Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМІВНОГО ОБЛАДНАННЯ МОТОРВАГОННИХ ПОЇЗДІВ 1 часть13.1. Технічне обслуговування гальмівного обладнання проводять слюсарі депо при всіх видах ремонту та технічного обслуговування (крім ТО-1) моторвагонного рухомого складу (МВРС) Обслуговування і перевірка технічного стану гальмівного обладнання при ТО-1 повинні виконувати локомотивні бригади під час приймання (здачі моторвагонного поїзда) на коліях основного та оборотного депо, в пунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, при відстої та екіпіровці поїзда

Виконання робіт (крім ТО-1) перевіряє майстер (або бригадир) та приймальник із записом в журнал технічного стану поїзда ф ТУ-152 про справний стан гальмівного обладнання, запис підтверджується їх підписами

13.2. Перелік робіт, які виконуються локомотивною бригадою при прийманні-здачі поїзда.

13.2.1. Локомотивна бригада, яка приймає поїзд зобов’язана випустити конденсат із головних, допоміжних резервуарів, мастиловологовідділювачів;

· перевірити рівень мастила в картерах компресорів,

· перевірити границі тиску в головних резервуарах, які повинні забезпечуватися автоматичним включенням компресорів на електропоїздах та дизель-поїздах при тиску 6,5 кгс/см2 та їх відключення при 8,0 кгс/см2. Допустимі відхилення ±0,2 кгс/см2.

· при зовнішньому огляді переконатися в тому, що дата перевірки манометрів не прострочена, ручки роз'єднувальних кранів автогальм знаходяться у відповідних положеннях, повітророзподільники включені на відповідний режим, компресори після пуску працюють нормально.

· перевірити наявність пломб на запобіжних клапанах, фіксаторі роз'єднувального крана до електропневматичного клапану (ЕПК) автостопу та пломб на манометрах,

· перевірити зарядний тиск в гальмівній магістралі, щільність зрівнювального резервуару (ЗрР), гальмівної та живильної мережі, роботу кранів машиніста і повітророзподільників при ступені гальмування, дію автоматичного та електропневматичного гальм;

· оглянуту гальмівну важільну передачу, її запобіжні пристрої та перевірити стан і товщину гальмівних колодок, перевірити дію ручного гальма, а також проходження повітря через кінцеві рукава магістралі шляхом не менше ніж трикратного відкриття кінцевих кранів На електропоїздах, які обладнані електричним гальмом, перевірити дію схеми електричного гальмування

13.2.2. Локомотивна бригада, яка здає поїзд, виконує наступні роботи по усуненню виявлених пошкоджень та регулювання вузлів обладнання:

- зміну гальмівних колодок, регулювання гальмівної важельної передачі;

- зміну деталей підвіски башмаків та шплінтів механічної частини гальма, кріплення в доступних місцях ослаблених різьбових з'єднань;

- а також виконуються інші роботи, які передбачені місцевою інструкцією.

13.3. Правила перевірки технічного стану гальмівного обладнання.

13.3.1. Рівень мастила:

- в картерах компресорів Е-400 повинен бути не нижче 15 мм від верхнього краю заливного отвору;

- в компресорах типів ЕК-7Б, ЕК-7В - не нижче контрольної риски мастило вказівника;

- в компресорах ВВ-1,75/9, МТК-135, ПК - між верхньою та нижньою рисками мастиловказівника.

Рівень мастила в картерах компресорів, який виходить за межі кон-трольних рисок мастиловказівника, не допускається.

Для компресорів електропоїздів використовувати компресорне мастило марки:

- К12 в зимовий період;

- К19, КС19 - в літній;

для компресорів дизель-поїздів - компресорне мастило марки:

- К19, КС19 чи КЗ-20 круглий рік.

Крім вказаних мастил дозволяється використовувати мастило марки:

- КЗ-10н для змащення компресорів електропоїздів в зимовий період до температури атмосферного повітря мінус 300С;

- КЗ-20 - в літній, а також перехідний міжсезонний період до температури атмосферного повітря мінус 150С.

Забороняється застосовувати інші види мастил, а також змащувати повітряні циліндри через клапани і фільтри.

При випуску МВРС із депо після ремонту та технічного обслуговування (крім ТО-1) слюсарями повинна бути перевірена продуктивність компресорів по часу наповнення головних резервуарів з 7,0 до 8,0 кгс/см2 (додаток 1).

