Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУЗМІСТ

    с.
Сфера застосування ……….................................................................
Нормативні посилання .........................................................................
Познаки та скорочення .........................................................................
Загальні положення ..............................................................................
Організація виконання робіт. Планування, порядок ведення обліку та здійснення контролю за виконанням робіт ………….....  
Обов’язки та права обслуговуючого персоналу ………………….
Перевірка залежностей ……………………………….…………….
Обслуговування світлофорів………………………………………..
Обслуговування стрілок……………………………………………..
Обслуговування електричних рейкових кіл………………………..
Обслуговування апаратів управління………………………………
Обслуговування приладів СЦБ……………………………………..
Обслуговування автоматичної переїзної сигналізації
Обслуговування пристроїв тунельної та мостової сигналізації…..
Обслуговування контрольно-габаритних пристроїв (КГП) та пристроїв контролю порушення нижнього габариту (ПКПНГ)…...  
Обслуговування автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації (без колійних світлофорів)…………………………………………………………..    
Обслуговування кабельної мережі внутрішнього монтажу і повітряних сигнальних ліній………………………………………...  
Обслуговування пристроїв електроживлення……………………...
Перевірка залізобетонних конструкцій…………………………….
Вимоги безпеки………………………………………………………
Додаток А Примірний перелік інструменту, вимірювальних приладів, засобів зв’язку, охорони праці для електромеханіків СЦБ і електромонтерів СЦБ………    
Додаток Б Струми нормального переведення стрілок та при роботі електродвигуна на фрикцію……………………  
Додаток В Періодичність заміни реле, блоків, іншої апаратури для перевірки електричних і механічних характеристик та ремонту в РТД……………………...    
Додаток Г Форма чотиритижневого плану-графіка технічного обслуговування пристроїв СЦБ……………………….
Додаток Д Форма річного плану-графіка технічного обслуговування пристроїв СЦБ……………………….
Додаток Е Форма оперативного плану робіт з обслуговування пристроїв СЦБ………………………………………….
Додаток Ж Норми і терміни електричних та механічних випробувань засобів захисту та інструменту…………
       

 


 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1 Ця Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) (далі – Інструкція) встановлює порядок і основні вимоги щодо організації та виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ, і містить у собі: перелік та періодичність виконання робіт; професію виконавця і основні технічні норми та допуски, яким повинні відповідати пристрої СЦБ; методи планування і обліку робіт, обов’язки та права обслуговуючого персоналу.

1.2 Вимоги Інструкції обов’язкові для працівників дистанцій сигналізації та зв’язку, колії, електропостачання, підрозділів господарства перевезень та інших працівників залізничного транспорту загального користування, пов’язаних з технічним обслуговуванням, ремонтом, контролем за дією та використанням пристроїв СЦБ або їх будівництвом і реконструкцією.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 року № 226, від 23.07.1999 року № 386, від 19.03.2002 року № 179, від 10.12.2003 № 962.

ЦД-0058 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507

ЦЕ/0002 Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.03.2001 № 169-Ц

ЦЕ/0029 Інструкція по заземленню пристроїв електропостачання на електрифікованих залізницях, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 02.03.2009 № 142-Ц

ЦП/0067 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.12.2000 № 692

ЦП/0138 Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.12.2005 № 427-Ц

ЦП/0147 Технічні вказівки з приварки стикових рейкових з’єднувачів, затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 27.01.2006 № 103-ЦЗ

ЦП/0174 Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.01.2007 № 54

ЦУО/0018 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.1997 № 240

ЦШ-0001 Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747

ЦШ/0022 Інструкція з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.08.2001 № 457-Ц

ЦШ/0023 Інструкція з підготовки дистанцій сигналізації та зв’язку залізниць України до роботи в зимових умовах, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.08.2001 № 456-Ц

ЦШ/0030 Правила безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 17.11.2003 № 288-Ц

ЦШ/0033 Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв’язку і диспетчерське керівництво технічним обслу­говуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, затверджене наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 31.01.2004 № 015-ЦЦШ/0039 Інструкція з установлення, експлуатації та обслуговування пристроїв контролю порушення нижнього габариту, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 19.12.2005 № 413-Ц

ЦШ/0040 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничної автоматики і телемеханіки (пристроїв СЦБ), затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 19.12.2005 № 414-Ц

