Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Декларація з податку на додану вартість 

Завдання.У січні 2010 року підприємство здійснило такі операції (табл. 14.1). Підприємство має право на бюджетне відшкодування. Від’ємне значення строки 22.2 декларації за жовтень (попереднього звітного періоду) складає 3784 грн. За результатами звітного періоду підприємство приймає рішення суму бюджетного відшкодування отримати на свій розрахунковий рахунок в банку. При цьому розрахунки з постачальниками за операціями, що спричинили залишок від’ємного значення ПДВ, проведені в повному обсязі. Заповнити декларацію з податку на додану вартість (в додатку А наведена форма декларації).

 

Таблиця 14.1 – Вихідні дані для виконання завдання

Види операцій підприємства Обсяги операцій без ПДВ, грн.
Операції, що оподатковуються ПЖА за ставкою 20%
Операції, що оподатковуються ПДВ за ставкою 0%
Операції, що не є об'єктом оподаткування
Придбано товари на території України з ПДВ, з метою їх використання у господарській діяльності для таких операцій:                    
що оподатковуються за ставкою 20% і 0%
що не оподатковуються

 

 

Продовження табл. 14.1

Придбано товари на території України без ПДВ, з метою їх використання у господарській діяльності для здійснення операцій, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20% і 0%
При імпорті товарів сплачено ПДВ на митниці. Товар в подальшому буде використовуватися в операціях, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20%

 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №15

Декларація з податку на прибуток підприємства

Завдання.Результати реалізації товарів (робіт, послуг) підприємств за 1 квартал 2010 року наведені в табл. 15.1

Дані щодо балансової вартості запасів на початок та кінець звітного періоду та про використання запасів не в господарській діяльності наведені в табл. 15.2

Прибуток від операцій з цінними паперами склав 3000 грн.

В жовтні 2009 року підприємству повернений товар, відвантажений у ліпні 2009 року, вартість якого складає 18000 грн., в тому числі ПДВ – 3000 грн.

Крім того, за згодою сторін збільшена вартість виконаних підприємством робіт у вересні 2009 року, на 4200 грн., в тому числі ПДВ – 700 грн.

До складу валових витрат підприємством віднесено витрати на придбання виробничих запасів в сумі 6055613 грн., товарів – 23374 грн., робіт (послуг) – 1050201 грн.


Таблиця 15.1 – Результати реалізації товарів (робіт, послуг)

Показник, грн. Варіант
Відвантажено готову продукцію за договорами купівлі-продажу
Надано робіт (послуг) 140009,1 186352,1 204987,3 225486,1 248034,7 272838,1
Відвантажено виробничих запасів 13313,3 14644,63 16109,09 21441,2 23585,32 25943,86 28538,24
Надійшло на банківський рахунок підприємства коштів від покупців за оплату товарів в якості попередньої оплати у звітному періоді 1370620,9
Отримано в касу підприємства передплату від покупців 1348,6 1483,46 1631,806 1794,987 1974,485 2171,934 2389,127 2628,04 2890,844
Всього

Таблиця 15.2 – Розрахунок приросту балансової вартості запасівПоказник На початок звітного періоду Запаси, використані не в господарській діяльності На кінець звітного періоду Приріст «-» Убуток «+» (2-3-4)
Балансова вартість запасів усього, у тому числі:        
на складах (місцях зберігання)  
у незавершеному виробництві  
у готовій продукції  
малоцінні та швидкозношувальні предмети    
на оптових складах  
у роздрібній торгівлі    
матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.    

 

Витрати на оплату праці склали 911919 грн.

Витрати на обов’язкове державне страхування прийняти 38% від заробітної плати.

Податки і збори, сплачені підприємством за звітний період відображено в табл. 15.3.

Крім того, на ремонт основних фондів у звітному періоді підприємством було витрачено 63000 грн. Сума амортизаційних відрахувань склала 975051.

Ґрунтуючись на представленій інформації потрібно заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства (в додатку Б надана форма декларації з податку на прибуток підприємства). 

Таблиця 15.3 – Суми нарахованих податків, зборів, що включаються до валових витрат

Показник Сума
Суми нарахованих податків, зборів, обов’язкових платежів  
державне мито
плата за землю
податок з власників транспортних засобів
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету
збір за спеціальне використання природних ресурсів
збір за забруднення навколишнього середовища
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів
комунальний податок

 

 

Додаток А


Просмотров 295

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!