Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВИПРОБУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ГАЛЬМ В ПОЇЗДАХ З ЛОКОМОТИВНОЮ ТЯГОЮ9.1. Загальні положення

9.1.1. Встановлені два види випробування гальм - повне та скорочене. Крім того, для вантажних поїздів встановлена перевірка автогальм на станціях і перегонах.

При повному випробуванні автогальм перевіряють технічний стан гальмівного обладнання, цілісність та щільність гальмівної магістралі, дію гальм у всіх вагонах, підраховують натиснення ручних гальм.

При скороченому випробуванні перевіряють стан гальмівної магістралі по дії гальм двох хвостових вагонів.

Якщо скорочене випробування виконується після проведеного від стаціонарної компресорної установки повного випробування, то машиніст і оглядач вагонів повинні перевірити щільність гальмівної мережі поїзда із локомотива.

У вантажних поїздах щільність гальмівної мережі машиніст зобов'язаний перевірити також при зміні локомотивних бригад.

При перевірці автогальм вантажного поїзда визначається величина можливої зміни щільності гальмівної мережі і дія гальм вагонів головної частини поїзда.

9.1.2. Повне випробування гальм виконується від стаціонарної компресорної установки чи локомотива, скорочене - тільки від локомотива.

9.1.3. При випробуванні автогальм в поїзді управління гальмами з локомотива виконує машиніст, а від стаціонарної компресорної установки - оглядач вагонів чи оператор. Дія гальм в составі та правильність їх включення перевіряють оглядачі вагонів.

9.1.4. По результатам повного випробування автогальм оглядач вагонів складає і видає машиністу довідку форми ВУ-45 про забезпечення поїзда гальмами та справну їх дію (додаток 3).

Довідка форми ВУ-45 складається під копірку в двох екземплярах. Оригінал довідки передається машиністу локомотива, а копія зберігається у книжці цих довідок протягом семи діб у посадової особи, яка виконує випробування гальм.

Довідку форми ВУ-45 машиніст повинен зберігати до кінця поїздки і після прибуття в депо здати її разом із швидкістномірною стрічкою.

Якщо виконується зміна локомотивних бригад без відчеплення локомотива. то машиніст, який змінюється, зобов'язаний передати довідку про гальма машиністу, який приймає локомотив. Останній на швидкістномірній стрічці, яку зняв змінений машиніст, робить помітку:

 

"Довідку ф. ВУ-45 на поїзд № ………………… одержав від машиніста (прізвище зміненого машиніста), підпис машиніста, що одержав довідку (прізвище, найменування депо)".

 

9.1.5. Щільність гальмівної магістралі від локомотива повинні перевірити машиніст та оглядач вагонів при повному випробуванні автогальм чи скороченому випробуванню (якщо воно виконується після повного випробування від стаціонарної установки) При скороченому випробуванні автогальм у інших випадках присутність оглядача вагонів при перевірці щільності не потрібна.

При складанні та видачі машиністу довідки ф. ВУ-45 результат перевірки щільності гальмівної магістралі поїзда від локомотива записує працівник вагонного господарства, що виконує випробування автогальм; в решті випадків результат перевірки щільності ГМ після випробування гальм записує в довідку ВУ-45 машиніст.

9.1.6. На проміжних станціях та роз'їздах, де відсутні штатні оглядачі вагонів, повне випробування автогальм в поїздах виконують оглядачі, які направлені з найближчих ПТО, КПТО, ППВ. або спеціально виділені наказом начальника залізниці працівники, які навчені виконанню операцій по випробуванню гальм у відповідності з цією Інструкцією після здачі ними іспитів на знання ПТЕ, Інструкції з сигналізації та цієї інструкції.

На станціях, де непередбачені оглядачі вагонів, до перевірки дії автогальм хвостових вагонів при скороченому випробуванні в пасажирських поїздах притягуються провідники вагонів, а у вантажних - працівники, які навчені виконанню операцій по випробуванню автогальм (перелік посад встановлює начальник залізниці).

