Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕЇЗНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ13.1 Комплексне обслуговування і перевірка дії пристроїв на переїздах виконується електромеханіком і електромонтером:

‑ на переїздах з маршрутним автобусним рухом, що не обслуговуються черговим працівником, справність пристроїв яких (в тому числі стан акумуляторної батареї та цілісність ниток ламп переїзних світлофорів (справність світлодіодних головок) в обох режимах, наявність основного та резервного джерел електроживлення) не контролюється у чергового по станції або поїзного диспетчера ‑один раз на тиждень;

‑ на переїздах без маршрутного автобусного руху, що не обслуговуються черговим працівником, справність пристроїв яких (в тому числі стан акумуляторної батареї та цілісність ниток ламп переїзних світлофорів (справність світлодіодних головок) в обох режимах, наявність основного та резервного джерел електроживлення)не контролюється у чергового по станції або поїзного диспетчера ‑ один раз в два тижні;

‑ на переїздах, що обслуговуються черговим працівником і на переїздах, що не обслуговуються черговим працівником, справність пристроїв яких (в тому числі стан акумуляторної батареї та цілісність ниток ламп переїзних світлофорів (справність світлодіодних головок) в обох режимах, наявність основного та резервного джерел електроживлення)контролюється у чергового по станції або поїзного диспетчера ‑ один раз в чотири тижні.

При цьому перевіряється: стан акумуляторної батареї з вимірюванням напруги та щільності електроліту; стан і взаємодія частин електроприводу при закритті та відкритті шлагбаума, а також їх чистка та при необхідності змащення та заміна рідини в гідрогасниках; стан колектора і щіток електродвигуна постійного струму; стан контактних пружин, кінцевих вимикачів і монтажу електропривода; струм електродвигуна при нормальній роботі та при роботі на фрикцію; справність роботи звукових сигналів, видимість і частота мигання переїзних світлофорів, в тому числі при аварійному (від акумуляторної батареї) живленні; стан щитка управління з закриттям і відкриттям шлагбаума, в тому числі від кнопки аварійного відкриття; перевірка дії загороджувальної сигналізації, в тому числі на світлофорах, суміщених з поїзними і маневровими; стан перемичок від кабельних стійок і дросель-трансформаторів рейкових кіл; дія схеми контролю справності автоматичної переїзної сигналізації на переїздах, що не обслуговуються черговим працівником.

Результати перевірок на переїздах, що обслуговуються черговим працівником, оформлюються в журналах форми ПУ-67 (знаходиться у чергового по переїзду) і форми ШУ-2, а на переїздах, що не обслуговуються черговим працівником ‑ в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Час піднімання та опускання бруса для всіх типів електроприводів шлагбаумів повинен складати від 7 до 12 секунд.

Електродвигуни постійного струму шлагбаумів всіх типів повинні забезпечувати нормальну роботу шлагбаума при напрузі на клемах 24...28 В. Струм, що споживається електродвигунами постійного струму повинен бути не більше 4 А на піднімання та опускання бруса шлагбаума типу 26065, та не більше 5 А на піднімання бруса шлагбаумів інших типів. При роботі електродвигуна на фрикцію струм, що споживається, повинен бути не більше 5 А для шлагбаума типу 26065, та не більше 7 А для шлагбаумів типів 26997 та АШМР-У.

Струм, що споживається електродвигунами змінного струму шлагбаумів типів ПАШ-1, АШ-06 та АШМР-У на піднімання бруса при застосуванні схеми конденсаторного зміщення фаз не повинен перевищувати 2,4 А, при застосуванні електронного блоку пуску двигуна 1,4 А, а струм електродвигуна шлагбаумів типу АШМР-У при роботі на фрикцію не повинен перевищувати відповідно 3,2 А та 1,5 А.

Відстань між контактними пружинами при розімкнутому стані контактора шлагбаума типу 26065 повинна бути не менше 5 мм. Штовхач контактора повинен переміщатися у втулці вільно, без заїдань. Не повинно бути помітного люфта штовхача і втулки, а також видимої виробки поверхні комутаційного кулачка від тертя бугеля штовхача. Не допускається наявність тріщин у панелі перемикача.

Фрикційні шайби шлагбаумів типів 26065, 26997 та АШМР-У повинні мати чисті поверхні; попадання на них мастила не допускається.

Опір ізоляції між всіма струмоведучими частинами шлагбаума і його корпусом повинен бути не менше 5 МОм.

Видимість вогнів переїзних світлофорів на прямих дільницях автодоріг ‑ не менше 100 м, на кривих дільницях ‑ не менше 50 м.

