Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Private Sub CommandButton1_Click(). Dim D As Variant, Fam As VariantDim D As Variant, Fam As Variant

Dim i As Integer, k As Integer

Fam = Array("stud1", "stud2", "stud3", "stud4", "stud5")

D = Array(#6/27/2014#, #7/17/2014#, #11/4/2014#, #6/10/2014#, #9/12/2014#)

k = 0

For i = 1 To 5

If Month(D(i)) = 6 Or Month(D(i)) = 7 Then

k = k + 1

Debug.Print "Прізвища студентів-"; Fam(i)

End If

Next i

Debug.Print "k="; k

End Sub

 

 

Блок-схема

 
 

 


Оформлення протоколу лабораторної роботи

1. В зошиті представити умову і блок-схему рішення кожного з 2-х завдань.

2. Відповісти на контрольні запитання.

Запитання для самоперевірки

1. Які функції обробки даних типа ДАТА Ви знаєте?

2. Які функції обробки даних типа ЧАС Ви знаєте?

3. Функція повернення поточної дати.

4. Введення даних типа ДАТА в VBA-програму.

 

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 6

Табличний процесор Excel - розрахунки за формулами,

робота з діаграмами і графіками

Мета роботи:створення електронної таблиці в Excel, організація обчислювальних процесів за формулами. Робота з Майстром функцій і Диспетчером діаграм. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор. 7-18).

Завдання 6.1. Обчислити за формулами:

1. ; ; x=1,232; a=0,322; b=1,774

2. ; ; x=0,654; a=1,752; b=3,635

3. ; ; x=0,124; a=7,562; b=4,372

4. ; ; x=0,545; a=3,726; b=1,322

5. ; ; x=0,534; a=1,555; b=4,366

6. ; ; x=0,635; a=8,324; b=1,002

7. ; ; x=2,375; a=0,422; b=3,355

8. ; ; x=0,522; a=0,944; b=2,628

9. ; ; x=0,633; a=2,566; b=8,416

10. ; ; x=1,244; a=7,522; b=0,322

11. ; ; x=0,853; a=0,668; b=2,532

12. ; ; x=1,456; a=2,321; b=0,912

13. ; ; x=0,224; a=2,522; b=0,988

14. ; ; x=0,454; a=1,327;b=1,615

15. ; ; x=4,354; a=1,626; b=0,387

Завдання 6.2. Циклічні алгоритми:

1. S = sinx+sin2x+...+sinnx, при х=0,124

2. P= (х-2)(х-4)(х-8)(х-16)(х-32), при х=353. P=а(а+2)(а+4)...(а+2(n-1)), при а=1,25

4. S = cosx+cos2x+...+cos12x, при х=0,124

5. P= (х-2)(х-4)(х-6)*…*(х-16), при х=25

6. S =1+a24+...+a12 , при а=0,945

7. S=(1– x2)+(1 – x4) +. . . +(1– x10), при х=0,124

8. P = (2x – 1)( 4x – 1) . . . (10x – 1), при х=0,221

9. P = (a2 –1)(a4 – 1). . . (a8 – 1 ), при а=0,124

10. P = (a2 +2) (a4 + 4) . . . (a8 + 8), при а=1,25

11. S=

12. S =2a2+4а4+...+10a10 , при а=0,945

13. P = (2x – 2)( 4x – 4) . . . (10x – 10), при х=0,221

14. S = sin(x+2)+sin(x+4)...+sin(x+8), при х=0,124

15. S=(1– x)+(1 – x3) +. . . +(1– x9), при х=0,124

 

Завдання 6.3.За варіантами побудувати: 1) в різних системах координат графіки функцій; 2) в одній системі координат графіки функцій.

