Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМІВНОГО ОБЛАДНАННЯ МОТОРВАГОННИХ ПОЇЗДІВ 3 часть- щільність ГМ;

- тиск в хвостовому вагоні;

- час відпуску гальм;

- вихід штоків ГЦ;

- чи не виникає довготривалого дуття повітророзподільників під час гальмування;

- режими включення повітророзподільників;

- кількість вагонів в одній групі з виключеними, неспрацювавшими чи самовільно відпущеними гальмами;

- правильність формування поїзда.

Виходячи з аналізу записів на швидкостемірній стрічці, при необхідності перевірити на локомотиві:

- дію крана машиніста;

- темп ліквідації зверхзарядного тиску;

- стабільність підтримки тиску ГМ в IV положенні РКМ;

- проходження повітря через блокувальний пристрій № 367.

19.2.7. Для виявлення причин та відображення їх в акті начальник залізниці може встановити порядок проведення контрольної перевірки стану гальмівного обладнання при обриві труб, кранів, роз'єднання рукавів та інше.

19.2.8. При необхідності для встановлення причини незадовільної роботи автогальм комісією можуть проводитись і інші перевірки стану гальмівного обладнання.

19.3. Контрольна перевірка гальм на шляху прямування.

19.3.1. При контрольній перевірці автогальм, електропневматичних гальм поїзда на шляху прямування перевірити дію гальм при встановленій ступені гальмування з заміром відстані, яку проходить поїзд в гальмівному режимі, із зниженням швидкості з 60 до 50 км/год на площадці чи на спуску крутизною не більше 0,004.

19.3.2. Для перевірки фактичного забезпечення поїзда гальмівним натисненням на 100 тс ваги состава після одержання дозволу поїзного диспетчера, підвищити швидкість поїзда до 50-70 км/год, провести екстрене гальмування і по значенню пройденого шляху від моменту переміщення РКМ до повної зупинки поїзда визначити по номограмах (див. додаток 5 мал. 1-6) реалізоване натиснення гальмівних колодок на 100 тс ваги.

Для перевірки реалізуємого натиснення по пройденому гальмівному шляху при екстреному гальмуванні з допомогою номограм виконати попередній підрахунок розрахункового натиснення колодок з врахуванням фактичного стану гальмівного обладнання.

19.3.3. Перевірити плавність гальмування пасажирських поїздів при тій швидкості і тих величинах зниження тиску в магістралі, коли відчувались великі реакції в поїзді при гальмуванні.

 

20. ПОЇЗНІ ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМ І КОНТРОЛЬ ЗА УПРАВЛІННЯМ НИМИ В ПОЇЗДАХ

 

20.1. Поїзні випробування гальм підрозділяються на дослідні поїздки трьох видів.

20.2. Дослідні поїздки першого виду призначені для випробування нової та модернізованої гальмівної техніки, розробки, уточнення і перевірки нормативів і правил експлуатації гальм. Такі поїздки виконуються спеціалістами залізничних транспортних вузів разом з працівниками Головних управлінь локомотивного та вагонного господарств і Головного пасажирського управління УЗ за участю спеціалістів відповідних служб та представників промисловості. Ці дослідні поїздки призначаються вказівками УЗ.

20.3. Дослідні поїздки другого виду призначені для розробки інструктивних вказівок з урахуванням місцевих умов по управлінню гальмами перевірки їх дії і правил експлуатації на основі відповідних інструкцій уз.

Такі поїздки назначає начальник залізниці і проводять спеціалісти служб локомотивного та вагонного господарств і пасажирської служби Для особливо важких умов дослідні поїздки другого виду можуть назначатись УЗ і виконуватись працівниками транспортних вузів, відповідних головних управлінь і представниками залізниці

20.4. Дослідні поїздки третього виду виконуються для контролю за додержанням правил управління гальмами, станом гальмівного обладнання на рухомому складі, узагальнення та поширення передового досвіду Дослідні поїздки проводяться по основним дільницям залізниці по затвердженому графіку з використанням гальмівного випробувального вагона.

20.5. При виконанні дослідних поїздок першого та другого видів рухомий склад і його гальмівне обладнання повинні бути приведені в повну відповідність з вимогами ПТЕ, інструкцій та вказівок УЗ. При необхідності виконується повагонне зваження. Дозволяється проведення дослідних поїздок з поїздами, що знаходяться в експлуатації, без спеціальної підготовки їх гальмівного обладнання для виявлення впливу відхилень в його стані на дію гальм.

