Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги безпеки під час роботиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОННЕ ДЕПО ЗАПОРІЖЖЯ – 1

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника пасажирського вагонного депо Запоріжжя – 1   №________ від «____»____________200__р.

ІНСТРУКЦІЯ

 

З охорони праці №_73___

Для провідників пасажирських вагонів

 

 

І. Загальні положення.

1.1. Інструкція містить основні вимоги з охорони праці і є обов’язковою для провідників пасажирських вагонів (далі провідник).

1.2. Виконання вимог даної інструкції є посадовим обов’язком провідників, а їх порушення – порушенням трудової та технологічної дисципліни, що тягне за собою, в залежності від наслідків, дисциплінарну та кримінальну відповідальність згідно правил внутрішнього розпорядку та діючого законодавства.

1.3. На посаду провідника призначаються особи, які досягли віку 18 років, які не скоїли зловживання службовим положенням та інших корисних правопорушень, пройшли медичний огляд, пройшли навчання по спеціальній програмі в спеціалізованих учбових закладах, та перевірку знань з питань охорони праці, пожежно – технічного та санітарного мінімуму та склали іспити зі знання відповідних нормативних документів та отримали кваліфікацію “провідник пасажирських вагонів”.

1.4. Особи, які призначаються на посаду провідника проходять медичний огляд для встановлення професійної придатності. Порядок та періодичність медичних оглядів, які проходять провідники, регламентуються документами Міністерства транспорту України та Міністерства охорони здоров’я України. Періодичне навчання та перевірку знань з питань санітарного мінімуму провідники всіх поїздів проходять з періодичністю 1 раз на рік.

1.5. Провідник зобов’язаний знати загальну будову та забезпечувати правильну експлуатацію системи опалення, електрообладнання, вентиляції, холодильних установок, установок кондиціювання повітря, пожежної сигналізації (УПС) циркуляційних насосів, кип’ятильників, систем сигналізації контролю нагріву букс (СКНБ) та іншого обладнання вагона, а також повинен забезпечувати збереження внутрішнього обладнання та інвентарю. Для обслуговування вагонів міжнародних, фірмових, швидкісних поїздів, вагонів СВ, штабних та хвостових вагонів призначаються найбільш досвідчені провідники зі стажем роботи.

1.6. Провідник пасажирських вагонів повинен виконувати обов’язки та нести відповідальність відповідно з вимогами посадової інструкції № ЦЛ-0038.

1.7. Небезпечні та шкідливі фактори які діють на провідника:

- рухомий склад який рухається;

- підвищена або знижена температура поверхонь рухомого складу, обладнання;

- підвищена або знижена температура та вологість повітря робочої зони;

- підвищений рівень вібрації, шуму на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- небезпечний рівень напруги в електричному ланцюгу, замкнення якого може пройти через тіло людини;

- нервово – психічні перевантаження;

- використання миючих, дезінфікуючих засобів, що містять в своєму складі шкідливі хімічні речовини.

1.8. Для захисту від дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів провідник забезпечується спецодягом, спецвзуттям, та засобами індивідуального захисту:

- халат бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- рукавички гумові;

- напівплащ із прогумованої тканини;

в зимовий час додатково:

- куртка бавовняна на утепленій підкладці;

- чоботи утеплені;

при виконанні робіт по опаленню вагонів, які знаходяться на відстої або ремонті:

- костюм бавовняний;

- рукавиці брезентові;

- окуляри захисні;

взимку додатково:

- куртка бавовняна на утепленій підкладці;

- чоботи утеплені;

1.9. Провідники забезпечуються санітарним одягом, призначення якого – попереджувати виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань кишкової групи. Санітарний одяг (біла куртка, косинка і білий фартух та нарукавники) повинні одягатися при приготуванні чаю та його роздачі пасажирам. Санітарний одяг повинен бути завжди чистим, випрасуваним, зберігатися в спеціально відведеному місці, окремо від особистого, форменого та спецодягу.

1.10. Протягом всього рейсу провідник зобов’язаний постійно стежити за чистотою своїх рук, мити їх з милом та щіткою, особливо після відвідин туалету, прибирання пасажирських приміщень вагону, коридорів та туалетів, а також перед роздачею чаю пасажирам та миттям чайного посуду. Відпочинок та вживання їжі організовувати відповідно до графіка роботи.

