Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Анализ исходных данных для разработки развитияТелімдік станцияның бастапқы мәліметтерді талдау және өңдеу

 

Курсттық жұмысты бастамас бұрын, студент 1 таблицадан курсттық жұмыс үшін мәлімет (қосымша 3 )өзінің оқулық шифрының соңғы санын, 2 таблицадан – оқулық шифрының ортаңғы санын алады. 1 және 2 таблицаны толтыру керек (қосымша1). Сосын берілген мәліметтерді түсініп және талдау керек(қосымша 1).Берілген ауданы мен жұмыстың мақсатын және станцияның техникалық ұйымдастыруылуына көңіл бөлу керек

Біздің жағдайында телімдік станция тораптық,сондықтан негізгі жүкағындарын станциядан өңдеусіз өтетін қадағалау керек(транзиттік пойыздар),себебі қозғалыс бағыты мен пойыз санын өзгермеуін қадағалау керек.

Тәуліктіктегі қозғалыс мөлшерінен шыққан желідегі пойызағынын бағытында жаңа желіде анық байқалады.

Транзиттік бұрыштық ағын бар болған жағдайда оның телімдік станция арқылы өткізу жұмысын ұйымдастыру қажет. Телімдік станцияның арналған бұрыштық кіру паркі арқылы немесе арнайы қосатын жол арқылы жүргізуге болады. Қосалқы жолды салу үшін оның көлемі және бұрыштық ағынның технико - экономикалық жұмсалған қаражатты есептеу арқылы жүргізіледі.

Транзиттік жүк пойыздарының салыстырмалы салмағын, прибывающих на станцияға өңделуге келген, және анықтау,қай бағытта көп мөлшерде келетінін анықтау,осылардың арқасында сұрыптау паркын анықтау. Егер станцияға жергілікті және қаламаңдық жолаушы пойыздары көп келетін болса онда оның жолаушы құрылғысының орнын анықтау.Станцияның жергілікті жұмысын,жүк ауласында да,кіру жолын анықтауға болады.

Теориялық материялдар және тәжірибелік нұсқауларда ұйымдастыру және телімдік станциясын жобалау,құрлыстар мен құрылғылардың нормалық күту,әртүрлі көлік түрлерінің әсерлесуі кітапта берілген.

 

 

2.Қозғалыстағы шарттардың өлшемін анықтау

 

Берілген есепте жүк және жолаушы пойыздарының өлшемдері кестеде берілген (см. приложение 1). Есептің берілген мәліметтері 2.1 және 2.2 кестесінде берілген.Олар телімнің өткізгіштік қабілетін, жолдардың бас жол санын анықтау және қабылдау-жөнелту жолдарының санын ,парктерін, локомотив депосын және тағы басқа.

 

Таблица 2.1

Н станциясының жүк өлшемдері (в поездах/сутки)

Из/на А Б В В узел Н Барлығы
құрама телімдік
А Х          
Б   х        
В     х      
Из узла Н құрама       х    
телімдік         х  
Барлығы            

 

Таблица 2.2

Н станциясының жолаушы өлшемдері (в парах поездов)

 

Из/на А Б В В узел Н Барлығы Шекаралық аймақ ұзындығы
алыссапарлы жергілікті қаламандық
А х              
Б   х            
В     х          
Барлығы                

 

2.1 Учаскелік тораптық станциялардың бүйір бағыттарымен жанасуын анықтау.

Жанасудың оңтайлы нұсқасы блок телімнің станцияда көптеген факторлардың есептелуімен және жұмыстың орындалу шарттарымен станцияның орналасу аймағы,қаржылық жүк айналымының дамуы .

Курстық жұмыста бұрылыс бағыттарын тандау үшін,негізгі пойыздар ағынын станцияда өңдеусіз өтетін пойыздар(транзиттік), пойыздардың қозғалыс бағыттарын өзгертпес үшін қозғалыс санын азайту керек. Станцияда жолдармен жанасатын сандардың нұсқасын мына формула бойынша табамыз :

бағыт (2.1)

Мұнда а – бүйір жолға жанасып келетін жол саны;

1 – кемшілік нұсқан есептеуде алдын ала есеептелген сан,тупиктік сызбаға байланысты.

Мәндерді кестеге енгізу кажет.Станцияға 3 бағыттан жансатын А Б В бағыттарын қарастырайық.

 

І бағыт

Кесте құрамыз.

 

 

№ варианта Жанасу сызбасы Пойызд саны Барлығы
тікелей Бүйірлі
1   А Н Б   В   АБ+БА+ВБ+БВ   АВ+ВА АН+БН+ВН+НА+НБ+НВ
2 В Н А Б  
3 В   А Н Б  
4 В Н А   Б

 

 

3 БАСТЫ ЖОЛДЫҢ САНЫН ЖЕЛІДЕ АНЫҚТАУ

 

Басты жолдың санын кіреберіске қондыруға болады,нәтижесінде бағытталған шамасына қажетті өтеу мүмкіншілігі график желісінде,жабдықтау құрылғыларымен автоматты блокировка.

Курстық жұмыста шартпен,өткізу қабілеттілігі бір жолды желіде біріктіру 40жұп пойызды бір тәулікте қабылданады.

