Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Забезпечення схоронності локомотивів, інвентарю й інструмента 1 частьІнструкція ЦТ-0056

 

 

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги до організації і проведення технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2) експлуатованого парку електровозів і тепловозів (далі - локомотиви) залізничного транспорту України, містить приблизні переліки виконуваних при цьому робіт, а також вимоги до оснащення пунктів технічного обслуговування локомотивів (ПТОЛ), забезпечення їх запасними частинами і матеріалами.

1.2. ТО локомотивів під час перебування їх в експлуатованому парку (в експлуатації) є невід'ємною частиною системи ТО і ремонту локомотивів залізниць України. Основною метою проведення ТО локомотивів в експлуатації є забезпечення безпеки руху за рахунок постійного утримання їх у справному стані. Це досягається шляхом спостереження за роботою вузлів і систем локомотивів, своєчасного попередження, виявлення й усунення несправностей, а також виконання вимог пожежної безпеки.

1.3. В експлуатації проводяться наступні види технічного обслуговування локомотивів. ТО-1, виконується локомотивними бригадами, а ТО-2, виконується, як правило, персоналом ПТОЛ.

1.4 . Відповідальність за якість виконання ТО локомотивів і забезпечення їхньої схоронності відповідно до законодавства України несуть працівники, що безпосередньо здійснюють експлуатацію, екіпірування і ТО, а також майстри ПТОЛ і депо.

1.5 . Усі роботи з експлуатації і ТО локомотивів повинні виконуватися відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці, з техніки безпеки і виробничої санітари.

1.6. Локомотивні бригади зобов'язані суворо дотримуватись регламентованих режимів керування локомотивами, дбайливо відноситися до їх обладнання.

1.7. 3 метою поліпшення технічного стану локомотивів (у випадку, якщо це не погіршує використання локомотивного парку і робочого часу локомотивних бригад) рекомендується експлуатація локомотивів при закріпленій їзді (обслуговуванні локомотивів закріпленими за ними локомотивними бригадами). При цьому з числа машиністів, закріплених за локомотивом, призначається старший машиніст, що здійснює керівництво по догляду за локомотивом і утриманню його в справному стані, а також установлюється порядок, що передбачає здачу локомотива, що пройшов ТО, одній з закріплених за ним бригад чи старшому машиністу.

1.8. Категорично забороняється експлуатація локомотивів с поїздами вагою більше критичної і з швидкістю нижче розрахункової при повній реалізації потужності локомотивів.

1.9. Забороняється випускати в експлуатацію локомотиви, моторвагонний рухомий склад, у яких є хоча б одна з таких несправностей:

- несправність приладу для подання звукового сигналу;

- несправність пневматичного, електропневматичного, ручного гальма чи компресора;

- несправність або відключення хоча б одного тягового електродвигуна, несправність приваду переміщення;

- несправність вентилятора холодильника дизеля, тягового електродвигуна або випрямної установки;

- несправність автостопа, автоматичної локомотивної сигналізації або пристрою перевірки пильності машиніста;

- несправність швидкостеміра та реєструючого пристрою;

- несправність пристроїв поїзного радіозв'язку, у тому числі з начальником (механіком-бригадиром) пасажирського поїзда, а також маневрового радіозв'язку;

- несправність автозчепних пристроїв;

- несправність системи подачі піску;

- несправність прожектора, буферного ліхтаря, освітлення контрольного чи вимірювального приладу, акумуляторної батареї та пристроїв її підзарядки:

- тріщина в хомуті, ресорній підвісці або корінному листі ресори, злам ресорного листа;

- тріщина в корпусі букси;

- несправність буксового або моторно-осьового підшипники;

- відсутність або несправність передбаченого конструкцією пристрою запобігання від падіння деталей на колію;

- тріщина або злам хоча 6 одного зуба тягової зубчастої передачі;

- несправність кожуха зубчастої передачі, що спричиняє витікання мастила;

- несправність захисного блокування високовольтної камери чи інших захисних блокувань, огорож;

- відсутність блокувальних ключів чи несправність блокування пульта керування;

- несправність струмоприймача;

- несправність засобів пожежогасіння;

- несправність пристроїв захисту від струмів короткого замикання, перевантаження та перенапруження, аварійної зупинки дизеля;

- поява стуку, стороннього шуму в дизелі;

- несправність приладу живлення, запобіжного клапана, водопоказуючого приладу;

- відсутність захисних кожухів електрообладнання;

- несправності, зазначені в інструкції по утриманню колісних пар;

- прострочені терміни виконання ТО-2, ТО-3, поточних ремонтів.

