Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Горизонтальний і вертикальний аналіз витрат на надання послуг 

Аналіз витрат на надання послуг дозволяє визначити планову і фактичну структуру витрат, встановити, за рахунок яких статей витрат і на скільки змінилася собівартість перевезень, виявити резерви підприємства зі зниження собівартості перевезень, визначити шляхи їх мобілізації.

Все це дозволяє зробити горизонтальний та вертикальний аналіз витрат. Сутність горизонтального аналізу полягає в співставленні даних підприємства за два періоди в відносному та абсолютному вигляді.

Вертикальний аналіз дозволяє зробити висновки про структуру витрат та надає можливість проаналізувати динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає в тому, що загальну витрат підприємства приймають за сто відсотків, а кожну окрему представляють у вигляді відсоткової частки від прийнятого базового значення.

За даними табл. 3.1 провести аналіз витрат на надання транспортних послуг, результати представити у вигляді табл.3.2:

1) аналіз плану витрат на перевезення.

2) аналіз планової і фактичної структури витрат;

3) аналіз абсолютних, відносних і допустимих відхилень витрат.

Вказівки до виконання

Першим етапом проведення аналізу витрат на надання послуг є співставлення звітних і планових даних та визначення структури витрат (табл. 3.2).

Виконання плану за статтею витрат (графа 4, табл. 3.2) розраховується за формулою:

 

, (3.1)

де Вф, Впл – фактична і планова сума витрат, грн.

 


Таблиця 3.1 – Вихідні дані

Статті витрат Варіант
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Змінні витрати, тис. грн:                    
Основна та додаткова заробітна плата водіїв 1418,2 1457,2 1322,2 1456,3 1523,1 1324,5 1367,8 1232,1 1423,5
автомобільне паливо 1184,5 1262,5 1045,2 1213,2 1145,6 1243,9 1232,6 1321,2 1372,1 1389,7
мастильні та ін. експлуатаційні матеріали 43,2 43,8 34,6 45,1 44,9
знос та ремонт автомобільних шин 315,3 272,2 324,6 412,1 365,2 312,4 453,7 465,1 423,1 411,2
ТО і ПР автомобілів
Амортизація рухомого складу 704,5 774,6 702,1 765,1 723,8 721,4 751,2 716,1 765,9
Постійні витрати, тис. грн:                    
Амортизація рухомого складу 234,3 312,1 254,1 321,4 265,1 314,7 213,4 326,8 260,8 276,5
інші витрати 1140,3 1354,1 1123,4 1326,4 1132,6 1373,2 1162,8 1376,3 1135,8 1387,3
Всього, тис.грн 6176,9 6666,8 5917,3 6424,5 6320,2 6696,7 6264,2 6817,2 6332,2 7020,6
Статті витрат
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Змінні витрати, тис. грн: 4970,6 5383,9 5252,7 5230,2 5176,4 5144,6 5493,0 5892,4 5439,0 5402,0
Основна та додаткова заробітна плата водіїв 1254,8 1321,5 1465,1 1478,4 1321,4 1211,5 1432,6 1565,1 1543,6 1565,8
Відрахування на соціальні заходи 466,8 491,6 545,0 550,0 491,6 450,7 532,9 582,2 574,2 582,5
автомобільне паливо 1438,6 1598,6 1545,8 1597,1 1658,4 1721,4 1823,1 1911,1 1543,7 1432,1
мастильні та ін. експлуатаційні матеріали 42,1 46,1 44,8 45,1 46,9 43,1
знос та ремонт автомобільних шин 454,7 470,1 312,1 215,4 312,1 324,6 312,1 345,7 403,2 367,5
ТО і ПР автомобілів
Амортизація рухомого складу, що нараховується залежно від пробігу 701,6 789,1 723,6 746,3 724,1 780,3 721,4 790,3 714,2 765,1
Постійні витрати, тис. грн: 1358,6 1678,9 1569,5 1738,6 1645,8 1378,2 1369,3 1463,7
Амортизація рухомого складу 215,4 316,8 215,4 370,8 223,1 324,2 254,6 317,9 243,6 342,1
інші витрати 1143,2 1362,1 1354,1 1367,8 1138,9 1321,6 1123,6 1324,1 1125,7 1121,6
Всього, тис.грн 6329,2 7062,8 6822,2 6968,8 6538,4 6790,4 6871,2 7534,4 6808,3 6865,7

