Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


акумуляторна батарея, ізоляція електричних кілШ.8.1. Дугогасильні камери при огляді зняти і очистити від кіптяви. Зношення стінок дугогасних камер допускається до 25 % їх товщини.

Ш.8.2. Найбільше відповідальною частиною електричних апаратів є контактна система. Особливу увагу звернути на апарати із збільшеним підгорянням контактів.

Ш.8.3. При працюючому дизелі перевірити:

- правильність показання електровимірювальних приладів;

- перевірити роботу регулятора напруги на всіх позиціях контролера (110 + 3 В);

- наявність зарядного струму акумуляторної батареї по амперметру зарядки (акумуляторна батарея повинна бути заряджена).

Ш.8.4. При зупиненому дизелі виконати наступні роботи:

- перевірити відсутність заїдання, перекосів, задирів і підгоряння контактів контакторів, реле, контролерів, їх стан і кріплення. Контакти і блокування, що мають підгоряння - зачистити;

- перевірити надійність закріплення напівпровідникових блоків і оглянути стан їхніх штепсельних рознімань;

- перевірити чіткість і послідовність спрацьовування електричних апаратів з двох постів керування;

- перевірити стан запобіжників електричних кіл, їх відповідність номіналу відповідно до електричної схеми;

- перевірити опір ізоляції електричних кіл тепловоза мегаометром на 500 В. Опір ізоляції повинен бути не менше:

1) кіл керування і збудження щодо корпуса - 0,5 МОм;

2) силового кола щодо корпуса, кіл керування і збудження - 1 МОм. Перед виміром опору ізоляції відключити акумуляторну батарею і від'єднати блоки, що мають напівпровідникові елементи або зашунтувати їх;

3) між колами керування і силового кола - 1,5 МОм;

- оглянути акумуляторну батарею і перевірити кріплення перемичок, що ослабнули підтягти, вимірити рівень електроліту (не менше 15 мм над запобіжним щитком), щільність електроліту (влітку 1,24 - 1,25 г/см3, взимку 1,26-1,27 г/см3). Включити освітлення тепловоза і навантажувальною вилкою перевірити напругу елементів акумуляторної батареї. Елементи, які мають напругу нижче 1,8 В замінити на справні.

Допускається експлуатація тепловоза з одним відключеним елементом до наступного технічного огляду ТО-3.

При виявленні оксидів на перемичках і з'єднаннях, поверхню очистити і змазати свіжим мастилом.

Вимірити опір ізоляції акумуляторних батарей, що повинен бути не менше 25 кОм;

- перевірити справність світлових сигналів і сигналів систем сповіщення;

- оглянути випрямні установки.

Ш.8.5. Перевірити в зимовий період стан снігозахисних пристроїв, а у весняний період вентиляційні канали, на відсутність у них сторонніх предметів.

Ш.8.6. Виконати роботи з технічного обслуговування АЛС і радіостанцій відповідно до вимог діючих інструкцій.

Ш.8.7. Зробити змащення агрегатів тепловоза з відміткою, завіреним підписом мастильника в журналі змащення агрегатів тепловозів. Після технічного обслуговування ТО-2 тепловоз обтерти, головні резервуари продути, перевірити роботу його агрегатів і контрольно-вимірювальних приладів при працюючому дизелі. Перевірити укомплектованість і справність засобів пожежогасіння і сигналізації, інвентарю та інструменту.

Ш 8.8. Остаточний перелік робіт при технічному обслуговуванні ТО-2 установлюється начальником депо в залежності від місцевих умов експлуатації і технічного стану тепловозного парку, затверджується начальником служби локомотивного господарства, при цьому особлива увага повинна бути приділена перевірці обладнання, що забезпечує безпеку руху місць небезпечних у пожежному відношенні, і деталей, у яких спостерігається підвищене зношення або ненадійна робота в експлуатації. Список таких деталей повинен бути затверджений начальником депо і вивішений на ПТОЛ.

Ш.8.9. Локомотивним бригадам забороняється приймати тепловоз після технічного обслуговування ТО-2 без перевірки роботи всіх агрегатів, відмітки в журналі технічного стану тепловоза про зроблене технічне обслуговування ТО-2 і виконанні всіх робіт з усуненням несправностей.

Ш.8.10. Локомотивні бригади зобов'язані приймати тепловози після технічного обслуговування ТО-2 порядком, встановленим Інструкцією з технічного обслуговування тепловозів в експлуатації.

