Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обов’язки електромеханіка СЦБПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Електромеханік СЦБ призначається для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту закріплених пристроїв СЦБ і забезпечення їх справного стану.

Електромеханік СЦБ підпорядковується безпосередньо старшому електромеханіку СЦБ чи керівнику бригади, а в оперативному відношенні також змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку.

Електромеханік СЦБ зобов’язаний:

6.4.1 Знати теоретично і практично пристрої СЦБ, що обслуговуються, утримувати їх у справному стані, а також вміти виконувати ремонт і монтаж, вимірювати та приводити до норми параметри при обов’язковому дотриманні правил виконання робіт і технології, удосконалювати прийоми праці, освоювати та використовувати передові методи обслуговування пристроїв, передавати досвід і знання підлеглим працівникам.

6.4.2 Виконувати роботи згідно з затвердженими планами-графіками технічного обслуговування та іншими планами, організовувати виконання робіт електромонтерами СЦБ і здійснювати контроль за якістю їх виконання.

Забезпечувати безпеку руху поїздів при виконанні робіт, дотримуватися вимог правил охорони праці та пожежної безпеки.

6.4.3 Постійно удосконалювати знання пристроїв СЦБ, попереджувати можливість появи відмов, а при їх виникненні вживати необхідних заходів для найшвидшого виявлення причин та їх усунення, дотримуючись порядку виконання робіт, який забезпечує безпеку руху поїздів.

6.4.4 При отриманні повідомлення про відмову в роботі пристроїв СЦБ в найкоротший термін прибути для її усунення, з’ясувати ситуацію, що склалася та доповісти змінному інженеру дистанції і старшому електромеханіку СЦБ. До відновлення нормальної дії пристроїв СЦБ дозволяється приступати тільки після отримання дозволу та плану подальших дій від змінного інженера або керівництва дистанції сигналізації та зв’язку. Якщо неможливо самостійно виявити та усунути відмову, то негайно сповістити про це змінного інженера дистанції та старшого електромеханіка СЦБ. Після усунення відмови зробити запис в журналі огляду форми ДУ-46 відповідно до вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ. Час усунення і причину відмови повідомити змінному інженеру дистанції.

6.4.5 При появі на сигнальних лініях СЦБ паморозі та ожеледі, а також при стихійних явищах, які викликають порушення дії пристроїв СЦБ або створюють загрозу їх нормальній роботі, негайно повідомити про це змінного інженера дистанції або вищестоящого керівника і вжити заходів для попередження порушення дії пристроїв СЦБ.

6.4.6 Після стихійних явищ зробити позачерговий огляд або перевірку справної дії пристроїв СЦБ. Необхідність, порядок та черговість огляду чи перевірки повинні бути узгоджені з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку через змінного інженера дистанції.

6.4.7 Брати участь у місячних та інших комісійних оглядах та перевірках пристроїв СЦБ. Забезпечувати своєчасне усунення виявлених недоліків в межах закріпленої дільниці. При порушенні терміну усунення недоліку, сповістити про це змінного інженера для контролю та надання допомоги.

6.4.8 Своєчасно і якісно готувати пристрої СЦБ на закріпленій дільниці до роботи в зимових умовах.

6.4.9 Подавати старшому електромеханіку СЦБ пропозиції щодо підвищення надійності, ремонту, заміни та підготовки до зими пристроїв СЦБ, що обслуговуються.

6.4.10 Контролювати порядок проведення та якість ремонтних і будівельно-монтажних робіт, які виконуються спеціальними бригадами або будівельними організаціями; брати участь у прийнятті виконаних робіт. У випадку порушення правил виконання робіт або виконання робіт без узгодження вимагати негайного їх припинення з повідомленням про це старшого електромеханіка СЦБ та змінного інженера дистанції.

6.4.11 Утримує у порядку технічну документацію на пристрої СЦБ, що обслуговуються, забезпечує відповідність діючих пристроїв СЦБ затвердженій технічній документації.

6.4.12 Мати на дільниці, що обслуговується, необхідний інструмент, вимірювальні прилади, а також запас матеріалів, приладів та запасних частин, встановлений наказом начальника дистанції.

6.4.13 При змінному режимі роботи, крім технічного обслуговування закріплених пристроїв СЦБ, своєчасно усувати відмови пристроїв СЦБ на дільницях, закріплених за іншими електромеханіками СЦБ в межах, встановлених начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 640

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!