Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Робота з базами даних в ExcelМета роботи: створення бази даних (БД) в Excel і використання методів аналізу даних за певними умовами. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор.18-20).

Завдання 1. На аркуші 1 розмістити індивідуальна БД

Таблиця Л9.1

Прізвище Ім’я По батькові Рік нар. Кредит Місто Фізика Мат. Інформ. Графіка
Артемов Борис Петрович контракт Одеса
Артемов Борис Кузьмич бюджет Рені
Богданов Сергій Романович бюджет Одеса
Буртик Михайло Іванович контракт Одеса
Зайцева Рита Петрівна контракт Одеса
Іванов Іван Іванович контракт Одеса
Іванов Іван Петрович контракт Миколаїв
Мелков Олександр Петрович бюджет Херсон
Мелков Сергій Ілліч бюджет Миколаїв
Романов Леонид Петрович бюджет Іллічівськ
Рибалко Леонид Кузмич контракт Очаків
Сідоров Іван Сергійович бюджет Іллічівськ
Смірнов Володимир Іванович бюджет Львів
Шарков Олександр Кузмич бюджет Рені
Петін Іван Кузмич контракт Львів

Завдання 2. Виконання команди Автофільтр. Аркуш 1 копіюється на аркуш 2, на якому виконується фільтрація даних з використанням умов, які наведені в таблиці Л9.3 для кожного варіанту.Таблиця Л9.2

№ вар Ім'я поля Автофільтр (операція ИЛИ)
Прізвище За двома прізвищами
Ім'я За двома іменами
По батькові За двома по батькові
Рік народження За двома роками
Кредит За Бюджетом
Місто За двома містами
Прізвище За двома прізвищами
Ім'я За двома іменами
По батькові За двома по батькові
Рік народження За двома роками
Кредит За Контрактом
Місто За двома містами
Ім'я За двома іменами
По батькові За двома по батькові
Рік народження За двома роками

Завдання 3. Розширений фільтр. Аркуш 1 копіюється на аркуш 3, на якому виконується розширена фільтрація. Варіанти завдань представлені в таблиці Л9.3.

Таблиця Л9.3

Імена Номера варіантів
полів
Прізвище Å Å       Å   Å   Å Å     Å  
Ім'я Å   Å Å     Å       Å   Å   Å
По батькові Å       Å     Å   Å   Å      
Рік народж.   Å Å     Å     Å   Å Å     Å
Кредит       Å     Å Å Å       Å   Å
Місто     Å   Å       Å       Å Å  
Фізика Å     Å Å     Å              
Математ.     Å     Å Å       Å Å Å Å  
Інформат.   Å     Å   Å   Å Å       Å Å
Графіка   Å   Å   Å       Å   Å      

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення БД . Чим відрізняється БД від ЕТ?

2. Поясніть поняття запису в БД.

3. Що значить однотипні дані і однаковий формат у полі запису БД?

4. Що розуміють під формою даних у БД?

5. Як додати і видалити запис у БД?

6. Які операції можна виконувати над БД?

7. Коли можливе сортування записів у БД за трьома ключами?

8. В чому зміст команди Автофільтр і Розширений фільтр у БД?

9. Які загальні положення застосування команди Розширений фільтр?

 

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 10

Реалізація процесів обробки масивів даних засобами Excel

Мета роботи:організація обчислювальних процесів обробки одновимірних і двовимірних масивів в Excel. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор. 12-16).

Завдання 10. 1. Робота з одновимірними масивами. Дано одновимірний масив X=(xi), i=1,2,...,12. Скласти Excel таблицю для рішення завдань, представлених у таблиці Л10.1.

Таблиця Л10.1.

№ вар Умова
Знайти суму елементів, більших 10, індекси яких непарні.
Обчислити добуток індексів всіх додатних елементів.
Визначити, яких елементів у масиві більше: додатних або від’ємних.
Обчислити суму і добуток квадратів елементів
Обчислити суму і добуток останніх семи елементів, менших деякого числа А
Обчислити суму і добуток перших шести елементів, більших числа 5
Знайти мінімальний елемент із п'яти останніх елементів
Знайти максимальний елемент із п'яти останніх елементів
Знайти суму і кількість ненульових елементів
Знайти суму і кількість додатних елементів
Знайти суму і добуток ненульових елементів
Знайти номер елемента з мінімальним значенням
Обчислити суму елементів, що розташовані на парних місцях
Обчислити добуток елементів, що розташовані на парних місцях у масиві, і значення яких більше числа 4.
Обчислити добуток останніх п'яти елементів, що розташовані на непарних місцях
Знайти кількість елементів масиву, рівних числу 12
Знайти суму мінімального й максимального елементів
Знайти добуток номерів мінімального й максимального елементів
Знайти суму і добуток додатних елементів
Знайти часне від ділення мінімального на максимальний елемент
Знайти суму і добуток елементів, менших числа А
Знайти номери елементів, рівних числу А або рівних 3
Знайти номери елементів, рівних 0 або 1
Знайти суму і добуток елементів, більших числа А
Знайти суму елементів з непарними індексами
Знайти добуток ненульових елементів з непарними індексами
Знайти різницю максимального й мінімального елементів
Знайти суму і кількість елементів, що задовольняють умові a<xi<b, де a,b - задані числа
Знайти добуток і кількість елементів, що задовольняють умові a<xi<b, де a,b - задані числа
Знайти суму і кількість елементів, що задовольняють умові 5<xi<10

Завдання 10.2. Робота з двовимірними масивами.Дано двовимірний масив А=(aij), i=1,2,...,7; j=1,2,...,8. Скласти Excel таблицю для рішення завдань, представлених у таблиці Л10.2.