При дослідних поїздках третього виду спеціальна підготовка гальмівного обладнання, як правило, не проводиться.

20.6. При всіх видах поїздок комісія повагонне фіксує характеристики гальмівного обладнання поїзда:

- тип повітророзподільників;

- режими гальмування;

- наявність авторежимів;

- тип гальмівних колодок;

- їх відповідність передаточному числу важільної передачі;

- вихід штоків гальмівних циліндрів;

- стан і розміщення гальмівних колодок;

- збільшення нахилу важелів передачі в загальмованому положенні;

- щільність ГМ;

- стан кріплення гальмівного обладнання, а в поїздах першого виду – додатково щільність гальмівних циліндрів;

- граничний тиск в них при екстреному гальмуванні і час їх наповнення;

Перевіряють:

- продуктивність компресорів локомотивів;

- щільність:

- зрівнювального резервуару крана машиніста;

- постачальної мережі;

- ГМ;

- і ГЦ локомотива;

- відсутність недозволеного підвищення тиску в ГМ в положенні IV ручки крана машиніста;

- темп ліквідації зверх зарядки;

- проходження стисненого повітря через блокувальний пристрій № 367.

 

Інструкцію по експлуатації гальм рухомого складу залізниць, затверджену 26.12.86 р. № ЦТ-ЦВ-ЦНП/4440 вважати такою, що втратила чинність на залізницях України.

Терміни, які використовуються в цій Інструкції:

· Час повної зарядки гальмівної мережі (системи). Час з моменту переводу ручки крана машиніста в положення відпуску до моменту створення в гальмівній мережі поїзда чи окремого локомотива встановленого зарядного тиску.

· Час повного відпуску гальм. Час з моменту переводу ручки крана машиніста в положення відпуску до повного схову штоків гальмівних циліндрів.

· Тиск зарядний. Встановлений тиск в гальмівній магістралі головного локомотива чи вагона моторвагонного поїзда при поїзному положенні ручки крана машиніста і повністю зарядженій гальмівній мережі поїзда.

· Виснаження гальм. Зниження тиску в гальмівній мережі поїзда, в результаті якого після повного чи екстреного гальмування не забезпечується повний тиск в гальмівних циліндрах, необхідній для зупинки поїзда на розрахунковому гальмівному шляху або утримання зупиненого поїзда на місці.

· Кран подвійної тяги. Кран, призначений для роз'єднання повітропровода головних резервуарів з краном машиніста при їзді подвійною чи багатократною тягою.

· Кран комбінований. Кран, призначений для роз'єднання гальмівної магістралі з краном машиніста на локомотиві при їзді подвійною чи багатократною тягою, а також для з'єднання гальмівної магістралі з атмосферою при екстреному гальмуванні.

· Кран роз'єднувальний. Кран, призначений для перекриття повітропроводів.

· Відпуск ступінчатий допоміжнього і електропневматичного гальма. Відпуск гальм, який досягається періодичним зниженням тиску в гальмівних циліндрах незалежно від тиску в магістралі.

· Відпуск автоматичних гальм. Відпуск автогальм з повним сховом штоків гальмівних циліндрів у відпускному положенні, який досягається підвищенням тиску в гальмівній магістралі.

· Відпуск ступінчатий автоматичних гальм. Відпуск автогальм, що включені на гірський режим, який досягається зниженням тиску в гальмівних циліндрах шляхом періодичного підвищення тиску в магістралі після гальмування до тиску, менше зарядного.

· Відпуск повний допоміжним і електропневматичним гальмом. Відпуск гальм з повним сховом штоків гальмівних циліндрів у відпускному положенні, який досягається переміщенням ручки крана допоміжного гальма в положення відпуску чи зняття електричної напруги постійного струму.

· Поїзд вантажний підвищеної довжини. Вантажний поїзд вагою більше 6 тис. тс з одним чи декількома діючими локомотивами в голові составу в голові і хвості або в голові і останній третині составу.

· Поїзд вантажний з'єднаний. Поїзд, складений із двох зчеплених між собою вантажних поїздів з діючими локомотивами в голові кожного поїзда. При довжині 350 осей і більше або вагою більше 6 тис. тс такі з'єднані поїзди розглядаються як відповідно поїзди підвищеної довжини та ваги.

· Поїзд пасажирський короткосоставний. Поїзд із составом до 11 вагонів включно.

