Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Private Sub CommandButton1_Click(). Dim a(1 To 3, 1 To 4), min As Single, i, j As IntegerDim a(1 To 3, 1 To 4), min As Single, i, j As Integer

For i = 1 To 3 ' Організація цикла для введення массива по рядках

For j = 1 To 4

a(i, j) = Val(InputBox(" Введите a(" & i & " , " & j & ")" & "элемент массива "))

Next j ' Кінець области дії внутрішнього цикла

Next i ' Кінець области дії зовнішнього цикла

For i = 1 To 3 ' Організація цикла для обробки масива по рядках

min = a(i, 1) ' Присвоювання першого элемента кожного рядка змінній min

For j = 1 To 4

If min > a(i, j) Then min = a(i, j) ' Визначення мінімального елемента

Next j ' Кінець области дії внутрішнього цикла

Debug.Print " Строка "; i; "min= "; min

Next i ' Кінець области дії зовнішнього цикла

End Sub

 

Оформлення протоколу лабораторної роботи

1. В зошиті представити умову і блок-схему рішення кожного з 2-х завдань.

2. Відповісти на контрольні запитання.

Запитання для самоперевірки

1. Визначення масиву.

2. Типи масивів і іх декларування.

3. Введення масивів.

4. Виведення масивів.

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 5

Обробка масивів даних типу ДАТА/ЧАС

Мета роботи:організація обчислювальних процесів обробки масивів з даними Дата/Час. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор. 46-48).

Завдання 1. Скласти алгоритм і програму для рішення завдань, представлених у таблиці Л5.1.

Таблиця Л5.1.

№ вар Умова
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Іспанії, а саме: прізвища, стать і дати народження. Вивести прізвища туристів чоловічої статі, що народилися після 1960 року, і визначити їхню кількість.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Лондона, а саме: прізвища, стать і дати народження. Підрахувати кількість туристів жіночої статі, що народилися в 1980 році, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Італії, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість чоловіків, що вилітають у жовтні, і вивести іх прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Німеччини, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість туристів, що вилітають взимку, і вивести прізвища цих туристів.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Львова, а саме: прізвища, і дати виліту. Підрахувати кількість туристів, що вилітають по понеділках і вівторках, і вивести список їх прізвищ.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Румунії, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість туристів, що вилітають у другу декаду місяця, і вивести прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Австрії, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість жінок, що вилітають через тиждень, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Туреччини, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість чоловіків, що вилітають у вихідні дні, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Франції, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість жінок, що вилітають у вересні і жовтні, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Португалії, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість жінок, що вирушили вчора, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Угорщини, а саме: прізвища, стать і дати народження. Підрахувати кількість пенсіонерів (вік більше 60 років), і вивести їхні прізвища.  
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Ізраїля, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість жінок, що вилітають в середу, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Іспанії, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість жінок, що вилітають взимку, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про групу (35 чол.) туристів, які вилітають до Америки, а саме: прізвища, стать і дати виліту. Підрахувати кількість жінок, що вилітають сьогодні, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про пацієнтів стоматології (35 чол.), а саме: прізвища, стать і дати візиту до лікаря. Підрахувати кількість жінок, яким призначено на завтра, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про пацієнтів стоматології (35 чол.), а саме: прізвища, стать і дати візиту до лікаря. Підрахувати кількість чоловіків, яким призначено на треттю декаду місяца, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про пацієнтів стоматології (35 чол.), а саме: прізвища, стать і дати візиту до лікаря. Підрахувати кількість жінок, яким призначено на сьогодні, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про пацієнтів стоматології (35 чол.), а саме: прізвища, стать і дати візиту до лікаря. Підрахувати кількість жінок, яким призначено на вихідні, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про пацієнтів стоматології (35 чол.), а саме: прізвища, стать і дати візиту до лікаря. Підрахувати кількість чоловіків, яким призначено на другу декаду грудня, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про пацієнтів стоматології (35 чол.), а саме: прізвища, стать і дати візиту до лікаря. Підрахувати кількість жінок, яким призначено на другу декаду січня, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати і вивести оновлену суму вкладу кожного вкладника, враховуючи 3% збільшення суми для тих, хто зробив вклад 3 місяці тому.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати кількість вкладників, що зробили вклад у 1-ому кварталі року, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати кількість вкладників, що зробили вклад тиждень тому, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати кількість вкладників, що зробили вклад у поточному місяці, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати кількість вкладників, що зробили вклад у поточному році, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати кількість вкладників, що зробили вклад вчора, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про вкладників ПриватБанка (35 чол.), а саме: прізвища, суми і дати вкладів. Підрахувати кількість вкладників, що зробили вклад у поточному місяці, і вивести їхні прізвища.
Задано масив S(5) – назви авіакомпаній і масив D(5) – дат виліту в ОАЕ з Одеси. Вивести на екран назву авіакомпаній, якими можна потрапити до ОАЕ влітку і підрахувати іх кількість.
Відомі дані про працівників фірми (25 чол.), а саме: прізвища і дати іх прийняття на роботу. Підрахувати кількість працівників, що поступили на роботу 5 років тому, і вивести їхні прізвища.
Відомі дані про товари магазина (25 шт.), а саме: назва і термін іх реалізації. Підрахувати кількість товарів, які мають термін реалізації не пізніше 15 травня, і вивести їх назви.

Приклад 5. 1.Умова. Скласти блок-схему і програму для рішення наступного завдання. Відомі данні про студентів (5 чол.), а саме: прізвища і дати народження. Підрахувати кількість студентів, що народились у червні або липні, і вивести їхні прізвища.

Програма


Просмотров 515

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!