В пасажирських поїздах до випробування гальм на перегонах притягуються начальник (механік-бригадир) поїзда та провідники вагонів, а у вантажних поїздах на перегонах випробування гальм виконує локомотивна бригада.

9.1.7. При причепленні на станції, що має ПТО, КПТО, ППВ, до одиночного локомотива групи вагонів незалежно від їх кількості огляд причеплених вагонів і повне випробування автогальм виконують оглядачі вагонів у повній відповідності з вимогами ПТЕ та цієї Інструкції.

На станціях, де відсутні пункти підготовки вагонів до перевезень чи ПТО, кожний вагон перед постановкою в поїзд повинен бути оглянутий і підготовлений для прямування до найближчої станції, що має ПТО.

Порядок пред'явлення поїздів до технічного обслуговування і оформлення їх готовності, а також порядок огляду та ремонту вагонів перед постановкою в поїзд на станціях, де немає пункту підготовки до перевезень чи ПТО, встановлює начальник залізниці. На таких станціях після причепленні до одиночного локомотива не більше п'яти вагонів огляд і повне випробування автогальм виконується без вручення машиністу локомотива довідки ВУ-45, а дані про вагу поїзда, гальмівне натиснення з врахуванням ваги і гальмівних засобів локомотива, дату, час повного випробування гальм, щільності ГМ машиніст локомотива записує в журнал ф. ТУ-152, що зберігається на локомотиві, і розписується разом з помічником При цьому справні автогальма повинні бути включені на відповідний режим гальмування, за винятком випадків, передбачених для перевезення спеціальних вантажів. Останні два вагони в поїзді повинні бути з включеними та справнодіючими автогальмами. Максимальна швидкість руху поїзда визначається по фактичній наявності гальмівного натиснення із врахуванням ваги та гальмівних засобів локомотива. Після прибуття в депо машиніст повинен записати на швидкістнемірній стрічці дані про випробування гальм.

Поїзд прямує без довідки ф. ВУ-45 до першої станції з ПТО, де повинно бути виконане повне випробування автогальм, а машиністу видана довідка ВУ-45.

9.1.8. Випробування гальм перед відправленням поїзда виконувати після зарядки ГМ тиском, вказаним в табл. 3.2 чи в п. 3.2.6 цієї Інструкції. Час від початку відпуску гальм при випробуванні до відправлення на затяжний спуск повинен бути:

- пасажирського поїзда не менше 2 хв.;

- вантажного поїзда - не менше 4 хв.

9.1.9. Випробування автогальм у сплотках, сформованих із локомотивів та вагонів МВРС, проводять оглядачі вагонів разом з провідниками сплоток. Після повного випробування гальм машиністу ведучого локомотива видається довідка ф. ВУ-45.

При переключенні повітророзподільника на вантажний режим, а також в пасажирських поїздах, вага та гальмівні засоби локомотива (локомотивів) враховуються в довідці ф. ВУ-45.9.1.10. В пасажирському поїзді на станції виконувати спочатку випробування електропневматичних гальм, а потім автоматичних.

9.1.11 Перевірка роботи гальм одиночного прямуючого локомотива виконується на першій станції відправлення локомотивною бригадою, яка зобов'язана перевірити дію автоматичного (без п'ятихвилинної витримки в загальмованому стані) і допоміжного гальма порядком, встановленим п. 3.2.3 цієї Інструкції, а на проміжних станціях - допоміжного гальма.

9.1.12. Відповідальність за правильне випробування гальм в поїздах та достовірність даних довідки ВУ-45 чи журналу ф. ТУ-152 по колу своїх обов'язків несуть оглядач вагонів, машиніст, а там, де немає оглядача вагонів - працівники, які виконують випробування.

 

Повне випробування гальм

9.2.1. Повне випробування автоматичних гальм в поїздах виконувати:

· на станціях формування та обороту перед відправленням поїзда;

· після зміни локомотива. Якщо ділянка обертання локомотивів більша 600 км, крім того, має бути виконане повне випробування автогальм вантажного поїзда на одній із станцій, де змінюються локомотивні бригади та є пункт технічного обслуговування вагонів. Перелік таких станцій визначається УЗ.