Щільність гальмівної мережі перевіряти з нормального зарядного тиску. Для цієї перевірки перекрити роз'єднувальні крани на гальмівній та постачальній магістралі і спостерігати за падінням тиску в ГМ по манометру, яке допускається не більше 0,2 кгс/см2 протягом 1 хв. або 0,5 кгс/см2 протягом 2,5 хв. Щільність постачальної мережі перевіряти по зниженню тиску в головних резервуарах з 7,0 до 6,5 кгс/см2 при відключенні живлення автоматичних дверей. Час зниження тиску повинен бути не менше 7,5 хв (або не менше 3 хв при зниженні тиску з 7,0 до 6,8 кгс/см2).

Перевірити у відповідності із вимогами п.п. 3.2.3, 3.2.7 і таблиць 3.1, 3.2 цієї Інструкції:

- зарядний тиск в ГМ;

- щільність ЗрР кранів машиніста;

- вихід штоків гальмівних циліндрів;

- режим включення повітророзподільників № 292;

- товщину та стан гальмівних колодок.

Товщина чавунних гальмівних колодок:

- в експлуатації допускається не менше 12 мм;

- а при випуску електропоїзда із поточного ремонту - не менше 25 мм.

Вихід гальмівних колодок за зовнішню поверхню бандажа (обода колеса) в експлуатації не дозволяється. Колодки замінити:

- при досягненні граничної товщини;

- наявності по всій товщині колодки тріщин, які поширюються до стального каркасу;

- при клиновидному зношенні, якщо найменш допустима товщина знаходиться від тонкого кінця колодки на відстані 50 мм і більше.

Товщина композиційних гальмівних колодок допускається:

- в експлуатації не менше 14 мм (безкаркасна колодка);

- і не менше 10 мм (сітчато-дротяний каркас колодки);

- а при випуску електропоїзда з поточного ремонту - не менше 15 мм.

Не дозволяється постановка композиційних колодок на моторні і головні вагони.

13.3.2. Перевірка дії гальм із робочої кабіни.

Перед перевіркою переконатися в правильному положенні ручок кранів на постачальній та гальмівній магістралях.

На електропоїздах перевірити:

· дію електропневматичного гальма. Після зарядки ГМ:

- відключити джерело живлення ЕПГ;

- включити прожектор, світлові сигнали та інші споживачі електроенергії;

- ручку гальмівного перемикача в проміжних кабінах встановити в II (нейтральне) положення, а в хвостовій кабіні - в III положення (виключено).

При включенні гальмівного перемикача в робочій кабіні в 1 положення (“Включено”) повинна загорітися контрольна лампа, що вказує на справність акумуляторної батареї і цілісність електричної мережі ЕПГ по всьому поїзді. Напруга в мережі ЕПГ по вольтметру повинна бути в межах 45-50В, а на електросекціях СР - не менше 35В.

Потім перевести ручку крана машиніста (РКМ):

№ 334Е в IV положення, повинна загорітися сигнальна лампа гальмування і спрацювати вентиль перекриші;

№ 395 - в положення VЕ, повинна загорітися сигнальна лампа гальмування і короткочасно повинен виключитися електровентиль на ЕПК - 150Е без спрацювання автостопу, допускається випуск стиснутого повітря із ГМ через кран № 395 і зниження тиску в ній не більше ніж на 0,5 кгс/см2.

Коли наповнення гальмівного циліндра відбудеться до повної величини тиску, РКМ перевести в III положення (перекриша без живлення). Потім виключити електричне живлення ЕПГ і по лампі сигналізатора відпуску перевірити повний відпуск всіх гальм, після чого:

- РКМ № 395 перевести в II положення;

- а кран № 334Е - в положення ІІА

На електропоїздах, які обладнанні кнопковим управлінням ЕПГ. його дію перевірити при поїзному положенні РКМ:

· дію автоматичного гальма (повне випробування гальм). Перед перевіркою виключити ЕПГ Перевірити щільність гальмівної мережі згідно п. 13.3.1. Із встановленого зарядного тиску перевірити роботу автогальм на чутливість до гальмування. Для цього:

- РКМ № 334Е з положення ІІА перевести в IV положення,

- а ручку кранів машиніста № 328, 394, 395 - із II положення в V положення;

і знизити тиск в зрівнювальному резервуарі від встановленого зарядного тиску на 0,5-0,6 кгс/см2. При зниженні тиску в Зр.Р. на потрібну величину перевести:

- РКМ №334Е в III положення;

- а РКМ № 328, 394, 395 - в IV положення.

