Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Private Sub CommandButton1_Click(). Dim x As Single, n As Integer, p As SingleDim x As Single, n As Integer, p As Single

x = Val(InputBox("ввод x="))

n = Val(InputBox("ввод n="))

p = 1

For i = 1 To n

p = p * (x + i)

Next i

MsgBox "p=" & p

End Sub

Блок-схема

Оформлення протоколу лабораторної роботи

1. В зошиті представити умову і блок-схему рішення кожного з 2-х завдань.

2. Відповісти на контрольні запитання.

Запитання для самоперевірки

1. Алгоритми циклічної структури. Типи.

2. Цикли із простою змінною. Приклади використання.

3. Оператори цикла.

 

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 3

Обробка одновимірних масивів даних

Мета роботи:організація обчислювальних процесів обробки одновимірних масивів. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор. 26-29).

Завдання 1. Робота з одновимірними масивами. Дано одновимірний масив X=(xi), i=1,2,...,12. Скласти блок-схему для рішення завдань, представлених у таблиці Л3.1.

Таблиця Л3.1.

№ вар Умова
Знайти суму елементів, більших 10, індекси яких непарні.
Обчислити добуток індексів всіх додатних елементів.
Визначити, яких елементів у масиві більше: додатних або від’ємних.
Знайти суму і добуток квадратів елементів
Знайти суму і добуток останніх семи елементів, менших деякого числа А
Знайти суму і добуток перших шести елементів, більших числа 5
Знайти мінімальний елемент із п'яти останніх елементів
Знайти максимальний елемент із п'яти останніх елементів
Знайти суму і кількість ненульових елементів
Знайти суму і кількість додатних елементів
Знайти суму і добуток ненульових елементів
Знайти номер елемента з мінімальним значенням
Обчислити суму елементів, що розташовані на парних місцях
Обчислити добуток елементів, що розташовані на парних місцях у масиві, і значення яких більше числа 4.
Знайти добуток останніх п'яти елементів, що розташовані на непарних місцях
Знайти кількість елементів масиву, рівних числу 12
Знайти суму мінімального й максимального елементів
Знайти добуток номерів мінімального й максимального елементів
Знайти суму і добуток додатних елементів
Знайти часне від ділення мінімального на максимальний елемент
Знайти суму і добуток елементів, менших числа А
Знайти номери елементів, рівних числу А або рівних 3
Знайти номери елементів, рівних 0 або 1
Знайти суму і добуток елементів, більших числа А
Знайти суму елементів з непарними індексами
Знайти добуток ненульових елементів з непарними індексами
Знайти різницю максимального й мінімального елементів
Знайти суму і кількість елементів, що задовольняють умові a<xi<b, де a,b - задані числа
Знайти добуток і кількість елементів, що задовольняють умові a<xi<b, де a,b - задані числа
Знайти суму і кількість елементів, що задовольняють умові 5<xi<10

Приклад 3.1.Умова. Дано одновимірний масив Х=(xi), i=1,2,...,12. Скласти блок-схему для обчислення суми квадратів елементів, що задовольняють умові a<xi<b, де а, b - задані числа.

Позначення: s - шукана сума.

Блок-схема

 
 

 

 


  

Приклад 3.2.

Дано одновимірний масив Х=(хi), i=1,2,...,10. Скласти VBA-програму визначення максимального елемента.

Програма


Просмотров 422

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!