Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ І ВКЛЮЧЕННЯ ГАЛЬМ 

7.1. В поїздах з локомотивною тягою

7.1.1. Забороняється ставити в поїзда вагони, що не пройшли технічного обслуговування без наявності запису в спеціальному журналі форми ВУ-14 і підпису відповідних працівників.

7.1.2 Перед відправленням поїзда зі станції, де є ПТО вагонів, а також зі станції формування поїздів чи пункту масового завантаження, гальма всіх вагонів повинні бути включені та справно діяти.

Автогальма локомотивів і тендерів (крім тендерів, що не мають порожнього режиму гальмування і слідують в неробочому стані) включати в гальмівну мережу.

7.1.3 Вантажні поїзди, в складі яких знаходиться спеціальний рухомий склад з прольотною магістраллю чи вагони із розрядними вантажами дозволяється відправляти з виключеними гальмами цих вагонів відповідно з порядком, встановленим Укрзалізницею. При цьому у вантажних поїздах кількість вагонів з виключеними гальмами чи прольотною магістраллю в одній групі вагонів не повинна перевищувати восьми осей, а в хвості поїзда перед останніми двома гальмівними вагонами - не більше чотирьох осей. Останні два вагони в поїзді повинні бути із включеними діючими автоматичними гальмами.

У випадку виникнення несправності автоматичного гальма одного чи двох хвостових вагонів на шляху прямування і неможливості її усунення, на першій станції виконати маневрову роботу, щоб забезпечити наявність у хвості поїзда двох вагонів зі справними автоматичними гальмами.

7.1.4 В пасажирських і поштово-багажних поїздах повинні бути включені всі повітророзподільники пасажирського типу, а у вантажних поїздах - всі повітророзподільники вантажного типу.

7.1.5 Пасажирські поїзди повинні експлуатуватися на електропневматичному гальмуванні, а при наявності в составі пасажирського поїзда пасажирських вагонів габариту РІЦ з включеними автогальмами і вантажних вагонів - на пневматичних гальмах.

При швидкостях руху пасажирських поїздів понад 120 км/год дублююче живлення проводів № 1 і № 2 ЕПГ повинно бути виключене.

До пасажирських поїздів на електропневматичних гальмах у виняткових випадках дозволяється причіплювати в хвіст не більше двох пасажирських вагонів, не обладнаних ЕПГ, але зі справними автоматичними гальмами, про що робиться відмітка в довідці ВУ-45.

При відмові ЕПГ не більше ніж на двох вагонах відключити електроповітророзподільники цих вагонів від електричної мережі в клемних коробках. Ці вагони повинні прямувати на автоматичному гальмі до ПТО, де несправні прилади повинні бути замінені.

7.1.6 В состави пасажирських поїздів забороняється ставити вантажні вагони, за винятком випадків, передбачених ПТЕ. Якщо до пасажирського поїзда причіплюють вантажні вагони, то гальма цих вагонів включати в гальмівну мережу поїзда, при цьому режимний перемикач повітророзподільників № 270, 483 встановити в положення рівнинного режиму, а вантажний перемикач - в положення, що відповідає завантаженню вагона. Вантажні вагони, гальма яких не мають пасажирського чи рівнинного режиму, ставити в состав пасажирського поїзда забороняється.

7.1.7. В пасажирських поїздахв складі до 25 вагонів включно повітророзподільники № 292 включати на короткосоставний режим "К", швидкодіючі трійні клапани включати з прискорювачем екстреного гальмування. При формуванні пасажирських поїздів в складі більше 25 вагонів повітророзподільники № 292 включати на довгосоставний режим "Д".

7.1.8 В составах пасажирських поїздів довжиною більше 25 вагонів постановка вагонів із швидкодіючими трійними клапанами не дозволяється, а в составах меншої довжини таких вагонів повинно бути не більше двох.

