Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок трудомісткості виконання дослідно-конструкторської роботиОсновна частина

В умовах ринкової економіки основною умовою успішної реалізації продукції машинобудування є її якість, технічний рівень і конкурентоспроможність. На етапі ДКР виконується весь комплекс робіт з визначення загального технічного напрямку конструювання виробу.

Забезпечити створення нової продукції з високими техніко-економічними показниками тільки шляхом пророблення багатьох варіантів технічних розв'язків поставленого завдання й вибору оптимального з них.

Техніко-економічні розрахунки в дипломних проектах дослідно-конструкторського характеру необхідні для встановлення очікуваного обсягу конструкторських робіт, у тому числі по видах робіт і виконавцям, а також визначення собівартості науково-технічної продукції й обґрунтування договірних цін на неї. Крім того, економічне обґрунтування дипломного проекту включає визначення собівартості й ціни реалізації проектованого виробу, а також оцінку його науково-технічного рівня і якості.

Специфіка дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення нових прогресивних зразків техніки, вимагає проведення широких експериментів, виготовлення досвідчених екземплярів виробів, а також проведення випробувань створених зразків. В економічних розрахунках (при визначенні завантаження виконавців) необхідно враховувати трудомісткість виконання цих робіт.

Конкретний перелік питань залежить від змісту технічного завдання на дипломний проект, характеру розв'язуваних науково-технічних завдань і уточнюється консультантом по економічній частині дипломного проекту.

 

1. Глава "Техніко-економічні розрахунки"

Глава "Техніко-економічні розрахунки" укрупненно повинна мати наступний зміст:

1. Розрахунок трудомісткості виконання дослідно-конструкторської роботи

2. Визначення ціни науково-технічної продукції|

3. Розрахунки собівартості і ціни проектованого виробу

4. Оцінка науково-технічного рівня проектованого виробу

5. Висновки

 

1. Технічне завдання на розробку розділу "Техніко-економічні розрахунки" оформляється за формою, наведеною в додатку 1.2. У вступі студент повинен обґрунтувати необхідність розробки даного виробу; визначити призначення й можливі області застосування розроблювального об'єкта й проаналізувати перспективи їх розширення; указати техніко-експлуатаційні параметри, що характеризують функціональне призначення розробки, її надійність і довговічність, масово-габаритні показники, енергоємність, технологічність, уніфікацію, ергономічні й економічні показники.

Розрахунок трудомісткості виконання дослідно-конструкторської роботи

У технологічній структурі ДКР сполучаються роботи з розробки необхідного комплекту конструкторської документації й роботи з виготовлення, налагодження й випробуванням дослідного зразка.

Для визначення трудомісткості розробки комплекту КД використовуємо перелік документів, розроблювальних у дипломному проекті й типові норми часу на розробку конструкторської документації. Крім цього, ураховуємо витрати часу на участь у випробуванні й налагодженню дослідного зразка й коректування технічної документації після випробування дослідного зразка. Типові норми часу наведено в додатку 2. Номенклатура й обсяг конструкторських документів, що підлягають розробці, зазначені в технічному завданні на проведення техніко-економічних розрахунків.

Трудомісткість розробки конструкторських документів розраховуємо по формулах:= · · · · ·

=0.7· · · ·

=0.2· · · ·

=0.15(0.2)· · ·

де , , , - відповідно норми часу на розробку, конструкторський контроль, технологічний контроль і нормоконтроль КД і-го найменування;

, 0.7, 0.2, 0.15(0.2) - типові норми часу на розробку, конструкторський і технологічний контролі, нормоконтроль одиниці об'єму КД і-го найменування;

- поправочний коефіцієнт до норми часу залежно від фактичного формату КД і-го найменування (див. ТЗ і табл.1 додаток 2);

- поправочний коефіцієнт до норми часу залежно від типа виробництва (див. ТЗ і табл.2 додаток 2);

- поправочний коефіцієнт до норми часу залежно від масштабу виконання КД і-го найменування (див. ТЗ і табл.3 додаток 2);

- поправочний коефіцієнт до норми часу на розробку КД, що не має аналога. Наявність або відсутність аналога вказана в ТЗ.

Розрахунок трудомісткості розробки конструкторської документації виконується формою, приведеною в таблиці 1.

Розрахунок трудомісткості

Табл. 1

Найменування конструкторської документації Розрахунок
               
               
               

 

По кожному виду конструкторської документації визначається кваліфікаційний рівень виконавців. При розрахунку завантаження виконавців необхідно враховувати витрати часу на участь у випробуванні і відладці дослідного зразка і коректування технічної документації після випробування дослідного зразка (див. таблиці. 8 додаток 2). В умовах автоматизації проектно-конструкторських робіт скорочуються терміни розробки і об'єм трудових витрат. Трудомісткість розробки комплекту конструкторської документації на новий виріб при автоматизації проектування розраховується по формулі:= · ,

де - трудомісткість розробки конструкторської документації і-го найменування;

- коефіцієнт зниження трудомісткості робочого проектування виробів при автоматизації (див. додаток 3).

Розподіл робіт і розрахунок завантаження виконавців визначається формою, приведеною в таблиці 2.


Просмотров 536

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!