При цьому автогальма всіх вагонів повинні прийти в дію і самовільно не відпускати протягом 5 хв.

Після цього перевірити автогальма на чутливість до відпуску переведенням РКМ в II положення (РКМ №334Е - в положення ІІА). При підвищенні тиску ГМ до встановленого зарядного тиску автогальма всіх вагонів повинні повністю відпустити Дію автогальм на чутливість до гальмування і відпуску перевіряє у кожному вагоні помічник машиніста.

На електропоїздах обладнаних сигналізатором гальма хвостового вагона (ГХВ) перевірити його справність.

Із протилежної кінцевої кабіни управління машиніст повинен провести гальмування автоматичним і електропневматичними гальмами як при виконанні скороченого випробування гальм, а помічник машиніста повинен перевірити дію гальм хвостового вагона по манометру гальмівного циліндра в неробочій кабіні управління.

На дизель поїздах типів Д і ДР перевірити дію ЕПГ.

Після зарядки гальмівної мережі включити прожектор світлові сигнали та інші споживачі електроенергії при непрацюючих дизельних установках.

На дизель поїздах типу ДР ЕПГ перевірити таким же чином як і на електропоїздах типу ЕР із відповідним краном машиніста, при цьому на пруга по вольтметру повинна бути в межах 45-50В.

На дизель поїздах типу Д в робочій кабіні управління ручку перемикача перевести в положення “Голова поїзда” В усіх неробочих кабінах управління ручки перемикачів повинні знаходитися в положенні “Виключено”, а в хвостовій кабіні моторного вагона - в положенні “Хвіст поїзда”, роз’єднувальні крани на постачальній та гальмівній магістралях повинні бути перекриті, а ручки кранів машиніста № 328 395 - знаходитися в VI положенні.

Включити джерело живлення ЕПГ і перевірити по вольтметру напругу, яка повинна бути не менше 45В При цьому на пульті повинна загорітися зелена сигнальна лампа що вказує на справність акумуляторної батареї і цілісність електричної мережі ЕПГ по всьому поїзду.

Потім перевести РКМ із II положення в положення УЕ повинна загорітися червона сигнальна лампа Коли відбудеться наповнення гальмівного циліндра до повної величини тиску РКМ перевести в III положення повинна загорітися жовта сигнальна лампа, а червона – згаснути. Виключити електричне живлення ЕПГ і перевірити повний відпуск всіх гальм, після чого РКМ перевести в П положення Зелена сигнальна лампа при включеному ЕПГ повинна горіти при всіх положеннях РКМ.

· дію автоматичного гальма (повне випробування гальм). Перед перевіркою виключити ЕПГ. Автоматичне гальмо перевірити тим же порядком, як і на електропоїздах обладнаних відповідним краном машиніста.

Із протилежної кабіни управління машиніст повинен виконати гальмування автоматичним і електропневматичним гальмами, як при виконанні скороченого випробування гальм а помічник машиніста повинен пере-вивірити дію гальм хвостового вагона по манометру гальмівного циліндра в неробочій кабіні управління.

13.4. Порядок переключення гальмівного обладнання при зміні кабіни управління.

В моторвагонних поїздах, які обладнанні кранами машиніста № 334Е в кабіні управління що залишають ручку крана перемикача ЕПГ перевести в III положення (“Виключено”). Після цього РКМ перевести в IV положення і знизити тиск в Зр.Р. на 1,3-1,5 кгс/см2 а потім перевести в III положення. Коли закінчиться зниження тиску в ГМ, перекрити роз’єднувальні крани на постачальній і гальмівній магістралях а РКМ встановити в І положення В робочій кабіні з якої буде здійснюватися управління гальмами машиніст повинен ручку гальмівного перемикача перевести із III положення в І (“Включено”). При цьому повинна загоріти ся сигнальна лампа контролю справності джерела живлення і цілісності електричної мережі поїзда. Потім відкрити кран подвійної тяги на постачальній магістралі і роз’єднувальний кран на ГМ відпустити гальма (контролюють по згасанню контрольної лампи відпуску гальм) зарядити гальмівну мережу до встановленого тиску і перевести РКМ в положення ІІА.

