Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Регулювання кількості жезлів в апаратах виконується електромеханіком при необхідності за заявкою чергового по станціїПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Виконана робота оформлюється в журналі огляду форми ДУ-46.


Технічні вказівки

Виступи важелів Р1 і Р4 повинні входити в пази дисків Д1 і Д3 (крайні диски) на глибину не менше 3 мм, а упорний палець електрозатвора за відріг диска Д2 ‑ не менше ніж на 5 мм.

Електрозатвор повинен спрацьовувати від постійного струму 40...55 мА, при цьому упорний палець повинен повністю звільнити відріг затворного диска Д2.

Зазор між площиною полюсного башмака і магнітом при спрацьовуванні електрозатвора повинен бути 2,5±0,5 мм. У нормальному положенні упорний палець повинен відступати від упорної площини кронштейна на 0,7...1 мм. При цьому зазор між кінцем осі якоря і упорною пружиною повинен бути 0,2...0,3 мм.

Зменшення діаметра кілець і збільшення ширини виточок на жезлі, а також зменшення ширини зубів літерної трубки більше 0,5 мм не допускаються.

Нефарбовані частини змащують технічним вазеліном.

11.5.2 Огляд жезлоподавачів виконується електромонтером один раз в два тижні.

Примітка. Періодичність огляду за пунктом 11.5.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо одного разу в чотири тижні.

Виконана робота оформлюється в журналі форми ШУ-2.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДІВ СЦБ

12.1 Зовнішня перевірка стану приладів, а також штепсельних розеток з боку монтажу в опалювальних і неопалювальних приміщеннях, шафах і колійних ящиках виконується електромеханіком один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

З боку монтажу всі пайки проводів на контактах штепсельних розеток реле і блоків повинні бути покриті діелектричним лаком. На кожний задіяний контакт штепсельних розеток повинна бути надіта ізоляційна трубка. Додатково контакти штепсельних розеток колійних реле та блоків витримки часу повинні бути закриті ізолюючим матеріалом та опломбовані лещатами, відповідальність за зберігання яких покладено на заступника начальника дистанції сигналізації та зв’язку по СЦБ для виключення можливості встановлення тимчасових незатверджених перемичок.

На передній частині (на ручці) кожного приладу повинна бути закріплена кольорова табличка, яка містить схемне позначення приладу.

Залежно від періодичності заміни приладу табличка повинна мати такий колір:

– один раз на рік – червоний;

– один раз в три роки – жовтий;

– один раз на п’ять років – синій;

– один раз на десять років – зелений;

– один раз на п’ятнадцять років – білий.

Зверху на закруглених частинах корпусів бананових запобіжників та у верхній частині штепсельних колодок-гнізд запобіжників повинні бути наліпки чи нанесені фарбою позначки залежно від номіналів таких кольорів:

– 0,3 А – фіолетовий;

– 0,5 А – чорний;

– 1 А – червоний;

– 2 А – коричневий;

– 3 А – жовтий;

– 5 А та 6 А – синій;

– 10 А – зелений;

– 15 А – білий;

– 20 А і більше – не фарбуються.

12.2 Перевірка стану приладів, що працюють в імпульсному або циклічному режимі,виконується електромеханіком два рази на рік.

При цьому перевіряються пускові, трансмітерні, імпульсні реле, трансмітери, кодові релейні чарунки, дешифраторні чарунки, блоки дешифратора та ін.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

12.3 Вимірювання напруги на електролітичних конденсаторах і випрямлячах дешифраторних чарунок і блоків дешифратора кодового автоблокування виконується електромеханіком один раз на квартал.

Примітка. Періодичність вимірювань за пунктом 12.3 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо двох разів на рік.

Результати вимірювань оформлюються в картці форми ШУ-62.

12.4 Вимірювання залишкової напруги на сигнальних і лінійних реле, сповіщувачах наближення до переїзду, повторювачах сигнальних і колійних реле, що мають лінійні колавиконується електромеханіком один раз на рік.

