Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз обсягу наданих послуг в динаміці і за структурою 

Завдання 1. Використовуючи дані наведені в табл. 7.1 необхідно визначити динаміку реалізації транспортних послуг, розрахувавши базисні й ланцюгові темпи зростання, темп приросту та середньорічний темп приросту їх реалізації.

Для розрахунку використовуйте наступні формули:

1) темп зростання базисний:

, (7.1)

де Yi – обсяг наданих послуг в звітному періоді;

Yбаз – обсяг послуг наданих в базисному періоді.

 

2) темп зростання ланцюговий:

(7.2)

3) темп приросту:

(7.3)

 

4) середньорічний темп зростання:

 

(7.4)

 

5) середньорічний темп приросту:

 

(7.5)

 

Таблиця 7.1 - Динаміка реалізації транспортних послуг

Рік Варіант Обсяг реалізації послуг, тис.грн Темп росту Темп приросту,
базисний ланцюговий
1,3      
2,4      
5,7      
6,8      
0,9      
1,3      
2,4      
5,7      
6,8      
0,9      
1,3      
2,4      
5,7      
6,8      
0,9      
1,3      
2,4      
5,7      
6,8      
0,9      
1,3      
2,4      
5,7      
6,8      
0,9      
Среднегодовое значение    

Використовуючи отримані результати зобразіть графічно динаміку реалізації транспортної продукції.

Завдання 2.Використовуючи дані табл. 7.2 (підприємство надає 5 видів транспортних послуг, питому вагу кожного виду в загальному обсязі визначають виходячи з табл.7.1) необхідно провести аналіз виконання плану надання послуг по структурі.Найчастіше аналіз структури продукції проводять використовуючи спосіб найменшого числа. Суть даного методу полягає у виборі меншої з двох сум, тобто вибирається фактична сума, але за умови, що вона не перевищує планове значення.

При цьому коефіцієнт планової структурності розраховується по формулі:

 

Отримані результати представити у вигляді табл.7.3.

 

Таблиця 7.2 – Структура виробництва

план 2009 факт 2009
Продукція виду А – 15% Продукція виду А – 25%
Продукція виду Б -10% Продукція виду Б -15%
Продукція виду В – 25% Продукція виду В –20%
Продукція виду Г -35% Продукція виду Г -25%
Продукція виду Д -15% Продукція виду Д -15%

 

 

Таблиця 7.3 – Виконання плану виробництва по структурі

Вид транспортної продукції Випуск продукції по плану 2009 Випуск продукції по факту 2009 Фактичний обсяг продукції по плановій структурі Обсяг продукції, прийнятої в розрахунок
тис. грн пит. вага, % тис. грн пит. вага, %
А            
Б            
В            
Г            
Д            
Всього            
Коефіцієнт планової структурності    

 На підставі отриманих результатів зробити висновки.

 

 

Практичне заняття № 8

Формування та аналіз собівартості в процесі прогнозування отримання додаткового прибутку

Завдання 1.Визначити оптимальний обсяг виробництва транспортної продукції, оптимальні ціни, при яких гранична виручка перевищуватиме граничні витрати підприємства. Базова ціна передбачає рентабельність виробництва транспортної продукції 10%. Підприємство може виробляти транспортну продукцію у обсягах, наведених у таблиці 8.1.

 

Таблиця 8.1 – Вихідні дані

Обсяг виробництва, од. транспортної продукції Собівартість транспортної продукції, грн
варіант варіант
1,3 2,4 5,7 6,8 9,0 1,3 2,4 5,7 6,8 9,0

 

Результати розрахунку доцільно представити у наступному вигляді (табл.8.2).

 

Таблиця 8.2 – Результати аналізу собівартості

Обсяг виробництва, од Собівартість транспортної продукції, грн Собівартість од. транспортної продукції, грн Граничний прибуток Ціна од. транспортної продукції Прибуток
Середня   Додаткова на 1 од. min max min max min max
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Вказівки до виконання1) Середня собівартість од. транспортної продукції при заданому обсязі виробництва:

, (8.1)

де S – собівартість повного обсягу продукції, грн

Q – обсяг виробництва продукції, од.

 

2) Собівартість 1од. додатково виробленої транспортної продукції:

. (8.2)

 

3) Базова (максимальна) ціна на вироблену продукції встановлена за базо­вим рівнем виробництво ( перший варіант ) і передбачає рівень рентабельності 10%:

 

Цб=S1*Kрен (8.3)

 

4) Прибуток мінімальний:

 

(8.4)

 

5) Прибуток максимальний:

 

; (8.5)

 

6) Мінімальний граничний прибуток:

 

; (8.6)

 

7) Максимальний граничний прибуток:

 

. (8.7)

Завдання 2. Використовуючи вихідні дані наведені в табл.8.3 і формули для розрахунку необхідно:

- провести аналіз структури собівартості й основних показників ефективності діяльності підприємства;

- визначити значення невідомих показників.

Для розрахунку використовуйте наступні формули:

1) виручка:

Вр=Цод*Q, (8.8)

 

де ВР – виручка від реалізації, грн;

Цод – ціна одиниці продукції;

Q – обсяг виробництва, шт.

2) Прибуток:

Пр=ВР-S, (8.9)

де S – собівартість одиниці продукції.

 

3) Рівень рентабельності:

Ур= ПР / S. (8.10)

Таблиця 8.3 – Вихідні дані

Показник од.вим.
Виручка, ВР грн      
Обсяг реалізації, Q шт      
Рівень рентабельності, УР   0,220 0,180     0,25
Ц од. грн      
Собівартість, S грн.        
Sод. грн      
Прибуток, Пр грн.        
ПРод грн    
Матеріальні витрати, М грн.      
% 0,630     0,6 0,63
ФОП грн.    
% 0,101     0,095  
Амортизація грн.   450000,000    
% 0,120     0,069 0,073
Інші витрати грн.        
%       0,236  

Практичне заняття №9


Просмотров 743

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!