1.11. Провідник зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром та по якій проінструктовано;

- знати та виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами та механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватися зобов’язань з охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- проходити у встановлені терміни попередні та періодичні медогляди;

- вміти практично надавати першу медичну допомогу постраждалим при нещасних випадках, в тому числі володіти методами штучного дихання та непрямого масажу серця.

- дбати про особисту безпеку і оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

- під час виконання робіт не відволікатися та не відволікати інших;

 

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

 

2.1 Перед початком роботи провідники зобов’язані пройти необхідні інструктажі з охорони праці, з безпеки руху, пожежної безпеки.

Провідник вважається таким, що приступив до роботи, коли він отримав маршрутний лист, ознайомився з графіком чергування, та пройшов всі необхідні інструктажі з охорони праці та безпеки руху.

При вступі на зміну, провідник зобов’язаний з’явитися на роботу в призначений час, в чистому форменому одязі, у взутті закритого типу, яке забезпечує безпечність виконання робіт. Явку на роботу перевіряє нарядник, начальник поїзда, періодично здійснює контроль начальник резерву провідників та інструктори. Начальник поїзда, інструктор повинні перевірити наявність та стан форменого одягу, санітарної книжки, посвідчення з охорони праці, посвідчення про проходження спеціального навчання з пожежно – технічного мінімуму, наявність відповідних записів у всіх розділах цих посвідчень, службове посвідчення провідника, паспорт (для провідників, що обслуговують поїзд міждержавного сполучення), ознайомити бригаду з наказами, розпорядженнями по резерву провідників, провести необхідні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки. Ознайомити з графіком чергувань на весь рейс, складеним у відповідності типових графіків з урахуванням забезпечення постійного знаходження одного провідника в кожному вагоні. В рейсі безпосереднім керівником робіт провідників є начальник поїзду. Провідники в тому числі і причіпних вагонів, які причіплюються в пункті формування, звороту, я також на шляху прямування поїзда зобов’язані виконувати всі вказівки начальника поїзда, а з технічних питань – поїзного електромеханіка.2.2 Для прийому зміни провідники повинні прямувати з резерву провідників тільки по визначеному маршруту, по перону приміського парку та міжколійям ремонтно – екіпірувального парку до своїх вагонів.

2.3 Заходити в вагон та виходити із вагону потрібно тільки з відкритою відкидною площадкою.

2.4 Для забезпечення безпечного виконання робіт вагони, які готуються в рейс на 10 – 11 – 12 коліях приміського парку огороджуються централізованими засобами огородження, на коліях ремонтно–екіпірувального парку стаціонарно встановлюваними сигналами огородження. Сигнали огородження (вдень червоний щит, вночі ліхтар з червоним вогнем на штанзі) встановлюється на осі колії проти граничного стовпчика.

2.5 Колії на яких проводиться екіпірування, підготовка вагонів в рейс, повинні бути добре освітлені.

2.6 Для забезпечення безпечних умов виконання робіт провідники зобов’язані утримувати міжколійя в чистоті та порядку. Сміття з вагонів необхідно виносити в спеціальні контейнери.

2.7 Провідники повинні виконувати заходи безпеки при знаходжень на залізничних коліях:

2.6.1. Перш ніж перейти колії потрібно впевнитися в вільності колії, чи не рухається по ній поїзд, окремий локомотив або дрезина, подивитись в правий та лівий бік. Переходити колії потрібно тільки під прямим кутом, не наступаючи на головки рейок, у встановлених та обладнаних настилами місцях.

2.6.2. При виході із службового приміщення, яке знаходиться в безпосередній близькості від колій, необхідно впевнитись у відсутності рухомого складу, що рухається, і тільки після цього обійти встановлений поблизу виходу на колії застережуючий бар’єр.

2.6.3. Переходити колії які зайняті рухомим складом, тільки через перехідні площадки вагонів.

2.6.4. Состав який стоїть на колії, групу вагонів або локомотиви слід обходити на відстані не ближче 5м від автозчепу.

2.6.5. Між розщепленими вагонами дозволяється проходити в тому випадку, якщо відстань між ними не менше 10м.