ЦШ/0042 Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.04.2006 № 347-ЦЗ

ЦШ/0046 Типовий проект організації роботи ремонтно-технологічної дільниці дистанції сигналізації та зв’язку, затверджений наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 08.11.2006 № 664-ЦЗ

ЦШ/0048 Інструкція з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України, затверджена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 12.12.2006 № 491-Ц

ЦШЕОТ/0018 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 12.10.1999 № 492

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 № 9

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253

НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників залізничного транспорту України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 № 12

НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18.12.2007 № 311

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246

Правила медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях, связанных с движением поездов на железнодорожном транспорте и метрополитене, затверджені наказом МШС СРСР від 07.07.1987 № 23-Ц

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258

Руководящие указания по защите от перенапряжений устройств СЦБ, затверджені ЦШ МШС СРСР, 29.11.1989

 


ПОЗНАКИ ТА скорочення

АБ автоматичне блокування;
АБТЦ система автоматичного блокування з централізованим розміщенням апаратури;
АЛС автоматична локомотивна сигналізація;
АРМ РТД автоматизоване робоче місце електромеханіка з заміни приладів СЦБ;
БПК хрестовина стрілки з безперервною поверхнею кочення;
ДК диспетчерський контроль;
ДЦ диспетчерська централізація;
ЕЦ електрична централізація;
КГП контрольно-габаритні пристрої;
ПКПНГ пристрої контролю порушення нижнього габариту;
ПЛ повітряна лінія автоблокування;
ПТЕ Правила технічної експлуатації залізниць України;
РТД ремонтно-технологічна дільниця;
СЦБ сигналізація, централізація та блокування;
ТРА технічно-розпорядчий акт;
ТРК рейкові кола тональної частоти;
УПМ універсальна прохідна кабельна муфта;
ЧДК частотно-диспетчерський контроль.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 У процесі організації та виконання робіт з технічного обслуговування й ремонту пристроїв СЦБ повинні виконуватися вимоги цієї Інструкції, Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, Інструкції з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), Інструкції з підготовки дистанцій сигналізації та зв’язку залізниць України до роботи в зимових умовах, Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України, Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, Технології обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті та інших чинних нормативних документів, що стосуються технічного обслуговування пристроїв СЦБ.

4.2 Перевірку залежностей та правильності дії пристроїв СЦБ з заповненням відповідних таблиць і включення в дію пристроїв після виконання перемонтажу та інших робіт, пов’язаних зі зміною залежностей, повинні виконувати висококваліфіковані спеціалісти за посадою не нижче старшого електромеханіка СЦБ. Перелік осіб, які допускаються до виконання цих робіт, встановлюється комісією при начальнику служби сигналізації та зв’язку для начальників дистанції сигналізації та зв’язку, їх заступників і головних інженерів, та при начальнику дистанції сигналізації та зв’язку для начальників виробничих дільниць і старших електромеханіків СЦБ за результатами проведення кваліфікаційних випробувань і затверджується керівництвом служби сигналізації та зв’язку залізниці.

Перевірка залежностей і правильності дії пристроїв після внесення змін повинна здійснюватися за програмою, затвердженою керівництвом служби сигналізації та зв’язку.

Перед виконанням робіт, пов’язаних зі зміною залежностей пристроїв СЦБ, розпорядженням начальника дистанції призначається відповідальний керівник, який несе відповідальність за забезпечення безпеки руху, повноту перевірок залежностей та правильності дії цих пристроїв із заповненням відповідних таблиць.

Забороняється виконання робіт з переключення пристроїв СЦБ зі зміною залежностей без надання встановленим порядком технологічного вікна і затвердженої керівництвом служби сигналізації та зв’язку технології переключення пристроїв та програми перевірки залежностей.

На час проведення робіт із уведення пристроїв в експлуатацію наказом начальника залізниці призначаються відповідальні посадові особи, на яких покладається організація і керівництво уведенням пристроїв, забезпечення виконання вимог безпеки руху та охорони праці згідно з Правилами
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничної автоматики і телемеханіки (пристроїв СЦБ).

4.3 Особи, які призначаються на посаду електромонтера СЦБ, електромеханіка СЦБ, старшого електромеханіка СЦБ, начальника виробничої дільниці СЦБ повинні відповідати кваліфікаційним вимогам і витримати перевірку на знання правил, інструкцій та інших нормативно-технічних документів відповідно до вимог ПТЕ залізниць України.