У світлодіодних головках допускається відсутність випромінювання 16 світлодіодів.

При перевірці дії загороджувальної сигналізації на світлофорах, суміщених з маршрутними, вихідними і маневровими перевіряється один світлофор на групу взаємоворожих.

13.2 Перевірка видимості вогнів загороджувальних світлофорів при живленні їх змінним і постійним струмом, виконується електромеханіком один раз в чотири тижніна світлофорах, лампи яких не мають контролю цілісності нитки;один раз на квартал на світлофорах,в тому числі суміщених з вхідними, маршрутним, прохідними та маневровими, лампи яких мають контроль цілісності нитки.

Результати перевірок оформлюються в журналах форми ПУ-67 і форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Перевірка видимості на загороджувальних світлофорах, суміщених з вхідними, маршрутними і вихідними, виконується в терміни встановлені для світлофорів, з якими суміщені загороджувальні. При цьому перевіряється видимість червоного вогню.

13.3 Зміна ламп і вимірювання напруги на лампах переїзних світлофорів виконується електромеханіком і електромонтером:

‑ на світлофорах, лампи яких не мають контролю цілісності нитки в обох режимах ‑ один раз на квартал;

‑ на світлофорах, лампи яких мають контроль цілісності нитки в обох режимах, але не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ два рази на рік;

‑ на світлофорах, які обладнані двонитковими лампами та схемою переключення на резервну нитку ‑ при перегоранні основної нитки, але не рідше, ніж один раз на рік.

Результати роботи оформлюються в картці форми ШУ-61.

Вимірювання напруги на клемах світлодіодних головок переїзних світлофорів та струму, що споживає головкавиконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік;

Результати перевірки оформлюються в журналах форми ПУ-67 і форми ШУ-2.

Примітка. Зміна ламп щитка управління переїзної сигналізації здійснюється в міру їх перегорання.

Технічні вказівки

Напруга на лампах переїзного світлофора та напруга на клемах світлодіодної головки в режимі світлового випромінювання повинна бути в межах 10,5 ‑ 12 В. Величина струму, що споживається свідлодіодною головкою в режимі світлового випромінювання повинна відповідати значенням, наведеним в затверджених Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку технології з обслуговування або інструкції з експлуатації (керівництво з експлуатації) підприємства-виробника.13.4 Зміна ламп і вимірювання напруги на лампах загороджувальних світлофорів виконується електромеханіком і електромонтером:

‑ на світлофорах, лампи яких не мають контролю цілісності нитки ‑ один раз на рік;

‑ на світлофорах, лампи яких мають контроль цілісності нитки:

· однониткові та двониткові, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ один раз в два роки;

· двониткові, які обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ при перегоранні основної нитки, але не рідше, ніж один раз в три роки.

На загороджувальних світлофорах, суміщених з вхідними, вихідними, маршрутними і прохідними світлофорами заміна ламп і вимірювання напруги виконується з періодичністю, що встановлена в розділі 8 цієї Інструкції для світлофорів, з якими суміщені загороджувальні.

Результати роботи оформлюються в картці форми ШУ-61.

Технічні вказівки

На загороджувальних світлофорах, суміщених з маневровими, що мають три показання (червоне, синє, біле) лампа червоного вогню замінюється новою, знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи синього вогню, знята лампа синього вогню встановлюється замість лампи білого вогню.


13.5 Комплексна перевірка стану пристроїв, справності їх дії та визначення необхідності заміни окремих вузлів без розбирання електропривода шлагбаума виконується старшим електромеханіком, електромеханіком і електромонтером один раз на рік.

Заміна електропривода шлагбаумадля ремонту в умовах РТДвиконується старшим електромеханіком, електромеханіком і електромонтером згідно з планом, складеним за результатами комплексної перевірки і затвердженим начальником дистанціїсигналізації та зв’язку.

Результати перевірки оформлюються в журналах форми ПУ-67 і форми ШУ-2.

Примітка. Перевірка стану кабельних муфт з розкриттям та вимірювання опору ізоляції монтажу і жил кабелю виконується згідно з розділом 17 цієї Інструкції.

13.6 Заміна електродвигуна в електроприводі шлагбаумавиконується електромеханіком:

‑ електродвигуна постійного струму ‑один раз в п’ять років.

‑ електродвигуна змінного струму ‑ при зниженні опору ізоляції електродвигуна менше 5 МОм або при його відмові.

Виконана робота оформлюється в журналі обліку заміни електродвигунів.


Просмотров 733

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!