Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка надання штучного прибуття поїзда при напівавтоматичному блокуванні виконується електромеханікомодин раз на рікПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46.

7.7Перевірка витримки часу: на відміну поїзного і маневрового маршрутів при зайнятих та вільних ділянках наближення до світлофора; на розмикання маршруту в пристроях з безсекційною обробкою; при штучній обробці ізольованих ділянок; розмикання стрілочних секцій, в які входять стрілки з автоматичним поверненням; розмикання протишерстних стрілок з БПК, других та третіх стрілок без БПК у маршрутах приймання (передачі); включення дзвінка розрізу стрілок виконується старшим електромеханіком (електромеханіком) та начальником станції (заступником)один раз в п’ять років і після заміни приладів чи перемонтажу.

Результати перевірки оформлюються актом.

7.8Перевірка відповідності діючих пристроїв СЦБ затвердженій технічній документації виконується старшим електромеханіком і електромеханікомодин раз в три роки, а також після перемонтажу пристроїв, документація яких змінювалася.

Результати перевірки відмічаються встановленим порядком на схемах.

7.9Перевірка стану технічної документації на дільницях і звірка екземпляра дільниці з екземпляром дистанціївиконується групою технічної документації дистанціїодин раз в три роки.

Примітка. Перевірка повинна виконуватися після планової перевірки за пунктом 7.8.

Результати перевірки відмічаються встановленим порядком на схемах.


7.10Перевірка правильності реалізації відповідальних команд у пристроях диспетчерської централізаціївиконується комісійно начальником дільниці або старшим електромеханіком, електромеханіком і поїзним диспетчеромодин раз в п’ять років.

Результати перевірки оформлюються актом.

ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІТЛОФОРІВ

8.1Перевірка з колії видимості сигнальних вогнів світлофорів, зелених світляних смуг, світлових та маршрутних покажчиків на станції і перегоні виконується електромеханіком і електромонтером після кожної заміни ламп або лінзового комплекту, але не рідше, ніж два рази на рік.

На станції перевіряється видимість забороняючого вогню, а на перегоні ‑ видимість того вогню, який в даний момент горить на світлофорі.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Перевірка видимості запрошувального вогню вхідних, вихідних і маршрутних світлофорів виконується один раз на місяць комісійно при місячному огляді пристроїв, а також після кожної заміни ламп або лінзового комплекту.

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46.

Технічні вказівки

Перевірку видимості запрошувального вогню на вихідних і маршрутних світлофорах, що суміщені з маневровими, допускається виконувати перевіркою видимості дозволяючого маневрового показання на зазначених світлофорах.

8.2Перевірка видимості сигнальних вогнів світлофорів на головних коліях перегонів і станцій з локомотива, а також дії локомотивної сигналізації та відповідності показань колійного і локомотивного світлофорів виконується старшим електромеханіком і машиністом локомотива один раз на місяць.

Результати перевірки оформлюються актом за формою ШУ-60.

Технічні вказівки

Видимість сигнальних вогнів світлофорів повинна задовольняти вимогам ПТЕ, видимість маршрутних і світлових покажчиків повинна бути не менше 100 м.

8.3Зміна ламп лінзових світлофорів виконується електромеханіком і електромонтером.

8.3.1 Зміна ламп червоних, жовтих і зелених вогнів вхідних, вихідних і маршрутних світлофорів, що розташовані на головних коліях і коліях безупинного пропускання поїздів, світлофорів прикриття і попереджувальних (крім дільниць з автоблокуванням) виконується:

‑ однониткових та двониткових, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку – два рази на рік;

‑ двониткових, які обладнані схемою переключення на резервну нитку‑ до перегорання основної нитки, але не рідше, ніж один раз на рік.

Лампи повинні замінюватися в такій послідовності: лампа червоного вогню замінюється новою, знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи жовтого вогню, знята лампа жовтого вогню встановлюється замість лампи зеленого вогню; якщо вихідний світлофор суміщений з маневровим, знята лампа зеленого вогню встановлюється замість лампи білого вогню.

Лампи других (третіх) жовтих і других зелених вогнів на вхідних, вихідних та маршрутних світлофорах, що розташовані на головних коліях і коліях безупинного пропускання поїздів замінюються новими.

