Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обов’язки старшого електромеханіка СЦБПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Старший електромеханік СЦБ призначається для безпосереднього керівництва роботою електромеханіків СЦБ, електромонтерів СЦБ і інших підлеглих йому працівників, виконання робіт, передбачених цією Інструкцією, а також забезпечення справності пристроїв СЦБ і дотримання встановлених правил виконання робіт в межах своєї дільниці. Старший електромеханік СЦБ підпорядковується безпосередньо начальнику виробничої дільниці, а в оперативному відношенні також змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку.

Старший електромеханік СЦБ зобов’язаний:

6.3.1 Знати теоретично і практично правила виконання робіт, пристрої СЦБ на закріпленій дільниці, вміти вимірювати і приводити до норми електричні та інші параметри; знати слюсарно-монтажні та ремонтні роботи, основи трудового законодавства та діючі положення про працю в дистанції сигналізації та зв’язку; систематично удосконалювати свої знання, передавати досвід і знання підлеглим працівникам.

6.3.2 Організовувати на закріпленій дільниці роботу електромеханіків СЦБ і електромонтерів СЦБ згідно з планами-графіками технічного обслуговування та іншими затвердженими планами, забезпечувати правильну і безперебійну дію пристроїв СЦБ. Контролювати знання та виконання працівниками дільниці наказів і вказівок Укрзалізниці, залізниці, дирекції залізниці, дистанції сигналізації та зв’язку.

6.3.3 Перевіряти стан пристроїв СЦБ, а також дотримання електромеханіками СЦБ і електромонтерами СЦБ правил виконання та оформлення робіт згідно з затвердженими планами-графіками технічного обслуговування, правильність ведення облікової документації та записів в журналах форми ДУ-46, ПУ-67 на станціях і розташованих на них переїздах не рідше одного разу на місяць; на перегоні не рідше одного разу на півріччя; на переїздах, розташованих на перегонах, не рідше одного разу на квартал. При цьому результати перевірок записувати у відповідні журнали і картки обліку, а перевірку правильності оформлення робіт відмічати записом в журналах форми ДУ-46, ПУ-67.

6.3.4 Контролювати знання, правильність виконання електромеханіками СЦБ і електромонтерами СЦБ правил з забезпечення безпеки руху поїздів, дотримання технології при виконанні робіт, проводити інструктаж з безпеки руху з урахуванням майбутніх робіт та розглядом допущених порушень при аналогічних роботах, які були викладені у відповідних наказах (вказівках) Укрзалізниці, служби і дистанції сигналізації та зв’язку. Перед виконанням робіт з технічного обслуговування пристроїв СЦБ, періодичність яких складає один раз на квартал та рідше, проводити з виконавцями вивчення відповідних технологічних карт.

6.3.5 Впроваджувати на дільниці, що обслуговується, прогресивні методи, технологічні процеси і технічно обґрунтовані норми часу обслуговування пристроїв СЦБ. Розвивати раціоналізаторську роботу та іншу творчу ініціативу у підлеглих працівників.

6.3.6 Контролювати якість та своєчасність усунення електромеханіками СЦБ і електромонтерами СЦБ недоліків, відмічених в журналах форми ДУ-46, ШУ-2, актах тощо, за результатами перевірок стану утримання пристроїв СЦБ. Організовувати та контролювати виконання робіт щодо підвищення надійності пристроїв СЦБ, і вживати заходів, направлених на виключення повторення відмов у їх роботі.

Брати участь у місячних та інших комісійних оглядах пристроїв СЦБ.

6.3.7 Керувати роботами, пов’язаними зі зміною діючих пристроїв СЦБ на дільниці, що обслуговується, проявляючи при цьому особливу увагу і пильність. Виконання таких робіт повинно вестися тільки за затвердженою технічною документацією. Перевірка залежностей і включення цих пристроїв у дію повинні виконуватися відповідно до вимог пункту 4.2 цієї Інструкції.

6.3.8 При реконструкції пристроїв в межах закріпленої дільниці перевіряти якість виконаних будівельно-монтажних робіт відповідно до діючих інструкцій і вказівок.

6.3.9 Проводити технічне навчання на дільниці, здійснювати практичне навчання електромеханіків СЦБ і електромонтерів СЦБ прийомам пошуку та усунення відмов згідно з планами, затвердженими керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

6.3.10 Здійснювати інструктаж та контролювати виконання електромеханіками СЦБ і електромонтерами СЦБ правил і інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

6.3.11 Слідкувати за наявністю та справністю запасних частин, матеріалів, інструменту і вимірювальних приладів, необхідних для виконання робіт і тих, що знаходяться в запасі, вживати своєчасних заходів для їх поповнення та заміни. Перевіряти наявність у електромеханіків СЦБ схем, інструкцій та іншої технічної документації.

6.3.12 Спільно з електромеханіком СЦБ перевіряти відповідність пристроїв СЦБ затвердженій технічній документації.

6.3.13 За результатами перевірок пристроїв СЦБ, що обслуговуються, і пропозицій електромеханіків СЦБ визначати обсяг необхідного ремонту і представляти начальнику виробничої дільниці пропозиції для складання плану ремонту і підвищення надійності пристроїв СЦБ.

6.3.14 Своєчасно перевіряти та готувати пристрої СЦБ до роботи в зимових умовах.

6.3.15 При виникненні відмов пристроїв СЦБ на закріпленій дільниці контролювати хід її усунення електромеханіками СЦБ. При неможливості електромеханіком СЦБ самостійно усунути відмову приймати особисту участь у її усуненні.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 718

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!