1.10. При виявленні в шляху руху будь-якої несправності вузлів, перерахованих у пункті 1.9, якщо ця несправність не може бути усунута силами локомотивної бригади, але не представляє загрози безпеці руху, електровоз направляється в основне депо для ремонту.

Порядок дії і проходження в цьому випадку встановлюється начальником залізниці.

1.11. Локомотивна бригада зобов'язана дотримуватись режиму ведення поїзда, що забезпечує виконання графіка руху та економної витрати електроенергії або палива не допускаючи перевантажень тягових електродвигунів, трансфор­маторів, дизеля, генератора в тяговому і гальмовому режимах.

1.12. Локомотивна бригада за час від приймання до здачі локомотива, крім робіт, пов'язаних з веденням поїзда, повинна виконати роботи, передбачені технічним обслуговуванням ТО-1. Під час руху перевірку стану локомотива і якості виконання ТО-1 здійснюють машиністи-інструктори і керівники депо з відміткою у формулярі машиніста.

При заміні бригад контроль виконання ТО-1 покладається на локомотивну бригаду, що приймає з відміткою про якість виконаного ТО-1 у "Журналі технічного стану локомотива" форми ТУ-152 і в розділі вісім маршруту машиніста (ТУ-3), або в розділі шість електронного маршруту машиніста (ТУ-3а ВЦ) бригади, що здає.

1.13. Для обліку виявлених несправностей обладнання під час руху, запису про приймання і здачу локомотива в процесі експлуатації, заправлення мастилом у міжремонтний період кожухів зубчастих передач і моторно-осьових підшипників, перевірці АЛС і радіозв'язку на кожен локомотив видається "Журнал технічного стану локомотива" форми ТУ-152, що зберігається постійно на локомотиві. Журнал повинен мати тверду обкладинку з указанням на ньому серії і номера локомотива, депо і дороги її приписки, пронумеровані і прошнуровані сторінки з круглою печаткою депо. Запис про заправлення зазначених вузлів тертя мастилом робиться на останніх сторінках журналу особою, відповідальною за виконання ТО-2 з зазначенням її прізвища, пункту заправлення і дати.Усі записи повинні вестися чисто, акуратно, записи олівцем не допускаються. Відповідальність за достовірність записів, дбайливе ведення і стан журналу форми ТУ-152 покладається на локомотивні бригади, машиністів-інструкторів, майстрів ТО-2. Кожен пункт, записаний машиністом або майстром, повинен бути виконаний з розписом виконавця або майстра.

Журнал ТУ-152 після його закінчення, зберігається в технічному відділі депо приписки локомотива на протязі п'яти років, після чого підлягає знищенню.

Депо приписки локомотивів зобов'язано систематично вести аналіз записів у журналі форми ТУ-152. Порядок ведення цього журналу і зразок форми його заповнення показані в додатку А.

1.14. Експлуатація локомотивів повинна здійснюватися суворо в межах дільниць обертання встановлених Укрзалізницею з обов'язковим виконанням повного обсягу технічного обслуговування й екіпірування, а також своєчасним поверненням їх у цей о приписки.

При цьому повинно бути забезпечено виконання ТО-1 і ТО-2, екіпірування, а також своєчасне повернення локомотивів у депо приписки для технічного обслуговування ТО-3. ТО-4 і планового ремонту. Порядок експлуатації і ТО на дільницях обертання локомотивів у межах залізниці повинен встановлюватися наказом начальника залізниці, а для локомотивів, що обертаються на дільницях двох залізниць - спільним наказом начальників цих залізниць.