2.6.6. Проходити вздовж колій на безпечній відстані від колій тільки по перону, узбіччю або посередині міжколійя, звертаючи увагу на вагони чи локомотиви які рухаються по суміжним коліям.

2.6.7. При знаходженні на станційних коліях, особливо в нічний час, необхідно пам’ятати про споруди та пристрої які розташовані на міжколійях.

2.6.8. При переході колій в погану погоду (при туманах, завірюхах, снігопадах, тощо) коли видимість світлових та чутність звукових сигналів значно знижується, необхідно зупинитися та уважно подивитися в один та другий бік. Якщо буде видно рухомий склад який наближається, слід зачекати, коли він проїде.

2.6.9. При виході на колії із приміщення, із вагону, а також із за стрілочних постів та інших будівель, які погіршують видимість колії, необхідно попередньо впевнитися в відсутності рухомого складу, що рухається.

2.6.10. Під час виходу із вагону, із службового приміщення в нічний час необхідно деякий час зачекати, дати можливість підлаштуватись органам зору до темряви та встановиться нормальна видимість оточуючих предметів.

2.6.11. При знаходженні на міжколійї між поїздами при беззупинковому їх прослідуванні по суміжним коліям необхідно лягти на міжколійя та лежати до кінця про слідування поїздів.

2.6.12. У випадку знаходження на міжколійї при беззупинковому прослідуванні поїзда на одній із колій необхідно відійти з цієї небезпечної зони, на відстань не ближче 2м від крайньої рейки колії, по якій рухається поїзд.

2.8 Забороняється:

- переходити та перебігати колії перед рухомим складом, який рухається (локомотивом, вагоном, мотовозом, дрезиною та ін..);

- ставати або сідати на рейки;

- знаходитися на міжколійї між поїздами при беззупинковому їх прослідуванні по суміжним коліям;

- знаходитися та переходити колії в місцях стрілочних переводів;

- сідати на підніжки вагонів або локомотивів та сходити з них під час руху;

- переходити колії, які зайняті рухомим складом пролізаючи під вагоном;

- обходити вагони, локомотиви на відстані ближче 5 м від автозчепу;

- проходити між розщепленими вагонами, якщо відстань між автозчепами цих вагонів менше 10м;

- при проході по перону наближатися до краю перона ближче 1м;

- наближатися до крайньої рейки колії ближче 2м, при русі поїзда з швидкістю до

- 140 км/год;

- наближатися до крайньої рейки колії ближче 5м, при русі поїзда з швидкістю більше 140 км/год;

2.9 Провідник вагонів при прийманні зміни перед відправленням в рейс повинен перевірити:

- справність поручнів, перехідних та тамбурних відкидних вхідних площадок, дверей та замків у всьому вагоні та наявність пломб на стоп–кранах, вогнегасниках та рукоятках приводів вікон аварійних виходів, справність пожежних кранів в котельному відділені та в туалеті з не гальмівної сторони вагона, наявність, справність та термін придатності вогнегасників згідно «Норм оснащення об’єктів та рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем»;

- справність електрообладнання та електроосвітлювальних приборів, працездатність споживачів електроживлення, стан акумуляторних батарей, степінь зарядки батарей;

- стан кранів, умивальних чаш та унітазів, а також наявність води в баках санвузлів;

- відсутність витоку струму на корпус вагону в системі електрообладнання (перевіряється по сигнальним лампам, встановленими на щиті або пульті керування);

- справність та працездатність систем: сигналізації контролю нагріву букс, пожежної сигналізації, внутрішнього поїзного зв’язку, вентиляції, кондиціювання повітря, справність кип’ятильника (візуально по показанням приладів) та наявність полум’євідсікача в топці титану, справність хвостових сигналів та ручних сигнальних ліхтарів;

- наявність дров та брикетів для приготування чаю;

- укомплектованість дезінфікуючими засобами та прибиральним інвентарем; посудини з дезінфікуючими засобами повинні бути щільно закриті та мати етикетку з назвою речовини, концентрацією та датою приготування або отримання, зберігатися в спеціальному відділені службової шафи;

- забезпеченість вагону водою;

- наявність та стан заземлюючих пристроїв вагону;

- справність ящиків для вугілля;

- перед відправленням в рейс провідник повинен зробити огляд всіх місць вагону, де можуть бути заховані предмети або ховатися люди (вугільні ящики, котельне відділення, конструктивні пустоти та т.і.) накласти на них засоби контролю (пломби, липучі стрічки та т.і.);

