Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПЕРЕВІРКА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

19.1 Огляд та оцінка стану надземних частин конструкцій на всіх дільницяхвиконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік.

Результати огляду оформлюються в журналі форми ШУ-2.

19.2 Вимірювання різниці потенціалів “рейка-земля”, електричного опору заземлення і струму стікання з арматурного каркасу фундаментної частини виконується на дільницях з електротягою постійного струму електромеханіком і електромонтером один раз в три роки.

Для конструкцій, що знаходяться в анодних і знакоперемінних зонах і мають струми витоку вище допустимих значень, виконується також огляд і оцінка стану підземної частини на глибину 0,6...0,8 м.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.

19.3 Огляд і оцінка стану підземної частини на глибині 0,6...0,8 м для конструкцій, що розташовані в катодних зонах при електротязі постійного струму і на всіх інших дільницяхвиконується електромеханіком і електромонтером вибірково через десять років експлуатації.

Результати огляду оформлюються в журналі форми ШУ-2.

19.4 Перевірка габаритів установки польових пристроїв СЦБвиконується старшим електромеханіком спільно з шляховим майстромодин раз в п’ять років і після виконання капітального ремонту польових пристроїв СЦБ або верхньої будови колії.

Результати перевірки оформлюються актом.

19.5 Проведення експертно-технічного обстеження (діагностики) опор світлофорів, що розташовані на містках або консолях методом неруйнівного контролю виконується спеціалістом дорожнього експертно-технічного центру за участю старшого електромеханіка один раз в п’ять років.

Експертно-технічне обстеження надземної частини проводитися для всіх опор незалежно від місця розташування. Експертно-технічне обстеженняпідземної частини проводитися для всіх опор, що розташовані в катодних зонах при електротязі постійного струму, та вибірково опор на інших дільницях.

Результати експертно-технічного обстеження оформлюються актом.


ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

20.1 При виконанні робіт кожний виконавець повинен дотримуватися правил та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії, встановлених для роботи, яка ним виконується. Відповідальність за виконання цих правил та інструкцій покладається на виконавців та їх керівників.

20.2 При технічному обслуговуванні та ремонті пристроїв СЦБ повинні дотримуватися вимоги: діючих Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті та інших документів в залежності від характеру робіт, що виконуються.

20.3 Усі працівники, прийняті на постійну чи тимчасову роботу, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій у випадках виникнення аварійних ситуацій або стихійного лиха та пройти перевірку знань наведеного вище.

20.4 Кожний працівник згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій та „Правилами медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях, связанных с движением поездов на железнодорожном транспорте и метрополитене”, затверджених наказом МШС СРСР від 07.07.1987 № 23-Ц, крім первинного медичного огляду при влаштуванні на роботу, повинен проходити періодичні медичні огляди в установлені нормативними документами терміни.

20.5 На підприємствах на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та вимог міжгалузевих і галузевих нормативних актів повинні розроблюватись і затверджуватись наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання, складатися плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

20.6 На підприємствах, в залежності від місцевих умов повинні бути розроблені інструкції з охорони праці на окремі види робіт та для працівників окремих професій у порядку, встановленому Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, які затверджуються наказом керівника підприємства.

20.7 Обслуговуючий персонал забезпечується спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників залізничного транспорту України.

20.8 При роботах на польових пристроях необхідно дотримуватися усіх вимог і заходів безпеки при перебуванні на залізничних коліях, які зазначені у розділі 19 Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України. Працівники мають бути одягнені в сигнальні жилети, виконувати вимоги знаків безпеки та інформації, які надаються засобами зв’язку та іншими сигналами, що є загальними для всіх працівників, які виконують роботу на залізничній станції, пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил безпеки.

20.9 Перед початком роботи на польовому обладнанні необхідно оформити запис в журналі огляду форми ДУ-46, де зазначити порядок оповіщення черговим по станції про рух поїздів і маневрову роботу в конкретному місці її виконання.

20.10 Начальники виробничих дільниць і старші електромеханіки зобов’язані розробити службові маршрути проходу по станційних коліях, погодити їх з керівництвом станції, інженером з охорони праці дистанції сигналізації та зв'язку, затвердити у керівництва дистанції сигналізації та зв’язку та довести до відома причетних працівників.

