Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка впливу вартісного чинника на обсяг надання послуг 

З метою отримання обґрунтованих результатів розрахунків під час порівняння їх значень необхідно враховувати умови порівнянності показників, оскільки порівнювати можна тільки якісно однорідні величини. Незіставність може бути викликана зміною вартості, ціни, обсягу виробництва, якості, структури та різними тимчасовими рамками.

 

Завдання 1.У табл. 6.1 приведена інформація щодо обсягів надання послуг і вартості різних видів транспортних послуг, що надаються, в плановому (базисному) і звітному періодах.

Необхідно розглянути можливості нейтралізації окремих чинників на конкретних прикладах:

розрахувати плановий і фактичний обсяги послуг, що надаються;

фактичний обсяг надаваних послуг по цінам планового періоду;

фактичний і дійсний приріст обсягу послуг, що надаються (без умови зміни ціни в звітному періоді, з урахуванням зміни ціни в звітному періодах).

На підставі отриманих результатів зробити висновки.

Вказівки до виконання

1. Фактичним приростом вартості продукції (індекс вартості продукції або товарообігу) є відношення вартості продукції поточного (звітного) періоду до вартості продукції в базисному періоді і визначається по формулі:

 

, (6.1)

де p0, p1 – ціна продукції в базисному і звітному періодах, грн;

q0, q1 – обсяг виробництва в базисному і звітному періодах, шт.

 


Таблиця 6.1 – Влив вартісного фактора на обсяг наданих послуг

Варіант Вид транспортної послуги План базисного періоду Факт звітного періоду Фактичний обсяг по плановим цінам Фактичний приріст Дійсний приріст
кількість наданих послуг, од ціна, грн сума дохода, грн кількість наданих послуг, од ціна, грн сума дохода, грн кількість наданих послуг, од ціна, грн сума дохода, грн без зміни ціни зі зміною ціни
1,3 А 27,25            
2,4 20,15            
5,7 23,1            
6,8 25,5            
0,9 27,8   29,7          
1,3 Б 37,5            
2,4   38,5          
5,7   42,3          
6,8 27,25            
0,9 20,15            
1,3 В 25,5            
2,4 27,8   29,7          
5,7 30,2   33,5          
6,8 23,1            
0,9 25,5            
Всього - -   - -   - -        

Даний показник показує в скільки разів зросла (зменшилася) вартість продукції (товарообігу) звітного періоду в порівнянні з базисним, або скільки відсотків складає зростання (зниження) вартості продукції. 2. Дійсний приріст без зміни ціни продукції (товарообігу) – індекс фізичного обсягу продукції - розраховується як відношення вартості фактичного обсягу валової продукції по планових цінах до вартості планового обсягу валової продукції:

, p- const, (6.2)

де p0q1 – вартість виробництва товарів (послуг) поточного періоду в цінах базисного періоду, грн;

p0q0 - фактична вартість товарів (послуг) в базисному періоді, грн.

Для забезпечення порівнянності валової продукції, її фізичний обсяг в звітному і базовому періодах необхідно розраховувати в цінах базового періоду, тобто показники необхідно виразити в однакових порівняльних цінах.

Дана процедура необхідна для того, щоб привести в зіставний вигляд вартість обсягів виробництва звітного і базового періодів. Даний показник показує в скільки разів зросла (зменшилася) вартість продукції (товарообігу) через зростання (зниження) обсягів виробництва, або скільки відсотків складає зростання (зниження) вартості продукції в результаті зміни фізичного обсягу її виробництва.

 

3. Дійсний приріст зі зміною ціни продукції (товарообігу) – індекс цін – показує в скільки разів зросла (зменшилася) вартість продукції через зміну цін, або скільки відсотків складає зростання (зниження) вартості продукції в результаті зміни цін:

, 6.3)

де p1q1 – фактична вартість продукції поточного періоду, грн;

p0q0 – умовна вартість тих же товарів (послуг) в цінах базисного (планового) періоду.

Як відомо, вартість продукції це добуток кількості товару на його ціну.

Такий самий зв'язок існує між індексами вартості, фізичного обсягу і цін, тобто:

Ipq = Ip*Iq..Даний коефіцієнт дозволяє перевірити правильність розрахунку коефіцієнта фактичного приросту.

 

Практичне заняття №7


Просмотров 306

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!