· Поїзд пасажирський нормальної довжини. Поїзд із составом 12-20 вагонів.

· Поїзд пасажирський підвищеної довжини. Поїзд, який має в составі більше 20 вагонів. При цьому поїзд із составом 26-36 вагонів розглядається як здвоєний.

· Шлях гальмівний. Відстань, яку проходить поїзд, з моменту переводу ручки крана машиніста чи крана екстреного гальмування (стоп-крана) в гальмівне положення до повної зупинки. Гальмівні шляхи розрізняються в залежності від виду гальмування (ступінчате, повне службове чи екстрене).

· Спуск керівний. Найбільший по крутизні спуск (з врахуванням опору кривих) довжиною не меншою гальмівного шляху.

· Гальмування службове. Гальмування ступінчате дозволеної величини, яке досягається зниженням тиску в магістралі темпом службового гальмування, для плавного зниження швидкості чи зупинки поїзда у заздалегідь передбаченому місці.

· Гальмування ступінчате. Гальмування службове, яке досягається зниженням тиску в магістралі ступінями для регулювання швидкості руху поїзда або його зупинки.

· Гальмування повторні. Гальмування, що виконуються одно за другим після відпуску і підзарядки гальм.

· Гальмування повне службове. Гальмування службове, яке досягається зниженням тиску в магістралі в один прийом темпом службового гальмування для одержання повного тиску в гальмівних циліндрах вагонів поїзда з метою скорочення швидкості поїзда або його зупинки на більш короткій відстані.

· Гальмування екстрене. Гальмування, що застосовується для негайної зупинки поїзда шляхом екстреної розрядки магістралі та реалізації максимальної гальмівної сили.

· Гальмування ступінчате допоміжним гальмом локомотива і електропневматичним гальмом поїзда. Гальмування, що досягається періодичним підвищенням тиску в гальмівних циліндрах незалежно від тиску в гальмівній магістралі.

 

Умовні позначення в цій Інструкції:

 

УЗ Укрзалізниця
ЕПГ електропневматичні гальма
Зр.Р. зрівнювальний резервуар
ПР повітророзподільник
ГЦ гальмівний циліндр
ГР головні резервуари
РКМ ручка крана машиніста.
ПСГ повне службове гальмування.
ЕГ екстрене гальмування
ГМ гальмівна магістраль
ПМ постачальна магістраль.
МВРС моторвагонний рухомий склад
ПТО пункт технічного огляду
КПТО контрольний пункт технічного огляду
ППВ пункт підготовки вагонів
ГХВ гальмо хвостового вагона

 

Додаток 1

Час наповнення головних резервуарів локомотивів та моторвагонного рухомого складу з 7,0 до 8,0 кгс/см2 в с.

Серія локомотива чи моторвагонного рухомого складу Тип компресора чи пароповітряного насосу Об'єм головних резервуарів Час наповнення головних резервуарів. с. не більше
ЕЛЕКТРОВОЗИ ВЛ8 ВЛ60 (всіх індексів) ВЛ60 (всіх індексів) ВЛ80 (всіх індексів), ВЛ82. ВЛ82м ВЛ10 (№ 1-18) ВЛ10 (с № 19). ВЛ10у. ВЛ11 ВЛ11м ВЛ15 ВЛ85 ЧС-2, ЧС-2 , ЧС-4. ЧС-4 ЧС-7, ЧС-8 ТЕПЛОВОЗИ ТЕЗ. ТЕ7 2ТЕ10,2ТЕ10Л,2ТЕ10В, 2ТЕ10М, 2ТЕ121 2ТЕ10У 2ТЕ10У ТЕП60 ТЕ10, ТЕП10, Мб2 ТЕП70, ТЕП75, ТЕП80 2ТЕ116,2ТЕП116 УП ТГ102 ТЕМ1.ТЕМ2.ТЕМ2У ЧМЕЗ ЧМЕ2 ЕЛЕКТРОПОЇЗДА ЕРІ, ЕР2 ЕР9П,ЕР2Р,ЕР2Т. ЕР9М СД, См. Срз ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА Д, Д1 ДР1, ДР1П.ДР1А ПАРОВОЗИ СО, Е (всіх індексів) СО, Е (всіх індексів) Л   КТ6ел Е-500 КТ6ел КТ6ел КТ6ел КТ6ел КТ6ел КТ6ел КТ6ел К2 КЗ КТ6 КТ7 КТ7 КТ6 КТ7 ПК-5,25 КТ6ел ВП 3-4 КТ6 К2 К2 ЕК7Б ЕК7В Е-400 МК135 ВВІ ,75/9, ВВІ,5/9, ПК-1,75А компаунд-насос тендем-насос компаунд-насос   1200-1290 1200-1290 980-1080 2040-2160 1020-1110      

 

Примітка.