До роботи з обслуговування пристроїв СЦБ допускаються особи, які мають групу з електробезпеки не нижче третьої, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, медичний огляд, вступний і первинний інструктаж, та стажування на робочому місці.

Працівники, пов’язані з обслуговуванням, ремонтом, контролем за дією або реконструкцією діючих пристроїв СЦБ, перед допуском до самостійної роботи повинні пройти перевірку на знання відповідних розділів цієї Інструкції, пристроїв СЦБ і технологічних процесів обслуговування цих пристроїв. При переміщеннях, пов’язаних з обслуговуванням нового виду пристроїв або впровадженням на дільниці, що обслуговується, пристроїв СЦБ, що відрізняються від діючих, працівники повинні бути навчені і витримати додаткову перевірку на знання цих пристроїв і відповідних розділів цієї Інструкції. Перевірка проводиться комісією при дистанції сигналізації та зв’язку.

4.4 Працівники, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ, передбачених цією Інструкцією, тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої і призначені відповідальними за стажування наказом начальника дистанції сигналізації та зв’язку.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ПЛАНУВАННЯ, ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

5.1 Основними видами робіт з технічного обслуговування є: перевірка залежностей пристроїв СЦБ відповідно до встановлених ПТЕ вимог, перевірка дії, огляд, вимірювання параметрів, характеристик та приведення їх до норми, регулювання, чистка, змащення, фарбування, заміна зношених деталей та вузлів, заміна із встановленою періодичністю приладів на відремонтовані і перевірені в ремонтно-технологічній дільниці (далі – РТД), відновлення справної дії пристроїв при виникненні відмов, роботи з підвищення надійності, поточний ремонт. Технічне обслуговування здійснюється, як правило, без виключення пристроїв із залежностей.

Основними видами робіт з планового ремонту є: розбирання, перевірка, відновлення або заміна зношених деталей, складання, вимірювання параметрів та характеристик, регулювання та випробування апаратури і обладнання. Як правило, роботи з ремонту апаратури і обладнання повинні виконуватися в РТД або спеціалізованих майстернях дистанції.

5.2 Виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту повинно проводитися безпосередньо старшими електромеханіками СЦБ, електромеханіками СЦБ і електромонтерами СЦБ порядком, викладеним для відповідних пристроїв в типових технологічних процесах з технічного обслуговування пристроїв СЦБ.

На пристрої СЦБ, для яких відсутні типові технологічні процеси, останні можуть бути розроблені на залізниці та затверджені для використання керівництвом служби сигналізації та зв’язку.

Для виконання робіт використовуються типові норми часу, рекомендовані Укрзалізницею, або встановлюються місцеві норми.

5.3 Основними методами технічного обслуговування є бригадний і комплексний, основні положення яких викладені у відповідних типових проектах організації праці. Крім того, в залежності від місцевих умов можуть застосовуватися вахтовий або інші методи технічного обслуговування при обов’язковому дотриманні вимог цієї Інструкції.

Метод обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

5.4 Передбачені цією Інструкцією вимірювання параметрів пристроїв повинні здійснюватися:

‑ електричних параметрів ‑ вимірювальними приладами, що мають клас точності не нижче 2,5 для змінного струму і 1,5 для постійного, якщо інший клас точності не вказаний в експлуатаційних або ремонтних документах на виріб;

‑ механічних, часових та інших параметрів ‑ вимірювальними приладами чи пристосуваннями, що мають клас точності або допуски, які визначаються паспортними даними на виріб та відповідають вимогам технологічного процесу обслуговування або ремонту.

5.5 Всі вимірювальні прилади, а також засоби захисту, повинні мати відповідну позначку придатності та перевірки їх встановленим порядком.

Примірний перелік інструменту, вимірювальних приладів і засобів захисту для електромеханіків СЦБ і електромонтерів СЦБ наведено в додатку А.

5.6 Роботи з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ повинні плануватися, як правило, з періодичністю, встановленою цією Інструкцією.

З дозволу начальника служби сигналізації та зв’язку при змінному чергуванні виконання робіт з періодичністю один раз в тиждень дозволяється встановлювати один раз у 8 діб, а з періодичністю один раз в два тижні однин раз у 16 діб.