· на станціях, що знаходяться перед перегонами із затяжними спусками, де зупинка поїзда передбачена графіком руху: перед затяжними спусками 0,018 та крутішими повне випробування проводити від локомотиву з десятихвилинною витримкою у загальмованому стані. Перелік таких станцій визначає начальник залізниці. При визначенні затяжних спусків належить керуватися наступними значеннями:

 

Крутизна Довжина
від 0,008 до 0,010 8 км і більше
більше 0,010 до 0,014 6 км і більше
більше 0.014 до 0,017 5 км і більше
більше 0,017 до 0,020 4 км і більше
0,020 і крутіший 2 км і більше

 

Затяжні спуски крутизною 0,018 і більше вважаються крутими затяжними.

9.2.2. Повне випробування електропневматичних гальм (ЕПГ) виконується на станціях формування та обороту пасажирських поїздів від стаціонарних пристроїв чи локомотивів.

9.2.3. Повне випробування гальм пасажирських поїздів. Перед проведенням повного випробування гальм зарядити ГМ, перевірити цілісність гальмівної магістралі поїзда і переконатися у вільному проходженні стисненого повітря по ній. Для цього оглядач вагонів хвостової групи повинен через оглядача головної групи вагонів поїзда сповістити машиніста по парковому зв'язку чи радіозв'язку про початок проведення перевірки і, дотримуючись особистої безпеки, відкрити останній кінцевий кран хвостового вагона і після спрацювання прискорювачів екстреного гальмування повітророзподільників вагонів закрити його. У вагонів з гальмами західноєвропейських типів кран відкривати на 2-4 с.

Машиніст локомотива, після повідомлення сигналу про початок перевірки цілісності ГМ, повинен поставити ручку крана машиніста в III положення, і при спрацюванні автогальм локомотива (визначає по манометру ГМ) протягнути стрічку швидкостеміра, збільшити розрядку ГМ до 0,5 кгс/см2, виконати відпуск гальм поїзда і зарядити ГМ, повідомити про результати перевірки оглядача вагонів головної групи.

Після повної зарядки ГМ поїзда до встановленого тиску машиніст і оглядач вагонів повинні перевірити щільність ГМ.

Для перевірки щільності гальмівної магістралі в пасажирському поїзді необхідно перекрити комбінований кран чи кран подвійної тяги і по закінченню 20 с після перекриття крана заміряти падіння тиску в ГМ, зниження тиску допускається не більше ніж на 0,2 кгс/см2 на протязі 1 хв. чи 0,5 кгс/см2 на протязі 2,5 хв.

Перевірити дію ЕПГ при відключеному тумблері дубльованого живлення проводів № 1 і № 2. Після зарядки ГМ поїзда до встановленого тиску включити джерело електричного живлення - повинна загорітися сигнальна лампа “О”. По сигналу оглядача вагонів виконати ступінь гальмування постановкою ручки крана машиніста в положення УЕ до отримання тиску в гальмівних циліндрах локомотива 1,0-1,5 кгс/см2, а потім перевести ручку крана в «IV» положення. При гальмівному положенні ручки крана машиніста на світловому сигналізаторі чи пульті машиніста повинна загорітися лампа «Т», а напруга джерела живлення повинна бути не менше 40В, а при переведенні ручки крана в положення перекриші ця лампа повинна згаснути і загорітися лампа «П». Оглядачі зобов'язані перевірити дію ЕПГ у всьому поїзді і переконатися в їх нормальній роботі. Розмикачем перевірити напругу ЕПГ у хвостовому вагоні, яка не повинна бути менше 30В при загальмованих ЕПГ.

