Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Забезпечення схоронності локомотивів, інвентарю й інструмента 2 часть- зробити докладний запис у журналі форми ТУ-152 про всі помічені відхилення від нормальної роботи вузлів, обладнання, електричних і пневматичних схем, про роботу АЛС, приладів пильності, радіостанції і запис витрати електричної енергії і палива, показань лічильника захисту (при його наявності на локомотиві);

- поставити дату, час і підпис.

2.4.2. Машиніст, що здає локомотив, крім запису в журналі форми ТУ-152, повинен усно докладно проінформувати бригаду, яка приймає локомотив про всі несправності і замічені ознаки ненормальної роботи локомотива, включення в роботу систем резервування, застосування аварійних схем.

При використанні нетипових аварійних схем, для усунення несправностей на локомотиві, машиніст, що здає локомотив, повинен докладно пояснити бригаді, яка приймає локомотив, прийняте технічне рішення.

2.4.3. При здаванні в основному депо локомотива, на якому застосована аварійна схема, локомотивна бригада повинна цілком розібрати ЇТ.

2.4.4. За несвоєчасний запис виявлених несправностей і випадки їх приховання локомотивна бригада притягається до відповідальності, згідно до чинного законодавства.

2.4.5. При здаванні локомотива І наявності несправностей, які можна усунути силами бригади, бригада, що здає і бригада, що приймає, зобов'язані спільно усунути виявлені на локомотиві несправності, вжити необхідних заходів, щоб не допустити зриву поїзда з графіка.

2.4.6У випадках виявлення несправностей, відображених у 1.8. 1.9 цієї інструкції, чи необхідності поповнення локомотива піском, водою, паливом машиніст зобов'язаний вчасно довести до відома локомотивного диспетчера про необхідність заміни локомотива, постановки його на ремонт чи екіпірування.

 

3. Екіпірування тепловозів і електровозів

 

3.1. Екіпірування локомотивів, як правило, проводиться в основних і оборотних депо, ПТОЛ, а при необхідності і на станційних коліях. На ПТОЛ екіпірування повинно суміщатися з технічним обслуговуванням ТО-2.

Екіпірування локомотивів повинно бути максимально механізоване.

3.2 . Відповідальність за екіпірування локомотивів покладається на чергових по депо, пункту обороту, або спеціально виділених начальником депо працівників.

3.3 . Поповнення локомотива мастильними матеріалами (які видаються в тару) і обтиральними матеріалами проводиться, як правило, бригадами, які приймають локомотив.

3.4 . У депо з великим приписним парком локомотивів, ПТОЛ, пунктах обороту для підготовки локомотивів до роботи і постачання їх паливом, піском, водою, заправлення вузлів тертя мастилом призначаються екіпірувальник і змінні локомотивні бригади, підпорядковані черговим по депо.

3.5 . Порядок роботи екіпірувальних і змінних локомотивних бригад установлюється начальником депо або ПТОЛ,

3.6 . В обов'язок змінних локомотивних бригад входить:

- приймання локомотивів від бригади яка прибула з відміткою в журналі форми ТУ-152 про якість виконання чергового циклу ТО-1, у випадку поставлення локомотива в очікуванні ТО-2, ТО-3, ремонту або роботи, а також приймання від майстра комплексної бригади після запису про готовність локомотива з ремонту ТО-2, ТО-3;

- здавання локомотива від'їжджаючій бригаді чи майстру комплексної бригади;

- прогрівання (у зимовий час) дизелів тепловозів чи іншого обладнання локомотивів, підтримка їх у відстої в працездатному стані;

- нагляд за схоронністю локомотивів, забезпечення закриття локомотивів при перебуванні їх у відстої з зупиненим дизелем;

 

4. Технічне обслуговування ТО-2 локомотивів

 

4.1. При проведенні ТО-2 локомотивів повинні бути виконані операції по перевірці й огляду вузлів і систем локомотива, у тому числі екіпажної (ходової) частини, гальмового, електричного і допоміжного обладнання, дизеля, радіостанції, АЛС і інших пристроїв забезпечення безпеки руху. Обсяг обов'язкових робіт, що підлягають виконанню при ТО2 локомотивів, установлений правилами поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів відповідних серій, а для локомотивів, на які поширюються гарантії виготовлювача або при відсутності правил - повинен визначатися керівництвом (інструкцією) по технічному обслуговуванню заводу-виготовлювача локомотива. Обсяг робіт при ТО-2 по колісним парам, автозчепним пристроям, гальмовому обладнанню, радіостанції, АЛС і іншим пристроям забезпечення безпеки руху установлюється відповідними інструкціями Укрзалізниці, для пристроїв змазування гребенів - керівництвом з експлуатації пристроїв для змазування гребенів - заводу-виготовлювача.

