Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Організаційні вказівки щодо здійснення курсового проектування3.1. Склад і обсяг курсової роботи, планування і організація роботи над нею.

Дидактичний проект включає два великих розділи:

1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом “...”.

2. Проектування технологій навчання за темою “...” курсу “...”.

Обсяг індивідуального проекту приблизно складає 60 однобічних сторінок друкованого тексту. При цьому визначальним є зміст роботи.

У цілому дидактичний проект має наступну структуру:

Вступ.

1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом “...”.

1.1. Аналіз професійної діяльності фахівця.

1.1.1. Характеристика галузі господарської діяльності фахівця.

1.1.2. Визначення видів діяльності фахівця.

1.1.3. Аналіз кожного виду діяльності на предмет загальних вимог щодо організації професійної підготовки.

1.2. Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця.

1.2.1. Визначення професійне призначення й умови використання фахівця.

1.2.2. Побудова функціональної структури діяльності фахівця та постановка стратегічних цілей навчання.

1.2.3. Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця.

1.3. Розробка змісту професійної підготовки фахівця.

1.3.1. Постановка тактичних цілей навчання за циклом дисциплін (загально професійна, професійно теоретична підготовки)

1.3.2. Угрупування змісту навчання з дисципліни.

1.3.3.Побудова тематичного плану дисципліни “…”.

2. Проектування технологій навчання по темі “...” курсу “...”.

2.1. Постановка оперативних цілей навчання.

2.2. Конструювання дидактичних матеріалів.

2.2.1. Вибір джерел інформації.

2.2.2. Конструювання плану викладення теми.

2.2.3. Конструювання контурного конспекту за темою.

2.3. Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації (формування) базових знань.

2.3.1. Аналіз базових знань учнів (студентів).

2.3.2. Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання.

2.4. Проектування основних технологій навчання.

2.4.1. Проектування мотиваційних технологій навчання.

2.4.2. Проектування технології формування ООД.2.4.3. Проектування технологій формування ВД.

2.4.4. Проектування технологій формування КД.

2.5. Складання перспективного-поурочного плану викладення теми.

2.6. Розробка бінарних дій викладача й учнів (студентів) на уроці (занятті) “...”.

Висновок.

Використана література.

Додатки.

 

Виконання дидактичного проекту будується таким чином: видана викладачем частина завдання виконується студентами самостійно, а його захист і корекція – на заняттях в аудиторії. Спланований викладачем обмін думками дозволяє затвердитися студентам у правильності отриманих висновків, ознайомитися з можливими іншими підходами до рішення тих або інших питань, перевірити свої знання, уміння при розгляді особливостей підготовки інших фахівців, розвити комунікативні здібності.

Розподіл проектувальних дій студентів у межах семестру показано на нижче приведеному графіку.

 

Графік роботи над курсовою роботою

№ п/п Найменування етапу Тиждень проектування
 
1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом “…”...                              
1.1. Аналіз професійної діяльності фахівця.   *                          
1.1.1 Характеристика галузі господарської діяльності фахівця.   *                          
1.1.2 Визначення видів діяльності робітника.   *                          
1.1.3 Аналіз кожного виду діяльності на предмет загальних вимог щодо організації професійної підготовки.     *                        
1.2. Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця.       *                      
1.2.1 Професійне призначення й умови використання фахівця       *                      
1.2.2 Побудова функціональної структури діяльності фахівця та постановка стратегічних цілей навчання.       *                      
                                                 

Продовження графіка роботи1.2.3 Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця.       *                    
1.3. Розробка змісту професійної підготовки фахівця.           *                
1.3.1 Постановка тактичних цілей навчання за циклом дисциплін (загально професійна, професійно теоретична підготовки).           *                
1.3.2 Угрупування змісту навчання з дисципліни.           *                
1.3.3 Побудова тематичного плану дисципліни “…”.           *                
2. «Проектування технологій навчання за темою «…» курсу «…».                            
2.1. Постановка оперативних цілей навчання.               *            
2.2. Конструювання дидактичних матеріалів.               *            
2.2.1. Вибір джерел інформації.               *            
2.2.2 Конструювання плану викладення теми.               *            
2.2.3 Конструювання контурного конспекту за темою.               *            
2.3. Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації (формування) базових знань.                   *        
2.3.1. Аналіз базових знань учнів (студентів)                   *        
2.3.2. Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання.                   *        

 
Продовження графіка роботи

2.4 Проектування основних технологій навчання.                       *    
2.4.1 Проектування мотиваційних технологій навчання                       *    
2.4.2 Проектування технології формування ООД.                       *    
2.4.3 Проектування технології формування ВД.                       *    
2.4.4 Проектування технологій формування КД.                       *    
2.5 Складання перспективного-поурочного плану викладу теми                           *
2.6. Розробка бінарних дій викладача й учнів (студентів) на уроці (занятті) «…»                           *

 

Своєчасне виконання розділів курсової роботи, активна поведінка на заняттях, а також обов’язковий виступ з розробленим дидактичним проектом дає можливість студентові одержати диференційований залік «автоматом».


Просмотров 384

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!