Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кабельна мережа і внутрішній монтажПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

17.1.1 Перевірка стану кабельних муфт з розкриттям та кріплення боксів магістральних кабелів зв’язку до корпусів релейних шаф або стативів виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Запасні жили повинні бути завернуті кільцями діаметром 10 – 12 мм, прозвонені і мати бирки. Кінці запасних жил повинні бути ізольовані. Підключення задіяних кабельних жил повинно бути захищено від переплутування при виконанні робіт.

Бокс магістрального кабелю зв’язку повинен бути закріплений до рами релейної шафи або статива через ізолюючі елементи. Зазор між кабельним боксом та корпусом шафи або іншими металевими конструкціями повинен бути не менше 5 мм.

В кожну муфту повинна бути вкладена табличка, на якій зазначається дата останньої виконаної перевірки внутрішнього стану муфти.

17.1.2 Вимірювання опору ізоляції всіх жил кабелю, у тому числі запасних, та опору ізоляції жил СЦБ в магістральному кабелі зв’язку відносно землі, а також між жилами кабелю в контрольному колі між спареними стрілками двопровідної схеми управління стрілками (контактами автоперемикача 23 ‑ 33 стрілки, що переводиться першою або контактами 24 ‑ 34 стрілки, що переводиться другою), та опору ізоляції лінійних проводів двопровідної схеми управління стрілками відносно жил магістрального живлення стрілок, що проходять в одному кабелі, з мінімальним відключенням монтажу виконується старшим електромеханіком і електромеханіком:

‑ кабелів, термін експлуатації яких складає понад 30 років та опір ізоляції кіл сповіщення на переїзд – один раз на квартал;

‑ кабелів, термін експлуатації яких складає від 15 до 30 років – два рази на рік;

‑ кабелів, термін експлуатації яких складає до 15 років – один раз на рік.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-79.

Технічні вказівки

При вимірюванні з мінімальним відключенням монтажу опір ізоляції схем повинен бути не менше: 25 МОм на електричне коло одного вогню світлофорів, 5 МОм поодинокої і 2,5 МОм спареної стрілок, 2 МОм релейних і живильних кінців, що підключені безпосередньо до дросель-трансформаторів, 20 МОм релейних кінців з ізолюючим трансформатором.

Для схем променевого живлення опір ізоляції з мінімальним відключенням монтажу в мегаомах розраховується за формулою:

 

R= ———— ,

n

де n кількість трансформаторів, підключених до променя живлення.
 
 

Опір ізоляції жил СЦБ магістрального кабелю зв’язку з монтажем без джерел живлення повинен бути не менше 25 МОм із розрахунку на одну сигнальну установку (комплект станційних пристроїв).

Якщо опір ізоляції кола не задовольняє нормі, то проводиться додаткове вимірювання з відключенням монтажу. При відключеному монтажі опір ізоляції кожної жили кабелю, перерахований на 1 км довжини, повинен бути: для сигнально-блокувальних кабелів з просоченою паперовою або поліетиленовою ізоляцією жил ‑ не менше 100 МОм (при довжині менше 1 км допускається 100 МОм); для кабелів з поліхлорвініловою ізоляцією ‑ не менше 40 МОм (при довжині менше 1 км допускається 40 МОм). Для схем променевого живлення опір ізоляції з відключеним монтажем в мегаомах розраховується за формулою:

 

R= ————————————————————— ,

n(1) l(1) + n(2) l(2) + ...+ n(n) l(n)

де n(1), n(2), ..., n(n) кількість жил;
 
  l(1), l(2), ..., l(n) ‑ довжина відрізків кабелю, км.

 

 

Кабелі, у яких опір ізоляції хоч би однієї жили (у тому числі і запасної) не задовольняє цим нормам, але не нижче 15 МОм, повинні ремонтуватися в плановому порядку. До усунення причини зниження ізоляції зазначені кабелі повинні знаходитися на обліку у змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку і перевірятися з періодичністю не рідше, ніж один раз на місяць.

Кабелі, опір ізоляції яких при відключеному монтажі менше 15 МОм, але ізоляція кабелю з підключеним джерелом живлення та монтажем пристроїв СЦБ не менше 1000 Ом на 1 В робочої напруги джерела живлення, повинні в найкоротший термін ремонтуватися або замінятися. Такі кабелі повинні перевірятися щодня електромеханіком СЦБ (старшим електромеханіком СЦБ) при змінному режимі роботи ‑ один раз на добу; без змінного режиму роботи ‑ один раз на тижденьз контролем виконання перевірки змінним інженером дистанції сигналізації та зв’язку.

Мінімальний опір ізоляції кабелю з підключеним джерелом живлення та монтажем пристроїв СЦБ повинен бути: для сигнальних, стрілочних, релейних і живильних кабелів та кабелів ув’язки ЕЦ з різними пристроями не менше 230 кОм; для кабелів станційної батареї і інших полюсів з напругою живлення до 30 В не менше 30 кОм. При виявленні кабелю, опір ізоляції якого з підключеним джерелом живлення та монтажем пристроїв СЦБ менше зазначених норм, підключені до нього пристрої СЦБ повинні виключатися з залежностей до усунення причини зниження опору ізоляції.

17.1.3 Вимірювання опору ізоляції жил кабелю відносно землі та інших жил виконується працівниками РТД і старшим електромеханіком перед введенням пристроїв в експлуатацію, а також після ремонту та заміни кабелю.