7.1.9 Гальма системи "КЕ" пасажирських вагонів включати на пасажирський режим при швидкості руху до 120 км/год; при більш високій швидкості руху включати швидкісний режим. Забороняється включати швидкісний режим гальмування при відсутності на вагоні чи несправності датчика швидкісного регулятора або хоча б одного датчика противоюзного пристрою. Пересилку пасажирських вагонів, обладнаних гальмом "КЕ", у вантажних поїздах проводити з виключеним гальмом, якщо гальма состава включаються на рівнинний режим; із включенням на вантажний режим, якщо гальма составу включаються на гірський режим. При наявності в складі пасажирського поїзда внутрішнього сполучення одного вагона з гальмом західноєвропейського типу дозволяється гальмо цього вагона виключити, при умові якщо поїзд забезпечений єдиною найменшою нормою гальмівного натиснення на 100 тс ваги без врахування виключеного гальма.

7.1.10 Локомотиви пасажирських поїздів при веденні составів більше 25 вагонів повинні бути обладнані пристроями автоматичного включення ЕПГ при відкритті стоп-крана в составі поїзда. У випадку відмови ЕПГ в такому поїзді на шляху прямування дозволяється довести його на автоматичних гальмах до першої станції, де поновити дію ЕПГ. В протилежному випадку поїзд повинен бути роз'єднаний на два поїзда.

7.1.11. У вантажних (крім поїздів, у яких встановлений зарядний тиск 6,0-6,2 кгс/см2) і вантажно-пасажирських поїздах дозволяється спільне використання повітророзподільників вантажного та пасажирського типів, причому повітророзподільники вантажного типу включаються всі без обмеження. Повітророзподільники № 292 включати на довгосоставний режим.

Якщо у вантажному поїзді не більше двох пасажирських вагонів, то їх повітророзподільники виключити (крім двох хвостових вагонів).

7.1.12 У вантажних вагонах, обладнаних чавунними гальмівними колодками, повітророзподільники включати:

- на порожній - менше 3 тс на вісь.

- на середній - від 3 до 6 тс на вісь (включно);

- на вантажний режим при завантаженні вагона більше 6 тс на вісь;

У вантажних вагонах, обладнаних композиційними колодками, повітророзподільники включати на порожній режим при завантаженні на вісь до 6 тс включно, на середній - при завантаженні на вісь більше 6 тс.

В завантаженому стані вагонів-хопперів для перевезення цементу, обладнаних композиційними колодками, повітророзподільники включати на вантажний режим гальмування.

Використання на інших вантажних вагонах з композиційними колодками вантажного режиму допускається в наступних випадках: окремою вказівкою УЗ для конкретних типів вагонів; наказом начальника залізниці на основі експериментальних поїздок на конкретних дільницях залізниці при осьовому навантаженні вагонів не менше 20 тс, а також згідно з п- 18.4.6 цієї Інструкції.

Включати повітророзподільники у вантажних поїздах на гірський режим необхідно перед затяжними спусками крутизною 0,018 і більше, а переключати на рівнинний режим - після проходу поїздом цих спусків у пунктах, встановлених наказом начальника залізниці. Допускається у вантажних навантажених поїздах використовувати гірський режим по місцевим умовам і на спусках меншої крутизни (встановлює начальник залізниці). В поїздах, які мають состави із порожніх вагонів, при наявності та справності дії електричного гальма на локомотиві із врахуванням місцевих умов після проведення експериментальних поїздок і розробки інструкції, за дозволом УЗ допускається використовувати рівнинний режим повітророзподільників на затяжних спусках крутизною до 0,025.

7.1.13. У вагонів, які обладнані авторежимом чи мають на кузові трафарет "однорежимний", включати повітророзподільник при чавунних колодках на вантажний режим, при композиційних - на середній режим чи на вантажний режим у випадках, вказаних в п. 7.1.12 цієї Інструкції. Включення на цих вагонах повітророзподільників на порожній режим забороняється.

7.1.14. У повітророзподільників рефрижераторних вагонів режими включати в слідуючому порядку:

- Автогальма всіх вагонів з чавунними гальмівними колодками, в тому числі вантажних вагонів із службовим відділенням в п'ятивагонній секції, включати в порожньому стані на порожній режим;

- при навантаженні до 6 тс на вісь (включно) - на середній;

- при навантаженні більше 6 тс на вісь - на вантажний режим гальмування.

- Автогальма службових, дизельних і машинних вагонів, в тому числі вантажних вагонів з дизельним відділенням п'ятивагонної секції, включати на середній режим із закріпленням переключателя.

