Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Private Sub CommandButton1_Click(). Dim x(1 To 10) As Single , max As Single, i As IntegerDim x(1 To 10) As Single , max As Single, i As Integer

For i = 1 To 10

x(i) = Val(InputBox(" Введите " & i & " Элемент массива "))

Next i

max = x(1)

For i = 2 To 10

If max < x(i) Then max = x(i)

Next i

MsgBox "max=" & max

End Sub

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 4

Обробка двовимірних масивів даних

Мета роботи:організація обчислювальних процесів обробки двовимірних масивів. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор. 26-29).

Завдання 1. Робота із двовимірними масивами.Дано двовимірний масив А=(aij), i=1,2,...,7; j=1,2,...,8. Скласти алгоритм і програму для рішення завдань, представлених у таблиці Л4.1.

Таблиця Л4.1.

№ вар Умова
Знайти суму додатних елементів масиву
Знайти добуток від’ємних елементів масиву
Знайти кількість нульових елементів масиву
Знайти суму додатних елементів у кожному стовпці
Знайти суму від’ємних елементів у кожному рядку
Знайти кількість від’ємних елементів у кожному рядку
Знайти максимальний елемент масиву і його індекси
Знайти мінімальні елементи в кожному рядку
Знайти максимальні елементи в кожному стовпці
Знайти суми елементів у кожному парному стовпці
Знайти суми рядкових індексів від’ємних елементів у кожному стовпці
Знайти суму додатних елементів у кожному стовпці
Визначити кількість стовпців, у яких немає від’ємних елементів
Знайти кількість елементів, менших 6, у кожному рядку
Знайти мінімальні елементи в кожному непарному стовпці
Знайти суму мінімального і максимального елемента
Знайти індекси елементів, менших числа 9
Знайти суму індексів від’ємних елементів масиву
Знайти добуток ненульових елементів для кожного стовпця
Знайти суму елементів, більших 5, для кожного рядка
Визначити кількість додатних елементів для кожного стовпця
Розділити елементи кожного стовпця на останній елемент стовпця
Розділити елементи кожного рядка на останній елемент рядка
Для кожного рядка визначити номери стовпців, що мають нульові елементи
Визначити індекси нульових елементів
Для кожного стовпця визначити номери рядків, що містять від’ємні елементи
Для кожного стовпця знайти суму елементів з непарними номерами рядків
Розділити елементи кожного рядка на перший елемент рядка
Розділити елементи кожного стовпця на перший елемент стовпця
Визначити кількість елементів, більших 10, у кожному стовпці

Приклад 4. 1.Умова.Скласти блок-схему і програму для рішення наступного завдання. Дано двовимірний масив А=(aij), i=1,2,...,7; j=1,2,...,8. Розділити елементи кожного стовпця на другий елемент стовпця.

Позначення: b - поточний другий елемент стовпця

 

Блок-схема

 

 

Приклад 4.2.Скласти алгоритм і VBA - програму визначення мінімального елемента у кожному рядку двовимірного масива А=aij i=1,2,3; j=1,2,3,4.

Блок-схема

 
 


Просмотров 378

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!