Перелік додаткових робіт на ТО-2, установлених правилами й інструкціями, визначається з записів, що містяться в журналі форми ТУ-152 про ознаки несправностей, що проявилися при експлуатації, а також за результатами діагностики й огляду локомотива в процесі проведення ТО-2. На локомотивах, обладнаних вмонтованими (бортовими) пристроями діагностики, для визначення додаткового переліку робіт необхідно використовувати дані, отримані за допомогою цих пристроїв.

4.2 . 3 метою скорочення трудомісткості і тривалості ТО-2, а також підвищення його якості, слід використовувати засоби технічної діагностики (ЗТД), атестовані у встановленому порядку і рекомендовані для застосування Укрзалізницею або заводом-виготовлювачем локомотивів.

4.3 . 3 урахуванням місцевих умов обсяг обов'язкових робіт при ТО-2 може бути збільшений, а у випадку використання ЗТД при проведенні ТО-2 за узгодженням із Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці - зменшений. Уточнений обсяг обов'язкових робіт при ТО-2 для кожної серії локомотива затверджується начальником служби локомотивного господарства залізниці.

4.4 . Порядок виконання операцій при ТО-2 вузлів і систем локомотива визначається технологічними інструкціями, погодженими Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці. Приблизний перелік робіт виконання циклів ТО-2 є у додатках Д, П, С. Ш, D, Q цієї інструкції.

Перелік технологічних інструкцій, затверджених Укрзалізницею, які містять вказівки з проведення ТО-2, приведені у додатку Е цієї інструкції. У випадку відсутності технологічних інструкцій, затверджених Укрзалізницею, необхідно користуватися технологічними інструкціями, затвердженими службою локомотивного господарства дороги або начальником депо.

4.5. ТО-2 локомотивів, зайнятих у пасажирському і вантажному русі, повинно проводитися персоналом ПТОЛ. ТО-2 локомотивів, зайнятих у вивізному, передатному русі, підштовхуванні і маневровій роботі - персоналом ПТОЛ або персоналом ПТОЛ разом з локомотивними бригадами повинно виконуватися в порядку, обумовленому начальником залізниці. Операції з перевірки радіостанції, швидкостеміра, АЛС і інших пристроїв забезпечення безпеки руху можуть виконуватися персоналом ПТОЛ, працівниками інших ділянок депо або працівниками дистанції сигналізації і зв'язку1 відповідно до порядку, обумовленому начальником залізниці. Перелік таких станцій з позначенням місць проходження ТО-2 установлюється наказом начальника залізниці.Як виключення, за узгодженням з Головними управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці, локомотивам зайнятим тільки в маневровій роботі, допускається організація ТО-2 без заходу на ПТОЛ на станціях силами локомотивних бригад або силами локомотивних бригад разом з ремонтним персоналом. У цьому випадку місця проведення ТО-2 повинні бути обладнані оглядовими канавами, а також забезпечена безпека проведення робіт і можливість збереження інструменту, мастильних матеріалів і запчастин, необхідних для проведення ТО-2.

4.6. ПТОЛ розташовуються в пунктах обороту локомотивів і, як правило, входять до складу найближчого депо залізниці, на якій знаходиться пункт обороту. Начальник депо здійснює загальне організаційне і технічне керівництво ПТОЛ, підбирання і розміщення кадрів, укомплектування технологічним оснащенням, пристроями, організує забезпечення інструментом, запасними частинами і матеріалами.

Розміщення і порядок роботи ПТОЛ установлюють начальники залізниць за узгодженням з Головним управлінням локомотивного господарства Укрзалізниці. Розміщення ПТОЛ повинно здійснюватися виходячи з установленої періодичності ТО-2.

