Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Склад конструкторської документації, що підлягає розробціНайменування Об`єм Масштаб
Формат Кількість
1. Схема структурна      
2. Схема функціональна      
3. Схема принципова (кількість елементів схеми)      
4. Схема з`єднань      
5. Схема підключення      
6. Креслення загального вигляду      
7. Складальне креслення виробу (кількість деталей)      
8. Креслення друкованої платі      
9. Монтажне креслення (кількість розмірів)      
10. Креслення деталі (кількість розмірів)      
11. Специфікація      
12. Технічне завдання      
13. Пояснювальна записка технічного проекта      
14. Карта технічного рівня якості      
15. Програма і методика випробування дослідного зразка      
16. Технічна умова      
17. Паспорт і технічний опис      
18. Інструкція по експлуатації      
19. Розрахунки: компонувальні, теплові, надійності      
20. Таблиці техніко-економічних показників      

Додаток 2

Поправочні коефіцієнти залежно від фактичного формату

Табл. 1

Формат, зазначений у таблицях збірника Фактичний формат конструкторської документації
А4 А3 А2 А1 А0 11 12 22 24 44
Коефіцієнт до норми часу, (Кф)
А4 11 А3 12 А2 22 А1 24 А0 44 1,0 1,6 3,2 6,4 12,8 0,4 1,0 1,6 3,2 6,4 0,2 0,4 1,0 1,6 3,2 – 0,2 0,4 1,0 1,6 – – 0,2 0,4 1,0

Поправочні коефіцієнти до типових норм часу залежно від типу виробництва

Табл. 2

Тип виробництва Коефіцієнт (Кс)
Одиничний Серійний Масовий 1,0 1,1 1,2

 

 

Поправочні коефіцієнти до типових норм часу залежно від масштабу виконання кресленняТабл. 3

Масштаб Коефіцієнт (Кс)
1:1 1:2; 1:10; 1:20; 1:100; 1:1000 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:40; 1:50 1:200; 1:400; 1:500; 1:800 2:1; 4:1; 5:1 1:15; 1:25; 1:75 1,0 1,05 1,1 1,1 1,1 1,15

 

 

Норма часу на розробку технічного завдання

Табл. 4

Найменування документа Одиниця об`єму роботи Норма часу (ч.)
Технічне завдання Лист формата А4 3,0

 

 

Норми часу на складання пояснювальної записки і відомості ескізного проекта

Табл. 5

Найменування документа Одиниця об`єму роботи Норма часу (ч.)
Пояснювальна записка Лист формата А4 4,1
Відомість ескізного прокта Лист формата А4 0,5

Норми часу на розробку креслення загального вигляду, що мають аналог

Табл. 6

Одиниця об`єму роботи Кількість розмірів креслення Кількість показників технічного рівня
до 11 11-19 20-33 34-57 58-74 75 и більше
Норма часу (ч.)
Лист формата А4 до 7 0-12 13-21 22-35 36-60 61-103 104-176 24,2 27,9 32,1 36,8 42,4 48,7 56,1 27,9 32,1 36,8 42,4 48,7 56,1 64,4 32,1 36,8 42,4 48,7 56,1 64,4 74,1 36,8 42,4 48,7 56,1 64,4 74,1 35,3 42,4 48,7 56,1 64,4 74,1 85,3 98,0 48,7 56,1 64,4 74,1 85,3 98,0 113,0

 Примітка: якщо немає аналогу, до норми часу застосовують коефіцієнт 1,1÷1,45.

 

 

Норми часу на розробку креслення деталі на стадії «технічний проект»

Табл. 6-а

Одиниця об`єму роботи Кількість розмірів креслення Норма часу (ч.)
Лист формата А4 до 5 7-9 9-10 11-13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-45 більше 45 0,62 0,72 0,83 0,93 1,1 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 2,5
Лист формата А3 до 8 9-10 11-13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-72 більше 72 1,2 1,4 2,0 2,3 2,7 3,1 3,6 4,1 4,7 5,4 6,2
Лист формата А2 до 13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-116 більше 116 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6 5,3 6,1 7,0 8,0
Лист формата А1 до 21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-115 116-147 148-188 більше 188 4,0 4,6 5,3 6,1 7,0 8,0 9,2 10,6 12,2 14,0 16,1
Лист формата А0 до 34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-115 116-147 148-187 188-238 239-300 більше 300 10,7 12,3 14,2 16,3 18,7 21,5 24,7 28,4 32,6 37,7 43,2

 

Примітка: якщо немає аналогу, норму часу необхідно помножити на 2,0.