В моторвагонних поїздах обладнаних кранами машиніста № 328 394 395, в кабіні управління яку залишають, відключити джерело живлення ЕПГ, ручку крана машиніста перевести в V положення і після зниження тиску в Зр.Р. на 13-15 кгс/см2 перевести її в IV положення. Коли закінчиться випуск стиснутого повітря через кран машиніста перекрити роз’єднувальні крани на гальмівній і постачальній магістралях, а РКМ встановити в VI положення перемикач ППГ (ПЕГ) встановити в положення “Хвостовий вагон”.

В робочій кабіні з якої буде здійснюватися управління гальмами РКМ перевести із IV положення в II і відкрити роз’єднувальний кран на постачальній магістралі. Коли Зр.Р. зарядиться до нормального тиску відкрити роз’єднувальний кран на постачальній магістралі Включити джерело живлення ЕПГ перемикач ППГ (ПЕГ) поставити в положення “Голова” при цьому на пульті повинна загорітись сигнальна лампа.

13.5. Пересилку недіючого МВРС і випробування автогальм в сплотках виконувати з врахуванням вимог розділу 7.3 і п. 9.1.9 цієї Інструкції.

 

14. ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМ В МОТОРВАГОННИХ ПОЇЗДАХ

14.1. Загальні положення.

Встановлено два вида випробування повне і скорочене. При повному випробуванні гальм перевіряють стан гальмівної магістралі щільність гальмівної мережі дію гальм у всіх вагонах.

При скороченому випробуванні перевіряють стан ГМ по дії гальма хвостового вагона.

Повне випробування гальм проводять локомотивні бригади а після планового ремонту і технічного обслуговування (крім ТО-1) МВРС - локомотивна бригада разом з майстром чи бригадиром автоматного відділення депо. Після нічного відстою поїзда випробування гальм проводить локомотивна бригада.

При випробуванні гальм машиніст повинен зарядити ГМ поїзда до встановленого зарядного тиску, вказаного в табл.3.2 і перевірити роботу спочатку ЕПГ, а потім автоматичного гальма.

14.2 Повне випробування гальм.

14.2.1. Повне випробування гальм в моторвагонних поїздах проводити перед випуском поїзда із депо після ремонту і технічного обслуговування або після відстою без бригади на станції (в депо) протягом трьох годин і більше. У випадку відстою менше трьох годин виконувати скорочене випробування гальм.

14.2.2. Після кожного повного випробування гальм в журналі ф.ТУ-152 який зберігається на поїзді машиніст робить наступні записи:

· номер моторвагонного поїзда;

· дату і час повного випробування ЕПГ і автоматичного гальма;

· границі тиску в головних резервуарах, які підтримуються регулятором тиску а також тиск в ГМ при поїзному положенні РКМ;

· величину витоку повітря із ГМ (щільність);

· прізвища і підписи машиніста та помічника, а при випуску МВРС із депо після планового ремонту чи технічного обслуговування (крім ТО-1) - майстра (бригадира) і машиніста.

14.3. Скорочене випробування гальм.

14.3.1. Скорочене випробування автогальм з перевіркою стану ГМ по дії гальма хвостового вагона та спрацюванні лампи цього вагона (ГХВ) проводиться

· після зміни кабіни управління;

· після будь якого роз єднання рукавів чи перекриття кінцевих кранів в поїзді;

· після зміни локомотивних бригад;

· після стоянки поїзда понад 20 хв чи при падінні тиску в головних резервуарах нижче зарядного.

14.3.2. Скорочене випробування ЕПГ проводити:

· після зміни кабіни управління;

· після зміни локомотивних бригад;

· після будь якого роз єднання електричного ланцюга ЕПГ.

14.3.3. Скорочене випробування автогальм і ЕПГ проводити також після відстою МВРС без локомотивної бригади менше трьох годин.

14.3.4. При скороченому випробуванні бригада зобов’язана з робочої кабіни зарядити гальмівну мережу до встановленого тиску і перевірити роботу спочатку ЕПГ а потім автогальм по дії гальма хвостового вагона

Для цього необхідно в робочій кабіні включити ЕПГ і по сигналу (дзвінок міжкабінний зв’язок) помічника машиніста чи провідника хвостового вагона провести гальмування. Машиніст повинен виконати ступінь гальмування до підвищення тиску в гальмівному циліндрі головного вагона на 1,0-1,5 кгс/см2. Помічник машиніста чи провідник вагона зобов'язаний перевірити дію гальма хвостового вагона по манометру гальмівного циліндра в неробочій кабіні та по спрацюванню лампи ГХВ. Машиніст контролює роботу гальм по манометру гальмівного циліндра і сигнальним лампам в робочій кабіні.