1.15. Порядок експлуатації і ремонту локомотивів, що обертаються на дільницях декількох залізниць, в тому числі залізниць інших держав, повинен установлюватися не пізніше ніж у місячний термін після прийняття Укрзалізницею рішення про створення нової дільниці обертання локомотивів.

Наказ повинен переглядатися при зміні дільниць обертання і серій локомотивів, а також періодично коректуватися з урахуванням накопиченого досвіду роботи. В наказі вказуються дільниці обертання локомотивів, тягові плечі, локомотивні депо (далі - депо) приписки і серії локомотивів, дільниці роботи і плечі обслуговування локомотивних бригад, пункти обороту локомотивів і зміни локомотивних бригад, а також інші питання організації експлуатації локомотивів.

Не рідше одного разу в три роки накази повинні коректуватися з урахуванням накопиченого досвіду роботи. У спільному наказі повинно бути:

- зазначено дільниці обертання локомотивів і їх серії, дільниці роботи локомотивних бригад, пункти їх заміни;

- визначено пункти і періодичність технічного обслуговування

ТО-2, ТО-3, поточних видів ремонту в межах норм, установлених Укрзалізницею;

- зазначено пункти екіпірування локомотивів і пункти залишення їх у резерв по нерівномірності руху поїздів;

- визначено порядок постановки локомотивів на ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, поточний ремонт (ПР) і відповідальність диспетчерського апарату й інших посадових осіб за своєчасну постановку локомотивів відповідно до затвердженого графіка на ТО і ПР;

- установлено перелік несправностей, виявлених у процесі експлуатації, при наявності яких локомотив відправляється з ПТОЛ на ремонт у найближче депо чи в депо приписки, а також порядок його відправлення;

- встановлено обсяги робіт з технічного обслуговування ТО-1 і

ТО-2 локомотивів, графікові і критичні вагові норми поїздів на дільницях обертання локомотивів, а також дільниці підштовхування поїздів і серія локомотива, який підштовхує, норми утримання локомотивів в експлуатації відповідно до планованих розмірів руху при рівноцінному обміні по стикам залізниць, а також порядок регулювання локомотивного парку;

- визначено порядок і встановлена передбачена чинним законодавством відповідальність диспетчерського апарату й інших посадових осіб за своєчасну постановку за графіком локомотивів на ПР і ТО. Дія цієї мети повинен бути заведений пономерний облік наявності локомотивів по стикам залізниць;

- визначено порядок перевірки АЛС І інших пристроїв забезпечення безпеки руху, поїзного радіозв'язку;

- передбачено порядок усунення виниклих під час руху несправностей і виконання позапланового ремонту в найближчому ПТОЛ або основному депо, незалежно від депо приписки локомотива. Відправлення локомотива з найближчого основного депо для виконання позапланового ремонту в депо приписки локомотива можуть здійснюватися, у виняткових випадках, з дозволу служби локомотивного господарства залізниці, на якій допущене ушкодження локомотива, за узгодженням зі службою локомотивного господарства залізниці приписки локомотива;

- установлено порядок пересилання одиночних локомотивів і зчепів у діючому і недіючому стані в літній і зимовий періоди;

- передбачено єдиний порядок утримання (кількість і місця збереження) інвентарю, інструмента, сигнального приладдя, запасних частин і матеріалів, що знаходяться на локомотиві;

- установлено незнижуваний запас матеріалів і запасних частин на ПТОЛ, а також порядок його поповнення, порядок забезпечення збереження стану локомотивів і періодичність перевірки АЛС приладів пильності, поїзного радіозв'язку.

Порядок експлуатації і ремонту локомотивів на подовжених дільницях обертання в межах однієї залізниці також установлюється наказом начальників залізниць.

Копії наказів начальників залізниць повинні направлятися в Укрзалізницю.

1.16. Для координації роботи депо, вживання заходів по поліпшенню технічного стану локомотивів, умов праці і відпочинку локомотивних бригад неменше двох разів на рік повинні проводитися наради (у тому числі спільні наради при роботі локомотивів на декількох залізницях) за участю заступників начальників залізниць, що відають локомотивним господарством, начальників служб локомотивного господарства, начальників локомотивних депо, майстрів, машиністів-інструкторів і при необхідності представників інших служб.