4.7. ПТОЛ повинні бути оснащені обладнанням і пристроями, забезпечені вимірювальними приладами й інструментом, необхідними для виконання всіх операцій при ТО-2. Номенклатура і кількість обладнання, пристроїв і вимірювальних приладів установлюється начальником служби локомотивного господарства залізниці в залежності від серій локомотивів, яким проводиться ТО-2 на даному ПТОЛ, трудомісткості робіт у зміну, віддаленості від основного депо й інших умовний Приблизний перелік обладнання, пристроїв, і вимірювальних приладів, приведений у додатках Ж, Ф, X, Ю, L цій інструкції.

На ПТОЛ, як правило, повинно бути крите стійло, що обладнується відповідно до типових проектів, затверджених Укрзалізницею. Використання відкритого стійла для проведення ТО-2 локомотивів на ПТОЛ допускається, як виняток, на час підготовки проведення ТО-2 у критому стійлі.

4.8. На кожнім ПТОЛ, з метою забезпечення безперервної роботи, створюється запас вузлів і деталей локомотивів, матеріалів і комплектуючих виробів (далі - вузли і матеріали), у точу числі незнижуваний запас вузлів і матеріалів. Запас вузлів і матеріалів знаходиться в розпорядженні змінного майстра (бригадира). У випадку зниження фактичної наявності вузлів і матеріалів на ПТОЛ менше установленого рівня незнижуваного запасу, він повинен бути поповнений протягом не більше ніж однієї зміни.

Приблизний перелік незнижуваного запасу вузлі в і матеріалів приведений у додатках В, Е, М, П, Ц, Я, N цієї інструкції. Перелік незнижуваного запасу вузлів і матеріалів для кожного ПТОЛ складається начальником депо, у віданні якого він знаходиться, з урахуванням рекомендацій Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці і затверджується начальником служби локомотивного господарства залізниці. Перелік складається з урахуванням кількості локомотивів, яким проводиться ТО-2 протягом доби, а також можливості постачання ПТОЛ запчастинами з комори (складу) депо і ділянок по ремонту вузлів локомотивів. Перелік повинен містити всі металовироби, матеріали (у тому числі мастильні), деталі і вузли, що використовуються при проведенні ТО-2 і при усуненні несправностей ТРС на ПТОЛ.

4.9. Кожен ПТОЛ повинен бути забезпечений необхідною технічною документацією. В обов'язковий ЇЇ перелік входять:

- інструкція з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в експлуатації;

- наказ начальника залізниці про порядок експлуатації і ТО локомотивів;

- правила технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів чи виписка з них по розділу ТО-2 з указанням норм зношення вузлів і деталей, що допускаються в експлуатації;

- інструкція (керівництво) заводу-виготовлювача по ТО і ремонту локомотивів, на які поширюються гарантії заводу-виготовлювача, а також по серіях локомотивів, на які відсутня відповідна документація Укрзалізниці, чи виписка з них по розділу ТО-2 з указанням норм зношення вузлів і деталей, що допускаються в експлуатації;

- ПТБ, інструкції Укрзалізниці по огляду і ремонту колісних пар, роликових підшипників, автозчепних пристроїв, автогальмовою обладнання і застосуванню мастильних матеріалів;

- уточнений перелік обов'язкових робіт гри ТО-2, затверджений начальником служби локомотивного господарства залізниці (у випадку, якщо він відрізняється від установленого правилами й інструкціями);

- технічні вказівки й інструкції Укрзалізниці по експлуатації локомотивів у зимових умовах;

- накази і вказівки Укрзалізниці, управління залізниці чи виписки з них, що відносяться до технічного обслуговування локомотивів і забезпечення безпеки руху;

- технологічні інструкції, карти б інша технологічна документація, застосовувана при ТО-2 локомотивів;

- документи, що регламентують норми працезатрат при проведенні ТО-2 локомотивів;

- перелік інструменту, пристроїв, вимірювальних приладів, затверджений для даного ПТОЛ начальником служби локомотивного господарства залізниці;

- перелік незнижуваного запасу запчастин, комплектуючих виробів, матеріалів для даного ПТОЛ;

- норми витрат запасних частин, матеріалів і мастил для даного ПТОЛ;

- правила й інструкції Укрзалізниці з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації і ремонті локомотивів;

- документація з інформацією про зміни в конструкції локомотивів відповідно до пункту 1.16 цієї інструкції;

- плакати по конструкції і технології ТО локомотивів:

- принципові схеми електричного і пневматичного обладнання;

- виписки із технологічної документації;

- вказівки по пошуку несправностей;

- і інші.