На рефрижераторних вагонах з гальмівною важільною передачею, конструкція якої дозволяє експлуатацію гальма вагона як з чавунними, так і з композиційними гальмівними колодками (горизонтальні важелі мають два отвори для встановлення валиків затяжки) при обладнанні їх композиційними колодками режими гальмування включати:

· на вантажних рефрижераторних вагонах - згідно п. 7.1.12 цієї Інструкції;

· на службових, дизельних і машинних вагонах, в тому числі на вагонах з дизельним відділенням п'ятивагонної секції - на середній режим гальмування із закріпленням перемикача.

Автогальма службових, дизельних і машинних вагонів, в тому числі вагонів з дизельним відділенням п'ятивагонної секції з важільною передачею, призначеною для експлуатації тільки з чавунними гальмівними колодками (горизонтальний важіль має один отвір для встановлення валика затяжки) при обладнанні композиційними колодками включати на порожній режим гальмування із закріпленням перемикача режиму. Допускається експлуатація рефрижераторного рухомого складу зі швидкістю до 120 км/год відповідно окремим інструктивним вказівкам УЗ.

7.1.15. Включення автогальм на відповідний режим гальмування в составі поїзда, а також в окремих вагонах чи в групі вагонів, причеплених до поїздів проводити:

· на станціях з ПТО, КПТО, ППВ - оглядачами вагонів;

· на проміжних станціях там. де немає працівників вагонного господарства, - особами, що вказані в п. 9-1.6 цієї Інструкції;

· на перегоні, після розвантаження хоппер-дозаторної і думпкарної вертушки - працівниками, які обслуговують дану вертушку.

7.1.16. Завантаження вагонів визначати за поїзними документами. Допускається для визначення завантаження вагонів орієнтуватися по просадці ресорного комплекту і розташування клина амортизатора візка. ЦНІІ-ХЗ відносно фрикційної планки: якщо верхня площина клина амортизатора вище кінця фрикційної планки - вагон порожній, якщо верхня площина клина і кінець фрикційної планки на одному рівні - завантаження вагона складає 3-6 тс на вісь.

7.2. На локомотивах при прямуванні подвійною чи багатократною тягою.

7.2.1. При причепленні двох і більше діючих локомотивів до составу автоматичні гальма всіх локомотивів повинні бути включеними в загальну гальмівну мережу. Режими включення повітророзподільників встановлюються згідно з п. 3.2.7 цієї Інструкції.

7.2.2. При причепленні до составу двох і більше діючих локомотивів машиністи локомотивів (крім першого ведучого) зобов'язані перевести ручку комбінованого крана незалежно від наявності блокуючого пристрою № 367 в положення подвійної тяги (закрите), а ручку крана машиніста поставити в «VI» положення. На локомотивах, які обладнані пристроєм екстреної зупинки, ручка крана машиніста в неробочій і робочій кабінах локомотивів (крім першого ведучого) повинна бути встановлена в «V» положення.

Крім того, при управлінні ЕПГ необхідно додатково виключити джерело живлення цих гальм в обох кабінах і відключити блок управління від лінійного проводу вимикачем подвійної тяги на причеплених локомотивах.

7.2.3. В поїздах, які прямують з двома чи більше діючими локомотивами на всій тяговій дільниці, в голову поїзда ставити локомотив, що має більш потужні компресори (пароповітряні насоси на паровозі).

7.2.4. Після причеплення штовхача у хвіст поїзда із включенням його гальм в загальну гальмівну мережу машиніст штовхача повинен перевести ручку комбінованого крана в положення подвійної тяги, а ручку крана машиніста - в «VI» положення; помічник машиніста після цього повинен з'єднати рукава гальмівної магістралі хвостового вагона і локомотива, відкрити між ними кінцеві крани.

На локомотивах, що мають пристрої екстреної зупинки, ручка крана машиніста повинна бути встановлена в «V» положення. Після цього машиніст ведучого локомотива повинен зарядити гальмівну мережу всього поїзда.

7.3. У недіючих локомотивах і вагонах мотровагонного рухомого складу (МВРС).

7.3.1. Локомотиви можуть пересилатися як одиночним порядком в поїздах, так і сплотками. МВРС пересилаються составами, секціями чи окремими вагонами. При цьому рукава гальмівної магістралі локомотивів і вагонів МВРС з'єднують із загальною гальмівною мережею поїзда всі нез'єднані кінцеві рукава постачальних повітропроводів повинні бути зняті з рухомого складу, а їх кінцеві крани закриті.