Наради повинні проводитися, як правило:

- навесні (розгляд підсумків роботи за зиму і перевірка підготовки до літніх перевезень);

- і восени (розгляд підсумків літньої роботи і перевірка підготовки до зими).

Один раз у квартал повинні проводитися взаємні перевірки роботи локомотивних депо і ПТОЛ за участю заступників начальників депо, старших майстрів чи майстрів, машиністів-інструкторів і інженеріє з приймання тягового рухомого складу. При перевірках повинна оцінюватися якість усіх видів технічного обслуговування і поточного ремонту. Результати нарад і перевірок повинні бути оформлені протоколами, а в необхідних випадках наказами.

1.17. При експлуатації електровозів і тепловозів локомотивними бригадами декількох депо про зміни в конструкції окремих локомотивів повинні бути письмово сповіщені усі депо і ПТОЛ.

При наявності змін у конструкції локомотива всі зміни повинні бути вивішені в кабіні машиніста, а також поміщена вклейка в "Журналі технічного стану локомотива" форми ТУ-152, де повинні міститися рекомендації з діями локомотивної бригади при нормальній роботі дослідних конструкцій і по усуненню в них несправностей.

1.18. Локомотив повинен бути забезпечений необхідною кількістю пристроїв, запасних деталей, матеріалів, інструменту та сигнальних засобів для усунення виниклих під час руху відмовлень. Єдині інструктивні вказівки локомотивним бригадам по швидкому виявленню й усуненню відмовлень для кожної серії локомотива повинні бути затверджені начальниками служб локомотивного господарства залізниць, на яких оберігаються локомотиви.

1.19. Локомотивні бригади і ремонтник персонал зобов'язані суворо виконувати вимоги діючих інструкцій з роботи локомотивів у зимових умовах.

1.20. Технічне обслуговування локомотивів швидкісного пасажирського руху повинно здійснюватися з урахуванням вимог інструкції по утриманню й експлуатації споруд, пристроїв, рухомого складу й організації руху на дільницях обертання швидкісних, пасажирських поїздів.

1.21. При технічному обслуговуванні повинні впроваджуватися засоби технічної діагностики обладнання електричних схем електровозів і тепловозів відповідно до розроблених технічних програм.

1.22. Усі роботи з технічного обслуговування локомотива повинні виконуватися в суворій відповідності з діючими правилами і інструкціями з техніки безпеки і виробничої санітарії.

 

2. Технічне обслуговування ТО-1

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Технічне обслуговування ТО-1 локомотивів виконується локомотивною бригадою при прийманні-здачі локомотива на залізницях основного чи оборотного депо, у пунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, при зупинках на проміжних станціях, під час руху, при відставлені локомотивів у резерв, очікуванні роботи і введенні в роботу, при екіпіруванні локомотивів.

2.1.2. Місця технічного обслуговування локомотивів на станціях установлюються наказом начальника залізниці, а на території депо - наказом начальника депо.

2.1.3. Місця технічного обслуговування повинні постійно утримуватися в належному стані. Відповідальність за утримання місця технічного обслуговування покладається:

- на станціях - на начальника станції;

- в основному депо - на начальника депо;

- у пункті обороту - на начальника пункту обороту локомотивів.

2.1.4. Обсяги робіт, виконуваних локомотивною бригадою при ТО-1 електровозів і тепловозів з розподілом обов'язків між локомотивними бригадами, машиністом і помічником по технічному обслуговуванню вузлів, обладнання, підтримки локомотива в належному стані протягом одного чи декількох рейсів, установлюються переліком, що складається начальниками депо приписки локомотивів і затверджується начальниками служб локомотивного господарства.

Перелік робіт с обов'язковим для локомотивних бригад на всій дільниці оборотів локомотива.

Приблизний перелік робіт при ТО-1 локомотивів приведений у додатках Г, И, К. Н, Р, Т. У, Щ, F, Q цієї інструкції. Локомотивна бригада виконує робити, передбачені черговим етапом переліку. Після завершення всіх етапів цикл робіт повторюється.