Варіант 1

1. хÎ[-2;2] а) б)

в)

2. хÎ[-2;2] и

 

Варіант 2

1. хÎ[-2;2] а)

б) в)

2. хÎ[-2;2] и

Варіант 3

1. хÎ[-2;1,5] а)

б) в)

2. хÎ[-2;2] и

Варіант 4

1. хÎ[-1,5;1,5] а)

б) в)

2. хÎ[-2;2] и

Варіант 5

1. хÎ[-1,8;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[0;3] и

 

Варіант 6

1. хÎ[-2;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[-3;0] и

Варіант 7

1. хÎ[-1,7;1,5] а)

 

б) в)

 

2. хÎ[-3;0] и

 

Варіант 8

1. хÎ[-1,5;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[0;2] и

Варіант 9

1. хÎ[-1,4;1,9] а)б) в)

2. хÎ[0;2] и

Варіант 10

1. хÎ[-1,4;1,4] a)

б) в)

2. хÎ[0;2] и

Варіант 11

1. хÎ[-2;2] а)

б) в)

2. хÎ[-2;2] и

Варіант 12

1. хÎ[-2;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[-3;0] и

Варіант 13

1. хÎ[-2;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[-3;0] и

Варіант 14

1. хÎ[-2;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[-3;0] и

Варіант 15

1. хÎ[-2;1,8] а)

б) в)

2. хÎ[-3;0] и

 

Питання для самоперевірки

1. Типи даних в Excel.

2. Поясніть поняття формули і її введення в комірку.

3. Як користуватися рядком формул?

4. Що таке функція в Excel? Наведіть приклад функції.

5. Навіщо використовується Майстер функцій?

6. Поясніть синтаксис і роботу логічної функції ЕСЛИ.

7. Які логічні операції використовуються в логічній функції ЕСЛИ?

8. Що таке діаграма і які типи діаграм Ви знаєте?

9. Як готується електронна таблиця для побудови діаграм?

10. Які кроки включає програма Майстер діаграм?

11. Як програма Майстер діаграм розрізняє діапазони аргумента і функції?

12. В чому зміст третього кроку Майстра діаграм?

13. В чому зміст четвертого кроку Майстра діаграм?

14. Як змінити розміри діаграми?

15. Як видалити діаграму?

 

Л а б о р а т о р н а р о б о т а №7

Створення електронної таблиці в Excel

Мета роботи: запуск Excel, процедури створення‚ обробки й збереження ЕТ в особистій папці. Створення, форматування й запис ЕТ у робочій книзі. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор.7-16).

Завдання 7.1. Запуск Excel, знайомство з елементами системи. Створення, форматування й запис ЕТ у робочій книзі.

Порядок виконання завдання:

1. Запустити Excel і ознайомитися з елементами його вікна (заголовок вікна, пункти головного меню, стандартна панель інструментів, панель форматування, рядок формул, робочий аркуш1, книга1, ярлики, рядок стану).2. В табл. Л7.1 обрати індивідуальне завдання, використовуючи загальну табл. Л7.2 виторгу (в млн грн.) мережі магазинів харчового комбінату за 6 місяців.

Таблиця Л7.1

№ вар. №№ магазинів Місяці виторгу
1 – 5 травень, червень, липень, серпень
2 – 6 червень, липень,вересень, жовтень
3 – 7 травень, червень, липень, вересень
4 – 8 червень, липень, серпень,жовтень
5 – 9 травень, червень, липень, серпень
6 – 10 липень,серпень, вересень, жовтень
7 – 11 травень, серпень, вересень, жовтень
8 – 12 червень, липень, серпень, вересень
9 – 13 травень, червень, липень, жовтень
10 – 14 липень, серпень, вересень, жовтень
11 – 15 травень, червень, вересень, жовтень
9 – 13 травень, червень, липень, серпень
3 – 7 травень, серпень, вересень, жовтень
4 – 8 липень, серпень, вересень, жовтень
5 – 9 травень, липень, серпень, вересень

Таблиця Л7.2 - Загальна таблиця

  Виторг за минулі місяці (у млн грн.)
Магазини травень червень липень серпень вересень жовтень
20,5 40,7 20,5
37,6 41,5 37,6
24,7 42,8 26,7
46,4
43,4
22,8 47,3 23,8
23,6 35,6 35,6
26,5 34,8 43,6 31,8 25,5
27,9 32,8 32,8 23,9
48,6
26,4
26,6 46,3
35,7 35,7
26,8 36,8 34,8 24,6

3. Набрати на аркуші 1 електронну таблицю із вказуванням номерів магазинів, місяців і виторгу відповідно до індивідуальних завдань (рис. Л7.1).

