Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Складання вступу до курсової роботи“Вступ” випереджає розроблений дидактичний проект підготовки фахівця, але оформляється, як правило, останнім.

Задачею цього розділу є обґрунтування актуальності здійснюваної проектувальної діяльності, зазначення її основних напрямків, значення отриманих результатів і особливостей їхнього використання в педагогічній теорії і практиці.

Для виконання даної задачі “Вступ” повинен бути розроблений відповідно до плану:

1. Соціальна потреба (актуальність) розробки проекту підготовки конкретного фахівця. Протиріччя, що існують у системі професійної освіти і розв’язувані в ході даного проектування.

2. Об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження в межах курсового проектування.

3. Основні етапи дослідження, у ході яких вирішуються поставлені завдання.

4. Результати дослідження й особливості їх використання.

5. Обсяг і структура роботи.

Розкриття першого пункту вимагає визначення й опису тих аспектів політичного, економічного, духовного життя країни, що в умовах ринкових відносин, упровадження досягнень НТП перетерпіли істотних змін. Варто підкреслити протиріччя, що загострилося в цих умовах, між необхідністю підготовки фахівця, який би кваліфіковано справився зі своїми професійними обов’язками в мінливих виробничих структурах, і відсутністю забезпечуючої (регламентуючої) цю підготовку документації. Проблема розробки проекту підготовки робітника за фахом “…” обумовлює вибір теми даного педагогічного дослідження.

Дослідницький (категоріальний) апарат включає об’єкт, предмет, мету, завдання.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й є обраним для вивчення (об’єктом може бути процес підготовки робітника конкретної спеціальності, самостійна підготовка учнів, структура змісту професійної підготовки студентів тощо).

Предмет дослідження – один з аспектів (частина, сторона, властивості) об'єкта, що досліджується.

Мета дослідження повинна відбивати бажаний результат.

Сукупність підцілей, заданих у деякій послідовності, що забезпечують, тим самим, бажаний результат дослідження, являють собою завдання дослідження.Завдання дослідження і зміст роботи повинні бути приведені у відповідність. Отже, задачами можна вважати:

1. Проаналізувати умови здійснення професійної діяльності робітника за фахом “...”.

2. Визначити програму професійної підготовки фахівця.

3. Сконструювати дидактичні матеріали за темою “...” курсу “...”.

4. Визначити технології навчання майбутніх фахівців на рівні теми розділу, теми уроку й обґрунтувати свій вибір.

Рішення поставлених задач сприяє одержанню результату проектування – методики формування професійно необхідних умінь у майбутнього фахівця. Важливо, при цьому, відзначити особливості використання результату, підтвердивши тим самим актуальність проектувальної діяльності.

Вступ варто завершити зазначенням частин і розділів роботи, загальної кількості сторінок.

 

 


Виконання І розділу “Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом “…”.

Зміст даного розділу представлено на рис. 1.1.

 

 
 

 


Рис. 1.1 Зміст І розділу курсової роботи “Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом “…””.


Проектування програми професійної підготовки фахівця можливо при наявності повного уявлення про дії, що складають процес професійної діяльності цього фахівця, вимоги до якості і швидкості їх виконання. З метою одержання такого представлення необхідно здійснити аналіз діяльності, що з позицій системного підходу повинний починатися з встановлення її зовнішніх зв’язків. Зовнішні зв’язки професійна діяльність фахівця утворює з тією або іншою галуззю економіки. Описуючи таку галузь (енергетичну, електромеханічну, хіміко-технологічну тощо) важливо не тільки показати її стан у теперішній час і перспективи розвитку, але і підкреслити значення для її функціонування окремих видів робіт, виконання яких входить в обов’язки конкретного фахівця, а отже, і актуальність підготовки такого фахівця.Для розкриття пункту “Характеристика галузі господарської діяльності фахівця” пропонуються варіанти планів:

 

І варіант

1. Модернізація технічних систем (технологій виробництва) … галузі господарської діяльності в умовах ринкових відносин, НТП.

2. Значення обслуговування позначених технічних систем (процесу виробництва).

3. Актуальність підготовки фахівця, в обов’язки якого входить обслуговування технічних систем (забезпечення технологій виробництва).

4. Затребуваність дидактичного проекту підготовки фахівця.

 

ІІ варіант (переважно для електроенергетичних спеціальностей)


Просмотров 434

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!