Після цього по сигналу оглядача “Відпустити гальма” машиніст зобов'язаний відключити тумблер ланцюга живлення ЕПГ, залишити ручку крана машиніста (РКМ) в положенні перекриші. Через 15 с, коли відбудеться відпуск гальм у поїзді, включити тумблер ланцюга живлення ЕПГ, після чого оглядачі повинні перевірити відпуск гальм у всіх вагонах і повідомити машиніста про закінчення перевірки. Потім машиніст повинен перевести РКМ в поїзне положення, зарядити ГМ поїзда і виключити джерело живлення ЕПГ. При випробуванні ЕПГ від переносних чи стаціонарних пристроїв виконувати такі ж операції, як при випробуванні від локомотива, з живленням ГМ стиснутим повітрям постійного зарядного тиску.

Допускається перевірка дії ЕПГ в автоматичному режимі повторних ступенів гальмування і відпуску від стаціонарного пульта без розрядки ГМ. В цьому випадку в процесі перевірки оглядачами повного відпуску в ланцюг живлення ЕПГ подається напруга перекриші, яка відключається після закінчення перевірки.

Після повного випробування ЕПГ і повної зарядки гальмівної мережі не раніше ніж через 30 с перевірити дію автоматичних гальм по сигналу оглядача вагонів.

Для перевірки автогальм на чутливість до гальмування необхідно знизити тиск у зрівнювальному резервуарі за один прийом на 0,5-0,6 кгс/см2 Після пониження тиску в зрівнювальному резервуарі на вказану величину РКМ перевести в положення перекриші із живленням. При такому пониженні тиску всі автогальма у поїзді повинні прийти в дію і довільно не відпускати до моменту їх відпуску краном машиніста.

Оглядачі не раніше ніж через 2 хв. після виконаного гальмування зобов'язані перевірити стан і дію гальм по всьому поїзді в кожному вагоні і переконатися в їх нормальній дії по виходу штоків гальмівних циліндрів і притисненню колодок до поверхні кочення коліс.

Після закінчення перевірки дії на гальмування відпустити автогальма переводом РКМ в поїзне положення.

Оглядачі повинні перевірити відпуск гальм у кожному вагоні по схову штока гальмівного циліндра і відходженню колодок від коліс.

Всі виявлені несправності гальмівного обладнання на вагонах повинні бути усунені і дія гальм у цих вагонах знову перевірена.

9.2.4. Повне випробування автоматичних гальм вантажних і вантажно-пасажирських поїздів.

Перед початком проведення повного випробування автогальм:

- зарядити ГМ;

- перевірити цілісність гальмівної магістралі поїзда;

- переконатися у вільному проходженні стисненого повітря по ній.

Для цього оглядач вагонів хвостової групи по парковому зв'язку або радіозв'язку повинен через головного оглядача вагонів повідомити машиніста про початок проведення перевірки, а потім, з дотриманням техніки безпеки, відкрити останній кінцевий кран хвостового вагона і через 5-7 с закрити його.

Після спрацювання автогальм локомотива, визначеному по загоранню лампи "ГМ" сигналізатора № 418, машиніст зобов'язаний:

- протягнути стрічку швидкостеміра;

- виконати ступінь гальмування зниженням тиску у зрівнювальному резервуарі на 0,5-0,6 кгс/см2;

- через 5-7 с виконати відпуск і зарядку гальмівної мережі поїзда;

- повідомити про результати перевірки оглядача вагонів головної групи.

Після повної зарядки ГМ поїзда до встановленого тиску машиніст і оглядач вагонів зобов'язані перевірити щільність гальмівної магістралі.

Для цього після відключення компресорів регулятором при досягненні в головних резервуарах локомотива граничного тиску (на паровозах шляхом закриття паровипускного вентиля насоса) і подальшого зниження цього тиску на 0,4-0,5 кгс/см2 замірити час його зниження на 0,5 кгс/см2 при поїзному положенні ручки крана машиніста.

Для поїздів з локомотивами в голові найменш допустимий час зниження тиску при перевірці щільності ГМ в залежності від серії локомотива, довжини составу і об'єму головних резервуарів вказаний в табл. 9.1.

