Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Апарати напівавтоматичного блокування системи КБ ЦШПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

11.3.1 Перевірка стану апарата управління виконується електромеханіком один раз на квартал.

При цьому перевіряється: кріплення запірного сектора комутатора, ригеля, упорного гвинта електрозащіпки і інших деталей апарата; стан монтажу і міцність його кріплення; легкість роботи рукояток і кнопок; правильність регулювання контактних систем кнопок, рукояток, електрозащіпок іт.ін.; чіткість роботи електрозащіпок; неможливість повороту комутатора без збудження електрозащіпки; робота ключа-жезла; стан блоку живлення і перетворювачів.

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46.

Технічні вказівки

На контактах кнопок, рукояток, електрозащіпок і т. ін. не повинно бути слідів підгоряння; при замиканні контактні пружини повинні мати сумісний хід, що забезпечує віджаття контактної пружини від ресори не менше ніж на 1 мм, зазор між розімкнутими контактами повинен бути не більше 2 мм.

Ригель електрозащіпки повинен вільно западати у виріз запірного комутатора, не зачеплюючи його граней. Замок повинен допускати вилучення ключа-жезла тільки при збудженому стані електрозащіпки.

11.3.2 Перевірка апаратів управління без розбирання з вимірюванням люфтів та зазорів, а також вимірювання напруг на блоках живлення і перетворювачах виконується електромеханіком два рази на рік.

Примітка. Періодичність перевірок за пунктом 11.3.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо одного разу на рік.

Результати перевірки апаратів управління оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46, а вимірювання напруги ‑ в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Зазор між якорем і торцем магнітопровода електрозащіпки, виміряний по передній кромці, при відпущеному якорі повинен бути 3...4 мм, а при притягнутому ‑ не менше 0,2 мм; люфт якоря вздовж осі обертання повинен бути 0,3...0,5 мм.

Ригель електрозащіпки повинен западати у виріз запірного сектора на 2,5...3,5 мм; при збудженні електрозащіпки ригель повинен відходити від площини сектора не менше ніж на 2,5 мм.

Зазор між гранями ригеля і вирізу сектора повинен бути не більше 1 мм.

Холостий хід комутатора при фіксованому положенні рукоятки повинен бути не більше 0,1 мм по краю сектора, повздовжній люфт осі комутатора не допускається.

Зазор між ригелем електрозащіпки і замикаючим виступом ключа-жезла повинен бути не більше 1,5 мм; напруга на електрозащіпці ‑ не менше 15 В.

Напруги на блоці живлення і перетворювачах повинні бути не менше значень, вказаних нижче.

Блок живлення БП-РПБ

Виводи 1-4 5-7 і 8-10 6-7 і 9-10
Напруга змінного струму, В 220-227 12* 60*

 

Виводи 11-12 і 13-14 15-16 16-17 16-18
Напруга змінного струму, В 100*

 

Перетворювач П-РПБ (П-300)

Виводи 1-2 3-4 (13-18)
Напруга змінного струму, В 24*

Примітка. Зірочкою (*) позначена напруга постійного струму.

11.3.3 Перевірка стану стрілочної релейної шафи, стрілочного блока і його основи виконується електромеханіком один раз на квартал.

При цьому перевіряється: справність та кріплення монтажу; стан кнопок, приладів і випрямлячів, справність роботи дзвінка і лампи попереджувального сигналу.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

При справній лампі попереджувального сигналу міліамперметр стрілочного блока повинен показувати струм 70 мА, при несправній ‑ 30 мА.

11.3.4 Перевірка стану трансформаторного ящика і вимірювання напруги на педальному реле виконується електромеханіком один раз на квартал.

При цьому перевіряється надійність кріплення всіх контактів, зажимів і штепсельного роз’єму педального генератора.

Результати перевірки оформлюються в картці форми ШУ-62.

Технічні вказівки

На виводах 9 ‑ 10 педального генератора повинна бути напруга 100...115 В; на педальному реле ‑ 0,4...0,6 В.

11.4 Апарати маршрутно-контрольних пристроїв і напівавтоматичного блокування

11.4.1 Перевірка стану апаратів управління і блок-механізмів (з чисткою і регулюванням) виконується електромеханіком один раз на квартал.

При цьому перевіряється міцність кріплення штифтів, замичок та інших елементів ящика залежності; стан електрозащіпок, електрозамків, комутаторів, індукторів, дзвінків тощо.

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46.


Технічні вказівки

Перевірка дії блок-механізму повинна виконуватися вручну його потрійним заблокуванням і розблокуванням, при цьому коливання якоря повинно бути одноманітним і рівномірним без прилипання якоря до полюсів електромагніта, а сектор повинен підійматися і опускатися без заїдань (проскакування двох і більше зубів не допускається).

Повний хід верхнього блокувального стержня повинен бути 20,5+0,5 мм.

Заблокування блок-механізму повинно відбуватися при натисненні верхнього блокувального стержня з наступним опусканням сектора з його крайнього положення на 2 ‑ 3 зуба.

Розблокування блок-механізму повинно відбуватися при недоході сектора до верха на 2 ‑ 3 зуба.

