Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимірювання кодового струму автоматичної локомотивної сигналізації в рейках виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рікПримітка. По головних коліях, де згідно з пунктом 10.6 здійснюється перевірка параметрів автоматичної локомотивної сигналізації вагоном-лабораторією, при наявності у старшого електромеханіка СЦБ виписок за результатами проїзду вагону-лабораторії, робота за пунктом 10.7 не виконується.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-79.

Технічні вказівки

При мінімальному опорі ізоляції рейок і напрузі джерела живлення повинні бути забезпечені струми кодування АЛС (через шунт, який накладається на вхідному кінці рейкового кола):

‑ не менше 1,2 А при частоті кодового струму АЛС 50 Гц і 1,4 А при частоті 25 Гц на дільницях з автономною тягою;

‑ не менше 2 А на дільницях з електричною тягою постійного струму;

‑ не менше 1,4 А на дільницях з електричною тягою змінного струму.

Вимірювання часових параметрів кодів АЛС в рейкових колах, які кодуються методом трансляції, виконується електромеханіком при заміні трансмітерного реле в разі відсутності на етикетці РТД відмітки про спотворення коду, що вноситься реле.

Результати вимірювань оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

Спотворення коду трансмітерного реле, що встановлюється, не повинно відрізняться від спотворення коду трансмітерного реле, що знімається, більше ніж 0,01 с.

Перевірка зовнішнього і внутрішнього стану кабельних стійок, колійних ящиків, а також дросель-трансформаторів зовнішнім оглядомвиконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік.

Примітка. Періодичність перевірок за пунктом 10.9 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язкудо одного разу на рік.

Перевірка внутрішнього стану дросель-трансформаторіввиконується електромеханіком і електромонтером один раз в два роки.

При цьому в дросель-трансформаторах перевіряється рівень масла, відсутність води і сполучення основної обмотки з корпусом, відповідність коефіцієнта трансформації типу рейкового кола (за включенням виводів додаткової обмотки).

Результати перевірки оформлюються на станції в журналі форми ШУ-2, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-79.


Технічні вказівки

У кожну кабельну стійку і колійний ящик повинна бути вкладена табличка, на якій зазначається дата останньої виконаної перевірки внутрішнього стану.

Перевірка стану польових елементів заземлюючих пристроїв СЦБ і справності іскрових проміжків світлофорів і релейних шаф виконується електромеханіком два рази на рік (весною та восени).

Перевірка діодних заземлювачів релейних шаф, світлофорів виконується електромеханікомодин раз на рік (весною).Результати перевірок оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Участь у перевірці,що проводиться працівником району контактної мережі,справності іскрових проміжків і спусків, а також правильності підключення заземлень штучних споруд, пристроїв контактної мережі та електропостачання до рейкових кіл приймає електромеханік три рази на рік (перед, у середині та після грозового сезону).

Результати перевірок оформлюються актом.

Технічні вказівки

Заземлюючі пристрої СЦБ повинні відповідати вимогам Керівних вказівок з захисту від перенапруг пристроїв СЦБ. Заземлюючі проводи і спуски повинні бути ізольовані від баластного шару і надійно прикріплені до середнього виводу дросель-трансформатора або до однієї тягової рейки в межах одного рейкового кола, проводи і спуски повинні приєднуватися в одну точку. Заземлюючі пристрої контактної мережі та електропостачання повинні відповідати вимогам Інструкції по заземленню пристроїв електропостачання на електрифікованих залізницях та виключати вплив на роботу рейкових кіл.

Вимірювання електричного опору баласту і шпал в рейкових колах довжиною більше 300 мвиконується електромеханіком і шляховим майстром у міру необхідності в разі нестабільної роботи рейкового кола або при забрудненні баласту, але не рідше, ніж один раз в п’ять років.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, а на перегоні ‑ в картці форми ШУ-62. При виявленні відхилень від норми на станції робиться запис в журналі огляду форми ДУ-46, а на перегоні складається акт.

Технічні вказівки

Мінімальний розрахунковий опір баласту повинен бути: 1 Ом·км – для двониткових рейкових кіл; 0,5 Ом·км – для однониткових та розгалужених; для тональних рейкових кіл – зазначено в регулювальних таблицях. На окремих ділянках, де неможливо підтримувати питомий опір баласту в цих межах, за вказівкою Укрзалізниці можуть використовуватися розрахункові значення питомого опору баласту нижче приведених.

Приварювання (заміна) несправних стикових з’єднувачів на станціях виконується електромонтером або електромеханіком і електрозварником у міру необхідності, а у разі наявності дублюючих з’єднувачів ‑ згідно з графіком дистанції.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.


Технічні вказівки

Приварювання стикових рейкових з’єднувачів до рейок повинно здійснюватися відповідно до Технічних вказівок з приварки стикових рейкових з’єднувачів.


Просмотров 550

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!