На вантажних локомотивах, які обладнані пристроєм контролю щільності ГМ, перевірку щільності проводити по показанню цього пристрою.

При довжині поїзда більше 200 осей оглядач вагонів зобов'язаний зробити замір зарядного тиску в магістралі хвостового вагона за допомогою манометра, який встановлюється на головку з'єднувального рукава останнього вагона і переконатися, що зарядний тиск не менший вказаного в п. 9.2.6 цієї Інструкції.

Після закінчення вищевказаних операцій і повній зарядці ГМ по сигналу хвостового оглядача вагонів головний оглядач подає машиністу сигнал для перевірки роботи автоматичних гальм. Для цього потрібно:

- ручку крана машиніста перевести із поїзного в V положення;

- знизити тиск у зрівнювальному резервуарі на 0,6-0,7 кгс/см2 з наступним переведенням її в IV положення.

По закінченню 2 хв. від виконаного гальмування оглядачі зобов'язані:

- перевірити стан та дію гальм по всьому поїзді в кожному вагоні і переконатися в їх нормальній роботі на гальмування по виходу штоків гальмівних циліндрів і притисненню колодок до поверхні кочення коліс;

машиніст при цьому зобов'язаний:

- перевірити щільність гальмівної магістралі, яка не повинна відрізнятись від щільності в поїзному положенні ручки крана машиніста більше ніж на 10% в сторону зменшення. У протилежному разі оглядачам вагонів необхідно усунути витікання повітря через повітророзподільники, гальмівні циліндри чи авторежими.

Під час гальмування хвостовий оглядач:

- заміряє величину виходу штока гальмівного циліндра хвостового вагона;

- записує номер хвостового вагона;

- і ці дані передає при зустрічі головному оглядачу зі своїм підписом в довідці ф. ВУ-45.

В поїздах довжиною до 350 осей по закінченню перевірки дії на гальмування по сигналу оглядача відпустити автогальма переведенням ручки крана машиніста в поїзне положення. У вантажних поїздів збільшеної довжини (більше ніж 350 осей) відпуск автогальм проводити постановкою РКМ в І положення з витримкою в ньому до одержання тиску в зрівнювальному резервуарі на 0,5-0,6 кгс/см2 вище зарядного з наступним переведенням в поїзне положення.

Оглядачі вагонів повинні перевірити відпуск гальм у кожного вагона поїзда по схову штока гальмівного циліндра і відходу гальмівних колодок від коліс. При виявленні повітророзподільників, що не спрацювали на відпуск, не дозволяється проводити їх відпуск вручну до з'ясування причин невідпуску. Всі виявлені несправності гальмівного обладнання на вагонах повинні бути усунені і дія гальм у цих вагонів повторно перевірена з виконанням скороченого випробування гальм.

 

Таблиця 9.1

Час зниження тиску на 0.5 кгс/см2 в головних резервуарах при перевірці щільності гальмівної мережі поїзда.

 

Серія локомотива   Час. с, при довжині составу в осях
до 100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
ТЕ10. ТГ-106, ТГМЗ, ТГМ5, ТЕМ1.ТЕМ2, ЧМЕ2, ЧМЕЗ, ФД,ЛВ,Л,С, ТЕ, Е (всіх індексів), Є (всіх індексів)
ВЛ60 (всіх індексів), ТЕ1, М62
ВЛ8, ТЕ2, ВЛ10 (з № 19), ВЛ11
ВЛ80 (всіх індексів), ВЛ82
ВЛ10 (№1-18), 2ТЕ10, 2ТЕ116,ТЕ3, ТГ16, ТГ20, ТГ102, ВЛ11м, ВЛ85
ВЛ15,2ТЕ10у

 

Примітка:

1. Час зниження тиску в головних резервуарах для локомотивів серій, не вказаних в таблиці, а також в резервуарах стаціонарних пультів ПТО приймати по графі локомотив з відповідним об'ємом головних резервуарів.