7.3.2. У локомотивів і вагонів МВРС, які пересилаються в недіючому стані при кранах № 222,328,394 і 395 роз'єднувальні і комбіновані крани перекрити; при кранах машиніста № 334 і № 334Е крани подвійної тяги перекрити, ручки кранів машиніста встановити, як при подвійній тязі; крани ЕПК автостопа перекрити.

Джерело живлення електроенергією відключити від ланцюгів ЕПГ. На локомотивах, у яких дія автогальма відбувається через кран № 254 допоміжного гальма, в одній із кабін всі роз'єднувальні крани на повітропроводах, що йдуть до цього крану, відкрити. При наявності блокувального пристрою № 367 включити його в цій же кабіні, при цьому ручку комбінованого крана перевести в положення подвійної тяги. В другій кабіні блокувальний пристрій повинен бути виключений, а ручка комбінованого крана переведена в положення подвійної тяги. Якщо дія автогальма відбувається незалежно від крана № 254, то на повітропроводах від цього крана всі роз'єднувальні і комбіновані крани потрібно перекрити, а блокувальні пристрої виключити.

У недіючого локомотива кран на повітропроводі, що з'єднує гальмівну магістраль із постачальною через зворотний клапан, повинен бути відкритий при включеному одному головному резервуарі чи групи резервуарів. На МВРС, в якого гальмівні циліндри заповнюються через реле тиску, повинен бути включений кран для пересилки його в холодному стані.

Всі ручки кранів недіючих локомотивів повинні бути запломбовані у вищевказаних положеннях.

Автоматичні гальма з повітророзподільником (ПР) вантажного типу на паровозах включати на порожній режим, а на електровозах і тепловозах ПР № 270 і 483 включати на середній та рівнинний режими. Переключення ПР вантажного типу на гірський режим здійснювати в залежності від визначального спуску в пунктах, встановлених наказом начальника залізниці.

В сплотках, сформованих із пасажирських локомотивів, ПР № 292 включати на короткосоставний режим, а в складі вантажного поїзда чи сплотки з вантажних локомотивів - довгосоставний режим.

7.3.3. При пересиланні одного моторвагонного поїзда чи сплотки, сформованої з вагонів цих поїздів, ПР № 292 включати на короткосоставний режим, якщо в сплотці не більше 25 вагонів. Якщо в сплотці більше 25 вагонів, а також незалежно від числа вагонів при постановці сплотки у вантажний поїзд, ПР № 292 включати на довгосоставний режим.

7.3.4. Сплотки з виключеними гальмами можуть бути відправлені тільки при неможливості приведення автогальм в діючий стан. В цих випадках у хвіст сплотки повинні бути причеплені два порожні чотирьохосні вагони з діючими і включеними автогальмами.

При цьому кількість локомотивів, вагонів МВРС і тендерів в сплотках встановлюють із розрахунку забезпечення необхідного гальмівного натиснення, яке з врахуванням ваги ведучого локомотива, вагонів та їх гальм повинен бути на 100 тс ваги сплітки:

- не менше 6 тс для спусків крутизною до 0,010 включно;

- не менше 9 тс для спусків до 0,015;

- не менше 12 тс для спусків до 0,020 включно.

Сплотка повинна бути забезпечена ручними гальмами відповідно з нормативами. Швидкість слідування сплотки при виключених автогальмах у локомотивів в недіючому стані не повинна перевищувати 25 км/год.

7.3.5 При пересилці окремих тендерів їх автоматичні гальма повинні бути включені на порожній режим.

7.3.6 В пунктах формування сплоток виходи штоків гальмівних циліндрів потрібно відрегулювати згідно з п. 3.2.4 цієї Інструкції.

7.3.7 Провідники, які супроводжують сплотку чи одинокий локомотив повинні бути проінструктовані не тільки по загальним положенням. які стосуються супроводу сплотки, але й по правилам застосування гальмівних засобів на цих локомотивах, порядку випробування автогальм у сплотках і переключення режимів повітророзподільників.

 Просмотров 1122

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!