4. Виконати обрамлення отриманої таблиці, скопіювати її на аркуш 2.

 

Рис. Л7.1 - Приклад вихідної ЕТ  

 

 


Завдання 2. Обробка ЕТ за заданими критеріями з використанням майстра функцій. Обробці підлягає ЕТ, розташована на аркуші 2.

1. Обробити ЕТ за наступними критеріями (рис. Л7.2):

¨ підсумки сумарного виторгу по всіх місяцях для всіх магазинів (сума по стовпцях);

¨ суму виторгу кожним магазином за поточні місяці (сума по рядках);

¨ середній виторг по кожному магазину (середня по рядках). Встановити для середнього виторгу числовий формат комірок із двома знаками після коми;

¨ відсоток суми виторгу за поточні місяці для кожного магазину (тобто відношення суми виторгу магазину до підсумкового й перетворення у відсотки командами: Формат, Комірки, Число, Процентний);

¨ першість магазинів по отриманому виторгу (функція РАНГ);

¨ премію за перші три місця. За 1-е місце 10 % від загального виторгу за три місяці магазину, за 2-е - 5 %, за 3-е - 3 %. Для інших виводити повідомлення "Премії немає". Використовувати логічну функцію ЕСЛИ.

¨ для парних варіантів знайти мінімальний виторг для першого робочого місяця і вивести номер магазина, який має цей виторг.

¨ для непарних варіантів знайти максимальний виторг для останнього робочого місяця і вивести номер магазина, який має цей виторг.

2. Скопіювати оброблену таблицю з аркуша 2 на аркуш 3.

3. На аркуші 3 відобразити формули командами: Сервіс, Параметри, на вкладці Вид установити прапорець Формули й клацнути ОК.

4. Додати 4-й робочий аркуш.

 

 
 
  Рис. Л7.2 -Приклад обробленої таблиці  

 


Завдання 3. Захист аркуша 4 і зняття захисту для комірок введення даних за минулі місяці (В4:Е7).

1. Скопіювати аркуш 2 на аркуш 4.

2. Виділити блок В4:Е7 і виконати команди меню: Формат, Комірки.

3. Вибрати вкладку Захист, зняти прапорець у полі Комірка, що захищається,і клацнути ОК.

4. Виконати команди основного меню: Сервіс, Захист, Захистити аркуш.

5. В цьому випадку в захищеному аркуші будуть доступні попередньо незахищені комірки. Перевірити це на таблиці аркуша 4.

Питання для самоперевірки

1. Як очистити робочий аркуш?

2. Як копіювати робочий аркуш?

3. Типи даних в Excel.

4. Коли комірки аркуша стають захищеними?

5. Як виконати виправлення тексту або числа в комірці?

6. Поясніть процедуру збереження робочого аркуша.

7. Як перемістити і скопіювати дані на робочому аркуші?

8. Поняття абсолютної і відносної адреси комірки у формулі.

9. Як виконується копіювання формул?

10. Запишіть логічну функцію для переведення з балів в оцінку.

11. Як обчислити % від числового вмісту комірки?

12. Для яких цілей застосовують статистичну функцію РАНГ?

13. Яка формула нарахування %-ів премії від виторгу за 1, 2, 3 місяці ?

 

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 8

Рішення задач в Excel

Мета роботи: Рішення задач із використанням різних функцій, вбудованих в EXCEL. Робота з Майстром функцій. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор.12-16).

Кожна із задач має бути представлена у вигляді таблиці з формулами і таблиці з результатами обчислень.