Крім робіт, зазначених у переліку, локомотивні бригади зобов'язані виконувати вимоги діючих інструкцій, наказів і вказівок Укрзалізниці, управління залізниці з технічного обслуговування локомотивів.

2.1.5. Відповідальність за якісне виконання ТО-1 і дотримання правил техніки безпеки покладається на машиніста, який також повинен контролювати роботу помічника і навчати його раціональним методам технічного обслуговування. Машиніст не повинен доручати своєму помічнику самостійне виконання операцій, які не виповідають його кваліфікації. При проведенні ТО-1 помічник зобов'язаний керуватися розпорядженнями машиніста. Підтримання санітарно-гігієнічного стану локомотива здійснюється помічником машиніста.

2.1.6. Перелік робіт з технічного обслуговування локомотивів з розподілом їх між бригадами на дільниці обертання локомотива, повинен знаходиться на кожному електровозі, тепловозі в кабіні машиніста, і приймальна бригада зобов'язана контролювати виконання зазначених у ньому робіт бригадою, що здає.

2.1.7. Особливості технічного обслуговування ТО-1 маневрових та вивізних (господарських) локомотивів при обслуговуванні одним машиністом повинні бути відображені в місцевій інструкції, затвердженої начальником залізниці.

 

2.2. Приймання локомотива

2.2.1. Локомотивна бригада, що приймає локомотив, зобов'язана по журналу форми ТУ-152 перевірити дати виконання останнього технічного обслуговуванняТО-2, перевірки АЛС і радіозв'язку, ознайомитися з зауваженнями бригади, що здає локомотив, і з записами про виконання ремонту по цих зауваженнях. При настанні терміну постановки локомотива на ТО-2, машиніст зобов'язаний сповістити про це чергового по депо, або локомотивного диспетчера.

2.2.2. При прийманні локомотива локомотивна бригада, що приймає, зобов'язана оглянути локомотив, у тому числі:

- перевірити виконання ТО-1 локомотивною бригадою, що здає, і у випадку, якщо роботи не виконані чи виконані з низькою якістю, зробити про це запис:

- у журнал форми ТУ-152;

- та у восьмому розділі маршруту машиніста (форма ТУ-3), або в шостому розділі електронного маршруту машиніста (форма ТУ-3а ВЦ);

- і написати рапорт на начальника депо про низьку якість виконання роботи ТО-1;

- зробити заправлення швидкостемірної стрічки;

- оглянута механічну частину локомотива, звернути особливу увагу на кріплення і стан бандажів колісних пар, ресорного підвішування, автозчепних пристроїв, запобіжних пристроїв;

- виконати роботи, передбачені інструкцією з експлуатації гальм рухомого складу залізниць згідно наказу начальника локомотивного депо;

- оглянути буксові вузли колісних пар локомотива, звернути увагу на надійність болтових кріплень, стан струнок, повідків, гумометалевих елементів, відсутність тріщин у корпусах і кришках букс, цілісність наличників букс і їхнє кріплення, відсутність ознак перегріву підшипникового вузла (підгоряння і зміни кольору його фарбування, витікання мастила), перевірити на дотик ступінь нагріву букс, стан гасителів коливань, наявність та відповідність нормам гальмових колодок, перевірити дію електро­пневматичного, пневматичного, допоміжного та ручного гальма;

- оглянути дахове обладнання (для електровозів) без підйому на дах;

- переконатися в правильності роботи електричних і пневматичних апаратів, допоміжних машин, чіткості роботи струмоприймачів при їх підйомі й опусканні;

- перевірити роботу звукових приладів, прожектора, буферних ліхтарів, освітлення;

- перевірити наявність піску і роботу пісочниць;

- перевірити рівень мастила в компресорах, води і мастила в системах дизеля (на тепловозі);

- перевірити показання:

- лічильника електроенергії (для електровозів);

- або паливо міра (на тепловозі);

- видалити конденсат з резервуарів, волого збірників, мастиловідділювачів пневматичного обладнання, на тепловозі переконатися у відсутності вологи в картері дизеля відкриванням вентиля на зливній трубі, зробити злив мастила з повітроохолоджувачів при працюючому дизелі;