Зачеплення зуба затримуючого важеля за виріз верхнього блокувального стержня при напівзаблокованому блок-механізмі повинно бути на глибину не менше 2 мм.

Спусковий пристрій у крайніх положеннях повинен мати глибину захвату за зуб сектора не менше 0,5 мм, а в середньому положенні ‑ не менше 0,2 мм.

Верхні контакти повинні розмикатися при натисненні верхнього блокувального стержня на 2...4 мм.

У заблокованому стані блок-механізму вільний хід верхнього (натискного) блокувального стержня повинен бути 1,5+0,5 мм, середній блокувальний стержень повинен бути опущеним з верхнього положення на 12...13 мм. Захват нижнього затримуючого важеля за упорну пластину повинен бути 1,5+0,5 мм, захват зуба середнього блокувального стержня за верхній затримуючий важіль ‑ не менше 0,25 мм.

Блок-механізм повинен відповідати технічним вказівкам. При необхідності розбирання блок-механізму сектор, якір і контактні пластини знімають і очищають від пилу, бруду. Очищають гвинти і гнізда. Перед зворотним встановленням підшипники змащуються машинним маслом.

При перевірці індуктора звертається увага на справність щіток, правильність встановлення обмежувача щітки постійного струму, неможливість обертання рукоятки в зворотний бік одночасно з якорем, кріплення гвинтів. Колектор, як і весь індуктор, очищається від пилу, а підшипники якоря і шестерні змащуються машинним маслом. Рукоятка індуктора маршрутно-контрольних пристроїв повинна бути щільно, без хитання, нагвинчена на вісь і обертатися рівномірно.При перевірці педальної замички звертають увагу на натяг пружин якоря, який забезпечує неможливість мимовільного або від поштовхів спрацьовування замички; правильність взаємного регулювання блок-механізму і педальної замички; кріплення всіх гвинтів і правильну взаємодію частин при розблокуванні і заблокуванні. Заблокування замички повинно відбуватися раніше замикання нижніх контактів блок-механізму.

При огляді кнопок і дзвінків перевіряється кріплення частин. Регулювання дзвінка виконується при необхідності. Особливу увагу звертають на відсутність мідного пилу між контактами кнопки і надійність роботи запасної пружини.

Для педальної замички постійного струму № 1528 повний хід стержня повинен бути 21 мм. Хвостова частина куліси повинна відійти від упорного важеля якоря не менше ніж на 1 мм. Запирання замички повинно відбуватися при ході стержня від 11 до 15 мм.

У запертому стані замички вільний хід стержня повинен бути не більше 1,5+0,5 мм, захват упорного важеля за упорну планку ‑ не менше 1,5 мм, захват відводячого важеля за виріз куліси ‑ не менше 0,25 мм, захват хвоста куліси за відріг важеля ‑ не менше 1 мм.

У незапертому положенні замички хвостова частина куліси повинна впиратися в упорний гвинт, зазор між упорним важелем якоря і хвостовою частиною куліси повинен бути не менше 0,1 мм.

Робочий струм, при якому замичка повинна спрацьовувати, повинен бути 65...80 мА. Напруга батареї не повинна бути більше розрахункової.

Сумісне регулювання педальної замички і блок-механізму повинне бути виконане так, щоб при середньому положенні блок-механізму не відбувалося його запирання педальною замичкою (утримуючий важіль не повинен заходити під утримуючу планку на стержні).

11.4.2 Перевірка ящика залежності без розбирання і порушення залежностей з розкриттям, чищенням та змащенням лінійок і замичок та перевіркою кріплення всіх гвинтів виконується електромеханіком два рази на рік.

Примітка. Періодичність перевірок за пунктом 11.4.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніждо одного разу на рік.

При цьому перевіряється: надійність замикання стрілок у маршрутах шляхом повороту відповідних маршрутних рукояток і надійність запирання маршрутних рукояток блок-механізмами або електрозащіпками; неможливість повороту маршрутних рукояток, ворожих заданому маршруту.

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46.

11.4.3 Розбирання ящиків залежності з почерговим вилученням лінійок і заміною мастила виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки.

Одночасно виконується перевірка відповідності ящиків залежності технічній документації і технічним вказівкам (порядок виконання роботи встановлено Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ).

Виконана робота оформлюється в журналі огляду форми ДУ-46.

11.4.4 Перевірка після складання ящика залежності за таблицею залежностей стрілок і сигналів виконується старшим електромеханіком спільно з начальником станції один раз в три роки.

Результати перевірки оформлюються актом.

Електрожезлові апарати

11.5.1 Перевірка з розкриттям стану жезлового апарата, індуктора, перемикача і приладу з ключем-жезлом виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз на рік.

При цьому перевіряється робота апарата при вкладанні і вийманні жезлів на відсутність заїдань, на неможливість вийняття жезла при непарній сумі жезлів в обох апаратах, що належать одному перегону, на неможливість обертання рукоятки індуктора в зворотному напрямі разом з якорем; здійснюється перевірка кріплення гвинтів, болтових з’єднань, приладів, монтажу і табличок на жезлах.

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 466

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!