4.10. При направленні на ТО-2 серій локомотивів, що раніше не проходили технічне обслуговування на даному ПТОЛ, служба локомотивного господарства залізниці повинна забезпечити ПТОЛ технологічним оснащенням і основною технічною документацією відповідно до зазначеного в 4.4, а також іншою необхідною для проведення

ТО-2 документацією. Крім того, повинно бути організовано навчання персоналу.

4.11. Чисельний і кваліфікаційний склад персоналу ПТОЛ і інших працівників, що виконують ТО-2, повинен встановлюватися по нормативах трудомісткості з урахуванням числа локомотивів, що одночасно оглядаються, їхніх серій і корм тривалості технічного обслуговування. У залежності від місцевих умов допускається залучати персонал ПТОЛ не тільки для операцій, безпосередньо зв'язаних з проведенням ТО-2 локомотивів, а також для ремонту їхніх вузлів і інших необхідних робіт.

Перелік ПТОЛ з указанням посади їх керівника (старшого майстра або майстра) і змінного керівника комплексної бригади (майстра вію звільненого бригадира), установлюється начальником залізниці в залежності від місцевих умов (віддаленості від основного депо, кількості локомотивів, що обслуговуються, їх серії).

ПТОЛ очолюється старшим майстром (майстром, звільненим бригадиром). На нього покладається відповідальність за загальну організацію роботи ПТОЛ, контроль та дотриманням установленої технології ТО-2, виконання вимог охорони праці і пожежної безпеки, за утриманням обладнання й інвентарю в справному стані, а також за координацію робити з іншими ділянками депо і дистанцією сигналізації і зв'язку, задіяними у проведенні ТО-2 і ремонті вузлів для забезпечення роботи ПТОЛ.

Змінна бригада очолюється майстром (звільненим бригадиром), що контролює виконання обов'язкових робіт, усунення несправностей і особисто здійснює огляд найбільш відповідальних вузлів локомотива.

Майстер несе відповідальність за якість робіт, виконаних його підлеглими. При проведенні ТО-2 майстер безпосередньо організовує взаємодію з працівниками інших ділянок депо і працівниками дистанції сигналізації і зв'язку, задіяними у проведенні ТО-2 і ремонті вузлів локомотивів, а також з черговим по депо і локомотивними бригадами, що здають і приймають локомотиви.

4.12. Майстер (бригадир) ПТОЛ повинен постійно інформувати чергового по депо про готовність локомотивів після ТО-2, необхідність виконання додаткових робіт, збільшення тривалості ТО-2 понад установлену норму часу, необхідність зарахування локомотива в парк, який не експлуатується або відправлення несправного локомотива на ремонт у найближче основне депо або депо приписки.

4.13. Періодичність технічного обслуговування ТО-2 встановлюється начальником залізниці в межах від 24 до 60 годин, незалежно від пробігу. Для маневрових, вивізних та господарчих локомотивів, працюючих на станціях віддалених від депо і ПТОЛ, періодичність постановки на ТО-2 може бути збільшена по наказу начальника залізниці за погодженням Головного управління локомотивного господарства.

Норма тривалості ТО-2 локомотивів повинна бути:

 

для пасажирських локомотивів дві години;
для вантажних магістральних локомотивів півтори голини;
для всіх інших локомотивів одна година.

 

4.14. При обороті локомотива по станції, що має ПТОЛ, коли відповідно до встановленої періодичності ТО-2 і фактичним часом перебування локомотива в експлуатації йому не потрібно робити ТО-2, несправності, записані в журнал форми ТУ-152, усуваються на ПТОЛ у порядку, установленому начальником депо.

4.15. При випуску локомотива з ТО-2 майстер (бригадир) зобов'язаний у журналі форми ТУ-152 поставити штамп - довідку про виконання ТО-2 і заповнити його, а також зробити відмітку про усунення зауважень машиністів з зазначенням свого прізвища і дати. Форма штампа приведена в додатку V цієї інструкції. Працівниками, що виконали перевірку радіостанції. АЛС і інших пристроїв забезпечення безпеки руху, у журналі форми ТУ-152 повинен бути в установленому порядку поставлений штамп-довідка про їх справність з особистим підписом.