Варіанти завдань вибираються за двома останніми цифрами індивідуального логіна студента з табл. Л8.1.

Таблиця Л8.1. - Варіанти для вибору завдань 1-3

№ вар. Номери задач № вар. Номери задач
1,11, 21,31 7, 16, 25,36
2,12, 22,32 8, 17, 24,37
3,13,23,33 9, 18, 23,38
4,14,24,34 10, 19, 22,39
5,15,25,35 1, 20, 21,40
6,16,26,36 3, 14, 30,31
7,17,27,37 4, 15, 29,32
8,18,28,38 5,16, 28,33
9,19,20,39 6, 17, 27,34
10,20,30,40 7, 18, 26,35
2, 11, 30,31 8, 19, 25,36
3, 12, 29,32 9, 20, 24,37
4, 13, 28,33 10, 13, 23,38
5, 14, 27,34 1, 12, 22,39
6, 15, 26,35 2, 11, 21,40

Завдання 1. У наведеній таблиці задані результати здачі студентами іспитів, а також деякі індивідуальні дані. По таблиці по варіантах вирішити наступні завдання:

П.І.Б. Стать Рік народж. Форма навчання Фізика Хімія Математ. Інформат.
Артемов В.П. ч контракт
Крейд С.Р. ч бюджет
Сидорова Е.А. ж контракт
Богданов А.С. ч бюджет
Буртик Н.К. ж контракт
Горкун В.Л. ч контракт
Горяєв С.Н. ч контракт
Зайцева Н.В. ж бюджет
Іванов Р.Т. ч контракт
Шаркова П.Д. ж бюджет

1. Вивести прізвища студентів-бюджетників, у яких середній бал більше 10, і визначити їхню кількість.

2. Підрахувати кількість студентів - контрактників, що мають бал з хімії більше середнього з цього предмету, і вивести їх прізвища.

3. Вивести прізвища студентів - контрактників чоловічої статі, що народилися після 1980 року, і визначити їхню кількість.

4. Підрахувати кількість студентів- відмінників і вивести їхні прізвища.

5. Підрахувати кількість студентів чоловічої статі, що народилися в 1980 році, і вивести їхні прізвища.

6. Підрахувати кількість студентів, що мають з інформатики бали, вищі за середнє з цього предмету, і визначити, скільки з них - чоловічої статі.

7. Визначити кількість студентів, що мають бали з математики вищі, ніж з фізики, і вивести прізвища цих студентів.

8. Підрахувати кількість студентів - бюджетників, що мають бал з фізики, менше середнього з цього предмету.

9. Визначити кількість студентів, що мають бали з математики, не вище 9, і вивести їхні прізвища.

10. Підрахувати кількість студентів, що народилися в1980 і 1982 роках, і визначити, кого з них менше.

Завдання 2

11. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені найменування товарів і їхні ціни (не менш 8 шт.). За допомогою вбудованих функцій знайдіть максимальну ціну; виведіть список товарів, ціна яких вище середньої; підрахуйте кількість таких товарів.

12. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища працівників відділу АТС (не менш 8 чол.) і їхні оклади. Визначити кількість працівників, що мають оклад від 2000 до 3000 грн, та виведіть їх прізвища.

13. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища персоналу фірми і їхніх окладів (не менш 8 чол.). Змінити таблицю за наступним правилом: якщо оклад співробітника менше 2000, то йому дається премія з розрахунку 20% від зарплати, у протилежному випадку - з розрахунку 15% від зарплати.

14. В таблиці Excel введені прізвища і ріст хлопчиків 1 класу (не менше 20 чол.). Обчислити максимальний, мінімальний і середній ріст. Виведіть список учнів, у яких ріст вище за середній.

15. Молокозавод випускає 10 видів молочної продукції, характеристики якої наведені в таблиці Excel. Відома кількість молока, необхідна для одержання 1 кг кожного виду молочної продукції, а також щоденний випуск цієї продукції. Визначити щоденну потребу молока молокозаводу, а також знайти продукцію, для виготовлення якої потрібна найменша кількість молока.

