Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка випробного шунта 0,06 Ом виконується в РТД дистанції один раз на рікПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У тих випадках, коли через іржу, обледеніння, напресування снігу чи забруднення головок рейок з’являється небезпека, що колія або стрілочна ділянка при зайнятті рухомим складом виявиться помилково вільною, електромеханік повинен зробити запис в журналі огляду форми ДУ-46 про необхідність очищення або обкатки рейок і про те, що черговий по станції повинен додатково впевнюватись у фактичній вільності колії (ділянки) порядком, встановленим технічно-розпорядчим актом станції.

Технічні вказівки

Для забезпечення шунтової чутливості рейкових кіл малодіяльних ділянок залізничних колій станції повинна виконуватись їх періодична обкатка за графіком, що складається начальником дистанції сигналізації та зв’язку за участю начальника станції і затверджується начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці). У разі порушень термінів проведення обкатки, черговий по станції повинен додатково впевнюватись у фактичній вільності колії (ділянки) порядком, встановленим технічно-розпорядчим актом станції.

10.3Вимірювання напруги на колійних реле та колійних приймачах рейкових кілвиконується електромеханіком: на станції ‑ один раз в чотири тижні, а також після заміни елементів рейкових кіл (рейок, з’єднувачів, гостряків, осердь хрестовин, ізоляції); на перегоні ‑ один раз на квартал. При регулюванні рейкового кола і інших змінах виконується також вимірювання напруги на живильному кінці будь-яких рейкових кіл та на виході колійних генератора та фільтра в тональних рейкових колах.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, на перегоні ‑ в картці форми ШУ-62.

Технічні вказівки

Напруга на живильному кінці рейкових кіл вимірюється при регулюванні рейкового кола та інших змінах напруги на колійному реле.

Напруги на колійних реле і живильних кінцях, обмежувальні опори, коефіцієнти трансформації та інші параметри, які нормуються, повинні задовольняти вимогам відповідних нормалей рейкових кіл. Забороняється здійснювати регулювання рейкових кіл за рахунок зміни коефіцієнту трансформації релейних трансформаторів або зменшення опору обмежувальних резисторів на живильному кінці.

Для тональних рейкових кіл виконується вимірювання модульованого сигналу на вході колійного приймача та постійної напруги на обмотці колійного реле.

Регулювання тональних рейкових кіл виконується виключно шляхом зміни вихідної напруги генератора. Ручка змінного резистора колійного генератора повинна бути закріплена фіксуючою гайкою (контргайкою) і заклеєна биркою. На бирці вказана дата регулювання, вихідна напруга на генераторі, прізвище й підпис виконавця, який проводив регулювання рейкового кола.

10.4Вимірювання залишкової напруги на вході колійного приймача та на колійному реле тональних рейкових кіл при накладанні випробного шунта опором 0,06 Омвиконується електромеханіком на станції і перегоні – один раз на квартал та після заміни приладів або регулювання рейкового кола.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-64.

Технічні вказівки

Вимірювання залишкової напруги на вході колійного приймача та на обмотках колійних реле виконується при накладанні на рейкове коло шунта опором 0,06 Ом на живильному, приймальному кінцях (приймальних кінцях) та посередині ТРК. Залишкова напруга на вході колійних приймачів апаратури другого та третього покоління (ТРК2, ТРК3) виміряна мультиметром В7-63 (або аналогічними приладами) повинна бути не більше 0,23 В, а приймачів апаратури четвертого покоління (ТРК4) – не більше 0,075 В. На обмотці колійного реле залишкова напруга повинна бути не більше 0,42 В.

10.5Вимірювання напруги пульсації постійного струму на контактах 2‑4 (2‑61) колійних генераторів ГП (ГП-3) або на контактах 11‑32 (51‑52) – ГПЦ-4 (ГП-4) виконується електромеханіком на станції і перегоні – два рази на рік.

Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі форми ШУ-64, на перегоні ‑ в картці форми ШУ-62.

Технічні вказівки

Напруга пульсації (змінна складова) постійного струму живлення колійних генераторів ГП, ГП-3, ГПЦ-4, ГП-4 вимірюється мультиметром типу В7–63 (або аналогічними приладами) у режимі вимірювання змінного струму з урахуванням пауз. Величина цієї напруги повинна бути не більше 0,9 В.

Перевірка параметрів автоматичної локомотивної сигналізації на головних коліях дільниць, обладнаних автоматичним блокуваннямвиконується вагоном-лабораторією ‑ один раз на квартал по маршрутах прямування прискорених та швидкісних поїздів; два рази на рік на решті головних колій за графіком, затвердженим керівництвом залізниці.

Взаємні перевірки вагонами-лабораторіями параметрів автоматичної локомотивної сигналізації дільниць інших залізниць виконуються згідно з графіком, затвердженим Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці.

Примітка. Періодичність робіт за пунктом 10.6 при складані графіка може бути збільшена залізницеюдо одного разу на рік. Збільшувати періодичність виконання робіт на дільницях з інтенсивними і особливо інтенсивними розмірами руху поїздів та по маршрутах прямування прискорених та швидкісних поїздів не дозволяється.

При перевірці вагоном-лабораторією результати оформлюються актом. Копія акту надається в дистанцію сигналізації та зв’язку для усунення виявлених відхилень параметрів автоматичної локомотивної сигналізації, а при взаємних перевірках між залізницями – також в Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 449

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!