1. Час наповнення головних резервуарів перевіряти: на електровозах і електропоїздах - при номінальній напрузі:

- на тепловозах і дизель-поїздах - при роботі дизеля на нульовій позиції контролера;

- на паровозах - при тиску пару 10-11 кгс/см2;

- на МВРС і локомотивах зі схемою гальма, що забезпечує автоматичне гальмування секцій при їх саморозчепленні - після повної зарядки постачальної мережі.

2. Час наповнення головних резервуарів на локомотивах і МВРС вказаний для одного компресора.

3. Об'єми постачальної мережі. Загальний об'єм головних та постачальних резервуарів:

- електропоїздів ЕР вказаний для составів із 10 вагонів;

- для дизель-поїздів ДР - із 6 вагонів.

4. При зміні кількості секцій локомотивів чи кількості локомотивів, що працюють по системі багатьох одиниць, коли головні резервуари з'єднані в загальний об'єм, вказаний час збільшити чи зменшити пропорційно зміні об'єму головних резервуарів

 

Додаток 2

Нормативи по гальмам…………….

1. Для максимальних швидкостей руху поїздів встановлюється єдине найменше гальмівне натиснення в перерахунку на чавунні гальмівні колодки на кожні 100 тс ваги:

1.1. состава навантаженого вантажного, порожнього вантажного поїзда з числом осей від 400 до 520 (включно) і рефрижераторного поїзда для швидкостей руху до 90 км/год включно (пневматичні гальма, чавунні і композиційні гальмівні колодки) – 33 тс.

1.2. состава з'єднаного вантажного поїзда вагою до 12 тис. тс з об'єднаною гальмівною магістраллю і локомотивами в голові та середині поїзда для швидкостей руху до 65 км/год включно (пневматичні гальма чавунні і композиційні колодки) – 33 тс.

1.3. состава з'єднаного вантажного поїзда вагою до 12 тис. тс з необ'єднаними гальмівними магістралями (при ліквідації наслідків катастроф, аварій та стихійних лих) для швидкостей руху до 60 км/год включно (пневматичні гальма, чавунні і композиційні гальмівні колодки) – 33 тс;

1.4. состава вантажного поїзда вагою до 12 тис. тс з локомотивами в голові та хвості поїзда (хвостовий локомотив включений в гальмівну магістраль для управління гальмами) для швидкостей руху до 75 км/год включно (пневматичні гальма і чавунні, композиційні гальмівні колодки) – 33 тс;

1.5. состава з порожніх вантажних вагонів до 400 осей (включно) для швидкостей руху до 70 км/год включно (пневматичні гальма, чавунні і композиційні гальмівні колодки) – 33 тс;

1.6. состава з порожніх вантажних вагонів до 400 осей (включно) для швидкостей руху до 100 км/год включно (пневматичні гальма, чавунні і композиційні гальмівні колодки) – 55 тс;

1.7. пасажирського поїзда для швидкостей руху до 120 км/год включно (електропневматичні гальма і чавунні, композиційні гальмівні колодки) – 60 тс;

1.8. пасажирського поїзда для швидкостей руху понад 120 км/год до 130 км/год включно (електропневматичні гальма, чавунні і композиційні гальмівні колодки або накладки) – 68 тс;

1.9. пасажирського поїзда для швидкостей руху понад 130 до 140 км/год включно (електропневматичні гальма і композиційні гальмівні колодки або накладки) – 78 тс;

1.10. пасажирського поїзда для швидкостей руху понад 140 до 160 км/год включно (електропневматичні гальма і композиційні гальмівні колодки або накладки) – 80 тс;

1.11. пасажирського поїзда, в складі якого є вагони габариту РІЦ і вагони інших країн з ввімкнутим пневматичним гальмом, але не обладнані електропневматичними гальмами і композиційними колодками, на пневматичних гальмах:

· для швидкостей руху понад 120 до 140 км/год включно 70 тс на кожні 100 тс при огородженні місць перешкод не менше ніж 1600 м на спусках до 0,010 включно;

· для швидкостей руху понад 140 до 160 км/год включно 80 тс на кожні 100 тс ваги при огородженні місць перешкод не менше ніж 1800 м на спусках до 0,010 включно.