Результати вимірювань оформлюються в журналі форми ШУ-2 або картці форми ШУ-62.

12.5 Перевірка стану та технічне обслуговування приладів мікропроцесорних та релейно-процесорних централізаційвиконується в об’ємах та з періодичністю, що встановлена затвердженою Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку технологією з обслуговування або інструкцією з експлуатації (керівництвом з експлуатації) підприємства-виробника.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

12.6 Періодична заміна реле, блоків, іншої апаратури СЦБ для перевірки електричних і механічних характеристик і ремонту в РТДвиконується старшим електромеханіком або електромеханіком спільно з працівником бригади комплексної заміни апаратури з періодичністю, що наведена в додатку В.

Примітка. Як виняток дозволяється встановлювати гарантійний термін придатності приладів, що знаходяться в експлуатації, після закінчення терміну перевірки в РТД:

– 1 місяць – для приладів з періодичністю заміни один раз на рік;

– 2 місяці – для приладів з періодичністю заміни один раз в три роки;

– 3 місяці – для приладів з періодичністю заміни один раз в п’ять років і рідше.

Відлік виконується від дати проведення перевірки, яка вказана на етикетці РТД.

Заміна приладів оформлюється в журналі заміни приладів з внесенням даних в АРМ РТД СЦБ.

Технічні вказівки

Всі реле закритого типу та інша апаратура підлягають періодичній перевірці електричних і механічних характеристик. Обсяг перевірок і технічні характеристики визначаються відповідними технічними умовами, заводським паспортом на прилад і типовим технологічним процесом ремонту апаратури СЦБ.

Перевірка і ремонт повинні виконуватися працівниками РТД відповідно до вимог Типового проекту організації роботи ремонтно-технологічної дільниці дистанції сигналізації та зв’язку і затвердженого начальником дистанції сигналізації та зв’язку Положення про ремонтно-технологічну дільницю дистанції сигналізації та зв’язку.

При ремонті приладів СЦБ повинен дотримуватися принцип подвійної перевірки. Регулювання механічних і електричних характеристик, а також заповнення і наклеювання етикетки РТД виконує один електромеханік, а контрольну перевірку та пломбування – інший електромеханік або старший електромеханік, який має право приймання апаратури СЦБ і особисту печатку для пломбування. Як виняток дозволяється виконувати ремонт і перевірку безконтактної апаратури СЦБ і апаратури автоматичної локомотивної сигналізації одним працівником за посадою не нижче електромеханіка, який має відповідне право приймання. Право приймання і пломбування конкретних типів апаратури надається лабораторією автоматики і телемеханіки служби сигналізації та зв’язку залізниці після проведення комісією випробувань в знанні технології ремонту і перевірки відповідної апаратури.Всі прилади СЦБ, які мають пристосування для пломбування, повинні бути запломбовані.

Розкриття приладів може бути виконано тільки працівниками РТД або лабораторії служби сигналізації та зв’язку залізниці, а наступне їх пломбування – працівниками РТД або лабораторії, які мають право приймання і пломбування приладів СЦБ. Прилад, що відмовив у роботі в період гарантійного терміну, може бути розкритий тільки після одержання відповідного дозволу від керівництва служби сигналізації та зв’язку.

Працівники РТД або лабораторії служби сигналізації та зв’язку залізниці, які відрегулювали, прийняли і опломбували прилад, несуть відповідальність за відповідність його механічних і електричних характеристик вимогам технічних умов або паспортних даних.

Нові прилади СЦБ, запломбовані заводською печаткою, перед першим встановленням в експлуатацію підлягають перевірці зі зняттям електричних характеристик, при цьому перевірку дозволяється виконувати без розкриття приладу (за винятком трансформаторів у яких є можливість зняття клемної панелі). При перевірці без розкриття етикетка РТД про виконану перевірку наклеюється зовні.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 502

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!