Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поїзд з локомотивом у голові состава11.2.1. Локомотиви повинні мати компресори типу КТ, дозволяється використовування локомотивів з компресорами Е-500 за умови подвійної тяги та роботи компресорів за системою ба­гатьох одиниць.

Стабілізатор крана має бути відрегульований на темп ліквідації понадзарядного тиску 6,0-5,8 кгс/см2 за 100-120 с.

11.2.2. Підготовку та випробування гальмівного обладнання в составі провадять від стаціонарної компресорної установки (зарядний тиск 4,8-5,0 кгс/см2). За роздільної підготовки та вип­робування автогальм удвох составах, що знаходяться на різних коліях, від стаціонарних установок чи локомотивів з наступним їх з'єднанням зарядний тиск для порожніх соста­вів має бути 4,0 кгс/см2, для завантажених - 4,8-5,0 кгс/см2. Такий же зарядний тиск повинні мати локомотиви, які забезпечують маневрові переміщення цих составів під час їх з'єднування.

Порядок підготовки та випробування автогальм відобра­жається у місцевих інструкціях.

11.2.3. Зарядний тиск у ГМ поїзного локомотива з составом порожніх вагонів має бути 4,8-5,0 кгс/см2, при цьому тиск у ГМ хвостового вагона після зарядження автогальм - не менше 4,0 кгс/см2. Якщо состав складається із навантажених вагонів, то зарядний тиск у ГМ поїзного локомотива має бути 5,3-5,5 кгс/см2, у гальмівній магістралі хвостового вагона, після закінчення зарядження гальмівної мережі, тиск - не нижчий 4,5 кгс/см2. Значення тиску у ГМ хвостового вагона поїзда слід записувати в довідці ВУ-45. Тиск у ГМ хвостового вагона визна­чають за показаннями манометра, з'єднаного через стандартну головку з рукавом ГМ хвостового вагона.

11.2.4. У кожному з составів, сформованих у поїзд підвищеної ваги та довжини, слід проводити повне випробуван­ня автогальм від стаціонарної компресорної установки. Заряд­ження та повне випробування автогальм від локомотива прова­дять лише у випадку відсутності на станції компресорної уста­новки.

Після з'єднання составів, причеплення поїзного локомоти­ва і зарядження гальмівної мережі перевіряють цілісність ГМ згідно з п. 9.2.4, її щільність за положення II РКМ і виконують скорочене випробування автогальм. Відпускати автогальма при випробуванні необхідно з підвищенням тиску в Зр.Р. на 0,5-0,6 кгс/см2 вище за нормальний зарядний, гальмування та відпускання перевіряти за п'ятьма хвостовими вагонами сфор­мованого поїзда.

Під час випробування гальм цього поїзда від локомотива не раніше ніж через 2 хв. після гальмування за положення IV РКМ слід перевірити щільність ГМ поїзда аналогічно встановленій перевірці в поїзному положенні РКМ. Різниця значень часу змен­шення тиску в головних резервуарах локомотива при поїзному положенні РКМ і в положенні перекриті із живленням (IV) після ступеня гальмування допускається не більше 10 %.

11.2.5. На рівнинному профілі колії зі спусками до 0,008 включно під час прямування на зелений вогонь світлофора чи по вільному перегону дозволяється перший ступінь гальмуван­ня (крім перевірки дії гальм) - 0,3-0,5 кгс/см2.

На основі дослідних поїздок з динамометричним вагоном з урахуванням місцевих умов допускається проводити службові гальмування аж до повних службових у два прийоми - з першопочатковим зменшенням тиску в Зр.Р. на 0,4 кгс/см2, наступним затриманням РКМ у положенні IV 4-6 с і повторним зменшен­ням тиску в зрівнювальному резервуарі положенням V ручки крана на необхідний, але не менше ніж на 0,3 кгс/см2.

11.2.6. Відпускання автогальм на шляху прямування прово­дять за положенням І РКМ із затриманням її у цьому положенні до підвищення тиску в Зр.Р. залежно від довжини состава та щільності гальмівної мережі на 0,5-1,0 кгс/см2 вище нормаль­ного зарядного, після чого ручку крана переводять у поїзне по­ложення. Після збільшення тиску в Зр.Р. на вказану величину РКМ дозволяється перевести з положення І у положення IV і по закінченні 30-40 с після короткочасного переміщення її в поло­ження І ручку слід перевести в поїзне положення.

Якщо під час відпускання автогальм підвищеним тиском у ГМ час для підзарядження робочих камер повітророзподільників цим тиском був менший 2 хв, то черговий ступінь гальмування проводять, знижуючи тиск у Зр.Р. на 0,3 кгс/см2 більше початко­вого ступеня.

У момент початку відпускання автогальм необхідно загаль­мовувати локомотив краном № 254 з тиском у гальмівних циліндрах 1,5 кгс/см2, витримувати локомотив у загальмовано­му стані 40—60 с, після чого відпустити ступенями гальмо локо­мотива. Повне відпускання локомотивного гальма виконують тільки після відпускання гальм усього поїзда.

Забороняється починати відпускання автогальм состава за швидкості менше 20 км/год до повної зупинки поїзда.

11.2.7. Час з моменту переведення РКМ у положення відпускання до включення тяги під час зрушення поїзда з місця після зупинки має бути:

- після службового гальмування - не мен­ше 3 хв;

- після повного службового гальмування - 4 хв,

- після екстреного — 8 хв.

У зимку вказаний час збільшується в 1,5 рази.

11.2.8. Під час перевірки дії гальм порожніх поїздів на шляху прямування відпускання проводять після ступеня гальмування, з витриманням в перекриші протягом 8-10 с. При цьому змен­шення швидкості за час гальмування та відпускання має бути не менше 10 км/год.

11.2.9. Для поліпшення управління автогальмами вантажних поїздів з порожніх вагонів з кількістю осей понад 350 дозволяєть­ся від'єднувати повітророзподільники не більше ніж на 1/3 ваго­на, розташованих рівномірно по довжині состава. При цьому нап'яти останніх вагонах у хвості состава автогальма мають бути увімкненими і справно діючими, про що робиться запис у довідціВУ-45.

Підготовку й управління автогальмами у таких поїздах про­вадять згідно з цією Інструкцією.

На пунктах підготовки вагонів під навантаження гальма усіх вагонів мають бути ввімкнені відповідно до діючих вимог.


Просмотров 563

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!