Пасажирські поїзди при наявності в складі одного вагона габариту РІЦ з відключеним гальмом, обладнаного прогонною магістраллю електропневматичного гальма, дозволяється експлуатувати зі швидкостями, встановленими п. п. 1.7 і 1.9 при умові забезпечення необхідним гальмівним натисненням;

1.12. рефрижераторного поїзда для швидкостей руху понад 90 до 100 км/год включно (пневматичні гальма і композиційні гальмівні колодки) – 55 тс;

1.13. рефрижераторного поїзда для швидкостей руху понад 100 до 120 км/год включно (пневматичні гальма і композиційні гальмівні колодки) – 60 тс;

1.14. вантажно-пасажирського поїзда, состава із порожніх вантажних вагонів з числом осей від 350 до 400 включно для швидкостей руху до 90 км/год включно (пневматичні гальма, чавунні і композиційні гальмівні колодки) – 44 тс.

2. Вказане в п. 1 єдине найменше гальмівне натиснення на 100 тс ваги встановлено для максимальних швидкостей руху поїздів у відповідальності з вимогами п. 15.38 Правил технічної експлуатації залізниць України. На лініях, обладнаних автоблокуванням з тризначною сигналізацією, при русі вантажних навантажених поїздів, а також порожніх вантажних поїздів із числом осей від 400 до 520 і рефрижераторних поїздів з максимальною швидкістю 90 км/год, машиніст зобов’язаний керуватися зеленим вогнем локомотивного світлофору локомотивної сигналізації, що дозволяє проходження поїзда з встановленою максимальною швидкістю.

При додержанні умов, передбачених для максимальної швидкості 90 км/год вантажних завантажених поїздів, і відповідним огородженням місць виконання робіт і раптово виниклих перешкод, швидкості руху з'єднаних вантажних поїздів вагою до 12 тис. тс з об'єднаною гальмівною магістраллю, вантажних поїздів вагою до 12,0 тис. тс з локомотивами в голові та хвості составу і вантажних поїздів вагою до 16 тис. тс з об'єднаною гальмівною магістраллю і локомотивами в голові і останній третині составу, збільшується на 10 км/год на спусках до 0,010 включно.

На лініях, що обладнані автоблокуванням з 4-х значною сигналізацією, на дільницях з напівавтоматичним блокуванням, а також у випадках несправності автоматичної локомотивної сигналізації максимальна швидкість вантажного завантаженого поїзда, а також порожніх вантажних поїздів з числом осей від 400 до 520 повинна бути не більше 80 км/год.

3. Пасажирським поїздам по п. 1.7 цих нормативів в виняткових випадках при відмові електропневматичного управління гальмами на шляху прямування і переході на пневматичне гальмування, а також при веденні їх локомотивами вантажних серій, не обладнаних електропневматичними гальмами, дозволяється прямувати без зменшення максимально допустимої швидкості на 10 км/год, якщо гальмівне натиснення відповідає вимогам відповідних пунктів.

4. Найбільший визначальний спуск, на якому допускається рух поїздів з вказаним вище єдиним найменшим гальмівним натисненням при огородженні місць виконання робіт і раптово виниклих перешкод на відстанях, вказаних в гр. 4 табл. 3.1, розміщеній в Інструкції з сигналізації на залізницях України складає:

4.1. для вантажних та рефрижераторних поїздів, що обертаються зі швидкістю до 80 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше – 0,010 до 0,015 включно зі швидкістю не більше 70 км/год, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1200 м.

4.2. для навантажених вантажних і рефрижераторних поїздів, а також порожніх вантажних поїздів від 400 до 520 осей включно, що обертаються зі швидкістю 80 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1500 м. При цьому для навантажених вантажних і рефрижераторних поїздів, а також порожніх вантажних поїздів від 400 до 520 осей включно на спусках крутіше 0,010 до 0,015 включно зі швидкістю не більше 70 км/год, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1200 м;

4.3. для з'єднаних вантажних поїздів вагою до 12 тис. тс з об'єднаною гальмівною магістраллю і локомотивами в голові і середині поїзда, що обертаються зі швидкістю до 65 км/год включно – 0.010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,012 включно зі швидкістю не більше 60 км/год. виходячи із огородження місць перешкод не менше ніж на 1200 м;