 

Додаток К

(рекомендований)

Перелік технологічних операцій при виконанні

технічного обслуговування ТО-2 тепловозів серії ЧМЕ3

К.1. Загальні вказівки

К.1.1. Технічне обслуговування ТО-2 тепловозів ЧМЕЗ всіх індексів виконується слюсарями пунктів ПТОЛ за участю прикріплених локомотивних бригад. ТО-2 тепловозів, які працюють на віддалених станціях, а також тепловози, які обслуговує один машиніст, може проводитися безпосередньо на цих станціях.

Обслуговування виконують машиністи з участю спеціально виділених слюсарів з основного депо, які доставляються по встановленому графіку черговими автомобілями.

К.1.2. При технічному обслуговуванні ТО-2 необхідно звертати особливу увагу на огляд основних вузлів та деталей, які забезпечують безпеку руху, а також деталей, які характеризуються великою інтенсивністю відмов, підвищеним зношенням і послабленням кріплення. Перелік таких деталей та вузлів з вказівкою характерних пошкоджень повинен бути в ПТОЛ.

К.1.3. Майстер ПТОЛ встановлює обсяг додаткових робіт при ТО-2 з урахуванням записів локомотивних бригад в журналі технічного стану тепловоза форми ТУ-152 від попереднього ТО-2.

К.1.4. Додаткові роботи в зимовий період при виконанні ТО-2 встановлюються з урахуванням діючої інструкції по роботі в зимових умовах.

К.2. Дизель і допоміжне обладнання

К.2.1 При працюючому дизелі слід перевірити:

- ритмічність роботи механізмів та агрегатів, відсутність сторонніх стуків та шумів;

- подачу масла до підшипників турбокомпресора та редуктора;

- роботу редуктора приводу вентилятора холодильника та компресора;

- стійкість роботи регулятора частоти обертання колінчатого валу дизеля;

- відкривання та закривання жалюзі;

- відсутність витоків в трубопроводах води, масла, палива, повітря, а також в секціях холодильника;

- тиск масла, палива та повітря по вимірювальних приладах;

- дію системи піскоподачі, звукових сигналів, склоочисників;

- роботу та дію гальмового обладнання у відповідності і вимогами діючої інструкції.

К.2.2 Виявлені недоліки усунути.

К.2.3 При зупиненому дизелі перевірити;

- кріпленая силових агрегатів, механізмів та їх приводів;

- стан ременів та карданних голівок;

- стан вентиляторів холодильника, охолодження тягових електродвигунів та гальмових резисторів для ЧМЕЗТ;- відсутність заїдань рейок паливних насосів;

- рівень масла в картері дизеля, компресора, турбокомпресора;

- стан щілинного фільтра прокручуванням на два - три оберти рукояткою;

- рівень води в розширювальному баку.

В.2.4. Злити відстій з паливного бака та картера дизеля, конденсат з повітряних резервуарів, вологовловлювачів та масловідділювачів.

К.2.5. Перевірити роботу пристроїв АЛС. автостопу, поїзного та маневрового радіозв'язку згідно діючих інструкцій.

К.2.6. Перевірити наявність і стан протипожежних засобів.

К.2.7. Виявлені недоліки усунути.

К.3. Електрообладнання:

К.3.1. При працюючому дизелі перевірити, чи не має стороннього шуму в електричних машинах, напругу, яка підтримується регулятором напруги, величин)' зарядки акумуляторної батареї, роботу електродинамічного гальма, прожекторів та буферних ліхтарів, калорифера обігріву кабіни машиніста. Зразу після зупинки дизеля перевіриш на дотик нагрів підшипників усіх електричних машин.

К.3.2. Провести контроль функцій центрального електронного регулятора потужності (для ЧМЕЗБ, ЧМЕЗТ).

К.3.3. При зупиненому дизелі провести огляд тягового генератора, двомашинного агрегату. тягових електродвигунів. Ревінню колекторів тягових електродвигунів, і генераторів та двомашинного агрегату проводити із зняттям кришок. При необхідності протерти ізолятори щіткотримачів, усунути сліди перекидання електродуги, прочистити доріжки між колекторними пластинами жорсткою волосяною щіткою, продути, замінити пошкоджені та зношені щітки. Дозволяється зимою під час снігопадів на відкритих стійлах ПТОЛ в разі відсутності записів в книзі технічного стану локомотивів нижні та бокові кришки не відкривати.