Після перевірки дії гальма хвостового вагона на гальмування помічник машиніста чи провідник подає сигнал про відпуск.

Для відпуску гальм машиніст переводить РКМ спочатку в І положення, а потім:

- РКМ № 334Е - в положення ІІА;

- РКМ № 328, 395 - в II положення.

Помічник машиніста (провідник) повинен перевірити відпуск гальма хвостового вагона по манометру в неробочій кабіні або по згасанню лампи ГХВ. При позитивному результаті перевірки машиніст відключає ЕПГ і перевіряє роботу автогальм зниженням тиску в Зр.Р. на 0,5-0,6 кгс/см2.

Помічник машиніста чи провідник після перевірки дії автогальм по манометру хвостового вагона на гальмування подає сигнал про відпуск гальм. Машиніст по цьому сигналу переводить РКМ спочатку в І положення, а потім:

- РКМ № 328, 395 - в II положення;

- РКМ № 334Е - в положення ІІА.

Якщо при скороченому випробуванні не спрацювало гальмо хвостового вагона, то працівник, який перевіряє гальмо цього вагона, зобов’язаний не допустити відправлення поїзда. Відпуск гальм по всьому поїзді контролювати по лампам сигналізаторів відпуску. Спрацювання і відпуск автогальм також контролювати по лампі гальма хвостового вагона (ГВХ).

14.4. Відповідальність за правильне випробування гальм в моторвагонних поїздах і достовірність даних журналу ф ТУ-152 по колу своїх обов'язків несуть машиніст, помічник машиніста, а також майстер чи бригадир при їх участі в проведенні випробування гальм.

14.5. При причепленні до електропоїзду чи дизель-поїзду вантажного або пасажирського вагона оглядачем вагонів проводиться випробування автогальма цього вагона і видається машиністу довідка ф. ВУ-45 на причеплений вагон.

 

15. ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМ МОТОРВАГОННИХ ПОЇЗДІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ

 

15.1. Загальні положення.

15.1.1. На шляху прямування обслуговування гальм моторвагонного рухомого складу (МВРС) проводити порядком, встановленим згідно відповідних пунктів глави 10 і розділу 18.4 цієї Інструкції для поїздів з локомотивною тягою з врахуванням наступних вимог:

· при прямуванні з МВРС перевірку дії автогальм проводити зниженням тиску в ГМ на величину першої ступені гальмування 0,4-0,5 кгс/см2, а ЕПГ - ступеню гальмування до отримання тиску в гальмівних циліндрах головного вагона 1,0-1,5 кгс/см2.

15.1.2. Для перевірки дії гальм МВРС на шляху прямування дозволяється використовувати гальмування, що застосовується при під'їзді до першої від пункту відправлення платформи, на якій розкладом руху передбачена зупинка.

Вказаним порядком дозволяється перевіряти дію гальм після скороченого випробування при зміні кабіни, якщо бригадою, яка виконувала скорочене випробування гальм, вже із цієї кабіни була проведена перевірка дії гальм на шляху прямування встановленим місцевою інструкцією порядком.

Для МВРС, які не мають зупинки біля першої платформи, зберігається звичайний порядок перевірки дії гальм згідно з місцевою інструкцією.

15.1.3. Дію автогальм на шляху прямування МВРС перевіряти:

· після повного чи скороченого випробування гальм;

· після виключення автогальм в окремих вагонах;

· при переході з ЕПГ на автогальма, якщо поїзд прямував на ЕПГ.

15.1.4 Перевірку дії ЕПГ на шляху прямування проводити після повного чи скороченого випробування гальм.

15.1.5. При гальмуванні краном екстреного гальмування (стоп-краном) чи розриву ГМ, спрацюванні ЕПК автостопу машиніст зобов'язаний перевести РКМ в положення екстреного гальмування, привести в дію пісочницю, виключити контролер і зупинити поїзд.

Після зупинки і усунення причин, які викликали екстрене гальмування, відпустити гальма і зарядити гальмівну мережу до встановленого тиску. Тільки після цього дозволяється подальший рух поїзда.

