Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Права начальника виробничої дільниці, старшого електромеханіка СЦБ, електромеханіка СЦБ і електромонтера СЦБНачальник дільниці, старший електромеханік СЦБ, електромеханік СЦБ і електромонтер СЦБ мають право:

6.6.1 Проїзду у всіх поїздах та локомотивах з пред’явленням проїзних документів в межах дистанції, а також до найближчих станцій сусідніх дистанцій, на яких є зупинки поїздів.

6.6.2 У необхідних випадках через змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку вимагати від поїзного диспетчера надання попередження щодо короткочасної зупинки поїзда для проїзду до місця відмови пристроїв СЦБ та назад з метою найшвидшого відновлення їх дії.

6.6.3 Користуватися дрезинами та колійними вагончиками для службових потреб з дотриманням встановлених правил.

6.6.4 Перевозити при собі безкоштовно в межах дистанції інструменти і матеріали, необхідні для виконання робіт.

6.6.5 Користуватися оперативно-технологічним зв’язком.

6.6.6 Забороняти проведення земляних та інших робіт, що можуть призвести до порушення нормальної дії пристроїв СЦБ і виконуються підприємствами, організаціями чи приватними особами у смузі відведення або в охоронних зонах на трасі кабелів без погодження з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку або з порушенням технології проведення робіт.


ПЕРЕВІРКА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

7.1Перевірка правильності сигналізації світлофорів та зміни будь-якого з дозволяючих показань на забороняюче, перевірка правильності сигналізації світлових та маршрутних покажчиківвиконується старшим електромеханіком та електромеханіком один раз в п’ять років, а також після перемонтажу.

При цьому на станції перевіряється правильність сигналізації і зміни будь-якого з дозволяючих показань на забороняюче вхідних, вихідних та маршрутних світлофорів, а також перевірка правильності сигналізації і видимості маршрутних покажчиків.

На перегоні перевіряється:

‑ правильність сигналізації світлофорів і зміни будь-якого з дозволяючих показань на забороняюче;

‑ відповідність кодових сигналів, що посилаються в рейки, показанням світлофора (при автоблокуванні без колійних світлофорів ‑ відповідності кодових сигналів, що посилаються в рейки, кількості вільних блок-ділянок);

На перегоні роботи виконуються спільно з роботами запунктом 7.3.

Результати перевірки оформлюються: на станції ‑ в журналі форми ШУ-2, на перегоні ‑ у відомості форми ШУ-79.

Технічні вказівки

При автоматичному блокуванні з захисними ділянками перевіряється наявність червоних вогнів на суміжних прохідних світлофорах при зайнятій захисній ділянці.

При віддаленні світлофора по кабелю від апаратури керування більше ніж 7 км перевіряється правильність роботи вогневих реле.

7.2Перевірка залежностей пристроїв СЦБвиконується комісійно начальником дільниці або старшим електромеханіком, електромеханіком і начальником станції (заступником) один раз в п’ять років, а також після перемонтажу, пов’язаного зі зміною залежностей.

При цьому виконується перевірка: вхідних і маршрутних світлофорів на неможливість їх відкриття при зайнятій кожній колії приймання; на неможливість відкриття вихідних світлофорів при зайнятій першій ділянці віддалення, встановленому невідповідному напрямку руху на дільницях з автоматичним блокуванням, відсутності блокувальних сигналів прибуття і згоди на дільницях при напівавтоматичному блокуванні; на неможливість повторного відкриття вихідних світлофорів при вилученому ключі-жезлі; на неможливість переведення стрілок ЕЦ в незаданому маршруті при штучно зайнятій ізольованій стрілочній ділянці, а також в заданому маршруті при вільній стрілочній ділянці; відсутності контролю спарених стрілок або стрілки і рухомого осердя хрестовини, що знаходяться в різних положеннях; на станціях з кількістю стрілок 30 і менше замикання стрілок у маршруті та неможливість відкриття світлофорів, відповідних даному маршруту, якщо стрілки (у тому числі і охоронні) не поставлені у потрібне положення, а світлофори ворожих маршрутів не закриті; наявності фронтового контакту кожного колійного реле розгалуженого рейкового кола в схемі включення загального повторювача шляхом відключення окремо кожного колійного реле; роботи схеми блокування на дільницях, обладнаних АБТЦ; дії допоміжного управління в пристроях ЕЦ з маршрутним набором.