‑ однониткові та двониткові, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ один раз на рік;

‑ двониткові, які обладнані схемою переключення на резервну нитку‑ при перегоранні основної нитки, але не рідше, ніж один раз в два роки.

8.3.2 Зміна ламп вогнів прохідних світлофорів колій, обладнаних автоблокуванням, виконується:

‑ однониткових та двониткових, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ один раз на рік;

‑ двониткових, які обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ при перегоранні основної нитки, але не рідше, ніж один раз в два роки.

При цьому лампи червоного і зеленого вогнів замінюються новими, знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи жовтого вогню.

8.3.3 Зміна ламп вихідних світлофорів з бокових колій, виконується:

‑ однониткових та двониткових, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ один раз на рік;

‑ двониткових, які обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ до перегорання основної нитки, але не рідше, ніж один раз в два роки.

При цьому на вихідних світлофорах лампа червоного вогню замінюється новою, знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи жовтого вогню, знята лампа жовтого вогню встановлюється замість лампи зеленого вогню; якщо вихідний світлофор суміщений з маневровим, знята лампа зеленого вогню встановлюється замість лампи білого вогню.

Лампи других жовтих і других зелених вогнів на вихідних світлофорах з бокових колій замінюються новими:

‑ однониткові та двониткові, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑один раз в два роки;

‑ двониткові, які обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ при перегоранні основної нитки, але не рідше, ніж один раз в чотири роки.

8.3.4 Зміна ламп маневрових світлофорів, виконується:

‑ на світлофорах, лампи яких не мають контролю цілісності нитки ‑ один раз на рік,при цьому лампа синього (червоного) вогню замінюється новою, знята лампа синього (червоного) вогню встановлюється замість лампи білого вогню;‑ на світлофорах, лампи яких мають контроль цілісності нитки ‑ в міру перегорання,при цьому перегоріла лампа синього (червоного) вогню замінюється новою, перегоріла лампа білого вогню замінюється лампою синього (червоного) вогню, лампа синього (червоного) вогню встановлюється нова.

8.3.5 Зміна ламп запрошувальних вогнів, вогнів повторювальних світлофорів, вогнів світлових покажчиків (крім світлових покажчиків перегріву букс), зелених світляних смуг і загороджувальних світлофорів, що застосовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях виконується:

‑ однониткових та двониткових, які не обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ один раз в два роки;

‑ двониткових, які обладнані схемою переключення на резервну нитку ‑ при перегоранні основної нитки, але не рідше, ніж один раз в чотири роки.

При цьому вказані лампи замінюються новими.

8.4Зміна ламп прожекторних світлофорів виконується електромеханіком або електромонтером:

‑ на вхідних, вихідних і маршрутних світлофорах, що розташовані на головних коліях і коліях безупинного пропускання поїздів, світлофорах прикриття і попереджувальних світлофорах ‑ один раз на квартал;

‑ на вихідних світлофорах з бокових колій ‑два рази на рік;

‑ на маневрових світлофорах ‑ один раз на рік;

‑ на запрошувальних вогнях та на вогнях повторювальних світлофорів і загороджувальних світлофорів, що застосовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях ‑один раз в два роки.

Результати роботи оформлюються в картці форми ШУ-61.

Кожна лампа, що встановлюється на будь-який тип світлофора, повинна бути перевірена в ремонтно-технологічній дільниці (РТД) СЦБ і мати на цоколі порядковий номер та дату перевірки.

Про зміну ламп на світлофорах, зелених світляних смугах і світлових покажчиках (крім світлових покажчиків перегріву букс) робиться запис у картку обліку за формою ШУ-61 із зазначенням номера і дати заміни кожної лампи.

8.5 Зміна ламп маршрутних покажчиків та світлових покажчиків перегріву букс, виконується електромеханіком і електромонтеромв міру перегорання.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.

8.6 Вимірювання напруги на лампах світлофорів, зелених світляних смуг, світлових та маршрутних покажчиків при денному режимі живлення змінним струмом виконується електромеханіком або електромонтером при зміні ламп.

Результати вимірювань заносяться в картку обліку форми ШУ-61.