20.11 Весь персонал, який обслуговує електротехнічне обладнання, повинен проходити інструктаж з охорони праці при експлуатації електроустановок, способів надання першої медичної допомоги, а також отримувати практичне навчання прийомам звільнення від електричного струму, виконання штучного дихання та зовнішнього масажу серця.

20.12 При виконанні робіт з монтажу і ремонту пристроїв СЦБ з використанням вантажопідіймальних механізмів повинні дотримуватися вимоги Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.20.13 При обслуговуванні лужних і кислотних акумуляторних батарей необхідно керуватися вимогами пункту 15.2 „Акумулятори” Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, а також дотримуватися правил і норм, встановлених інструкціями заводів-виробників.

20.14 Усі інструменти, механізми та пристосування завжди повинні бути справними, перед використанням повинен перевірятися їх стан зовнішнім оглядом.

Перевірка та випробування захисних засобів та інструменту повинні виконуватися в строки і за нормами, що вказані в додатку Ж. Працювати несправним інструментом забороняється.

20.15 Кожний працівник при виконанні службових обов’язків повинен бути охайно вдягнений і утримувати в порядку робоче місце та ввірені йому технічні засоби.

20.16 Забороняється виконання роботи працівниками, які знаходяться в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння. Особи, виявлені при виконанні службових обов’язків у такому стані, негайно усуваються від роботи й притягуються до відповідальності.

 

 

Начальник Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку   В.І. Басов

 


ДОДАТОК А

(обов’язковий)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ІНСТРУМЕНТУ, ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ СЦБ І ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ СЦБ

 

Для електромеханіків СЦБ

 

Гайкові торцеві ключі з ізолюючими рукоятками:

7´140, 8´140, 9´140, 10´140, 11´140 мм

Гайкові торцеві ключі: 17 мм, 22 мм

Гайкові ключі двосторонні:

10´12, 14´17, 17´19, 22´24, 27´30, 30´32, 32´36 мм

Викрутки з ізолюючими рукоятками: 0,8´5,5´200, 1,2´8,0´200 мм

Плоскі напилки з дрібною насічкою 150 і 300 мм

Тригранний та круглий напилки

Набір надфілів

Монтажний нескладаний ніж з ізолюючою рукояткою

Слюсарний молоток вагою 0,5 кг

Набір стрілочних щупів-закладок

Кусачки-бокорізи з ізолюючими рукоятками

Плоскогубці:

‑ комбіновані 200 мм з ізолюючими рукоятками

‑ з подовженими губками (качконоси) з ізолюючими рукоятками

Круглогубці з ізолюючими рукоятками

Монтажний пінцет ПМП160

Пінцет-ламполінзовиймач

Регульовка для губок автоперемикача РГА-1

Електричний паяльник 90 Вт

Літерні і цифрові пуансони 3 ‑ 5 мм

Металевий складаний метр

Штангенциркуль

Покажчик напруги

Ампервольтметр Ц4380

Мегаомметр М4100/1 на 500 або 1000 В


 

 

Індикатор для перевірки рейкових кіл

Індикатор перевірки чергування полярності

Вимірювач опору баласту типу

Випробний шунт опором 0,06 Ом

Акумуляторний пробник АП

Ареометр

Вимірювач параметрів кодів

Лещата:

‑ пломбувальні

‑ обтискні 4- і 6-міліметрові

Монтерський пояс

Захисна каска

Брезентові рукавиці

Діелектричні гумові рукавиці

Діелектричний килимок

Сигнальний жилет

Електричний ліхтар

Ключі від релейної шафи, сигнальної драбини, трансформаторного ящика, світлофорної головки, колійного ящика, стрілочного електропривода, батарейної шафи, електропривода шлагбаума та маршрутних і світлових покажчиків

Портативна радіостанція або мікротелефонна трубка

 

Для електромонтерів СЦБ

 

Гайкові ключі:

двосторонні: 10´12, 14´17, 17´19, 22´24, 27´30, 30´32, 32´36 мм

розвідний з ізолюючою рукояткою

Гайкові торцеві ключі 17 мм, 22 мм

Викрутки з ізолюючими рукоятками: 0,8´5,5´200, 1,2´8,0´200 мм

Плоский, тригранний та круглий напилки

Монтажний нескладаний ніж з ізолюючою рукояткою

Слюсарний молоток вагою 1,0 кг

Слюсарне зубило 20´60О

Набір стрілочних щупів-закладок

Торцеві кусачки з ізолюючими рукоятками

Ножиці по металу


 