2. При роботі по системі багатьох одиниць, коли головні резервуари локомотивів з'єднані в загальний об'єм, вказаний час збільшувати пропорційно зміні об'ємів головних резервуарів.

3. При перевірці щільності гальмівної мережі вантажного поїзда з підвищеного зарядного тиску 6,0-6,2 кгс/см2 норми часу зменшувати на 20%, при зарядному тиску 4,8-5,2 - збільшувати на 10%. (Замінити таблицю 9.1 згідно питання даного пункту, т.я. зарядний тиск ГМ вантажних поїздів в своїй більшості 4,8-5,2 кгс/см2).

 

9.2.5. Повне випробування автогальм вантажного поїзда перед затяжними спусками крутизною 0,018 і більше проводиться із зарядного тиску в ГМ згідно з табл. 3.2 чи 3.2.6 цієї Інструкції з витримкою в загальмованому стані на протязі 10 хв. і перевіркою (перед проведенням випробування) цілісності ГМ всього поїзда відповідно з п. п. 9.2.3, 9.2.4 цієї Інструкції, а також виміром зарядного тиску в магістралі хвостового вагона вантажного поїзда за допомогою манометра, який встановлюється на головку з'єднувального рукава останнього вагона. Вимір тиску в магістралі хвостового вагона поїзда проводити після повної зарядки гальмівної мережі всього поїзда. Шляхом вказаного виміру оглядач вагонів хвостової групи зобов'язаний переконатися, що зарядний тиск не менший встановленого п. 9.2.6 цієї Інструкції. За час десятихвилинної витримки в загальмованому стані ні одне гальмо не повинно самовільно відпустити. В протилежному разі несправності на вагонах повинні бути усунені і дія автогальм у цих вагонів знову перевірена з проведенням скороченого випробування гальм.

9.2.6. Після закінчення повного випробування автоматичних гальм в поїзді і повідомлення оглядача хвостової частини (оператора) по парковому зв'язку або переносній радіостанції про відпуск гальм всіх вагонів оглядач головної частини повинен вручити машиністу ведучого локомотива довідку ф. ВУ-45 про забезпечення поїзда гальмами та справну їх дію, а після випробування з витримкою протягом 10 хв. перед затяжними спусками зробити в довідці відмітку про виконане випробування.

У довідці, що видається на всі види поїздів з локомотивною тягою, вказуються дані про потрібне і фактичне розрахункове натиснення колодок, кількість ручних гальм в осях для утримання вантажних, вантажно-пасажирських та поштово-багажних поїздів на місці і наявність ручних гальмівних осей в цих поїздах, номер хвостового вагона, величина виходу штока гальмівного циліндра хвостового вагона, кількість (у відсотках) в поїзді композиційних колодок, час вручення довідки та номер вагона, у якого зустрілись оглядачі при випробуванні гальм, підпис хвостового оглядача, дані про щільність гальмівної мережі поїзда.

У довідці ф. ВУ-45 на вантажні поїзда довжиною більше 200 осей, а також після випробування перед затяжними спусками крутизною 0,018 і більше вказати значення зарядного тиску в магістралі хвостового вагону. При зарядному тиску в ГМ на локомотиві вантажного поїзда:

- 4,8-5,0 кгс/см2 тиск в гальмівній магістралі хвостового вагону повинен бути не менше 4,0 кгс/см2;

- 5,3-5,5 кгс/см2 - не менше 4,5 кгс/см2;

- 6,0-6,2 кгс/см2 - не менше 5,0 кгс/см2.

Машиніст, який отримав довідку, зобов'язаний переконатися, що відмічені в ній дані про гальма поїзда відповідають нормам, встановлених УЗ, вимогам цієї Інструкції; ознайомити із довідкою свого помічника. При прямуванні з поїздом подвійною чи багатократною тягою машиністи всіх локомотивів перед відправленням повинні особисто ознайомитися з даними, вказаними в довідці ф. ВУ-45.


Просмотров 1603

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!