Қажетті өткізу қабілеттілік желісі әр кіреберіс үшін мына формула бойынша есептелінеді:

, пойызд (3.1)

мұндағы - жүк пойыздарының жалпы саны ( , кесте 2.1);

- құрама пойыздарының саны, (кесте 2.1);

- жеке тәулік есептеу мөлшерін арттыру шамасы,ішкіайлық салдарының теңсіздігі. ( =1,1-1,15);

-кұрама пойыздарының жүк пойыздарының түсіру шамасы( =1,5-1,7);

- алыс және жергілікті жолаушылар пойыздар саны ( 2.2 таблица бойынша);

- жүк және жолаушы пойыздарының түсіру шамасы( =1,1-1,3);

- қала маңы пойызының саны (2.2 кесте бойынша);

- жүк және қаламан пойызының тусіру шамасы( =0,7-0,8);

-шаруашылық пойыздарының (1-2 пойызд);

- қорды өткізу қабілеттілігі( =15%=0,15 –қос жолтабанды сызық; =20%=0,2 – бір жолды сызық).

 

 

3.1Қабылдау-жөнелту жолының пайдалы ұзындығын анықтау

 

Қабылдап-жөнелту жолдарының пайдалы ұзындағы ПТЭ есептеу бойынша анықталады,пойыздың ұзындығы қабылдау-жөнелту жолдарының ұзындығынан айналу телімінің осы пойызға,формула бойынша:

, м (3.2)

мұндағы - құрамның ұзындығы, м;

- локомотив ұзындығы, м;

10 –қабылдап-жөнелту пойызының ара-қашықтығын орналастыру (ПТЭ бойынша).

Жүк пойызының ұзындығы айналу пойызының ұзындығының салмағына байланысты анықталады:

, м (3.3)

мұндағы - пойызд салмағы, т (берілгені бойынша);

- пойызд салмағы, сәйкесінше, 4, 6, 8 –басты вагондармен;

,

мұндағы - жүк пойызының салмағы(бойынша);

- ыдыс вагоның салмағы ( );

- бөлік, сәйкесінше, 4, 6, 8 –осьті вагоны (берілгені бойынша);

- ұзындық, сәйкесінше, 4,6,8 –осьті вагон, ( ).

Есептелген ұзындық бойынша жүк пойыздары жақын арадағы стандартты ұзындық қабылдап-жөнелту жолының станциясы бойынша қабылданады.(850м, 1050м или 1250м).

 

 

4 Бекеттің сызбасы мен түрі жане техн экон таңдалған бекеттің сызбасының жасалу түрі

Телімдік бекеттердің жобалауы кезінде ең тиімді схеманы тандау керек, соган орай типтік станцияға келтіру керек.Бұл ретте оның жоспарланып жабдықталуы қазіргі техникамен ,автоматикамен,телемеханикамен, жане жұмыстың озық технологиясының қолданысы көзделеді.

Порттардын бекеттерге біріктірілуі кез інде туындайтын қажетті реконструкция бар бекеттің жобасы. Сонымен қатар , түйінді емес бекеттердің өзгеруі түйінді телімдік бекеттерге.

Типтік станцияны таңдау кезінде пойыздардың қозғалу өлшемі басты жолдарда колданылады, біріктірілу сызығы, аймақтық рельстердің мәліметтері жане т. Б

Курстық жұмыста бекеттердің түрлері құрастырылады бекеттік аймақтарда өлшемімен салыстыра отырып берілген бекеттің аймақтық өлшеміне.

Ұсынылған бекеттің аймақтық өлшемі

 

Таблица 4.1

Определение длины станционной площадки

 

Категория линий Телімдік бекеттің түрі Аймақтың өлшемі мына формуламен анықталады Аймақтық бекеттердің өлшемінің пайдалы ұзындыгы кезіндегі қаб жөн жолдарында
I и II Бойлық   2 +1900      
Жартылай бойлық 2 +750
Көлденең   +1350  
  III и IV   Көлденең +950

Ескерту Түйінді телімдік бекеттерде аймақтын ұзындығын 100м ге кобейтеміз

Бекеттің түрін анықтағаннан кейін берілген жұмыстың мөлшері жане аумақтық жағдайы,екі немесе үш жасалып жатқан түйінді телімдік бекеттердің мүмкін болатын сызбаның нұсқасы.Олардың айырмашылықтары парктін бірдей орналасуында, локомотив құрылымы ,вогон, жүк жане жолаушы шаруашылықтары жане т.б

Масштабты емес сызбалардың құрастырылуында , оларда басты жолдары көрсетіледі,парк, локомотив , вагон, жүк жане жолаушы шаруашылығы .Содан кейін әр қарастырылатын сызбаға сипаттама беру керек,басты бекеттердегі орналасқан құралдардың өткізу қабілеттілігі, бекеттегі жұмысшылардың жұмыс істеу ықғайы, пойыздар мен локомотив қозғалу шарттары, дөнестегі ұйымдастыру маршруттарының түйісу нүктесі,ары қарай дамыту шарттары жане т. Б

Негізгі көрсеткішпен салыстыра отырып бекеттердің сызбасы құрастырылады, бекеттердің сипаттамасына, ары қарай осыларды жатқызуға болады.

А) поезд қозғалу қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Б)Жолаушыларға қызмет көрсету ыңғайы, пойыздар аумағындағы қауіпсіздік

В)Бекеттерді әрі қарай болашаққа дамуының мүмкіндігі

Г)Маршруттардың ең аз түйісу саны

Д)дөңес параллель қозғалысты барынша қамтасыз ету керек

Жасалған сызбаның нұсқалары түсіндірме хатқа тіркеледі, ол тандалған нұсқа масштабты емес бекеттің сызбасы А1форматында көрсетілу керек.


Просмотров 1350

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!