- наявність журналу прийому здачі та технічного стану обладнання пасажирських вагонів ( ВУ 8);

- дію ручного гальма шляхом повороту штурвала, впевнитися в тому, що колодки притиснуті, повернути штурвал в вихідне положення;

- санітарний стан вагону відповідно до “Державних санітарних норм” та правил, гігієнічних нормативів утримання пасажирських вагонів;

- провідник штабного вагону додатково перевіряє наявність епідукладки, протигазів, запломбованої аптечки на випадок аварії, санітарних ношів;

- в опалювальний час провідник зобов’язаний додатково перевірити справність системи опалення, наявність колосників в топці, справність ручного та електричного циркуляційного насосів, відсутність повітряних пробок, забезпеченість вагона інвентарем для опалення і твердим паливом. Не допускати зберігання в котельному приміщені та біля титану – дров та інших легкозаймистих матеріалів, самовільного витоку води під вагон на гальмівну передачу, пружини центрального підвішування;

- навісити на вагон з обох сторін маршрутні дошки, а з внутрішньої сторони вікна – порядковий номер вагона відповідно схеми формування поїзда;

- про всі несправності, неполадки або недоліки, які виявлені в процесі приймання вагону, провідник зобов’язаний доповісти начальнику поїзда або поїзному електромеханіку для вжиття заходів щодо їх усунення, приймати вагон необхідно після усунення несправностей;

- в зимовий час, перед відправленням із пункту формування та звороту, при необхідності оббивати льодяну кірку з гальмівної передачі, пружинних комплектів візка;

- до подачі поїзда для посадки пасажирів провідник зобов’язаний підтримувати температуру взимку та перехідний період в межах 18 – 220 С, влітку 22 – 260 С. Температура повітря в вагоні взимку та в перехідний період нормується для всіх типів пасажирських вагонів, влітку – тільки для вагонів з повним кондиціюванням

- під час посадки пасажирів в поїзд дальнього або місцевого сполучення провідник повинен знаходитися біля відкритих дверей вагона (решта дверей вагона, крім торцевих, повинні бути зачинені на внутрішній замок «секретку» та спеціальний ключ);

- за 5 хвилин до відправлення поїзда провідник повинен попередити, щоб проводжаючі залишили вагон;

 

 

Вимоги безпеки під час роботи

3.1 Знаходячись на шляху прямування провідники зобов’язані бути обережними та пильними, так як від їх дій залежить безпека не тільки особиста, але і пасажирів.

3.2 Утримувати вагон відповідно до санітарних норм. В вагонах з комбінованим опаленням дозволяється проводити вологе прибирання полів, крім котлового відділення не вмикаючи ланцюги високовольтних електронгрівачів комбінованого котла опалення.

3.3 Стежити за станом внутрішнього обладнання вагона та правильним положенням міжвагонних перехідних площадок.

3.4 Забезпечити зберігання сміття та побутових відходів в спеціальні целофанові пакети та ємності для сміття та видалення його із вагона тільки в передбачені для цього місця на станціях, зазначених в розкладі руху поїздів і в пунктах формування та обороту.

3.5 Стежити щоб вікна вагону, при необхідності відкривалися тільки з однієї сторони (на двоколійних дільницях - з польової сторони), а в вагонах з кондиціюванням повітря під час роботи кондиціонера, щоб всі вікна були зачинені.

3.6 Контролювати виконання пасажирами вимог пожежної безпеки, не допускаючи підключення пасажирами до електромережі вагона електроприладів, не передбачених електричною схемою вагона.

3.7 Контролювати показання електронагрівальних приладів, сигналізації контролю нагріву букс та іншого електрообладнання на пульті керування вагона. На станціях під час стоянки поїзда більше 5 хвилин перевіряти стан клинових пасів привода генератора.

3.8 Під час руху поїзда провідники головного та хвостового вагонів зобов’язані утримувати бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні замки. В решті вагонів тільки бокові двері робочого та неробочого тамбурів закриваються на внутрішні замки. Торцеві двері для переходу із вагона в вагон повинні бути незамкнені.