- переконатися в справності контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних ламп на пульті керування,

- перевірити наявність і справність інструмента, інвентарю, запасних частин і матеріалів, пристроїв для збирання аварійних схем, сигнального приладдя, гальмових башмаків (кількість і номери їх повинні бути занесені в журнал форми ТУ-152), захисних засобів, обтиральних і мастильних матеріалів і при необхідності поповнити їх (якщо локомотив приймається в депо чи пункті обороту);

- перевірити після запуску роботу дизель-генераторної установки (на тепловозі), звернути увагу на наявність сторонніх шумів і підвищених вібрацій;

- зробити вмикання та перевірку АЛС і інших пристроїв забезпечення безпеки руху, радіостанції згідно діючим інструкціям;

- перевірити працездатність гребенезмащувачів при їх наявності і обладнання контролю щільності гальмової магістралі;

- перевірити (у зимовий час) справність снігозахисних засобів;

- перевірити наявність медикаментів в аптечці відповідно по переліку, установленому Укрзалізницею.

2.2.3. При наявності на локомотиві ненадійно працюючих вузлів і апаратів, що вимагають частого контролю з боку локомотивних бригад, наказом (розпорядженням) начальника служби локомотивного господарства обумовлюють порядок їх технічного обслуговування.

2.2.4. 3 метою забезпечення пожежної безпеки локомотивна бригада, що приймає, зобов'язана виконати операції, передбачені інструкцією з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, а також:

- у доступних місцях візуально переконатися у відсутності ознак порушення електричних контактів, від'єднаних, незаізольованих і незакріплених проводів, проводів з обгорілою чи ушкодженою ізоляцією, нетипових плавких запобіжників (жучків);

- перевірити стан пожежонебезпечних місць, не допускаючи скупчення мастила, обтирального матеріалу й інших горючих предметів;

- перевірити справність протипожежної установки і вогнегасників (по наявності бирок з датою заправлення і пломб на запобіжнику і маховику вентиля запору), захисних пристроїв електричного обладнання, розтруба і шланга.

2.2.5. Порядок лій локомотивної бригади при прийманні локомотива обумовлюється місцевою інструкцією, яка затверджується начальником депо.

При прийманні локомотива, який видається під пасажирський поїзд, при керуванні одним машиністом, а також у випадку зміни локомотивних бригад без відчеплення локомотива від поїзда в залежності від місцевих умов (часу стоянки поїзда, наявності високих платформ, освітленості, інтенсивності руху поїздів по сусідніх коліях та ін.) обсяг огляду і перевірок локомотива, передбачений місцевою інструкцією, може бути скорочений у порівнянні з передбаченим у 2.2.2 і 2.2.4 цієї інструкції.

У випадку, якщо в місцевій інструкції зазначений скорочений обсяг огляду і перевірок локомотива, а також при експлуатації локомотивів локомотивними бригадами декількох депо, інструкція повинна затверджуватися начальником служби локомотивного господарства залізниці. При експлуатації локомотивів локомотивними бригадами декількох залізниць місцева інструкція затверджується спільним наказом начальників служб локомотивного господарства цих залізниць.

2.2.6. У випадку, коли при прийманні локомотива в депо чи пункті обороту локомотивною бригадою виявляється несправність, що не може бути усунута за час, передбачений на приймання локомотива, машиніст повинен довести до відома чергового по депо (пункту обороту локомотива), зробити запис про несправність у журнал форми ТУ-152, після чого, за розпорядженням чергового по депо (пункту обороту локомотива), проводиться заміна несправного локомотива.

Про несправність, в результат і якої був відставлений локомотив, черговий по депо (пункту обороту локомотивів) зобов'язаний зробити запис у відповідний розділ настільного журналу чергового по депо.

Начальник депо і його заступники повинні робити детальний аналіз причин кожного позапланового ремонту локомотивів із прийняттям заходів по попередженню випадків заміни локомотива при прийманні локомотивною бригадою.

