Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Що зпереліченого нижче не є виробничим ресурсом: b. Банк.кредитА. Маршаламожна вважати засновником: c. неокласичного аналізу

Бухгалтерськийприбуток утворюється як різниця : b. між сукупним виторгом і зовнішніми витратами

Вирішальнуроль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє (ють):b. процентна ставка

В основуякого вчення лягли наукові поглядиД. Рікардо:b. марксизму

Головнаціль "Плану Маршала" (1947 рік): c. допомога по відновленню зруйнованого господарства Європи після ІІ-ї світової війни

Граничнасхильність до заощадження - це відношення: b. приросту заощадження до приросту наявного доходу

Граничнівидатки фірми на ресурс - це: d. додаткові видатки на кожну додатково залучену у виробництво одиницю ресурсу

Графічнезображення кривої абсолютно нееластичного попиту - це: c. вертикальна лінія

Дефіцитдержавного бюджету в теорії може фінансуватися за рахунок: d. додаткової емісії грошей

Дивідендаминазивається: a. частка прибутку, що виплачується власникам акцій за рішенням зборів акціонерів компанії

До аргументівна користь політики протекціонізму належать усі зазначені, окрім: d. зменшення загального добробуту суспільства

До неціновихчинників сукупної пропозиції належать: a. ефект чистого експорту b. ефект процентної ставки d. зміна ресурсових цін

До методологічнихпринципів СНР належить таке положення: a. витрати на виробництво ВВП дорівнюють доходу від його реалізації

До утвореннямонополій не призводить:b. виробництво та збут товару, який маєбагато близьких субститутів;

До якогоз варіантів відповіді включено основні питання економіки: c. що споживається,як виробляється, хто споживає

Економічніінтереси - це: d. Реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб

Екстернальнітеорії шукають основні причини економічних коливань у: a. важливих технічних нововведеннях

Із наведенихвизначень правильним є таке: a. ЧВП = ВВП- амортизація

Інвестиціямиу ресурси праці не можна вважати: b. оплату витрат на відрядження;

За умовмонополії для кожного обсягу випуску крім першої одиниці: a. граничний виторгменший за ціну;

Залізнаруда b. може бути й тим, і іншим

Кейнсіанськийхрест - це перетин: c. лінії запланованих видатків та лінії 45 градусів

Зовнішнязаборгованість країни - це наслідок: b. позичання країною коштів за кордоном та продажу фінансових активів за кордон

Коговважають родоначальником теорії прав власності: b. Р. Коуза

Конкурентнафірма, для якої Р = mіn АТС: d. отримує нормальний прибуток, оскільки ціна покриває АТС

Корисність- це:c. задоволення, яке отримує людина від споживання благ

Нахилбюджетної лінії відображає: b. співвідношення цін двох благ

Нормоюпозичкового процента є: d. різниця між сумою грошей, яка повертається, та позиченою;

Олігополія- це ринкова структура, в якій діє: b. незначне число конкуруючих фірм - виробників однорідної або диференційованої продукції

Основнимичинниками, які викликають інфляцію попиту, є: a. емісійне фінансування бюджетного дефіциту

Предметомполітичної економії історичної школи є:d. економічні й позаекономічні фактори

Простиймультиплікатор видатків перебуває в: a. прямій залежності від МРС

РеальнийВВП обчислюється в : a. постійних цінах

Рух думки від окремих фактів до загального висновку - це: c. індукція

Товариствоз обмеженою відповідальністю передбачає: c. відповідальність у межах паю.

У довгостроковомуперіоді:d. всі витрати є змінними

Укажіть напричини, що викликали меркантилізм як економічну течію: a. швидкий розвиток капіталів купців та ростовщиків

Укажітьпричину, в силу якої надлишковий дохід у сільському господарстві приймає форму диференційної ренти: a. приватна власність на землю

Хто із учених-економістів у ХХ ст. розвинув теорію ефективного попиту: d. Дж. М. Кейнс

Центральнийбанк не виконує такої функції: a. надання кредитів населенню

Чимне торгують на ринку інтелектуальної власності: d. програмами математичного забезпечення

Що зпереліченого не містить поняття "витікання": c. інвестиції

Що зпереліченого нижче не є виробничим ресурсом: b. Банк.кредит

Щобзнайти величину постійних витрат фірми, потрібно: d. від сукупних витрат відняти змінні витрати

Якаознака не характеризує сучасні грошові системи країн: b. офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці

Якевизначення національного доходу неправильне? a. національний дохід - це новостворена впродовж року вартість;


Просмотров 978

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!