3.9 У випадку стоянки поїзда менше 5 хвилин та відсутності посадки та висадки пасажирів провідник повинен відкрити двері, знаходячись в тамбурі вагона, не дозволяти пасажирам виходити із вагона, при відправлені пасажирського поїзда зачинити двері, крім провідників хвостового та штабного вагонів, які повинні провести станцію до кінця платформи та стежити за сигналами, які можуть подавати чергові по станції, переїзду, з постів безпеки.

3.10 На станціях при необхідності пропуску через тамбур вагона пасажирів з інших поїздів, які знаходяться на суміжних коліях, провідник повинен обидві бокові двері робочого тамбура відкритими та стежити за переходом пасажирів.

3.11 Після повної зупинки поїзда на станції провідник зобов’язаний відкрити двері, підняти відкидну площадку (при відсутності високої платформи), зафіксувати її фіксатором (при несправності пружини підтримувати майданчик рукою), протерти поручні, та приступити до висадки і посадки пасажирів. Виходити з вагона необхідно обличчям до перону, тримаючись за поручні, дотримуючи при цьому обережність.

3.12 В зимовий час для забезпечення безпеки пасажирів та обслуговуючого персоналу провідники повинні регулярно очищати від снігу та льоду підніжки та перехідні площадки.

3.13 Переходити із одного вагона в інший на ходу поїзда слід обережно. Двері відкривати та зачиняти тільки тримаючись за дверну ручку. Ставати тільки на верхній фартух перехідної площадки.

3.14 Протирати поручні тільки при повній зупинці поїзда.

3.15 Виходити із вагона та заходити у вагон дозволяється тільки після повної зупинки поїзда.

3.16 Якщо пасажирський поїзд зупинився на станції для схрещення або обгону поїздом, який прослідує станцію без зупинки, провідники повинні знаходитися в тамбурі вагонів, не спускатися на міжколійя зі боку колії, по якій слідує поїзд без зупинки та не дозволяти цього пасажирам.

3.17 При перевірці технічного стану та ремонті рухомого складу, підвагонного обладнання, електроустановок, при знятті та встановленні ременя підвагонного генератора поїзд повинен огороджуватися сигналами зупинки. Провідники вагонів під час перелічених робіт зобов’язані стояти біля вагону в денний час з розкритим червоним прапорцем, а вночі – з ручним ліхтарем, направленим червоним світлом в бік локомотива.

3.18 При русі поїзда забороняється з’єднувати радіоз`єднувачі з розетками, які встановлені зовні суфле, спускатися на підніжках тамбура для спостереження за роботою привода підвагонного генератора, з’єднувати електричне міжвагонне з’єднання через фартухи перехідного суфле, які відкриваються.

3.19 Забороняється обслуговуючому персоналу під час руху поїзда відкривати тамбурні двері, спускатися на підніжки, підійматися на кришу вагона, а також допускати там знаходження пасажирів.

3.20 Не дозволяється переходити по підніжкам із вагона в вагон, знімати та навішувати посадочні номери, трафарети та ліхтарі на ходу поїзда.

3.21 При супроводжені пасажирського вагона, який поставлено в вантажний поїзд необхідно бути обережним при переході по вагону та сидячи на диванах.

3.22 Під час маневрових перестановок провіднику вагонів забороняється виконувати будь які роботи в вагоні. Необхідно сидіти та триматися за поручень.

3.23 На шляху прямування необхідно дотримуватися особистої обережності при роздачі пасажирам чаю.

3.24 Провідник зобов’язаний слідкувати за надійним укладенням та зберіганням речей пасажирами на багажних полицях для запобігання падіння їх під час руху поїзда.

3.25 Після подачі машиністом сигналу про відправлення поїзда всі провідники вагонів повинні закрити двері вагона, знаходячись при цьому в тамбурі, проводжати станцію до кінця платформи, крім провідників хвостового та штабного вагонів, що проводжають станцію з відкритими дверима тримаючись за поручні (вдень – згорнутим жовтим прапорцем, вночі – білим ліхтарем) до поста безпеки чи чергового по станції, а при їх відсутності до кінця платформи.

3.26 Для запобігання пожеж та опіків забороняється розпалювати котел опалення бензином, гасом та іншими легкозаймистими речовинами.

3.27 При піднятті середньої полиці провідник повинен впевнитися в її фіксації.