 

Металевий складаний метр

Слюсарний бородок 6-міліметровий

Кернер 3-міліметровий

Шило ШК-4 з пластмасовою рукояткою

Станок слюсарної ножівки СНР-63

Стискачі для проводів

Лопатка ЛКО-2

Металева щітка

Маслянка

Металевий скребок

Паяльна лампа

Торцевий паяльник масою 300 г

Розсувний вороток

Ломик-викрутка 500-міліметрова

Рисувалка

Розвертка 18 ‑ 25-міліметрова

Літерні і цифрові пуансони 3 ‑ 5 мм

Монтерський пояс

Монтерські кігті

Захисна каска

Брезентові рукавиці

Діелектричні гумові рукавиці

Діелектричний килимок

Сигнальний жилет

Електричний ліхтар

Ключі від релейної шафи, сигнальної драбини, трансформаторного ящика, світлофорної головки, колійного ящика, стрілочного електропривода і батарейної шафи

 

Перший заступник начальника Головного

управління автоматики, телемеханіки та зв’язку М.В. Поета

 


 

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

СТРУМИ НОРМАЛЬНОГО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТРІЛОК ТА ПРИ РОБОТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА НА ФРИКЦІЮ

Таблиця Б.1

Тип стрілочного переводу Зусилля переведення, кгс, не більше Зусилля фрикції, кгс Струм, А, що споживається електродвигуном в залежності від напруги, В
МСП-0,1 МСП-0,15, ДП-0,18 МСП-0,25, ДП-0,25 МСТ-0,3, МСА-0,3, МСТ-У-0,3
Електропривод СП-3, СП-6, СП-ТС
Поодинокий Р43, Р50-1/9, 1/11; симетричний Р50-1/6 160-230 7,8 8,0-9,5 2,4 2,6-3,2 2,0 2,1-2,5 7,5 8,0-9,5 2,2 2,4-2,9 1,5 1,6-1,9 10,5 11,0-13,5 3,0 3,3-3,7 2,2 2,3-2,6 1,8 ×
Поодинокий Р65-1/9, 1/11; перехресний Р43-1/9; поворотне осердя Р65-1/11; симетричний Р65-1/6 210-280 9,5 10,0-11,0 3,0 3,2-4,0 2,3 2,5-3,0 9,0 9,5-11,0 2,5 2,7-3,2 1,7 1,8-2,1 12,0 12,5-16,0 3,7 4,0-4,7 2,5 2,6-3,2 1,8 ×
Поодинокий Р50-1/18; перехресний Р50-1/9, 1/11 250-340 × 3,4 3,6-4,5 2,5 2,7-3,3 9,5 10,0-12,5 2,7 2,9-3,6 1,8 1,9-2,4 13,5 14,0-17,0 4,0 4,5-5,5 2,8 2,9-3,5 1,9 ×
Поодинокий Р65-1/18; перехресний Р65-1/9; гнучке рухоме осердя Р65-1/11, 1/18, поодинокий Р65-1/11 з гнучкими гостряками 320-420 × 4,7 5,0-6,0 3,3 3,5-4,5 11,0 11,5-14,5 3,3 3,5-4,5 2,3 2,4-3,0 15,5 16,0-18,0 5,2 5,5-6,5 3,3 3,4-4,2 2,0 ×

 

Кінець таблиці Б.1

Тип стрілочного переводу Зусилля переведення, кгс, не більше Зусилля фрикції, кгс Струм, А, що споживається електродвигуном в залежності від напруги, В
МСП-0,1 МСП-0,15, ДП-0,18 МСП-0,25, ДП-0,25 МСТ-0,3, МСА-0,3, МСТ-У-0,3
Електропривод СП-200 М
Поодинокий Р65-1/11 з зовнішнім замикачем 210-280 × × × × × 1,7 1,8-2,1 × × × 1,8 ×
Рухоме осердя Р65-1/11 з зовнішнім замикачем (швидкісна) 320-420 × × × × × 2,3 2,4-3,0 × × × 2,0 ×
Поодинокий Р65-1/11 з гнучкими гостряками та зовнішнім замикачем (швидкісна) 390-480 × × × × × 2,5 2,6-3,2 × × × 2,1 ×
                                           

Примітка. В чисельнику вказаний максимальний струм при нормальному переведенні стрілки, в знаменнику – межі максимального і мінімального значень струму при роботі електродвигуна на фрикцію.