Примітка. В маршрутно-контрольних пристроях перевірка взаємного замикання стрілок і сигналів повинна виконуватися за таблицею взаємозалежностей після робіт, пов’язаних з перевіркою ящиків залежності з розбиранням згідно з вимогами пунктів 11.2.4 і 11.4.4 цієї Інструкції.

Після перемонтажу, пов’язаного зі зміною колійного розвитку, додатково виконується перевірка на: неможливість переведення стрілок ЕЦ в незаданому маршруті при штучно зайнятій ізольованій стрілочній ділянці, те ж саме в заданому маршруті при вільній стрілочній ділянці; неможливість відкриття вхідних, вихідних та маршрутних світлофорів на дозволяючі показання за умови зайняття ізольованих ділянок; неможливість встановлення взаємоворожих маршрутів відносно маршруту, який перевіряється. При цьому дозволяється виконувати перевірку на неможливість відкриття одного із світлофорів, що входять у групу взаємоворожих при зайнятті ізольованої ділянки, що є спільною для маршрутів по цих світлофорах.

Результати перевірки оформлюються актом.

7.3Перевірка правильності чергування полярності напруг або послідовності імпульсних посилок в суміжних рейкових колах і роботи схем захисту при замиканні ізолюючих стиків на станціях і перегонах; перевірка роботи схем контролю черговості зайняття відгалужень та схем контролю замикання ізолюючих стиків в станційних рейкових колах тональної частотивиконується старшим електромеханіком і електромеханікомодин раз в три роки і після робіт, пов’язаних з переключенням живильних проводів, заміною трансформаторів, перемичок або ремонтом кабелю на живильному кінці, а також після реконструкції колійного розвитку.

На перегоні роботи виконуються спільно з роботами запунктом 7.1.

Результати перевірки на станції оформлюються в спеціальній таблиці, на перегоні ‑ у відомості форми ШУ-79.

7.4Перевірка справності дії схем тестової перевірки в пристроях уніфікованого автоблокування виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в п’ять років.

Результати перевірки оформлюються в журналі форми ШУ-2.

7.5Перевірка залежностей пристроїв переїзної автоматикивиконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки, а також після перемонтажу пристроїв та при підвищенні згідно з наказом начальника залізниці максимально встановленої швидкості руху на дільниці.При цьому перевіряється: у парному та непарному напрямках відповідність фактичної і розрахункової довжин ділянок наближення; час з моменту вступу поїзда на ділянку наближення до початку включення переїзної сигналізації; фактична довжина переїзду; час спрацьовування схеми захисту від короткочасної втрати шунта; час роботи схеми контролю тривалої зайнятості останнього за ходом поїзда рейкового кола на дільницях з двобічним рухом (робота схеми блокувальних реле); вимикання кодів АЛС і перекриття світлофорів, що огороджують переїзд, при включенні загороджувальної сигналізації; час витримки на відкриття станційних світлофорів при зайнятій ділянці наближення до переїзду; час від початку включення переїзної сигналізації до початку опускання основного та додаткового шлагбаумів; час сповільнення реле СБК і ВМ1.

Результати перевірки оформлюються актом.

7.6Перевірка дії допоміжного режиму зміни напрямку автоблокування на одноколійному перегоні та двоколійному перегоні, обладнаному постійно діючими пристроями двостороннього автоблокування по кожній колії виконується старшим електромеханіком і електромеханікомодин раз на рік.


Просмотров 512

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!