Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Визначення груп крові за допомогоюПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

моноклональних реагентів-антитіл (МКА)

Анти-А та анти-В

 

Показання до виконання: визначити групу крові.

Навчальна мета

Уміти

- підготувати обладнання;

- визначати групи крові за допомогою моноклональних реа­гентів-антитіл.

Матеріальне оснащення

- біла порцелянова пластинка;

- флакони або ампули з МКА анти-А та анти-В по 20 доз (Ідоза= ОДмл);

- пробірка з досліджуваною кров'ю;

- піпетки в склянці;

- скляні палички в лотку;

- бікс із гігроскопічною ватою;

- склянка з ізотонічним розчином;

- олівець для скла;

- лоток для відходів;

- пакет для клінічних відходів;

- ємність із дезрозчином;

- документація, ручка.

 

Етапи Зміст Обґрунтування
І   Початковий Підготовка до дій   1 . Підготуйте оснащення Температура в приміщенні повинна бути від 15°С-25°С    
2. Перевірте прозорість МКА
3. Вимийте й висушіть руки
  Основний 1 . Визна­чення групи крові   4. Позначте олівцем для скла на білій пластинці групи крові зліва направо А(П), В(ІП):
А(ІІ) В(ІІІ)

 

5. Візьміть піпетку
6. Наберіть піпеткою МКА анти-А з відповідного флакона
7. Нанесіть піпеткою велику краплю МКА анти-А (0,1мл) на пластинку в місці з позначкою "А(П)"
8. Покладіть піпетку в лоток для відходів
9. Візьміть іншу піпетку
  10. Наберіть піпеткою МКА анти-В з відповідного флакона  
11. Нанесіть піпеткою велику краплю МКА (0,1 мл) на пластинку в місці з позначкою "В(Ш)"
12. Покладіть піпетку в лоток для відходів
13. Візьміть наступну піпетку
14. Наберіть піпеткою кров з про­бірки з досліджуваною кров'ю
15. Нанесіть піпеткою поруч з кожною краплею антитіл по од­ній маленькій краплі (0,01 мл), в 10 разів меншій від краплі антитіл, крові
16. Покладіть піпетку в ємність із дезрозчином Подбати про ін­фекційну безпеку
17. Візьміть скляну паличку  
18. Змішайте нею кров і МКА анти-А
19. Візьміть кульку вати з бікса
20. Промийте паличку ізотоніч­ним розчином і витріть її ватною кулькою
21. Покладіть паличку й вату в лоток для відходів Подбати про ін­фекційну безпеку
  22. Повторіть пункти 17, 18, 19, 20, 21 відповідно до крапель крові і МКА анти-В
23. Похитайте пластину протягом 3 хв
    2. Резуль­тати реакції 24. Оцініть результати реакції. Результат може бути позитивним або негативним: - позитивний: у суміші з'являється аглютинація (склеювання) еритроцитів у вигляді видимих неозброєним оком дрібних червоних агрегатів, які швидко зливаються і утворюють великий аглютинат; - негативний: крапля залишається рівномірно забарвленою, аглютинати в ній не виявляються Аглютинація звичайно настає в перші 3 с    
    3. Тракту­вання результатів 25. Можливі чотири комбінації результатів:  

 

Результати досліджу­ваної крові з МКА Досліджу­вана кров належить до групи
анти-А анти-В
- - Оαβ
+ - Аβ(ІІ)
- + Вα(ІІІ)
+ + АВ(ІV)
Наявність аглютинації підтверджує, що в крові є відповідні антигени  

 

    Заключний Завершення дій   26. Покладіть скляні палички, піпетки, пластинку, пробірки в ємність із дезрозчином Подбайте про ін­фекційну безпеку
27. Спорожніть лоток у пакет для клінічних відходів    
28. Покладіть лоток у ємність із дезрозчином    
29. Вимийте й висушіть руки    
З0. Зробіть запис у відповідну документацію

Література

1. "Визначення груп крові за системами АВО, резус та імунних
антитіл".
Інструкція Київського науково-дослідного інституту ге­
матології та переливання крові та Львівського науково-дослідного
інституту патології крові та трансфузійної медицини": Наказ МОЗ
України №164 від 05.07.1999. - С. 9-12.

2. Чепкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія
та інтенсивна терапія: Підручник. - К.: Вища шк., 2004

АЛГОРИТМ №6

до проведення практичної навички

 

Проведення проб групової та індивідуальної сумісності

 

Правила та техніка проведення гемотрансфузії

 

Показання до виконання: провести проби на групову та індивідуальну сумісність, підготуватися до проведення гемотрансфузію.

Навчальна мета

Уміти

1. підготувати обладнання;

2. допомогти лікарю провести проби на сумісність крові донора і реципієнта;

3. допомогти лікарю провести гемотрансфузію.

Матеріальне оснащення

1. 1.пробірка із сироваткою крові реципієнта (хворого);

2. пробірка з кров'ю донора;

3. біла порцелянова пластинка;

4. пробірки порожні в штативі;

5. піпетки в склянці;

6. склянка з ізотонічним розчином;

7. склянка з розчином поліглюкіну 33%;

8. скляні палички;

9. бікс із гігроскопічною ватою;

10.лоток для відходів;

11.флакон з дезрозчином;

12.ємність із дезрозчином;

13.пакет для клінічних відходів;

14.венозний джгут;

15.система для переливання крові;

16.пакет із донорською кров'ю;

17.рукавички, маска, фартух;

18.флакон з етиловим спиртом 70%;

19.клейонка;

20.подушечка-валик;

21.документація, ручка.