15.1.6. В місцевих інструкціях повинен бути встановлений порядок управління гальмами МВРС:

· при використанні електричного гальма (реостатного чи рекуперативного);

· при з'єднанні двох електропоїздів (з постійною чи тимчасовою схемами з'єднання і ведення поїзда);

· при водінні МВРС локомотивами;

· при відключенні на шляху прямування гальм в одному чи групі вагонів МВРС внаслідок їх несправності. При цьому, виходячи із гальмівного натиснення, визначається швидкість руху до пункту основного чи оборотного депо.

15.2. Управління автогальмами.

15.2.1. В робочій кабіні:

- РКМ № 334Е повинна знаходитися в положенні IIА;

- а РКМ № 328, 394, 395 - в II положенні.

15.2.2. Для службового гальмування на шляху прямування:

- РКМ № 334Е в положення ІІА перевести в IV положення;

- а при кранах машиніста № 328, 394, 395 - із II положення в V положення;

і знизити тиск у зрівнювальному резервуарі (Зр.Р.) від встановленого зарядного тиску при першій ступені на 0,3-0,5 кгс/см2 незалежно від довжини поїзда.

При зниженні тиску в Зр.Р. на необхідну величину, перевести:

- РКМ № 334Е в III положення;

- а РКМ № 328, 394, 395 - в IV положення.

У разі необхідності, наступну ступінь гальмування виконувати після того, як закінчиться випуск повітря із магістралі через кран машиніста.

При під'їзді поїзда до заборонених сигналів, зупинок на станціях і посадочних платформах після припинення випуску повітря із ГМ через кран машиніста перевести його ручку в III положення.

Якщо поїзд загальмований ступінню 0,3 кгс/см2, то перед початком відпуску збільшити розрядку ГМ до 0,5 кгс/см2.

15.2.3. Повне службове гальмування в один прийом виконувати зниженням тиску в Зр.Р. на 1,5-1,7 кгс/см2. Цей вид гальмування використовується при необхідності зупинки поїзда чи зниження його швидкості на більш короткій відстані, ніж при виконанні ступінчатого гальмування.

15.2.4. Екстрене гальмування виконувати переведенням:

- РКМ № 334Е із положення ІІА в положення V;

- а при кранах № 328, 394, 395 - із II положення в положення VI.

Ручка крана машиніста повинна залишатися в положенні екстреного гальмування до повної зупинки поїзда.

15.2.5. З метою попередження виснаження автогальм і як результат цього, зменшення гальмівного ефекту не проводити частих гальмувань без підзарядки гальмівної мережі поїзда.

15.2.6. При відпуску автогальм після службових гальмувань РКМ № 328, 394, 395 перевести із положення перекриші в 1 положення до отримання в Зр.Р. встановленого зарядного тиску і потім перевести РКМ в II положення.

В поїздах які складаються із дванадцяти і більше вагонів при відпуску автогальм після екстреного гальмування РКМ № 328, 394, 395 витримати в 1 положенні до отримання тиску в ЗрР 3,0-3,5 кгс/см2. В поїздах які складаються із 6-11 вагонів РКМ витримати в І положенні до одержання тиску в Зр.Р. 1,5-2,0 кгс/см2 після чого ручку перевести в поїзне положення.

В поїздах в складі яких є менше шести вагонів відпуск автогальм після службових гальмувань проводити постановкою РКМ № 328, 394, 395 - в І положення на 1-2 с з наступним переміщенням її в поїзне положення а після екстреного гальмування тимчасово перекрити роз’єднувальний кран на ГМ РКМ перевести в 1 положення і після підвищення тиску в Зр.Р. до встановленого зарядного РКМ перевести в поїзне положення відкрити роз’єднувальний кран на ГМ і зарядити гальмівну мережу поїзда.

15.2.7. При повному відпуску автогальм в моторвагонних поїздах краном машиніста № 334Е час витримки ручки крана в І положенні визначається у відповідності з табл. 15.1.

15.2.8. Якщо до моторвагонного поїзда який обладнаний краном № 334Е причіплюється пасажирський чи вантажний вагон, то дозволяється відключити вентиль перекриші.

 

Таблиця 15.1

Час витримки ручки крана машиніста № 334Е в І положенні при відпуску автогальм.

 

Довжина составу моторвагонного поїзду Час, с
Після зниження тиску в зрівнювальному резервуарі на кгс/см2 Після ПСГ зі зниженням тиску в Зр.Р. на 1,5-1,7 кгс/см2 Після екстреного гальмування
  0,5-0,6 0,7-1,0    
до 12 вагонів включно
більше 12 вагонів

 

15.3. Управління електропневматичними гальмами (ЕПГ).