З метою зосередження сил на найважливіших дільницях в залежності від інтенсивності руху поїздів, наявності засобів контролю, стану та призначення пристроїв СЦБ, для робіт, зазначених в пунктах 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.3.1, 10.6, 10.9, 11.2.2, 11.3.2, 11.4.2, 11.5.2, 12.3, 16.3, 17.2.2, 18.1.1, 18.1.5, 18.3.1, 18.3.4, 18.4.3 начальнику служби сигналізації та зв’язку залізниці дозволяється встановлювати збільшену періодичність (виконання рідше) технічного обслуговування у порівнянні з вказаною в цій Інструкції.

Збільшувати періодичність решти робіт, змінювати технічні вказівки, а також вносити нові пункти в цю Інструкцію дозволяється Головному управлінню автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці.

Начальник служби та начальник дистанції сигналізації та зв’язку, крім того, мають право в залежності від місцевих умов встановлювати частішу періодичність виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ.

У всіх випадках зміна періодичності технічного обслуговування та ремонту в порівнянні з вказаною в цій Інструкції повинна впроваджуватися відповідним розпорядженням (наказом).

5.7 Періодичність перевірки та огляду апаратури і пристроїв, що не вказані в цій Інструкції, встановлюється начальником служби сигналізації та зв’язку. За основу в цих випадках повинні прийматися вимоги відповідних технічних умов та експлуатаційних документів, а також періодичність, встановлена цією Інструкцією для аналогічних видів апаратури і пристроїв.

5.8 Вимоги щодо технічного обслуговування світлофорів, стрілок, рейкових кіл, апаратів управління, приладів СЦБ, кабельної мережі та внутрішнього монтажу, повітряної сигнальної лінії, пристроїв електроживлення відносяться до всіх видів систем, в яких ці пристрої використовуються.

5.9 Технічне обслуговування та ремонт заново розроблених (дослідних зразків) пристроїв, виробів та систем СЦБ повинні виконуватися у відповідно до затвердженої Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Програми та методики дослідної експлуатації і технічного опису (інструкції з експлуатації) на ці пристрої (вироби, системи СЦБ). При відсутності таких документів включати нові пристрої в експлуатацію забороняється.

5.10 При плануванні технічного обслуговування повинен враховуватися та відводитися час для участі в комісійних перевірках, технічного навчання, нагляду за роботою інших підрозділів, матеріального забезпечення дільниці, усунення відмов, виконання робіт з підвищення надійності, модернізації та впровадження заново розробленої апаратури та схемних рішень згідно з затвердженими планами.

З метою оперативного усунення відмов у неробочий час начальник дистанції може встановлювати чергування вдома або на постах ЕЦ в режимі відпочинку, з заліком часу пасивного чергування як робочий час згідно з коефіцієнтами, встановленими Укрзалізницею.

5.11 Для кожної дільниці старшого електромеханіка СЦБ (бригади) складаються та затверджуються чотиритижневий (додаток Г) та річний (додаток Д) плани-графіки технічного обслуговування пристроїв.

5.11.1 У чотиритижневий план-графік включаються роботи, які повинні виконуватися з періодичністю один місяць, чотири тижні та частіше, а в річний ‑ роботи, які виконуються рідше одного разу на місяць.

5.11.2 Чотиритижневий план-графік повинен складатися з постійної та змінної частин. У постійній частині плану-графіка вказуються найменування робіт з технічного обслуговування пристроїв СЦБ, що знаходяться в межах дільниці старшого електромеханіка СЦБ (бригади), періодичність їх виконання та посада виконавця, а в змінній ‑ календарні строки виконання робіт. У кінці кожного року змінна частина плану-графіка замінюється новою.

5.11.3 Роботи, які включаються в чотиритижневий план-графік, плануються таким чином, щоб проміжки часу між одними і тими ж роботами були однаковими і не перевищували встановленої періодичності, а роботи, технологічно пов’язані одна з одною, виконувалися одночасно.

Роботи за річним планом-графіком, крім зміни світлофорних ламп, можуть виконуватися на протязі місяця, зазначеного у графіку.

5.11.4 Плани-графіки складаються старшим електромеханіком СЦБ, узгоджуються начальником дільниці та затверджуються начальником дистанції або його заступником. Перезатвердження планів-графіків здійснюється в міру необхідності.