Таблиця 3.2 – Аналіз виконання плану витрат на перевезення

Статті витрат Сума витрат, грн Виконання плану, % Структура витрат, %
План Звіт План Звіт Відхилення
Змінні витрати, тис. грн:            
Основна та додаткова заробітна плата водіїв            
автомобільне паливо            
відрахування на соціальні заходи            
мастильні та інші експлуатаційні матеріали            
знос та ремонт автомобільних шин            
технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів            
Амортизація рухомого складу, що нараховується залежно від пробігу            
Постійні витрати, тис. грн:            
Амортизація рухомого складу, що нараховується залежно від терміну служби            
інші витрати            
Всього, тис.грн            

 Структура витрат (графи 5, 6, табл. 3.2) представляє собою відсоткове співвідношення статей витрат в їх загальному обсязі. Питома вага і-ї статті витрат визначається за формулою:

 

, (3.2)

 

де Ві – сума витрат за і-ю статтею, грн.;

В – загальна сума витрат, грн..

За розрахунками табл. 3.2 необхідно зробити висновки щодо виконання плану витрат за окремими статтями, структури витрат, змін в структурі витрат.

Звітні дані не завжди дорівнюють плановим у зв’язку з деякими змінами, що відбулися за об’єктивними причинами (зміни складу і структури парку рухомого складу, середньої відстані перевезення вантажу, номенклатури і складу вантажообігу), тому перед тим, як співставляти звітні дані з плановими, планові показники перераховують по витратам на фактично виконаний обсяг транспортної продукції з урахуванням змін, що відбулися. Ці зміни враховує показник, що називається аналітичною сумою витрат.

Аналітична сума змінних витрат розраховується за формулою:

 

, (3.3)

 

де Взм. од. пл. – планові змінні витрати на одиницю продукції, грн.

L – загальний пробіг, км.

З урахуванням того, що у звітному періоді структура парку рухомого складу підприємства суттєво не змінилася, аналітичну суму постійних витрат приймаємо на плановому рівні.

Результати розрахунків заносяться в табл. 2.3.

 

Абсолютні перевитрати (графа 5, табл. 3.3) розраховується за формулою:

 

, (3.4)

 

де Взв, Впл – звітна та планова сума витрат, грн.

Відносні перевитрати (графа 7, табл. 3.3) розраховуються за формулою:

 

, (3.5)

 

де Ван – аналітична сума витрат.

Допустимі перевитрати (графа 10, табл. 3.3) знаходяться за формулою:

 

(3.6)

Таблиця 3.3 – Аналіз абсолютних, відносних і допустимих відхилень витрат

Стаття витрат Сума витрат, тис. грн Відхилення (перевитрати або економія)
План Звіт Аналітична Δабс Δвідн Δдоп
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Змінні витрати, тис. грн:                  
Основна та додаткова заробітна плата водіїв                  
автомобільне паливо                  
відрахування на соціальні заходи                  
мастильні та інші експлуатаційні матеріали                  
знос та ремонт автомобільних шин                  
технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів                  
Амортизація рухомого складу, що нараховується залежно від пробігу                  
Постійні витрати, тис. грн:                  
Амортизація рухомого складу, що нараховується залежно від терміну служби                  
інші витрати                  
Всього, тис.грн                  

Допустимі перевитрати показують максимально можливе зростання витрат підприємства.

За проведеними розрахунками необхідно визначити, чи було підвищення витрат виправданим, на яку суму підприємство має змогу підвищити ще свої витрати.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4


Просмотров 389

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!