К.3.4. Провести ревізію електроапаратів, контакти, які мають підгоряння, зачистити. Ввімкненням контролера перевірити легкість і чіткість спрацьовування контактора та реле основного і додаткового пультів керування. Перевірити кріплення контактів, проводів, шунтів та інших деталей електроапаратів; послаблені з'єднання підкріпити. Перевірити відповідність плавких запобіжників електричних кіл. Провести ревізію акумуляторної батареї. Перевірити рівень електроліту кожного елемента. При необхідності долити дистильованої води. Перевірити кріплення й цілісність перемичок. Дозволяються випуск тепловозів із технічного обслуговування ТО-2 не більше, чим з двома відключеними елементами акумуляторної батареї.

Перевірити в доступних місцях стан перемичок, вивідних кабелів, їх кріплення і захист від механічних пошкоджень, перетирання ізоляції, а в весняний період - чи нема на всмоктувальних і випускних вентиляційних каналах предметів, які обмежують прохід повітря. Перевіриш кріплення щитів, кришок моторно-осьових підшипників, стан мастильних трубок підшипників, чи нема пошкоджень в брезентових повітроводах тягових електродвигунів, надійність їх кріплення до горловин остова, надійність кріплення кришок колекторних люків, змінних пластин опорних носиків.

В зимовий період злити конденсат з шапок моторно-осьових підшипників.

К.3.5 Перевірити опір ізоляції силових і допоміжних кіл на корпус і між собою, який повинен бути в межах норми, при цьому всі напівпровідникові прилади повинні бути вимкнені.

К.3.6. Перевірити послідовність замикання управляючою обладнання згідно основної схеми, а також дію захисту шляхом штучної імітації неполадок.

К.3.7. Виявлені в процесі огляду недоліки усунути.

К.4. Екіпажна частина

К.4.1. Провести огляд колісних пар, автозчепних пристроїв у відповідності вимогам діючих інструкцій.

К..4.2. Оглянути рами візків і кузова на виявлення тріщин, послаблення кріплення підвісних деталей та вузлів, стан зварних швів.

К.4.3. Перевірити обстукуванням кріплення кожухів тягових редукторів і шапок моторно-осьових підшипників, відсутність витоків масла та Його нагріву. При необхідності долити масло.

К.4.4. Перевірити герметичність корпусів букс і кріплення кришок, відсутність нагріву букс.

К.4.5. Оглянути вузли і деталі ресорного підвішуваний, стан спіральних пружин, гасників коливань, перевірити наявність шплінтів, шайб і гайок, справність кріплення запобіжних пристроїв.

К.4.6. Перевірити кріплення тягових електродвигунів, стан пружин підвіски.

К.4.7. Оглянути гальмову важільну передачу, стан гальмових колодок. Непридатні колодки замінити, перевірити та відрегулювати вихід штоків гальмових циліндрів.

К.4.8. Перевірити стан та кріплення коліє очисників, роботу ручного гальма.

К.4.9. Виявлені недоліки усунути.

К.4.10. Кінцевий об'єм робіт, який виконується при технічному обслуговуванні ТО-2, встановлюється начальником депо, виходячи з місцевих умов, а також вилог діючих інструкцій по технічному обслуговуванню локомотивів.

К.4.11. По закінченні технічного обслуговування ТО-2 майстер чи бригадир змінної бригади повинен проконтролювати виконання робіт і зробити відмітку в журналі форми ТУ-152, із зазначенням прізвища виконавця, а також поставити спеціальний штамп, де вказується назва ПТОЛ, дата, час, зміна майстра чи бригадира, яка виконувала

ТО-2.

Додаток П

(обов'язковий)

Форма штампа про проведення ТО-2

 

ПТОЛ ТЧ ------------------------------ залізниці. ТО-2 виконано ----------- ч ---------- хв. „ ------------------------------- 200 ----- р.   Гальмівне обладнання оглянуто – справно Колісні пари оглянуті – справні Другі відмітки ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Майстер (бригадир) ------------------------------------------------------------------------------- . Прізвище Підпис

Примітка:

Штамп представляє собою прямокутник розміром 100 x 40 мм.

Внутрішня окантовка повинна бути від краю штампа на відстані 2 мм.


Просмотров 601

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!