4.16. На кожнім ПТОЛ повинен вестися журнал реєстрації локомотивів, що пройшли ТО-2, за формою відповідно до додатку W. У журналі вказується час початку і закінчення ТО-2, виконані під час ТО-2 операції і прізвища (табельні номери) виконавців. Операції, виконані персоналом ПТОЛ, завіряються підписом майстра (бригадира). Операції, виконані працівниками інших ділянок депо чи працівниками дистанції сигналізації і зв'язку, заносяться ними в журнал самостійно або бригадиром (майстром, старшим майстром, старшим електромеханіком), якому ці працівники підпорядковані. Випускати локомотив після проведення ТО-2, робити відповідні оцінки в журналі реєстрації і ставити штамп про виконання ТО-2 у журналі форми ТУ-152 майстер (бригадир) ПТОЛ має право тільки після того, як не підпорядковані йому працівники поставлять у журналах відмітки про виконання ними робіт.

4.17. Для аналізу надійності вузлів локомотива і контролю за дотриманням технології ТО-2 на ПТОЛ ведеться "Книга пошкоджень і несправностей локомотивів, моторвагонного рухомого складу і їхнього обладнання" форми ТУ-29, ТУ-29 ВД, де реєструються додаткові роботи при проведенні ТО-2, замінені вузли і деталі локомотива (крім тих що швидко зношуються) і причини їхньої заміни. Форми ТУ-29, ТУ-29ВЦ наведені в "Альбомі форм первинної документації з локомотивного господарства", 2001 р.

На основі відомостей зазначеної книги старшим майстром (майстром) ПТОЛ виконується аналіз додаткових робіт, що затверджується начальником депо, направляється в депо приписки локомотивів і повинен використовуватися при складанні технічних аналізів і заходів щодо поліпшення технічного стану локомотивного парку.

4.18. Начальники основного депо зобов'язані направляти квартальні технічні аналізи несправностей, псування і непланового ремонту локомотивів, а також аналізи додаткових робіт на ТО-2 з необхідними заходами для всіх депо і ПТОЛ, що роблять ТО-2 локомотивам цього депо.

4.19. У випадку виявлення при ТО-2 ушкоджень, що вимагають проведення непланового ремонту, і викликані незадовільним попереднім ТО чи ремонтом, начальник депо зобов'язаний у дводобовий термін сповістити про це телеграмою в депо, де проводився цей ремонт (ТО), і вислати поштою матеріали розслідування на протязі п'яти діб.

4.20. Начальник основного депо, згідно термінів встановлених Укрзалізницею, його замісники та головний інженер зобов'язані контролювати роботу ПТОЛ, якість і своєчасність проведення ТО-2 локомотивів, утримання обладнання та умови роботи персоналу ПТОЛ.

4.21. Порядок забезпечення ПТОЛ матеріалами і запасними частинами повинен бути відображений у наказі начальника залізниці, а якщо на ПТОЛ проходять технічне обслуговування ТО-2 локомотиви іншої залізниці – у спільному наказі начальників двох причетних залізниць.

Депо, у віданні якого знаходиться ПТОЛ, зобов'язано в установлений термін надавати в службу матеріально-технічного забезпечення залізниці обгрунтовані заявки на матеріали і запасні частини для забезпечення річної програми ТО-2 з урахуванням усіх локомотивів, що проходять через ПТОЛ. З цією метою начальник депо повинен покласти відповідальність за постачання ПТОЛ на одного із працівників депо (заступника начальника депо по ремонту, начальника відділу матеріально-технічного постачання депо, старшого майстра чи інших працівників). У випадку, якщо до депо, у віданні якого знаходиться ПТОЛ, не приписані локомотиви серій, що обслуговуються на ПТОЛ, то забезпечення запасними частинами за даними серіями може здійснюватися за допомогою депо приписки цих локомотивів. При складанні заявок необхідно керуватися диференційованими нормами витрат матеріалів і запасних частин, затвердженими в установленому порядку.

