підвищення кваліфікації Науковий Магістр, кандидат наук, доктор наук У рамках галузі У рамках підприємства У рамках підприємства Переважає

 


Таблиця А 3


Просмотров 446

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!