Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


до проведення практичного заняття № 2Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

Дисципліна : «Репродуктивне здоров’я»

Спеціальність : 5.12010102 «Сестринська справа».

Тема : «Природні методи планування сім’ї. Методи визначення плідності у жінок».

Мета заняття : 1.Надати допомогу студентам в практичному закріплені знань, отриманих на теоретичних заняттях та при виконанні ними самостійної роботи. Ознайомлення з поняттями про оваріально-менструальний цикл жінки та його гормональну регуляцію.

2. Розглянути питання особливості змін в жіночому організмі під впливом гонадотропних гормонів гіпофізу на протязі щомісячного ОМЦ, зокрема в яєчниках, шийці та тілі матки, в молочних залозах. Дати поняття про ПМС (передменструальний синдром).

3.Розібрати ізстудентами головні прояви фертильності (плідності) жінок та методи практичного їх визначення.

4.Навчити студентів методиці та правилам проведення алгоритмів визначення симптомів «папороті» та «зіниці», як показників естрагеної насиченості жіночого організму.

5.Пояснити та відпрацювати практично методи визначення консістенції шийкового слизу за методом Біллінгса, побудування графіків ОМЦ та визначення плідних та неплідних днів у жінки за методом Огіно- Кнауса.

6.Навчити студентів на практиці застосовувати природні методи планування сім’ї та навчити цим методам своїх майбутніх пацієнток.

Питання, винесені на практичне заняття:

 • Гормональна регуляція ОМЦ у жінок. Поняття про основні гормони жіночої репродуктивної системи.
 • Фізіологія ОМЦ (оваріально-менструального циклу) у жінок.
 • Зміни, які проходять в жіночому організмі під час проходження ОМЦ. Поняття про ПМС (передменструальний синдром).
 • Побудова графіків ОМЦ та їх практичне застосування при використані природних методів контрацепції у жінок.
 • Послідовність змін в яєчниках, шийці матки, матці та молочних залозах та їх практичне застосування. Особливості застосування методу МЛА.
 • Природні методи планування сім’ї. Їх головні характеристики.
 • Зміст та практичне виконання алгоритмів визначення симптомів «папороті» та «зіниці».

Оснащення: Таблиці, схеми, довідники та довідкові посібники, атлас з анатомії та фізиології людини, алгоритми та набори медичних інструментів для проведення практичних навичок, наочні посібники в вигляді муляжів та оригіналів для відпрацювання практичних навичок на це практичне заняття, роздатковий матеріал, слайдовий проекторний матеріал та інформація на мультимедійних носіях, кукли-муляжі, фантом тулуба жінки.

Конкретні цілі:

Знати:

 • Основні терміни та вимоги, які відносяться до питання застосування природних методів планування сім’ї.
 • Алгоритми виконання визначення симптомів «папороті» та «зіниці».
 • Методику побудування графіків ОМЦ та їх практичного застосування.
 • Механізм дії гонадотропних гормонів та фізіологічні зміни в організмі жінки під час ОМЦ та їх практичне застосування.

Вміти :

· Здійснювати алгоритм підготовки хворої до піхвового дослідження та малих гінекологічних операцій та асистування під час проведення малих гінекологічних операцій (Хміль С.В., Романчик Л.І., Медсестринство в гінекології, алгоритми 45-46, стор.353-354).

· Алгоритми підготовки процедурного кабінету до роботи, гінекологічного крісла до огляду хворих (Хміль С.В., Романчик Л.І. Медсестринство в гінекології, алгоритми 50-51, стор.356).

· Пояснити механізм дії та практичного застосування методу МЛА (метод лактаційної аменореї). (практичне заняття № 2, питання що стосуються методам природного планування сім’ї та МЛА, стор.82, 86-93 (Горєлова Л.В. Планування сім’ї, стор.44-46

· Визначення плідності (фертильності), ведення карти самоспостереження (Самойленко В.Б. Планування сім’ї, алгоритм № 1,стор.188-191, Назарова І.Б. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, практичне заняття № 2 «Природні методи планування сім’ї», стор.156-159), Горєлова Л.В. Планування сім’ї, стор.21-43, визначення симптома «папороті» (Хохліч Т.І. Практикум з гінекології, стор.69-75, Самойленко В.Б. Планування сім’ї, стор.193-195), визначення симптому «зіниці» (Хохліч Т.І., Практикум з гінекології, стор.66-69, Самойленко В.Б. Планування сім’ї, стор.196-198), визначення симптому натягання слизу (Самойленко В.Б. Планування сім’ї, стор.199-200).