15.3.1. В робочій кабіні РКМ № 334Е повинна знаходитись в положенні ІІА а при кранах № 328 395 - в II положенні При цьому контрольна лампа справності схеми ЕПГ повинна горіти.

15.3.2. Якщо при гальмуванні згасне контрольна лампа перейти на пневматичне управління виключити ЕПГ

15.3.3. Для регулювання швидкості зупинки на станціях і посадочних платформах проводити ступінчате гальмування і ступінчатий відпуск гальм причому першу ступінь гальмування в залежності від швидкості і умов зчеплення коліс з рейками виконувати підвищенням тиску в гальмівних циліндрах до 1,0-1,5 кгс/см2 з наступним підвищенням (при необхідності) тиску ступінями до 3,8-4 0 кгс/см2.

15.3.4. Ступінчате гальмування виконувати короткочасним переміщенням:

- РКМ №334Е із положенням ІІА в положення IV;

- а при крані № 328, 395 - із II положення в положення VЕ.

При досягненні в гальмівних циліндрах потрібного тиску:

- РКМ № 334Е перевести в III положення;

- а кранів № 328 і 395 - в IV положення;

- на крутих затяжних спусках ручку крана № 334Е - в II положення.

Для досягнення необхідної швидкості поїзда, під’їзд до місця зупинки регулювати ступінчатим відпуском шляхом короткочасного переміщення;

- РКМ № 334Е із II (чи III) положення в положення ІІА;

- а РКМ № 328, 395 - із III (чи IV) положення в II положення;

а потім знову в перекришу.

В момент зупинки поїзда провести повний відпуск гальм переведенням:

- РКМ в І положення з наступним переміщенням в положення ІІА (кран № 334Е);

- чи II положення (кран № 328, 395).

Відпуск гальм контролю вати по згасанню лампи сигналізатора і манометру гальмівного циліндра головного вагона.

15.3.5. Повне службове гальмування в один прийом виконувати переміщенням:

- РКМ № 334Е в IV положення;

- а РКМ № 328, 395 в VЕ;

до одержання тиску в гальмівних циліндрах 3,8-4,0 кгс/см2 з наступним переміщенням РКМ в положення перекриші.

15.3.6. При наявності кнопок управління ЕПГ:

- ручка крана №395 повинна знаходитись в II положенні;

- а крана машиніста № 334Е - в положенні ІІА.

Управління ЕПГ проводити порядком, встановленим цією Інструкцією при управлінні краном машиніста № 395 і 334Е без розрядки магістралі.

 

16. ДІЇ МАШИНІСТА ПРИ ВИМУШЕНІЙ ЗУПИНЦІ ПОЇЗДА НА ПЕРЕГОНІ

 

При вимушеній зупинці поїзда на перегоні машиніст повинен керуватись п. 16.43 ПТЕ

16.1. Зупинка на спуску.

16.1.1. Для зупинки поїзда на спуску виключити контролер (на паровозі закрити регулятор) і привести в дію автогальма

За 30-50 м до зупинки привести в дію пісочницю для покращання зчеплення коліс локомотива з рейками. Після зупинки поїзда виконати повне гальмування допоміжним гальмом локомотива (при необхідності і ручним гальмом локомотива) і відпустити автоматичні гальма. Якщо поїзд прийде в рух, виконати ступінь гальмування зниженням тиску в ГМ на 0,7-0,8 кгс/см2, після чого дозволяється переключити не менше 1/3 повітророзподільників в головній частині вантажного поїзда на гірський режим і утримувати поїзд в загальмованому стані під час стоянки. У разі продовження руху поїзда після першої ступені гальмування необхідно виконати другу ступінь гальмування зниженням тиску в ГМ ще на 0,7-0,8 кгс/см2 і зупинити поїзд. Після зупинки поїзда привести в дію допоміжне гальмо локомотива і ручні гальма в составі, подати про це сигнал провідникам пасажирських вагонів, головному кондуктору, керівникові робіт в господарчому поїзді.

В поїздах, де таких працівників немає, помічник машиніста повинен підкласти під колеса вагонів всі наявні на локомотиві гальмівні башмаки, а при їх нестачі додатково привести в дію ручні гальма вагонів в кількості і згідно з порядком, встановленим начальником залізниці.


Просмотров 1589

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!