4.4. для з'єднаних вантажних поїздів з необ'єднаними гальмівними магістралями, що обертаються зі швидкістю до 60 км/год включно – 0,012;

4.5. для вантажних поїздів вагою до 12 тис. тс з локомотивами в голові та хвості поїзда (хвостовий локомотив включений в гальмівну магістраль для управління гальмами), що обертаються зі швидкістю до 75 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,012 включно зі швидкістю не більше 65 км/год, виходячи із огородження місць перешкод не менше 1200 м;

4.6. для вантажних поїздів вагою до 16 тис. тс з об'єднаною гальмівною магістраллю і локомотивами в голові і останній третині поїзда, що обертаються зі швидкістю до 70 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,012 включно зі швидкістю не більше 65 км/год, виходячи з огородження місць перешкод не менше ніж на 1200 м.

4.7. для вантажних поїздів з порожніх вагонів до 350 осей, що обертаються зі швидкістю до 100 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,015 включно зі швидкістю не більше 90 км/год, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1200 м;

4.8. для пасажирських поїздів, що обертаються зі швидкістю до 100 км/год включно – 0,015. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,015 включно, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1200 м;

4.9. для вантажних поїздів, що обертаються зі швидкістю до 120 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,015 включно не більше 110 км/год, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1300 м;

4.10. для пасажирських поїздів, що обертаються зі швидкістю, більше 120 до 140 км/год включно – 0,010:

4.11. для пасажирських поїздів, що обертаються зі швидкістю більше 140 до 160 км/год включно – 0,010:

4.12. для рефрижераторних поїздів, що обертаються зі швидкістю більше 90 до 100 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,015 включно зі швидкістю 90 км/год, виходячи з огородження місць перешкод не менше, ніж на 1200 м;

4.13. для рефрижераторних поїздів, що обертаються зі швидкістю руху більше 100 до 120 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0,015 включно зі швидкістю 100 км/год, виходячи із огородження місць перешкод не менше, ніж на 1300 м;

4.14. для вантажно-пасажирських поїздів, вантажних поїздів з порожніх вагонів з числом осей від 350 до 400 включно, що обертаються зі швидкістю більше 90 км/год включно – 0,010. При цьому на спусках крутіше 0,010 до 0.015 включно зі швидкістю не більше 80 км/год, виходячи з огородження місць перешкод не менше, ніж на 1200 м:

5. Вантажні поїзда, в складі яких є 4-х осні вагони з осьовим навантаженням більше 21 тс і автогальма всі включені, можуть рухатись зі швидкостями, вказаними в пункті 4.2:

· з гальмівним натисненням менше 33 тс. але не менше 32 тс на 100 тс состава – при наявності в поїзді не менше 50% вагонів, обладнаних композиційними гальмівними колодками з повітророзподільниками, включеними на середній режим;

· з гальмівним натисненням менше 32 тс, але на менше 31 тс на 100 тс ваги поїзда – при наявності в составі не менше 75% вагонів, обладнаних композиційними гальмівними колодками з повітророзподільниками, включеними на середній режим.

· з гальмівним натисненням менше 31 тс, але на менше 30 тс на 100 тс ваги поїзда – при наявності в составі 100% вагонів, обладнаннях композиційними гальмівними колодками з повітророзподільниками, включеними на середній режим.

Відсоток наявності вагонів обладнаних композиційними колодками, вказувати в довідці про гальма форми ВУ-45 за зразком:

- К-50%;

- К-75%;

- К-100%.

6. Поїзди з локомотивами і вагонами, що мають гальмівне натиснення на 100 тс ваги менше передбаченого п. 1, пасажирські поїзди при включенні до них пасажирських вагонів довжиною менше 20,2 м і вантажних вагонів, вантажно-пасажирські поїзди при наявності в них вантажних навантажених вагонів і (автогальма всіх вагонів включені), вантажні поїзди при наявності в них вагонів з розрядними вантажами або спеціального рухомого складу з прогонними трубками, порожні вантажні поїзди довжиною до 350 осей в складі яких є вагони з тарою більше 25 тс і розміром натиснення гальмових колодок на вісь по п. 7 табл. 1 цих нормативів при включених автогальмах всіх вагонів, состави з вагонів хопер-дозаторів, збірних, вивізні та передавальні поїзда дозволяється пропускати, а при появі на шляху прямування несправних автогальм в окремих вагонів дозволяється відправляти, коли вказаний в п. 1 єдине найменше гальмівне натиснення не може бути забезпечене:

6.1. вантажні та рефрижераторні поїзда, що обертаються зі швидкостями до 80 км/год, з натисненням не менше 28 тс на 100 тс ваги поїзду;

6.2. вантажні і поїзда з составом із порожніх вагонів до 350 осей, що обертаються зі швидкостями від 90 до 100 км/год, з натисненням не менше 50 тс на 100 тс ваги;

6.3. пасажирські поїзда, що обертаються зі швидкістю до 120 км/год, з натисненням не менше 55 тс на 100 тс ваги;

6.4. пасажирські поїзда, що обертаються зі швидкістю від 120 до 160 км/год, з натисненням не менше 68 тс на 100 тс ваги;

6.5. вантажно-пасажирські поїзда, що обертаються зі швидкістю до 90 км/год, з натисненням не менше 38 тс на 100 тс ваги поїзда;

6.6. рефрижераторні поїзда, що обертаються зі швидкістю від 90 до 120 км/год, з натисненням не менше 68 тс на 100 тс ваги;

6.7. При цьому вказані п. п. 1, 2, 3, 4 швидкості повинні бути зменшені на 2 км/год на кожну тону недостатнього гальмівного натиснення на 100 тс ваги. Визначену таким чином некратну 5 км/год швидкість округлити до кратного 5 найближчого меншого значення.

На таку ж величину зменшується швидкість проходження світлофорів з одним жовтим (немигаючим) світлом порівнянне з встановленою УЗ для поїздів, що мають гальмівне натиснення, вказане в п. 1.

6.8. вантажні навантажені поїзда, що мають максимальну швидкість 90 км/год, повинні бути забезпечені гальмівним натисненням не менше 33 тс на 100 тс ваги составу.

При меншому натисненні швидкість руху вантажних навантажених поїздів встановлюється порядком передбаченим для вантажних 1 рефрижераторних поїздів, що обертаються зі швидкостями до 80 км/год.

7. При визначальних спусках, крутіших вказаних в п. 4 цих нормативів, допустимі швидкості руху поїздів встановлюються начальником залізниці, керуючись номограмами, що приведені в Правилах тягових розрахунків для поїзної роботи, і виходячи з місцевих умов, а для спусків крутіших 0,020 допустимі швидкості визначають дослідним шляхом.

8. У виняткових випадках при гальмівному натисненню меншому вказаного в п. 6 цих нормативів допустимі швидкості руху поїздів встановлюються начальником залізниці, керуючись номограмами, які наведені в Правилах тягових розрахунків для поїзної роботи, і виходячи з місцевих умов. При цьому встановлювані швидкості руху поїздів повинні бути на 20% менші швидкостей, що визначаються, по номограмах.

При забезпеченні гальмівного натискання менше вказаного в номограмах, швидкості руху поїздів встановлюється дослідним шляхом.

9. При визначенні розрахункових сил натиснень гальмівних колодок пасажирських і вантажних вагонів керуватись табл. 1, а локомотивів табл. 2 цих нормативів. При 100% включених і справно діючих гальмах допускається приймати розрахункове натиснення без підрахунків:

· 60 тс на 100 тс ваги поїзда при швидкості руху до 120 км/год для електропоїздів всіх серій, дизель-поїздів ДР1 усіх індексів, Д, пасажирських поїздів з локомотивами серій ЧС всіх індексів, ВЛ80 всіх індексів, ВЛ65, ВЛ60П, ТЕП10, ТЭ7, ТЭП60, ВЛ82, ВЛ82М, ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ11, ВЛ11М, ТЕП70, ТЭП75, ТЭП80 та составами що мають в своєму складі ЦМВ для перевезення пасажирів, в тому числі вагони габариту РІЦ (крім міжобласних), а також для пасажирських поїздів, що мають в своєму складі не менше 12 ЦМВ. в тому числі вагонів габариту РІЦ (крім міжобласних);

· 33 тс на 100 тс ваги состава при швидкості руху до 75 км/год для сплоток з вагонів метрополітену, що пересилаються по коліям Укрзалізниці.

В цих випадках в довідці форми ВУ-45 таблиця гальмівного натиснення не заповнюється, а в рядку “Всього” вказується величина потрібного натиснення колодок.


Просмотров 1274

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!