Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Організація ЦЗН на об¢єктах господарської діяльностіОб¢єкти господарської діяльності – це підприємства (державні і приватні), установи і організації, навчальні заклади та ін. Відповідно до законодавства на всіх цих об¢єктах створюється ЦЗН. Їх керівництво незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами індивідуального і колективного захисту, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з ЦЗН і несе пов’язані з цим матеріальні та фінансові витрати. Відповідальність за організацію та стан ЦЗН об¢єкта, за постійну готовність її сил і засобів до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт несе начальник ЦЗН об¢єкта – керівник підприємства, установи або організації.

Начальник ЦЗН об¢єкта підпорядковується відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у підпорядкуванні якого знаходиться об¢єкт, а також начальнику ЦЗН міста (району), на території якого розташований об¢єкт. Розмежування їх повноважень визначається Законом “Про місцеве самоврядування”. На допомогу начальнику ЦЗН об¢єкта призначається заступник або декілька заступників. Як правило, призначаються заступники з: інженерно-технічної частини, евакуації та матеріально-технічного постачання.

Заступник начальника ЦЗН з інженерно-технічної частини – головний інженер об¢єкта – керує розробленням плану переведення підприємства на особливий режим роботи, здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС, керує аварійно-технічною, протипожежною службою та службою сховищ і укриттів. Він же здійснює технічне керівництво рятувальними та невідкладними аварійно-відновлюваними роботами в районі лиха, аварії, у вогнищі ураження.

Заступник начальника ЦЗН з евакуаційних заходів керує розробленням плану евакуації на кожну можливу НС, організовує підготовку місць для розміщення евакуйованих, керує службою охорони громадського порядку і організовує перевезення (перехід) робітників та службовців в райони розселення і до місця праці (до об¢єкта).Заступник начальника ЦЗН з матеріально-технічного постачання - заступник або помічник директора з постачання.Він забезпечує накопичення та забезпечення спеціального майна, техніки, інструментів, засобів захисту і транспорту. На нього покладається матеріально-технічне забезпечення: будівництва (пристосування) укриттів, евакозаходів, проведення РІНР та інші заходи. До складу керівництва входять також керівники громадських організацій.

При начальникові ЦЗН об¢єкта в залежності від кількості працюючих та значення підприємства створюється штаб, який координує роботу служб. В загальному випадку на об¢єкті створюються такі служби:

- оповіщення і зв¢язку;

- радіаційного та хімічного захисту;

- охорони громадського порядку;

- енергопостачання та світломаскування;

- сховищ і укриттів;

- матеріально-технічного постачання;

- медична;

- протипожежна;

- аварійно-технічна;

- транспортна та інші.

На них покладаються виконання спеціальних заходів і забезпечення дій

формувань при проведенні РІНР. На невеликих об¢єктах господарської діяльності штаб і служби ЦЗН не створюються, але їх функції при проведенні необхідних заходів виконують структурні органи управління цих об¢єктів.

Радіаційні, хімічні, вибухонебезпечні та інші небезпечні підприємства додатково створюють локальні системи виявлення загрози виникнення НС та оповіщення персоналу і населення, що мешкає в зонах можливого ураження. Вони також запроваджують необхідні інженерно-технічні заходи, що зменшують ступінь ризику виникнення НС.Згідно з Законом “Про цивільну оборону України” власники потенційно небезпечних об¢єктів відповідають за захист населення, що мешкає в зонах можливого ураження від аварій. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства України з питань ЦЗН, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

 

1.7 Контрольні запитання та завдання

1. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо військовослужбовців діючих армій і збройних сил на морі.

2. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо військовополонених.

3. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни.

4. Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій?

5. Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства.

6. Зобразіть схематично структуру ЦЗН України.

7. Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України.

8. Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону.

9. Опишіть режими роботи єдиної державної системи попередження й реагування на НС техногенного й природного характеру (ЄДСНС).

10. Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?

11. Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.


Просмотров 552

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!