Таблиця Л10.2.

№ вар Умова
Знайти суму додатних елементів масиву
Знайти добуток від’ємних елементів масиву
Знайти кількість нульових елементів масиву
Знайти суму додатних елементів у кожному стовпці
Знайти суму від’ємних елементів у кожному рядку
Знайти кількість від’ємних елементів у кожному рядку
Знайти максимальний елемент масиву і його індекси
Знайти мінімальні елементи в кожному рядку
Знайти максимальні елементи в кожному стовпці
Знайти суми елементів у кожному парному стовпці
Знайти суми рядкових індексів від’ємних елементів у кожному стовпці
Знайти суму додатних елементів у кожному стовпці
Визначити кількість стовпців, у яких немає від’ємних елементів
Знайти кількість елементів, менших 6, у кожному рядку
Знайти мінімальні елементи в кожному непарному стовпці
Знайти суму мінімального і максимального елемента
Знайти індекси елементів, менших числа 9
Знайти суму індексів від’ємних елементів масиву
Знайти добуток ненульових елементів для кожного стовпця
Знайти суму елементів, більших 5, для кожного рядка
Визначити кількість додатних елементів для кожного стовпця
Розділити елементи кожного стовпця на останній елемент стовпця
Розділити елементи кожного рядка на останній елемент рядка
Для кожного рядка визначити номери стовпців, що мають нульові елементи
Визначити індекси нульових елементів
Для кожного стовпця визначити номери рядків, що містять від’ємні елементи
Для кожного стовпця знайти суму елементів з непарними номерами рядків
Розділити елементи кожного рядка на перший елемент рядка
Розділити елементи кожного стовпця на перший елемент стовпця
Визначити кількість елементів, більших 10, у кожному стовпці

Запитання для самоперевірки

1. Організація пошуку максимального (миним-го) елемента в стовпцях.

2. Організація пошуку максимального (миним-го) елемента в рядках.

3. Організація пошуку максимального (миним-го) елемента в матриці.

4. Організація пошуку середнього значення в стовпцях.

5. Організація пошуку середнього значення в рядках.

6. Організація пошуку середнього значення в матриці.

7. Організація пошуку кількості елементів, які задовільняють умові, в стовпцях.

8. Організація пошуку кількості елементів, які задовільняють умові, в рядках.

9. Організація пошуку кількості елементів, які задовільняють умові, в матриці.

10.Організація сортування елементів масива по стовпцях (по рядках).

 

 

Список літератури

1. Інформатика і комп”ютерна техніка. Войтюшенко Н.М., Останець А.І. - Київ, ЦУЛ, 2009.

2. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Литвин І.І., Конончук О.М . - Київ, «Новий світ», 2007.

3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М. та інш. - Київ, «Каравела», 2003.

Додаткова література

1. Глушаков С.В. и др. Программирование на Visual Basic 6.0. Учебный курс – Харьков: Издательство ² Фолио ², 2002.

2. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель профессиональной работы на компьютере. – 3-е изд. — М.: Триумф, 1999

3. Інформатика, Комп’ютерна техніка, Комп’ютерні технології. За редакцією О.І. Пушкаря. – Київ, "Академія", 2001.

4. Дібкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Київ: Видавничий центр "Академія", 2002.

5. Вильямс Орвис. Excel для ученых, инженеров и студентов. Пер. с англ. –К.: Юниор, 1999.

6. Гарнаев А. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. - СПб.: БХВ- Санк-Петербург, 1999.

 

Зміст

 

Лабораторна робота № 1.

Лінійні і розгалужені алгоритми та програми..…………………….…..…4

Лабораторна робота № 2.

Циклічні алгоритми і програми………………………………………………… 6

Лабораторна робота № 3.

Обробка одномірних масивів даних ……………..……………………….... 9

Лабораторна робота №4.

Обробка двовимірних масивів даних……………… …………………………. 11

Лабораторна робота №5.

Обробка масивів даних типу ДАТА/ЧАС …………………….… …………… 14

Лабораторна робота № 6.

Табличний процесор Excel - розрахунки за формулами, робота з діаграмами і графіками …………………………………………………………………… 18

Лабораторна робота №7.

Створення електронної таблиці в Excel………………………………………… 25

Лабораторна робота №8.

Рішення задач в Excel……………………………………………………… 28

Лабораторна робота №9.

Робота з базами даних в Excel…………………….………………………… 32

Лабораторна робота № 10.

Реалізація процесів обробки масивів даних засобами Excel. ………………… 34

Список літератури……………………………………………….……………..... 36


Просмотров 555

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!