2.2.7. При прийманні і здачі локомотива звірити запис про витрати електроенергії або палива, після чого машиніст повинен розписатися в журналі форми ТУ-152. Після приймання локомотива локомотивна бригада несе повну відповідальність за збереження локомотива до здачі його іншій локомотивній бригаді або до постановки на чергові ТО-2, ТО-3 або поточні ремонти у депо.

 

2.3. Технічне обслуговування локомотивів під час руху

2.3.1. В шляху прямування поїзду бригада зобов'язана:

- контролювати роботу пристроїв забезпечення безпеки руху, гальмового обладнання, тягових електродвигунів, дизеля, допоміжних машин, комутаційних апаратів, періодично звіряти показання приладів у кабінах керування локомотивом;

- візуально контролювати надійність кріплення і стан приводу допоміжних електричних машин і механізмів;

- періодично оглядати приміщення локомотива, звертаючи увагу на наявність підвищеного шуму чи вібрації, іскріння, спалахів світла, запаху горілої ізоляції чи мастила;

- періодично видаляти конденсат з резервуарів, волого збірників та мастиловідділювачів пневматичного обладнання;

- контролювати роботу силового обладнання, силових і кіл керування на електровозі, а роботу допоміжних машин після проходу кожної нейтральної вставки;

- періодично видаляти мастило з газоповітряного тракту дизеля (на тепловозах із двотактними дизелями).

2.3.2. При стоянках локомотивів на проміжних станціях локомотивна бригада зобов'язана перевірити в доступних місцях стан ходових частин:

- надійність болтових кріплень;

- стан гумо металевих повідків;

- відсутність тріщин у корпусах і кришках букс;

- цілісність наличників букс і їхнє кріплення;

- відсутність слідів прокручування бандажа;

і перевірити на дотик температуру буксових вузлів колісних гар. Перевірити стан дахового обладнання з землі.

При необхідності, закріпити послаблені з'єднання деталей і змазати окремі вузли.

2.3.3. При спрацьовуванні апаратів захисту машиніст зобов'язаний з'ясувати і, по можливості, усунути причину спрацьовування, дотримуючись правил техніки безпеки. Забороняється відключати апарат захисту, шунтувати і відклю­чати їхнє блокування, крім випадків складання аварійних схем, передбачених технічною документацією по експлуатації даної серії локомотива чи місцевою інструкцією, затвердженою службою локомотивного господарства залізниці.

Про усі випадки спрацьовування захисту машиніст зобов'язаний зробити запису журналі форми ТУ-152 із зазначенням всіх обставин.

Забороняється:

- відключати апарати захисту;

- шунтувати або відключати їхнє блокування, крім аварійних випадків, передбачених посібником з експлуатації для даної серії локомотива.

2.3.4. У випадках вимушеної зупинки на перегоні локомотивна бригада зобов'язана:

- довести до відома по радіозв'язку:

- локомотивну бригаду поїзда, що рухається слідом;

- чергового найближчої станції;

- і поїзного диспетчера;

- приготувати інструмент і необхідні пристрої для усунення несправності;

- зупинити поїзд по можливості на площадці так, щоб після цього був забезпечений правильний режим роботи локомотива при зрушенні, вживаючи при цьому запобіжні заходи, передбачені Правилами технічної експлуатації (ПТЕ) при зупинці поїзда на перегоні;

- діяти без поспіху, контролюючи взаємну послідовність операцій;

- переконатися в правильності виконаних робіт і готовності локомотива до руху, після чого почати рух, повідомивши по радіозв'язку про це чергового найближчої станції та поїзного диспетчера.

 

2.4. Здавання локомотива

2.4.1. Бригада, яка здає локомотив зобов'язана:

- зробити, якщо необхідно, додаткову перевірку несправних пристроїв з метою уточнення характеру їх етану і причин ушкодження;

- закінчити виконання циклу робіт з технічного обслуговування і прибирання локомотива відповідно до затвердженого переліку, про що записати в журналі форми ТУ-152;

- при відсутності інструменту, інвентарю, сигнального приладдя зробити запис у журналі форми ТУ-152 і додати акт форми ТУ-156 (додаток Б);


Просмотров 2601

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!