3.28 При відкритті та закритті дверей котельного відділення необхідно бути обережними.

3.29 При відкритті топки, потрібно бути обережними, так як може бути викид газу. При обслуговуванні котла необхідно знаходитися від нього на відстані не ближче 70см.

3.30 При обслуговуванні пасажирських вагонів забороняється:

3.31.1. триматися руками за пази та косяки дверей, так як двері можуть закритись від поштовху під час руху поїзда та ранити руку.

3.30.1 ставати ногою на нижній фартух перехідної площадки;

3.30.2 відкривати рукою відкидну площадку, яка не відкрилася, , так як пружина може спрацювати та пошкодити руку;

3.30.3 плигати з вагона;

3.30.4 закривати зовні бокові двері за решітку;

3.30.5 викидати із вагона сміття, банки, пляшки, золу та ін.;

3.30.6 знаходячись в тамбурі не опиратися на скло вікна;

3.30.7 гасити топку водою;

3.30.8 проводити вологе прибирання не викмкнувши електроопалення;

3.30.9 проводити будь який вид робіт (включаючи прибирання) в котельному відділені, не вимкнувши електроопалення;

3.30.10 підходити до акумуляторних ящиків для огляду з запаленою сигаретою або іншим відкритим вогнем, так як під час руху в ящиках утворюється горючий газ, який вибухає при контакті з вогнем;

3.30.11 зберігати сторонні речі, обтиральний матеріал або паливо в котельному відділені, в місцях встановлення нагрівальних приладів, в тамбурах, проходах, в ящиках з електрообладнанням та в міжстельовому просторі;

3.30.12 сушити одяг та інші речі в котельних приміщеннях, на електричних печах, кип’ятильниках;

3.30.13 використовувати для освітлення відкритий вогонь (факели, свічки), а також настільні лампи, там де це не передбачено схемою вагона;

3.30.14 зберігати та перевозити легкозаймисті речовини;

3.30.15 використовувати для обігріву трубопроводів відкритий вогонь (факели, шлак та вугілля, яке горить) і розпечені металеві предмети;

3.30.16 підключати електронагрівальні прилади та інші побутові пристрої (магнітофони, приймачі та ін.) які непередбачені схемою вагона;

3.30.17 розпалювати котли опалення, кип’ятильники за допомогою легкозаймистих та горючих рідин;

3.30.18 роз’єднувати або з’єднувати міжвагонні з’єднання до електровоза, стаціонарного пункту опалення і між вагонами;

3.30.19 відкривати ящики з високовольтною апаратурою, відкривати кожухи електропечей, електрокалориферів та електронагрівачів на котлі опалення;

3.30.20 мити підлогу при наявності високої напруги в електричних печах опалення вагонів з електроопаленням.

3.31 Заходи безпеки при роботі та знаходженні на електрифікованих лініях.

3.31.1 При проїзді на електрифікованих дільницях, провідники вагонів повинні дотримуватися особистої обережності та знати, що на таких ділянках використовується струм високої напруги. Наближення до контактного проводу ближче 2м приводить до ураження електричним струмом з тяжкими наслідками.

3.32 Провідникам вагонів забороняється:

3.32.1 Наближатися до проводів або частинам контактної мережі які знаходяться під напругою на відстань ближче 2м;

3.32.2 Торкатися до електрообладнання рухомого складу, як безпосередньо так і через будь які предмети;

3.32.3 Торкатися до металевих частин опор контактної мережі;

3.32.4 Підійматися на опори та спеціальні конструкції контактної мережі;

3.32.5 Підійматися на покрівлі вагонів, перебувати або виконувати будь яку роботу на покрівлі вагонів, який знаходиться під контактним проводом

3.32.6 Торкатися до обірваних проводів контактної мережі, наближатись до обірваних проводів на відстань ближче 8 м.

3.32.7 Працівники залізниці які виявили обрив проводів контактної мережі, а також сторонні предмети що звисають з них, зобов’язані негайно повідомити при це черговому по станції чи енергодиспетчеру, огородити це місце та стежити за тим, щоб ніхто не наближався до обірваних проводів на відстань ближче 8м.

3.32.8 У випадку якщо обірвані проводи або інші елементи контактної мережі виходять із габариту та можуть бути зачеплені при прослідуванні поїзда, це місце потрібно огородити сигналами зупинки відповідно вимог Інструкції з сигналізації та зв’язку.