Результати вимірювань оформлюються в картці форми ШУ-67.

Технічні вказівки

При новому будівництві опір ізоляції кожної жили кабелю повинен бути: для сигнально-блокувальних кабелів з просоченою паперовою або поліетиленовою ізоляцією жил ‑ не менше 100 МОм; для кабелів з поліхлорвініловою ізоляцією ‑ не менше 40 МОм.

17.1.4 Перевірка стану дренажних і катодних захисних установок виконується електромеханіком два рази на рік.

При цьому здійснюється вимірювання струму дренажу та потенціалу оболонок кабелю відносно землі.

Результати перевірки оформлюються в паспорті захисної установки.

17.1.5 Вимірювання потенціалу оболонок кабелів відносно землі і рейки в контрольних точках виконується електромеханіком і працівником РТД один раз на рік.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-79.

17.1.6 Огляд траси підземних кабелів і кабельних жолобіввиконується електромеханіком або електромонтером: на станції ‑ один раз на квартал; на перегоні ‑ два рази на рік.

Результати огляду оформлюються в журналі форми ШУ-2.При кожному проході вздовж колій, а також після зливових дощів і паводків траса кабелів повинна оглядатися додатково.

17.1.7 Вимірювання опору ізоляції кіл живлення, що не контролюються сигналізатором заземлення, виконується електромеханіком на станціях і перегонахдва рази на рік.

На перегоні також перевіряється стан ізоляції кабелів від релейних шаф і світлофорів.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-62.

17.1.8 Перевірка опору ізоляції монтажу на станціях, обладнаних сигналізаторами заземлення, виконується електромеханіком: при змінному режимі роботи ‑ один раз на зміну; без змінного режиму роботи при виконанні робіт з технічного обслуговування пристроїв СЦБ на станції, але не рідше, ніж один раз на тиждень.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Сигналізатор заземлення повинен бути включеним постійно.

17.1.9 Перевірка працездатності сигналізаторів заземлення в схемах контролю ізоляції кіл живлення виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз на квартал.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Перевірка працездатності сигналізаторів заземлення в схемах контролю ізоляції кіл живлення виконується короткочасним (3 – 5 с) підключенням випробувальних резисторів між полюсом живлення та „землею” номіналом 18 кОм ‑ для кіл змінного струму 24 В, 22 кОм – для кіл постійного струму 24 В, 180 кОм – для кіл постійного або змінного струму 220 В. Перелік місць для виконання короткочасного підключення резисторів повинен бути затверджений керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

17.1.10 Огляд місць вводу кабелів у будівлю поста ЕЦ та внутрішньопостових кабельних мереж виконується старшим електромеханіком два рази на рік.

Результати огляду оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

У підвальних приміщеннях, кабельних нішах, не повинно бути сторонніх предметів. Міжповерхові та міжкімнатні отвори кабельних ніш повинни бути щільно закриті глиняним розчином.

У приміщеннях силові кабелі електроживлення на всій протяжності повинні проходити в окремих кабельних каналах або знаходитися в азбестоцементних трубах.

При кросовому монтажі броня, починаючи з відстані 150 ‑ 200 мм від місця вводу кабелів у будівлю в кабельному приямку або підвальному приміщенні до кінця кабелю, що знаходиться усередині приміщень, знімається. При некросовому монтажі броня кабелю повинна мати розрив. Довжина розриву повинна бути такою, при якій неможливо торкання броні з боку польових пристроїв до броні з боку постових пристроїв.

Броня кабелів з боку польових пристроїв повинна бути перепаяна та заземлена на контур заземлення.

При некросовому монтажі броня кабелів з боку постових пристроїв також повинна бути перепаяна та заземлена на контур заземлення окремим проводом.

Повітряна сигнальна лінія

17.2.1 Огляд сигнальної лінії з землі виконується старшим електромеханіком і електромеханіком (електромонтером)два рази на рік (весною та восени).

При цьому перевіряється стан опор, траверс, ізоляторів, проводів, заземлюючих тросів; відсутність небезпеки падіння дерев на лінію, дотику проводів до гілок тощо. При огляді весною з’ясовується об’єм ремонтних робіт, а восени ‑ готовність до роботи в зимових умовах.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2 і в плані ремонтних робіт.

Технічні вказівки

Відстань від нижньої точки проводів лінії до землі при максимальній стрілі провисання повинна бути не меншою:

– 2,5 м на перегонах;

– 3,0 м на станціях;

– 5,5 м на пересіченнях з автомобільними дорогами (на існуючих лініях до перебудови дозволяється зберегти відстань 4,5 м).

17.2.2 Перевірка стану кабельних ящиків виконується електромеханіком або електромонтером два рази на рік (весною та восени).

Примітка. Періодичність перевірок за пунктом 17.2.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо одного разу на рік.

При цьому перевіряється справність і кріплення проводів, приладів грозозахисту і запобіжників; справність ущільнень; стан заземлень, захисних труб і корпусу кабельного ящика.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.


Технічні вказівки

У кожний кабельний ящик повинна бути вкладена табличка, на якій зазначається дата останньої виконаної перевірки внутрішнього стану.Проводи живлення ПХ – ОХ повинні бути промарковані.

17.2.3 Участь у перевірці стану повітряних переходів у місцях пересічення з повітряними лініями електроживлення, що проводиться працівниками дистанції електропостачання, приймає електромеханік або електромонтер один раз в два роки.

Результати перевірки оформлюються актом.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 599

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!