Технічні вказівки

При денному режимі напруга на затискачах лампотримача лінзових світлофорів, зелених світляних смуг і світлових покажчиків (крім світлових покажчиків перегріву букс) повинна бути 11,5 В, прожекторних світлофорів ‑ 9,5 В при номінальній напрузі мережі 115, 230 і 380 В. При коливаннях напруги мережі +5% і -10% допускається зміна напруги на лампах світлофорів відповідно на +0,5 В і -1,0 В. Напруга на лампах маршрутних покажчиків та покажчиків перегріву букс повинна бути в межах 207 – 220 В.

8.7 Вимірювання напруги на лампах світлофорів при аварійному живленні (на постійному струмі) та при нічному режимі живлення виконується електромеханіком і електромонтером перед введенням пристроїв в експлуатацію.

Результати вимірювань заносяться в картку обліку форми ШУ-61.

Технічні вказівки

Напруга на лампах лінзових світлофорів при нічному режимі живлення повинна бути в межах 8,5 ‑ 10 В.

8.8 Перевірка дії схеми подвійного зниження напруги виконується електромеханіком і електромонтером перед введенням пристроїв в експлуатацію.

Результати вимірювань заносяться в картку обліку форми ШУ-61.

Технічні вказівки

Напруга на лампах при подвійному зниженні напруги вимірюється тільки при введенні нових пристроїв в експлуатацію і повинна бути 4,5±0,5 В.

8.9 Чистка зовнішньої частини лінзових комплектів, зелених світляних смуг, світлових та маршрутних покажчиків виконується електромонтером в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.

8.10 Перевірка справності та чистка внутрішньої частини світлофорних головок і зелених світляних смуг, світлових та маршрутних покажчиківвиконується електромонтером при кожній зміні ламп, але не рідше, ніж один раз на рік.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.

8.11 Перевірка внутрішнього стану і чистка трансформаторного ящика, стакана світлофора, внутрішніх частин світлових та маршрутних покажчиків з вилученням ламп виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік.

При цьому перевіряється стан лампотримачів і монтажу, кріплень; виконується чистка контактів, лінз та стекол, а при необхідності і фарбування всередині.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.

Технічні вказівки

В кожний трансформаторний ящик та стакан світлофора повинна бути вкладена табличка, на якій зазначається дата останньої виконаної перевірки внутрішнього стану.

8.12 Фарбування світлофорів, шаф та іншого обладнаннявиконується електромонтеромв міру необхідності, але не рідше, ніж один раз в три роки.

Результати роботи оформлюються в журналі форми ШУ-2.


Технічні вказівки

Фарбування металевої щогли світлофора, головки, корпусів світлового, маршрутного покажчика, зеленої світляної смуги, зворотного боку щита головки світлофора, кронштейнів, верхньої частини драбини і площадки виконується алюмінієвою або іншою фарбою сталевого кольору.

Фарбування лицевої сторони щита головки світлофора, світлового покажчика, зеленої світляної смуги, стакана, трансформаторного ящика і нижньої частини драбини до верху стакана, козирків зовні і зсередини, кабельної муфти світлофора і захисної труби, щогли між запрошувальною і нижньою головками, внутрішньої частини головки світлофора, маршрутного і світлового покажчика виконується чорною фарбою.

Залізобетонні щогли і конструкції, як правило, не фарбують, а при необхідності виконують їх побілку.

8.13 Вимірювання часу сповільнення на відпускання якоря сигнальних реле вхідних, вихідних і маршрутних світлофорів виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в два роки і після заміни приладів, що впливають на сповільнення.

Результати вимірювання оформлюються в журналі форми ШУ-2 (з зазначенням результатів).

8.14 Перевірка збереження дозволяючих показань вхідних, вихідних і маршрутних світлофорів, що розташовані на головних коліях і коліях безупинного пропускання поїздів, при переключенні фідера ПЛ основного пункту живлення пристроїв СЦБ на фідер ПЛ резервного пункту живлення і назад виконується спільно старшим електромеханіком і працівником дистанції електропостачання один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються в журналі огляду форми ДУ-46 та актом.

8.15 Перевірка часу переключення фідера ПЛ основного пункту живлення пристроїв СЦБ на фідер ПЛ резервного пункту живлення і назад виконується спільно працівником дистанції електропостачання та старшим електромеханіком один раз на рік.

Результати перевірки оформлюються актом.

ОБСЛУГОВУВАННЯ СТРІЛОК

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 535

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!