Начальники локомотивної служби і відділу матеріально-технічного забезпечення управління залізниці за участю заступників начальників депо по ремонту зобов'язані щомісяця розглядати становище з матеріально-технічним постачанням ПТОЛ із вживанням необхідних заходів по ритмічному забезпеченню їх матеріалами і запасними частинами на повну програму ТО-2.

 

5. Утримання інвентарю й інструмента,

що зберігається на локомотиві,

забезпечення схоронності локомотивів, інвентарю й інструмента

 

5.1. Інструмент і інвентар, який зберігається на кожному локомотиві повинен включати а себе:

- інструмент, необхідний для виконання робіт з технічного обслугову­вання локомотивними бригадами;

- сигнальне приладдя (ліхтарі, петарди);

- індивідуальні засоби захисту від ураження високою напругою;

- гальмові башмаки;

- кінцеві рукава і кільця до них;

- змінювані резервні елементи і пристрої для ліквідації несправностей, що виникли під час руху;

- посуд;

- засоби пожежогасіння.

Вимоги до інвентарю, інструменту і їхня кількість установлюються діючими наказами й інструкціями.

5.2. Перелік інструменту, змінюваних резервних елементів і пристроїв, єдиний порядок збереження інструменту й інвентарю і точним указанням місць збереження затверджується начальником депо, а при обслуговуванні локомотива локомотивними бригадами декількох депо чи залізниць начальниками служб локомотивного господарства цих залізниць.

Опис інструмента й інвентарю повинен знаходитися у визначеному місці на локомотивах кожної серії в безпосередній близькості від інструментального ящика.

Для прискорення приймання і здавання локомотива слюсарний інструмент і інвентар повинен зберігатися на локомотиві групами.

До першої групи відносяться часто використовуваний (ходовий) інструмент і інвентар, а до другої - рідко використовуваний (неходовий) інвентар і інструмент.

Неходовий інструмент і інвентар повинен знаходитися під пломбою і для полегшення контролю за його наявністю повинен бути, як правило. закритий захисним склом або ґратами і опломбований. Ходовий інструмент і інвентарне пломбується.

5.3. Контроль за станом інструменту й інвентарю здійснюється працівниками інструментального цеху (відділення) основного депо при проведенні технічних обслуговувань ТО-3. ТО-4, ТО-5 і поточних ремонтів.

Поповнення і заміна інструменту й інвентарю в експлуатації проводиться в основному депо і на ПТОЛ при черговому ТО-2 відповідно до порядку, установленому начальником депо. При роботі локомотивів на двох залізницях цей порядок установлюється спільним наказом начальників цих залізниць.

5.4. Для поповнення інструменту й інвентарю на кожному ПТОЛ повинен створюватися оперативний запас у кількості, установлюваній начальником депо.

5.5. При прийманні локомотива машиніст повинен перевірити наявність інвентарю і ходового інструменту відповідно до переліку, а також наявність пломб на інструментальному ящику з неходовим інструментом, візуально через скло або захисні грати переконатися в наявності Інструменту під пломбою.

5.6. Наказом начальника депо призначаються особи, відповідальні за схоронність локомотива, інструменту й інвентарю при проведенні ТО і ремонту, я також при відстої на деповських коліях, причому повинні бути чітко визначені обов'язки таких працівників при передачі локомотивів.

5.7. При виявленні на прибулому в депо (пункт обороту) локомотиві загублення чи ушкодження інструменту або інвентарю відповідальними особами, призначеними наказом начальника депо, складається акт форми ТУ-156 (додаток Е) за підписами працівників, які приймають і здають інструмент та інвентар.

Заповнений акт зберігається на локомотиві до моменту поповнення інструменту або інвентарю, після чого він разом із платіжною вимогою висипається керівнику відповідного депо для стягнення заподіяного збитку з винного працівника. Незаповнені бланки актів повинні зберігатися у чергового по депо (пункту обертання локомотива).