5.12 Старший електромеханік СЦБ один раз на місяць складає для дільниці електромеханіка СЦБ або бригади оперативний план (додаток Е), який містить роботи чотиритижневого та річного плану-графіка технічного обслуговування, в тому числі і такі, що виконуються старшим електромеханіком СЦБ, роботи за планами підвищення надійності, модернізації, підготовки до зими та раніше не передбачені роботи. Оперативний план затверджується начальником виробничої дільниці, а при його відсутності заступником начальника дистанції.

5.13 Виконання робіт, передбачених планами-графіками, виконавці підтверджують підписом у відповідній графі оперативного плану, а результати перевірок реєструють в журналах (картках) за формою, що вказана в переліку робіт з технічного обслуговування. Крім того, електромеханік СЦБ про виконання робіт планів-графіків доповідає змінному інженеру дистанції та старшому електромеханіку СЦБ.

5.14 На дільницях без змінного режиму роботи електромеханіків СЦБ, коли дата виконання робіт збігається з святковими днями, а також у випадках невиконання з поважних причин, роботи за чотиритижневим планом-графіком технічного обслуговування з дозволу змінного інженера дистанції можуть бути перенесені на строк: роботи з періодичністю один раз в тиждень ‑ дві доби; роботи з періодичністю один раз в два тижні ‑ три доби; роботи з періодичністю один раз в чотири тижні ‑ чотири доби.

Про дозвіл на перенесення робіт робиться відмітка на виконаному графіку у змінного інженера дистанції та в оперативному плані на дільниці обслуговування. Контроль за виконанням не здійснених робіт покладається на змінного інженера дистанції.

Про всі випадки невиконання робіт за планами-графіками технічного обслуговування змінний інженер повинен доповідати керівництву дистанції.

5.15 Після перевірки технічного стану пристроїв СЦБ на дільниці керівники дистанції сигналізації та зв’язку, начальники виробничих дільниць і старші електромеханіки СЦБ повинні записувати виявлені недоліки з зазначенням строків їх усунення в журналі форми ШУ-2. Після усунення відмічених недоліків електромеханіки СЦБ та старші електромеханіки СЦБ роблять відповідний запис в журналі з зазначенням дати виконання і ставлять свій підпис.

Начальник виробничої дільниці і старший електромеханік СЦБ повинні перевіряти якість виконання робіт з усунення раніше виявлених недоліків.

На дільницях із змінним режимом роботи електромеханіків СЦБ, крім того, ведеться настільний журнал форми ШУ-2, в якому відмічається приймання і здавання чергувань, реєструються відмови пристроїв СЦБ за час чергування, а також вжиті заходи та інші відомості, що безпосередньо відносяться до чергування.

5.16 Порядок звітності начальників дільниць і старших електромеханіків СЦБ, а також місця зберігання актів про виконані перевірки за пунктами 7.2, 7.5, 7.7, 7.10, 8.2, 8.14, 8.15, 9.1.11, 10.1, 10.10, 10.11, 11.2.4, 11.4.4, 16.1, 17.2.3, 19.4, 19.5 встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку, а за пунктом 10.6 – начальником служби сигналізації та зв’язку.

5.17 Утримання пристроїв СЦБ в маневрових районах на витяжних коліях спеціального профілю виконується згідно з цією Інструкцією або Інструкцією з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України. Застосування відповідної інструкції в кожному окремому випадку встановлюється начальником служби сигналізації та зв’язку.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ

 

Загальні обов’язки

Начальник виробничої дільниці, старший електромеханік СЦБ, електромеханік СЦБ і електромонтер СЦБ зобов’язані:

6.1.1 Утримувати пристрої СЦБ відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, цієї Інструкції, затвердженої технічної документації, і інших діючих нормативних документів при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів, вимог охорони праці, пожежної та екологічної безпеки.

6.1.2 Виконувати якісно роботи згідно з планами-графіками технічного обслуговування та іншими планами, знати стан пристроїв, що обслуговуються, і підвищувати надійність їх дії.

6.1.3 При відмові або виявленні відхилень від норм технічного стану пристроїв вживати заходів для їх негайного усунення, дотримуючись порядку виконання робіт, який забезпечує безпеку руху поїздів; виявляти причини несправностей та виключати їх повторення на дільниці, що обслуговується, а також вносити пропозиції, спрямовані на попередження відмов.

6.1.4 При виявленні відхилень від норм технічного стану пристроїв, усунення яких вимагає залучення працівників інших служб, робити про це запис в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку і контактної мережі, форми ДУ-46 (далі – журнал огляду форми ДУ-46).