Зусилля, яке розвиває електропривод під час переведення стрілки, вимірюється за допомогою індикатора зусилля переводу.

 

 

Перший заступник начальника Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку М.В. Поета

 

Головний інженер Головного управління колійного господарства В.О. Яковлєв


ДОДАТОК В

(обов’язковий)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАМІНИ РЕЛЕ, БЛОКІВ, ІНШОЇ АПАРАТУРИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА РЕМОНТУ В РТД

Один раз на рік

Трансмітери, трансмітерні та імпульсні реле (з механічною контактною системою), а також блоки або чарунки, що містять ці реле та постійно працюють (МТ, КПТ, КПТШ, ТР, ТШ, ТЯ, ИР, ИРВ, ИМШ, ИМВШ); дешифраторні та лічильно-кодові чарунки та блоки дешифратора (ДЯ, СКЯ, БС-ДА, БИ-ДА); апаратура диспетчерської централізації, яка має реле з поляризованою магнітною системою та електронні лампи; розрядники вентильні низьковольтні (РВН, РВНШ, Р-35, Р-97); вирівнювачі селенові; блоки захисту.

Один раз в три роки

Реле (і блоки, які їх мають) з поляризованою магнітною системою, пускові; імпульсні реле, що працюють тільки при використанні маршруту, а також нейтральні реле, що працюють в імпульсному режимі; двоелементні секторні реле (ДСР, ДСШ-2, ДСШ-12, ДСШ-13); термічні реле, що працюють в схемах без контролю остигання термоелемента; реле напруги (ЕН і РН); сигнальні механізми (ПС-45); сигналізатори заземлення мереж типів I і II та СЗ; лінійні чарунки швидкодіючого диспетчерського контролю; блок управління розподілювачем (БУР) та розподілювач частотного диспетчерського контролю (РДК); запобіжники номіналом до 6 А включно, які не зарезервовані пристроями резервування; розрядники (РВН-0,5, РКН, РКВН і ГЗА-0,66/2,5); вирівнювачі керамічні (ВК) і оксидно-цинкові (ВОЦ, ВОЦШ, ВОЦН); приставки сповільнюючі напівпровідникові.

3 Один раз в п’ять років: нейтральні реле нештепсельного типу, встановлені в колійних ящиках; апаратура кодового управління стрілками і сигналами систем СКЦ і РПК; апаратура диспетчерської централізації (крім вказаної в пункті 1); блоки витримки часу (БВВ, БСВШ, БВМШ), фазуючі пристрої типу ФУ; перетворювачі напруги і струму (ППШ, ППС, ППВ, ПП, ППСТ); безконтактні кодові колійні трансмітери (БКПТ, БКПТУ); сигналізатори заземлення індивідуальні типу СЗІ, СЗІ-Ц, СЗМ; блоки рейкових кіл типу БРЦ; блоки випрямлячів захищені (типів БЗ і БВЗ); крокові шукачі; електролітичні конденсатори (і апаратура, яка їх має); двоелементні секторні реле (ДСШ-15, ДСШ-16); термічні реле, що працюють в схемах з контролем остигання термоелемента; вимикачі автоматичні типу АВМ; колійні генератори (ПГ-50); колійні приймачі рейкових кіл тональної частоти (ПП, ПРЦ); трансмітерні реле, що працюють тільки при завданні та використанні маршруту або мають безструмову комутацію, а також трансмітерні реле лінійно-провідного блокування; стрілочні електродвигуни постійного струму; електродвигуни постійного струму шлагбаумів.