Додаток Д

(рекомендований)

Приблизний перелік операцій технічного обслуговування ТО-2

електровозів серій ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11

 

Д.1. Загальні положення

Д. 1.1. Перед постановкою електровозів на технічне обслуговування ТО-2 локомотивна бригада, яка прибула на електровозі або чергова локомотивна бригада (машиніст-екіпіровщик) зобов'язані зробити продувку гальмової та постачальної магістралі, повітряних резервуарів і вологозбірників, перевірити в установленому порядку:

- дію регуляторів напруги і реле зворотного струму;

- вихід штоків гальмових циліндрів і подачу піску під колісні нари;

- дію електропечей, обігрівачів, спускних кранів головних резервуарів і картерів компресорів (у холодний час року);

- роботу пневматичного обладнання відповідно до вимог діючої інструкції Укрзалізниці;

- дію електричних схем тягового і гальмового режимів;

- роботу АЛС, радіостанцій і швидкостемірів;

- роботу струмоприймачів на підйом і опускання;

- роботу освітлення, звукових і світлових сигналів;

- роботу протибоксовочного захисту;

- роботу (на слух) і нагрів підшипникових вузлів доступних для контролю.

Про всі недоліки, виявлені у шляху проходження і при перевірці локомотивна бригада зобов'язана зробити запис у журналі технічного стану локомотива форми ТУ-152.

Д.1.2. При технічному обслуговуванні ТО-2 звернути особливу увагу на огляд вузлів і деталей, що забезпечують безпеку руху, а також тих деталей, по яким спостерігаються підвищені зноси й ослаблення кріплення.

Д.1.3. Майстер пункту технічного обслуговування встановлює обсяг додаткових робіт при ТО-2 з урахуванням записів локомотивних бригад у журналі технічного стану електровоза.

Після виконання ТО-2 майстер оцінює стан електровозу та виконання циклу ТО-2, ставить штамп, дату і засвідчує своїм підписом усунення несправностей проти кожного пункту запису в журналі форми ТУ-152. За якість технічного обслуговування ТО-2 електровозів несуть відповідальність майстер і виконавець.

Д.1.4. Начальник служби локомотивного господарства залізниці установлює перелік додаткових робіт, які не можуть бути виконані на ТО-2 (у залежності від оснащеності ПТОЛ) і порядок відправлення електровозів в основне депо для усунення несправності.

Д.1.5. Додаткові роботи в зимовий період року при виконанні ТО-2 установлюються з урахуванням діючої інструкції по роботі в зимових умовах (ЦТ-0052).

 

Д.2. Механічне обладнання

Д.2.1. Перевірити відсутність нагрівання моторно-осьових, буксових і якірних підшипників колісно-моторних блоків.

Д.2.2. Виконати кріплення болтів, які ослабли, і гайок букс моторно-осьових підшипників і колісних пар, гумометалевих повідків, кожухів зубчастої передачі, снігозахисних кожухів, пісочних труб, підвісок тягових двигунів, приймальних котушок АЛС та інших деталей, а також перевірити наявність шплінтів, шайб І надійність кріплення запобіжних пристроїв.

Д.2.3. Оглянути рами візків і кузова з метою виявлення тріщин, ослаблення кріплень підвісних деталей і вузлів, визначення стану зварних швів.

На електровозах ВЛ8 звернути особливу увагу на поверхні кутів буксових прорізів.

Д.2.4. Оглянути колісні пари відповідно до "Інструкції з формування, ремонту та утриманню колісних пар ТРС залізниць колії 1520 мм" ВНД 32.0.07.001-2001.

Д.2.5. Оглянути тяговий редуктор і переконатися у відсутності ослаблення болтів кріплення, протікання мастила з кожухів.

При наявності протікання з редуктора виявити та усунути причину протікання, перевірити рівень мастила в редукторі і довести його до норми.

Д.2.6. Перевірити герметичність корпусів букс і кріплення кришок. Переконатися у відсутності ознак нагрівання буксових вузлів.

Д.2.7. Оглянути між візкове з'єднання в електровозах ВЛ8. Перевірити кришення деталей.

Д.2.8. Оглянути вузли і деталі ресорного підвішування, перевірити їхнє кріплення, стан підвісок, балансирів, буксових ресор.

Переконатися у відсутності тріщин в листах та хомутах листових ресор і витках спіральних пружин, у відсутності перекосів деталей ресорного підвішування. Перевірити наявність шплінтів і гайок.

Д.2.9. Перевірити кріплення тягових двигунів, переконатися у відсутності тріщин у кронштейнах.

Д.2.10. Перевірити стан гальмової важільної передачі. Гальмові колодки з тріщинами та зносом більше норми - замінити, гальмову важільну передачу відрегулювати.


Просмотров 805

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!