3.32.9 При виникненні пожежі поблизу контактної мережі необхідно негайно повідомити поїзному диспетчеру, енергодиспетчеру та в пожежну охорону.

3.32.10 Гасіння предметів, що горять. які знаходяться на відстані ближче 2м від контактної мережі, дозволяється тільки вуглекислотним або порошковим вогнегасниками. Гасіння предметів, що горять, водою, повітряно–пінним, пінним вогнегасниками можливо тільки при знятій напрузі з контактної мережі та після її заземлення встановленим порядком.

3.32.11 Гасіння палаючих предметів, що горять, які розташовані на відстані більш 7м від контактної мережі, яка знаходиться під напругою, може бути допущено без зняття напруги. При цьому необхідно стежити, щоб струмінь води або піна не торкалися контактної мережі та інших частин які знаходяться під напругою.

3.33 Порядок огородження колій РЕП та приміського парку пасажирських вагонів під час виконання робіт по очищенню території від сміттєвих трав, шлаку та сміття:

3.33.1 Роботи по очищенню колій РЕП та приміського парку від сміттєвих трав, шлаку та сміття дозволяється проводити тільки під керівництвом начальника резерву провідників, заступника начальника, інструкторів, начальників поїздів, які є відповідальними особами за безпечне виконання цих робіт.

3.33.2 До початку робіт особи, відповідальні за безпечне виконання робіт повинні провести з причетними працівниками цільовий інструктаж про правила безпечного виконання робіт с записом в журналі реєстрації інструктажів.

3.33.3 Приступати до виконання робіт по очищенню території РЕП та приміського парку від сміттєвих трав, шлаку та сміття дозволяється за вказівкою керівника робіт після огородження місця їх виконання у встановленому порядку.

3.33.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 колії РЕП огороджуються щитами огородження. 9,10,11,12 колії приміського парку – централізовано.

3.33.5 Місце виконання робіт огороджується наступним чином: керівник робіт (ЛНБ, ЛНБІ, ЛНП) дає в усній формі заявку бригадиру по формуванні поїздів ПТО на огородження колії.

3.33.6 Отримавши заявку від керівника робіт по очищенню колій на огородження, оператор огороджує потрібну колію засобами централізованого огородження встановленим порядком та оголошує по гучномовному зв’язку: «Провідники пасажирських вагонів (називає № колії) колія огороджена, приступайте до виконання робіт по ощиренню колії».

3.33.7 В тих випадках, коли пристрої централізованого огородження несправні або роботи виконуються на коліях РЕП, які не обладнані пристроями централізованого огородження, огородження приводиться ручними сигналами.

3.33.8 Ручними сигналами огородження є червоні щити, встановлені постійно посередині колії напроти граничного стовпчика.

3.33.9 Отримавши заявку від керівника робіт по очищенню колій на огородження колії приміського парку в разі непрацюючого пристрою централізованого огородження, бригадир з формування оголошує по гучномовному зв’язку: «ОВР відповідальний за огородження, огороджуйте (номер колії) колію ручними сигналами, будуть виконуватися роботи по очищенню колії». ОВР, відповідальний за огородження огороджує потрібну колію та доповідає про це бригадиру з формування: «Бригадир з формування (номер колії) колія огороджена. Після чого бригадир з формування оголошує: «Провідники пасажирських вагонів (номер колії) колія огороджена, приступайте до виконання робіт». По закінченню робіт керівник (ЛНБ, ЛНБІ, ЛНП), впевнившись в тому що всі вийшли із небезпечної зони, доповідає бригадиру з формування про закінчення робіт: «Бригадир з формування на (номер колії) колії роботи закінчені».

3.33.10 Бригадир з формування знімає огородження (централізоване встановленим порядком, при огороджені ручними сигналами – дає команду ОВР відповідальному за огородження, зняти огородження та оголошує по гучномовному зв’язку «Провідники пасажирських вагонів огородження на (номер колії) колії знято. Будьте обережні.» Після зняття огородження виконувати роботи по очищенню колій в небезпечній зоні забороняється.

3.34 В пункті звороту провідникам, вільним від чергування, забороняється відлучатися з вагону по особистих справах.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 876

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!