16. Результати змагань по бігу на 100 м 10спортсменів занесені в таблицю Excelу вигляді списку прізвищ спортсменів і їхніх досягнень. Визначити прізвище переможця й прізвище аутсайдера, а також кількість спортсменів, результати яких відрізняються від результату переможця на 10%.

17. Учням 1 – го класу (не менш 15 чол.) щодня видається безкоштовно склянка молока (200 мл.), якщо їхня вага становить менше 30 кг. Прізвища й вага кожного учня задані в таблиці Excel. Визначити, скільки літрів молока буде потрібно щодня для зазначеного класу, визначити також прізвище учня з мінімальною вагою.

18. У збиранні помідорів брала участь група з 10 студентів. За кожні 20 кг зібраних помідорів студент одержував 1 кг натурпродукту. Прізвища і вага зібраних помідорів задані в таблиці Excel. Визначити кількість помідорів, видану натурпродуктом для кожного студента, підсумкову кількість натурпродукту. Визначити прізвище студента, що зібрав найбільшу кількість помідорів.

19. Є таблиця відомостей про співробітників відділу (10 чол.).

П.І.Б. Посада Стаж Оклад

 

Внести в таблицю зміни - всім інженерам підвищити оклад на 2000 грн., збільшити стаж всім співробітникам на 1 рік. Визначити максимальний та мінімальний оклади.

20. В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища і заробітна плата кожного з 10співробітників відділу. Визначити середню зарплату по відділу, а також кількість співробітників відділу, що одержують зарплату вище середньої. Вивести прізвища цих співробітників.

21.В таблиці Excel у трьох різних стовпцях наведені найменування 10 видів виробів, що випускаються підприємством, їхня кількість, а також кількість сировини (в кг), що потрібна для випуску кожного виробу. Визначити загальну кількість сировини для випуску всіх виробів, а також знайти виріб, для виготовлення якого потрібна найбільша кількість сировини.

22.В таблиці Excel у двох різних стовпцях введені прізвища 10 робітників і виробіток за денькожного з них. Визначити прізвище робітника, що дав максимальний виробіток, і прізвище робітника, що дав мінімальний виробіток.

23.Є таблиця відомостей про співробітників відділу (10 чіл.).

П.І.Б. Посада Стаж Оклад

 

 

Підрахувати кількість співробітників відділу, у яких стаж більше 10 років, і вивести їхні прізвища. Підвищити оклад менеджерам на 10%.

24.В таблиці Excel,у стовпці А введені дійсні числа (10 шт). Визначите кількість від’ємних і кількість додатних чисел у блоці, а також, яких чисел більше.

25.Для формування збірної країни по хокею попередньо обрано 10 гравців. На основі протоколу складена таблиця, в якій зафіксовані прізвища спортсменів і штрафний час (2, 5 або 10 хвилин) кожного гравця в кожній грі (ігор-5). Вивести список збірної, враховуючи, що гравці, оштрафовані більше чим на 10 хвилин, з кандидатів у збірну виключаються.

26.В таблиці Excel у двох стовпцях введені прізвища й річні оцінки з інформатики кожного з 10 студентів групи. Вивести прізвища студентів, оцінка яких менше середньої оцінки по групі, а також максимальну й мінімальну оцінку.

27.В таблиці Excel у стовпці А введені суми торговельних угод. Зроблено 10 угод за день. Торговельний агент одержує доплату у вигляді відсотка від суми зробленої угоди. Якщо обсяг угоди перевищує 5000 грн., то доплата становить 5%; якщо обсяг менше 3000 грн., - то 2%, в інших випадках - 3%. Визначити доплату торговельного агента за максимальну й мінімальну угоди, а також загальну суму доплати.