 

 3. Прове­дення венепункції

 

 

 

 

 

4. Прове­дення біологічної проби.

 

 

 

 

 

 

 

 

3Заключний

Завершення дій

 

 

 

 

 

 

Етапи Зміст Обґрунтування
І   Початковий Підготовка додій   1. Підготуйте все необхідне для виконання маніпуляції. Хворий непритомний  
2 . Покладіть хворого в зручне для нього положення    
3. Вимийте й висушіть руки    
  Основний 1. Проведен­ня проби на індивіду­альну сумісність крові за антигенами системи АВО   4. Візьміть піпетку  
5. Наберіть нею краплю сироват­ки крові хворого з пробірки  
6. Нанесіть краплю на пластинку  
7. Покладіть піпетку в ємність з дезрозчином  
8. Візьміть іншу піпетку      
9. Наберіть нею краплю крові донора з пробірки, у 10 разів меншу від краплі сироватки  
10. Нанесіть цю краплю поруч з краплею сироватки  
11. Покладіть піпетку в ємність із дезрозчином Подбати про ін­фекційну безпеку
12. Візьміть скляну паличку  
13. Змішайте нею кров і сироватку  
14. Візьміть кульку вати з бікса  
15. Витріть паличку ватною кулькою  
16. Покладіть паличку й вату в лоток для відходів  
17. Очікуйте результат протягом 5 хв, періодично похитуючи пластинку  
18. Оцініть результат: - кров сумісна, якщо не виникла реакція аглютинації; - кров несумісна, якщо виникла реакція аглютинації  
    2. Проведен­ня проби на Індивіду­альну сумісність крові за антигеном системи резус із застосуван­ням 33% розчину поліглюкіну   19. Візьміть порожню пробірку  
20. Візьміть піпетку  
21. Наберіть нею дві краплі сироватки крові хворого  
22. Налійте сироватку в порожню пробірку  
23. Покладіть піпетку в ємність із дезрозчином Подбати про ін­фекційну безпеку
24. Візьміть іншу піпетку  
25. Наберіть нею краплю розчину поліглюкіну 33%  
26. Налийте розчин у пробірку, де вже налита крапля сироватки крові донора  
27. Покладіть піпетку в лоток  
28. Візьміть іншу піпетку  
29. Наберіть нею краплю крові донора, у 10 разів меншу від краплі сироватки хворого  
З0. Налийте кров у пробірку із сироваткою хворого і поліглюкіном  
31. Покладіть піпетку в ємність із дезрозчином  
32. Візьміть пробірку із сумішшю в напівгоризонтальне положення і пе­ремішуйте суміш протягом 5 хв  
33. Візьміть піпетку  
34. Наберіть нею 3 мл ізотонічного розчину  
35. Додайте розчин до суміші  
36. Покладіть піпетку в лоток  
37. Перемішайте вміст пробірки, 2 рази перевертаючи її і не перебовтуючи суміші  
38. Оцініть результат: - кров сумісна, якщо не виникла реакція аглютинації; - кров несумісна, якщо виникла реакція аглютинації  
    3. Прове­дення венепункції   39. Надягніть рукавички, маску, фартух  
40. Підключіть систему для переливання крові до пакету з кров'ю донора  
41. Зробіть венепункцію хворому згідно з відповідним алгоритмом  
4. Прове­дення біологічної проби.   42. Відкрийте затискувач на системі  
43. Уведіть струминно 15 мл крові  
44. Закрийте затискувач таким чином, щоб кров потрапляла у вену дуже повільно  
45. Введіть ще 2 рази по 15 мл крові і зачекайте по 3 хв між уведеннями  
46. Оцініть результат: - якщо у хворого не виникає прискорення пульсу і дихання, зниження АТ - кров сумісна і інфузію можна продовжувати  
    Заключний Завершення дій   47. Покладіть скляні палички, піпетки, пластинку, пробірки в ємність із дезрозчином Подбати про ін­фекційну безпеку
48. Спорожніть лоток у пакет для відходів    
49. Покладіть лоток у ємність із дезрозчином    
50. Зніміть рукавички і фартух    
38. Оцініть результат: - кров сумісна, якщо не виникла реакція аглютинації; - кров несумісна, якщо виникла реакція аглютинації
39. Надягніть рукавички, маску, фартух
40. Підключіть систему для переливання крові до пакету з кров'ю донора
41. Зробіть венепункцію хворому згідно з відповідним алгоритмом
42. Відкрийте затискувач на системі
43. Уведіть струминно 15 мл крові
44. Закрийте затискувач таким чином, щоб кров потрапляла у вену дуже повільно
45. Введіть ще 2 рази по 15 мл крові і зачекайте по 3 хв між уведеннями
46. Оцініть результат: - якщо у хворого не виникає прискорення пульсу і дихання, зниження АТ - кров сумісна і інфузію можна продовжувати
47. Покладіть скляні палички, піпетки, пластинку, пробірки в ємність із дезрозчином Подбати про ін­фекційну безпеку
48. Спорожніть лоток у пакет для відходів
49. Покладіть лоток у ємність із дезрозчином
50. Зніміть рукавички і фартух

Література

Шевченко Ю.Л., Жибург Е.Б. Безопасное переливание крони: Руководство для врачей. - СПб: Питер, 2000, - С. 41 - 42.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 555

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!