Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ



Основні і резервні джерела електроживлення

18.1.1 Перевірка напруги всіх кіл живлення на живильній установці, перевірка правильності роботи блоків автоматичного регулювання напруги акумуляторних батарейвиконується: старшим електромеханіком один раз в чотири тижні;електромеханіком при змінному режимі роботи ‑ один раз на зміну, без змінного режиму ‑ один раз на тиждень.

Примітка. Періодичність робіт за пунктом 18.1.1, що виконуються старшим електромеханіком, може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо одного разу на квартал.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

18.1.2 Зовнішній огляд живильної установки виконується електромеханіком і електромонтером один раз в чотири тижні.

При цьому перевіряється стан досяжних для огляду елементів і приладів; стан і кріплення монтажу, кнопок, відкритих перемикачів і контакторів, контактів реле; відсутність надмірного нагріву клемних з’єднань; справність схеми контролю перегорання запобіжників; стан пластин випрямлячів.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

18.1.3 Перевірка стану елементів щитів відключення живлення, панелей живильних установок виконується старшим електромеханіком, електромеханіком і працівником РТД один раз в два роки.

При цьому перевіряється стан випрямлячів, блоків автоматичного регулювання напруги батарей, пакетних перемикачів, контакторів, трубчатих запобіжників; справність роботи контрольних реле напруги і їх повторювачів; проводиться вимірювання і регулювання параметрів; заміна несправних елементів.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

18.1.4 Перевірка стану випрямлячів з вимірюванням випрямленої напруги виконується електромеханіком один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2, а результати вимірювань ‑ в картці форми ШУ-63.

18.1.5 Вимірювання прямого струму випрямлячів, які працюють в буферному режимі, виконується електромеханіком один раз на рік.

Примітка. Періодичність вимірювань за пунктом 18.1.5 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо одного разу в два роки.

Результати вимірювань оформлюються в картці форми ШУ-63.

18.1.6 Вимірювання напруг основного та резервного живлення на ввідних панелях постів ЕЦ і ДЦ, в кабельних ящиках та релейних шафах на станціях і перегонах, перевірка наявності й справності резервного живлення змінного струму шляхом перемикання живлення з основного джерела на резервне, а також правильності фазування основного та резервного джерел живлення на ввідних панелях постів ЕЦвиконується спільно електромеханіком СЦБ та електромеханіком дистанції електропостачанняодин раз на рік у пристроях СЦБ, які мають контроль резервного живлення у чергового по станції (поїзного диспетчера), а також після змін монтажу ввідних панелей та щитів живлення, ремонту кабелів і трансформаторів живлення пристроїв СЦБ;

Один раз на квартал у пристроях СЦБ, які не мають контролю резервного живлення у чергового по станції (поїзного диспетчера), а також після ремонту кабелів і трансформаторів живлення пристроїв СЦБ.

Результати перевірки оформлюються на станції в журналі форми
ШУ-2, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-62.

18.1.7 Перевірка стану і пробний запуск перетворювачів напруги резервного живлення з підключенням навантаження виконується електромеханіком один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

18.1.8 Перевірка відповідності номіналів плавких вставок запобіжників і автоматичних вимикачів в кабельних ящиках, релейних шафах і ввідних панелях постів ЕЦ, потужності, що споживається пристроями, виконується електромеханіком один раз на рік.

Результати вимірювань і перевірки оформлюються на станції в журналі форми ШУ-2, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-62.

Технічні вказівки

Номінали запобіжників або автоматичних вимикачів (АВМ) за струмом, розраховані залежно від потужності лінійних трансформаторів, повинні відповідати значенням, що вказані в табл. 1.


Таблиця 1

Потужність лінійного Номінальна Номінальний струм
трансформатора, кВА напруга вторинної обмотки, В вторинної обмотки, А плавкої вставки і вимикача АВМ, А
0,63 (0,66) 5,48 (5,75)*
  2,75 (2,87)*
1,35 (1,2) 10,9 (10,4)**
  5,45 (5,2)**
17,4

Примітка.

* Приведені в дужках дані відповідають потужності 0,66 кВА

** Приведені в дужках дані відповідають потужності 1,2 кВА

18.1.9 Перевірка справності фазуючих пристроїв на стативах перетворювачів виконується електромеханіком один раз на кварталшляхом вимірювання напруги на обмотках реле Н і О.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Напруга на обмотці знеструмленого реле Н чи О (при закритому тиристорі фазуючого пристрою) повинна бути не більше 0,7 В; на обмотці реле, яке спрацювало, ‑ не менше 10 В.

Акумулятори

18.2.1 Перевірка стану акумуляторів виконується: старшим електромеханіком один раз на рік; електромеханіком: для систем з автоматичним регулюванням напруги ‑ один раз в чотири тижні, для систем без автоматичного регулювання ‑ один раз в два тижні на станціях і один раз в чотири тижні на перегонах. Перевірка стану акумуляторів на переїздах виконується з періодичністю, встановленою пунктом 13.1.

При цьому виконується вимірювання напруги та щільності електроліту; перевірка пластин на відсутність сульфатації, зламу, викришування активної маси; протирання стелажів, банок; змащення вазеліном з’єднань; чистка батарейної шафи.

Примітка. Для герметичних акумуляторів щільність електроліту не вимірюється.

Результати вимірювань оформлюються в картці форми ШУ-63.

Технічні вказівки

Напруга вимірюється індивідуально на кожній акумуляторній банці без відключення випрямляча за допомогою акумуляторного пробника з навантаженням 12 А на кожні 80 (72) ампер години ємності акумулятора або у вільний від руху поїздів час з відключенням випрямляча після 15 – 20 хвилин розряду акумулятора на пристрої СЦБ. При застосуванні герметичних акумуляторів, які не мають клемних виводів з окремих акумуляторних банок вимірювання напруги виконується на групах акумуляторних банок, що мають клемні виводи з відключенням випрямляча та навантаженням на пристрої СЦБ.



18.2.2 Перевірка стану і роботи вентиляційної установки акумуляторного приміщення виконується: електромеханіком один раз в чотири тижні; старшим електромеханіком ‑ один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

18.2.3Фарбування всередині батарейних шаф та акумуляторних стелажіввиконується електромонтеромв міру необхідності, але не рідше, ніж один раз в три роки.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Фарбування всередині батарейних шаф та акумуляторних стелажів виконується кислотно-стійкою фарбою.


Просмотров 787

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!