 

 

Норми часу на складання пояснювальної записки і відомості технічного проекту

Табл.. 7

Найменування документа Одиниця об`єму роботи Норма часу (ч.)
Пояснювальна записка Лист формата А; 4,3
Відомість технічного проекту Лист формата А4 0,5

 


 

Норми часу на розробку карти технічного рівня і якості продукції

Табл.8

Об`єм карти (форматів А4) Кількість показників технічного рівня
до 10 11-13 14-18 19-25 26-34 35-45 46-74 75 і більше
Норма часу, ч.
до 6 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-23 24-27 28 і більше 17,7 20,4 23,4 26,9 30,9 35,6 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 20,4 23,4 26,9 30,9 35,6 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 23,4 26,9 30,9 35,6 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 108,0 26,9 30,9 35,6 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 108,0 125,0 30,9 35,6 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 108,0 125,0 144,0 35,6 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 108,0 125,0 144,0 165,0 40,9 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 108,0 125,0 144,0 165,0 190,0 47,0 54,1 62,2 71,5 82,3 94,6 108,0 125,0 144,0 165,0 190,0 218,0

 Примітка: якщо немає аналогу, до норми часу застосовують коефіцієнт 1,1÷1,5.

 


Норми часу на розробку складального креслення, який має аналог

Табл. 9

Одиниця об`єму роботи Кількість деталей, які входять в складальне креслення Норма часу (ч.)
Лист формата А4 до 4 6-7 8-9 10-12 13-15 16-20 21-26 27-34 35-45 46-59 60-77 78-100 101-131 132-172 173-224 225-295 Більше 295 11,1 13,6 15,6 18,0 20,7 23,8 27,4 31,5 36,2 41,7 48,0 55,2 63,5 72,7 84,2 96,4 110,0 128,0

 

Примітка: якщо немає аналогу, до норми часу застосовують коефіцієнт 1,1÷1,5.


Норма часу на розробку креслення деталі

Табл. 10

Одиниця об`єму роботи Кількість розмірів креслення Норма часу (ч.)
Лист формата А4 до 5 7-9 9-10 11-13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-45 більше 45 0,49 0,55 0,65 0,75 0,85 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0
Лист формата А3 до 8 9-10 11-13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-72 більше 72 0,80 0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2
Лист формата А2 до 13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-116 більше 116 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2 3,6 4,2 4,8 5,5 6,4
Лист формата А1 до 21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-115 116-147 148-188 більше 188 3,2 3,6 4,2 4,8 5,5 6,3 7,2 8,4 9,6 11,0 12,7
Лист формата А0 до 34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-115 116-147 148-187 188-238 239-300 більше 300 5,8 6,7 7,7 8,8 10,2 11,7 13,3 15,4 17,8 20,4 23,6

 

Примітка: якщо немає аналогу, норму часу необхідно помножити на 2,0.


Норми часу на розробку габаритного креслення

Табл. 11

Одиниця об`єму роботи Кількість розмірів креслення Кількість показників технічного рівня виробу
до 11 11-14 15-20 21-30 31-44 45-74 75 і більше
Норма часу, ч.
Лист формата А1 до 5 7-8 9-10 11-13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-115 116-147 148-187 188-240 більше 240 7,25 8,33 9,59 11,0 12,7 14,6 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 8,33 9,59 11,0 12,7 14,6 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 89,5 9,59 11,0 12,7 14,6 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 89,5 102,0 11,0 12,7 14,6 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 89,5 102,0 118,0 12,7 14,6 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 89,5 102,0 118,0 136,0 14,6 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 89,5 102,0 118,0 136,0 156,0 16,7 19,2 22,1 25,4 29,3 33,6 38,7 44,5 51,2 58,8 67,7 77,8 89,5 102,0 118,0 136,0 156,0 178,0

 

 

Таблиця 12

Норми часу на розробку монтажного креслення

Одиниця об’єму роботи Кількість розмірів креслення Кількість показників технічного рівня виробів
До 11 11-14 15-20 21-30 31-44 45-74 75 та більше
Норма часу, ч.
Лист формату А1 До 5 7-8 9-10 11-13 14-17 18-21 22-27 28-34 35-44 45-56 57-71 72-91 92-115 116-147 148-187 188-240 Більше - - - 4.47 5.14 5.90 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0   31.1 - - 4.47 5.14 5.90 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0 31.1   35.7 - 4.47 5.14 5.90 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0 31.1 35.7   41.1 4.47 5.14 5.90 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0 31.1 35.7 41.1   47.3 5.14 5.90 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0 31.1 35.7 41.1 47.3   54.4 5.90 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0 31.1 35.7 41.1 47.3 54.4   62.5 6.79 7.81 8.97 10.3 11.9 13.7 15.7 18.1 20.8 23.9 27.0 31.1 35.7 41.1 47.3 54.4 62.5   71.9

 


 

Таблиця 13

Норми часу на розробку електричної схеми

Тип схеми Одиниця об’єму роботи Кількість елементів схеми Норма часу (ч.)
Принципова Лист формату А2 До 8 10-11 12-13 14-16 17-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-44 45-50 51-59 60-68 69-79 80-93 Більше 93 15.0 17.5 19.6 22.4 25.7 29.8 34.6 40.1 46.2 53ю0 61.2 70.1 80.3 92.6

 

Примітка: при розробці структурних та функціональних схем до норми часу застосовується коефіцієнт 0.8; схем з’єднань та підключень – 0.5.


 

Таблиця 14


Просмотров 218

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!