4 Один раз в десять років: реле IV покоління та блоки з зазначеними реле (РЕЛ, ПЛ, А, Н, БН, БП, О, С, Д); нейтральні реле нештепсельного типу (крім вказаних в пункті 3); нейтральні реле (НШ, НМШ, АНШ) та блоки з зазначеними реле, термін експлуатації яких складає понад 35 років; реле (НШ, НМШ, АНШ), що встановлені в неопалювальних приміщеннях і релейних шафах; реле (і блоки, які їх мають) з випрямлячами, вогневі і аварійні; реле напруги напівпровідникові (РНП); приймачі частотного диспетчерського контролю (крім вказаних у пункті 2); апаратура диспетчерської централізації при використанні системи як диспетчерського контролю (крім вказаної у пункті 1); фільтри колійні (ФП) і захисні блок-фільтри (ЗБФ, РЗФ, ЗБ-ДСШ); блоки діодів, селенових випрямлячів, резисторів, конденсаторів (крім електролітичних); металопаперові конденсатори; детектори інтервалів часу (ДИВ); блок силового кодування (БСК); датчики імпульсів безконтактні (ДИМ, ДИБ); блоки живлення (БПШ і БПСН); блоки рейкових кіл (БПК, БП, БРК), комутатори струму (БКТ); блоки набірної групи і кодові реле маршрутного набору; реле імпульсні з герконами або безконтактні; блоки фазоконтрольні (ФК-75, КЧФ); блоки контрольні (БК-75); блоки індикації; пристрої захисту (УЗТ); стрілочні електродвигуни змінного струму; запобіжники номіналом 2 А, 3 А, 5 А і 6 А, які зарезервовані пристроями резервування та запобіжники номіналом понад 6 А, крім запобіжників 20 А, що використовуються як роз’єднувачі.

5 Один раз в п’ятнадцять років: нейтральні реле (НШ, НМШ, АНШ) та блоки з зазначеними реле, встановлені в опалювальних приміщеннях (крім вказаних в пунктах 2 та 4); випрямляючі пристрої (ВАК, ВУДК, ВУС, БВ) і випрямляючі приставки; регулятори струму автоматичні (РТА, ЗБУ, БАР); трансформатори, встановлені в неопалювальних приміщеннях, релейних шафах, колійних та трансформаторних ящиках, головках світлофорів.

6 Один раз перед встановленням в експлуатацію: трансформатори (крім вказаних в пункті 5); перетворювачі частоти (ПЧ-50/25, ПО); трубчаті запобіжники; перемикачі пакетні; автоматичні вимикачі (крім АВМ); пускачі; контактори; реактори типу РОБС; варистори; генератори та фільтри рейкових кіл тональної частоти; генератори частотного диспетчерського контролю; мікровимикачі та електродвигуни змінного струму шлагбаумів; світлодіодні головки переїзних світлофорів, оповіщувачі звукові, електричні дзвінки, перемикачі автоматичні «День-ніч», запобіжники номіналом 20 А, що використовуються як роз’єднувачі; лампи ПЖ, МО і інші пристрої, що використовуються для резервування запобіжників.

 

Перший заступник начальника Головного

управління автоматики, телемеханіки та зв’язку М.В. Поета


ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

ФОРМА ЧОТИРИТИЖНЕВОГО ПЛАНУ-ГРАФІКА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СЦБ

Затверджую: ШЧ  
Узгоджено: ШЧУ     Чотиритижневий план-графік   Дні тижня Місяці . . .  
технічного обслуговування пристроїв СЦБ Січень   . . .  
станції____________________бригади____________________дистанції Лютий         . . .  
сигналізації та зв’язку__________________________________залізниці Березень                            
                             
Наймену-вання інструкцій та інших керівних вказівок Номе- ри роз-ділів, пунктів ін- струк- цій Найменування пристроїв і робіт, що виконуються   Періо- дичність виконання робіт   Вико- навець                            
        ЦШ-0012   “       8.2   9.1.1   8 Обслуговування світлофорів Перевірка видимості сигнальних вогнів світлофорів на головних коліях перегонів і станцій з локомотива, а також дії локомотивної сигналізації та відповідності показань колійного і локомотивного світлофорів   9.1 Стрілки електричної централізації Зовнішня перевірка стану електроприводів і стрілочних гарнітур на стрілках, що беруть участь у маршрутах приймання і відправлення поїздів зі швидкістю руху до 120 км/год включно     Один раз на місяць   Один раз на тиждень         ШНС і машиніст   ШН, ШЦМ             ´     ´             ´          

Склав ШНС

 

Перший заступник начальника Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку М.В. Поета

ДОДАТОК Д

(обов’язковий)

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ-ГРАФІКА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СЦБ

Затверджую: ШЧ

Узгоджено: ШЧУ

Річний план-графік

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 507

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!