6.1.5 У разі отримання повідомлення про транспортну подію (катастрофу, аварію, серйозний інцидент, інцидент, порушення), яка пов’язана з відмовою роботи пристроїв СЦБ, або стихійне лихо, що призвело до припинення руху поїздів та відмови в роботі пристроїв СЦБ (в межах дільниці, що обслуговується), у найкоротший термін прибути на місце і після ознайомлення з обставинами доповісти про це змінному інженеру або керівництву дистанції сигналізації та зв’язку. Якщо транспортна подія трапилася на станції, то спільно з черговим по станції скласти акт про положення і стан елементів управління (кнопок, стрілочних комутаторів, пломб тощо) та індикації апарату управління пристроями СЦБ. При цьому забороняється знімати пломби з пристроїв, а також навішувати їх знову чи змінювати положення приладів та елементів управління.

При отриманні повідомлення про відмову в роботі пристроїв СЦБ в прибути для її усунення, з’ясувати ситуацію, що склалася та доповісти змінному інженеру.

До відновлення нормальної дії пристроїв СЦБ у всіх випадках дозволяється приступати тільки після отримання дозволу та плану подальших дій від змінного інженера або керівництва дистанції сигналізації та зв’язку.

6.1.6 При виявленні навмисного пошкодження пристроїв СЦБ оформити особисто або телефоном запис в журналі огляду форми ДУ-46 і доповісти про те, що трапилося, змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку або керівництву дистанції сигналізації та зв'язку та вжити заходів щодо усунення пошкодження.

6.1.7 За розпорядженням вищестоящого керівника чи змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку виїжджати на інші дільниці для надання допомоги у відновленні дії пристроїв СЦБ.

Порядок повідомлення змінним інженером керівників дистанції, начальників дільниць, старших електромеханіків СЦБ, електромеханіків СЦБ і електромонтерів СЦБ у неробочий час про відмови в роботі пристроїв СЦБ встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

6.1.8 При перевірці пристроїв СЦБ і відновленні їх дії перевіряти наявність пломб, які повинні мати відповідні відтиски. При відсутності пломб необхідно спільно з черговим по станції виявити причину їх зняття, зробити про це запис в журналі огляду форми ДУ-46 і після підтвердження запису підписом чергового по станції опломбувати пристрої. Перелік пристроїв (приладів), які підлягають пломбуванню для кожної станції повинен бути наведений в Інструкції про порядок користування пристроями СЦБ, що є невід’ємною частиною ТРА станції. Для пломбування пристроїв СЦБ старші електромеханіки СЦБ і електромеханіки СЦБ, робота яких пов’язана з розкриттям опломбованих пристроїв, повинні мати особисті пломбувальні лещата. Пломбувальні лещата повинні видаватися під розпис. Передача особистих пломбувальних лещат іншим працівникам забороняється. Порядок зберігання зразків контрольних відтисків пломбувальних лещат встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

6.1.9 Виконувати роботи з внесення змін у діючі пристрої СЦБ тільки згідно із затвердженою технічною документацією, а роботи щодо зміни залежностей або сигналізації, крім того, і з дозволу керівництва дистанції сигналізації та зв’язку, при наявності затвердженої керівництвом служби сигналізації та зв’язку програми перевірки залежностей та під керівництвом особи, яка має допуск до виконання робіт з перевірки залежностей.

Вимоги, що пред’являються до технічної документації, визначаються Інструкцією з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України.

6.1.10 Навчати працівників інших служб користуватися пристроями СЦБ за планами, складеними керівниками підприємств цих служб і погодженими з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

Відповідальним за навчання та періодичну перевірку знань цих пристроїв є кожний начальник відносно своїх підлеглих.

6.1.11 Бережливо відноситися до ввіреного обладнання, інвентарю та інструменту, технічної і нормативної документації, забезпечуючи їх збереження і працездатний стан.

6.1.12 У разі нещасних випадків на виробництві негайно надавати потерпілим першу допомогу на місці, у необхідних випадках вживати заходів для відправлення їх в найближчий лікувальний заклад та доповідати про те, що трапилося, керівнику дистанції сигналізації та зв’язку, а також безпосередньому керівнику. При відсутності керівника дистанції це повідомлення йому передається через змінного інженера.


Просмотров 1441

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!