28. В таблиці Excel в окремих стовпцях введені найменування товару, ціна товару, кількість та час покупки. Товарів в таблиці повинно бути не менше 8. Визначити, скільки повинен заплатити покупець, якщо в магазині діє 5% -на знижка на вартість товару, що перевищує 1000 рублів, і нічна 3% -на знижка, діюча від 1 до 6 години ранку.

29.В таблиці Excel в окремих стовпцях введені прізвища і зарплата кожного з 10 співробітників фірми за січень, лютий і березень місяці поточного року. Підрахувати суму виплат щомісяця, суму виплат кожному працівникові фірми, а також середню зарплату співробітників. Вивести прізвища співробітників, у яких сумарна зарплата вище за середнє значення.

30.Є таблиця відомостей про співробітників відділу (10 чіл.).

П.І.Б. Посада Оклад Знання мови

 

 

За знання іноземної мови нараховується надбавка до окладу у розмірі 12%. Підрахувати надбавку за знання мови, середній, максимальний і мінімальний оклади. Підвищити оклад на 500 грн всім технікам.

Завдання 3.

Наведено фрагмент таблиці туристської фірми з деякими індивідуальними даними (дані і їх кількість можна змінювати за бажанням студента). За даними таблиці вирішити наступні завдання:

 

П.І.Б. Стать Дата народж. Країна Авіакомпанія Дата вилиту Час вилиту Клас Ціна (у.о)
Артемов В.П. ч 11.12.92 Німеччина Lufthansa 12.09.15 16:20 Економ
Крейд С.Р. ч 12.11.81 Ізраїль МАУ 13.10.15 22:30 Бізнес
Сидорова Е.А. ж 19.11.05 Іспанія МАУ 22.09.15 18:40 Бізнес
Богданов А.С. ч 15.01.79 Іспанія МАУ 30.12.15 18:40 Бізнес
Буртик Н.К. ж 2.01.80 Туреччина Turkish Airlines 6.10.15 7:30 Перший
Горкун В.Л. ч 13.12.04 Іспанія МАУ 19.11.15 18:40 Бізнес
Горяєв С.Н. ч 30.09.57 Франція AirFrance 3.12.15 12:30 Економ
Зайцева Н.В. ж 16.06.53 Туреччина Turkish Airlines 6.01.15 7:30 Економ
Іванов Р.Т. ч 1.08.73 США American Airlines 22.12.15 10:30 Бізнес
Шаркова П.Д. ж 5.06.78 Німеччина Lufthansa 23.12.15 16:20 Бізнес
….. …. …. …. …. …. ….

31. Вивести прізвища туристів чоловічої статі, що народилися після 1960 року, і визначити їхню кількість.

32. Підрахувати кількість дітей до 12 років і зробити їм знижку на квитки у розмірі 30%, вивести їхні прізвища.

33. Підрахувати кількість туристів жіночої статі, що народилися в 1980 році, і вивести їхні прізвища.

34. Підрахувати кількість туристів, що вилітають у жовтні, скільки з них - чоловічої статі.

35. Підрахувати кількість туристів, що вилітають взимку в Німеччину. і вивести прізвища цих туристів.

36. Підрахувати кількість рейсів, що вилітають по понеділках, і вивести їх список.

37. Підрахувати кількість рейсів, що вилітають вранці, і вивести назву їх авіакомпаній.

38. Підрахувати кількість туристів віком більше 55 років і зробити їм знижку на квитки у розмірі 10%, вивести їхні прізвища.

39. Підрахувати кількість туристів, що вилітають на Різдво, і зробити їм знижку на квитки у розмірі 40%, вивести їхні прізвища.

40. Підрахувати кількість рейсів, що вилітають у першу декаду місяця, і вивести назву відповідних авіакомпаній.

Запитання для самоперевірки

1. Які функції обробки даних типа ДАТА Ви знаєте?

2. Які функції обробки даних типа ЧАС Ви знаєте?

3. Функція повернення поточної дати.

4. Форми введення даних типа ДАТА.

5. Форми введення даних типа ЧАС.

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 9


Просмотров 541

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!