· Алгоритм вимірювання базальної температури (Хохліч Т.І. Практикум з гінекології, стор.75-81, Самойленко В.Б.Планування сім’ї, стор.200-201).

· Взяття матеріалу з піхви для визначення гормональної активності (Самойленко В.Б. Планування сім’ї, стор.212-214).

· Заповнення і аналіз карти самоспостереження (Самойленко В.Б. Планування сім’ї, стор.75-79).

· План проведення заняття:

  1. Провести перевірку знань студентів по темі практичного заняття.

2. Розібрати питання, винесенні для теоретичного ознайомлення по темі заняття № 2.

3. Розібрати та відпрацювати алгоритми практичних навичок, які призначені для засвоєння на практичне заняття № 2.

4. Заслухати підготовлені студентами доповіді, підготовлені по тематиці проведення заняття № 2 «Природні методи планування сім’ї. Методи визначення плідності у жінок».

5. В ігровій та рольовій формі закріпити вивченний матеріал.

 • Завдання № 1: Користаючись наочними посібниками (Плакати, стенди, анатомічний атлас) пояснити схему гормональної регуляції роботи репродуктивної сфери у жінок.
 • Завдання №2 : Кожній студентці побудувати індивідуальну схему протікання свого ОМЦ та прокоментувати його з визначенням овуляції, плідних та неплідних днів.
 • Завдання №3: Провести на фантомі та пояснити методику проведення алгоритмів визначення симптомів «папороті» та «зіниці».
 • Завдання №4 : Пояснити методику використання на практиці таких методів визначення плідності у жінок, як методи Біллінгса та Огіно- Кнауса, МЛА.
 • Завдання 5: В ігровій формі провести навчання жінки метод самостійного визначення своїх плідних днів різними методами природного планування сім’ї.
 • Завдання № 6 : Розділившись на пари провести тренінг з навчання паціентки попрактичному застосуванню різних методів планування сім’ї.

 

Завдання до слідуючого практичного заняття № 3 по темі:«Аборти та їх наслідки. ПАС (післяабортний синдром) та методи фізичної та психологічної реабілітації жінок, які перенесли аборт».

 • Знати визначення та сучасну класифікацію абортів.
 • Вміти складати набори інструментів для проведення абортів.
 • Мати уявлення про етапи проведення абортів на раніх та пізніх термінах вагітності.
 • Мати уявлення про ПАС (післяабортний синдром), наслідки і ускладнення аборту та методи фізичної та психологічної реабілітації жінок, які перенесли аборт).

 Література - основна до практичного заняття № 2 :

1. Назарова І.Б., Посипкіна Н.М., Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї. – К.: Медицина, 2007. – 224 с.

2. Хміль С.В, Романчук Л.І., Медсестринство в гінекології. – Тернопіль: Підручники та посібники, 206. – 380 с.

3. Самойленко В.Б., Мох А.І. Планування сім’ї. – К.: Здоров’я, 2006. – 234 с.

4. Хохліч Т.І. Практикум з гінекології. – К.: Здоров’я, 2000. – 200 с.

5. Бугаєвський К.А. КЗ «БМУ». Конспект лекції № 2.

Додаткова

1. Хміль С.В. Медсестринство в гінекології, стор.56-69, 244.

2. Бугаєвський К.А. Конспект лекції № 1

3. Хохліч Т.І. Практикум з гінекології, стор.66-81.

4. Назарова І.Б., Посипкіна Н.М. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, стор.30-35, практичне заняття № 2, питання що стосуються методам природного планування сім’ї та МЛА, стор.82, 86-93

5. Хетчер Р. Руководство по контрацепции, розділ № 9, стор.153-167, розділ № 11, стор.182-200, розділ № 20, стор.416-431.

6. Горєлова Л.В. Планування сім’ї, стор.21-43, практичне заняття №2, стор.186-195.

7. Самійленко В.Б. Планування сім’ї, розділи 4 та 5, стор.55-79, стор.212-214, алгоритм № 17, ст..193-195, алгоритм № 3 ст..1199-201, алгоритм № 7-8.

8. Пені О.А Штучні та природні методи планування сім’ї, стор.6-23 та 47-65.

9. Капелла А. Метод Біллінгса. У злагоді з природою., стор.2-48.

10. Вовк І.Б. Керівництво по плануванню сім’ї, стор.18-31, 143-158.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 755

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!