Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методи виявлення та реєстрації іонізуючих випромінюваньІонізуючі випромінювання невидимі, не мають кольору, смаку, запаху або якихось інших ознак, на підставі яких людина могла б їх виявити. Виявлення і вимірювання виробляють непрямим шляхом за допомогою спеціальних приладів. Реєстрація випромінювань заснована на обмінній взаємодії між випромінюванням і речовиною, при якій енергія випромінювань передається речовині.

Для визначення рівня радіоактивності і дози опромінювання застосовують фізичні, хімічні, фотографічні, біологічні та математичні (розрахункові) методи. Найчастіше користуються фізичними методами, в яких використовують іонізаційну, світлозбуджуючу і теплову дію випромінювань.

Іонізаційний метод - під дією випромінювань в ізольованому об’ємі відбувається іонізація повітря або газу, з електричне нейтральних атомів утворюються позитивно і негативно заряджені іони. Якщо в цей об’єм помістити два електроди і прикласти до них напругу, то між електродами створюється електричне поле і, відповідно, виникає спрямований рух заряджених частинок, негативно заряджених - до анода, позитивно - до катода. Утворюється так званий іонізаційний струм. Вимірюючи його величину отримують уявлення щодо інтенсивності радіоактивного випромінювання.

Сцинтиляційний метод заснований на тому, що під дією радіоактивних випромінювань деякі речовини (йодид натрію, сірчистий цинк, вольфрамат кальцію) випромінюють фотони видимого світла. Виникаючі при цьому спалахи світла (сцинтиляції) можуть бути зареєстровані. Сцинтиляційні лічильники можна застосовувати для вимірювання кількості заряджених частинок, гамма квантів, швидких і повільних нейтронів, для вимірювання потужності дози бета-, гамма-і нейтронного випромінювань, для дослідження спектрів гамма і нейтронного випромінювань.

Калориметричний метод заснований на вимірюванні тепла, що виділяється в речовині при поглинанні випромінювання. Його в основному використовують в атомних реакторах для вимірювання досить великих потужностей дози.

В основі хімічних методів полягає кількісне визначення змін у хімічних розчинах. Візуально можна виявити зміну кольору, прозорості, випадіння осаду, виділення газу, що відбувається внаслідок поглинання енергії випромінювання. Наприклад, хлороформ у воді у разі опромінення розкладається з утворенням соляної кислоти, яка дає кольорову реакцію з індикатором, доданими до хлороформу. Двовалентне залізо в кислому середовищі окислюється в тривалентне під впливом вільних радикалів, гідропероксідного -HO2● і гідроксилу -OH●, що утворюються у воді при її опроміненні. Тривалентне залізо з барвником дає кольорову реакцію. Розчин метилоранжу під дією випромінювання стає світліше, що може бути зафіксовано візуально і виміряне за допомогою калориметра. За щільністю забарвлення робиться висновок щодо дози опромінення.Дані методи покладені в основу принципу дії хімічного дозиметра

ДП-70М, що дозволяє реєструвати сумарну дозу нейтронного і гамма випромінювання в діапазоні 50-800 рентген.

Фотографічний метод заснований на вимірюванні ступеня почорніння фотоемульсії. Під впливом випромінювання в фотоемульсії відбуваються фотохімічні процеси, в результаті яких після прояву виділяється металеве срібло в тих місцях, де відбулося поглинання випромінювання. Щільність почорніння пропорційна дозі опромінення. Порівнюючи щільність почорніння з еталоном, визначають дозу опромінення, отриману плівкою. В даний час цей спосіб використовується тільки для індивідуального контролю дози рентгенівського, гамма-, бета-і нейтронного випромінювань.Люмінесцентний метод заснований на здатності таких речовин, як активоване срібло, метафосфорне скло, фтористий кальцій і деяких інших накопичувати енергію від ядерних випромінювань. Потім, при нагріві або освітленні ультрафіолетовими променями, вони віддають цю енергію і її можна виміряти в лабораторії (термолюмінесцентні дозиметри).

Убіологічних методах дозиметрії використовують здатність випромінювань змінювати біологічні об'єкти. Величину дози визначають за рівнем летальності тварин, ступеня лейкопенії (зміни клітинного складу крові), кількістю хромосомних аберацій, зміні забарвлення і гіперемії (почервоніння) шкіри, випадання волосся. Ці методи не дуже точні і менш чутливі в порівнянні з фізичними.

У розрахункових методах дозу опромінення визначають шляхом математичних обчислень. Наприклад, розрахунок коефіцієнта якості опромінення і зважуючого коефіцієнта для визначення еквівалентної та ефективної доз. Це єдино можливий метод визначення дози від інкорпорованих (що потрапили всередину організму) радіонуклідів. Визначити кількість радіоактивної речовини за допомогою біологічних, хімічних, калориметричних методів неможливо. При одній і тій же радіоактивності доза опромінення може відрізнятися в десятки і навіть тисячі разів у зв'язку з відмінностями величини енергії випромінювання і її поглинання в опромінюваному середовищі.

 


Просмотров 625

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!