Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВІДОМЧИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВІДОМЧИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 


ЦВ-0143

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ КОЛІСНИХ ПАР ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

 

 

ВНД УЗ 32.2.03.ХХХ -

 

Київ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 


П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО:Державне підприємство "Проектно-конструкторське та

технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці"

 

ВНЕСЕНО:Головне управління вагонного господарства Державної

адміністрації залізничного транспорту України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ:Наказом Укрзалізниці від _______№ ________ з ____________

НА ЗАМІНУЦВ-ЦЛ-0058 Інструкції з експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками (затвердженої наказом Укрзалізниці від 14.11.2003 № 524-ЦЗ), у частині експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками вантажних вагонів

 

РОЗРОБНИКИ: В. Лазарєв, Б. Лебідь (керівник розробки), В. Ліпісій,

О. Цехановська

 

___________________________________________________________________.

Право власності на цей нормативний документ належить Державній адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця».

Цей нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця»

 


ЗМІСТ

С.

 

Сфера застосування ……………………………………………………..
Нормативні посилання …………………………………………………..
Познаки та скорочення ……………………………………………………
Вимоги безпеки ………………………………………………………….
4.1 Загальні вимоги ………………………………………………………….
4.2 Вимоги до території, виробничих приміщень та робочих місць підприємств ………………………………………………………………
4.3 Основні вимоги до обладнання та інструменту ……………………….
4.4 Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт……………………………………………………………………….
4.5 Порядок допуску працівників до проведення робіт …………………..
4.6 Пожежна безпека ………………………………………………………..
Вимоги охорони довкілля ……………………………………………….
Типи та конструкція буксових вузлів ………………………………….
6.1 Буксовий вузол з підшипниками роликовими циліндричними ……...
6.2 Буксові вузли з підшипниками касетного типу ……………………….
6.2.1 Підшипники касетного типу торгової марки Бренко ………………….
6.2.2 Підшипники касетного типу торгової марки SKF …………………….
6.2.3 Здвоєний циліндричний підшипник касетного типу CRU-Дуплекс ….
Конструкції деталей буксових вузлів ………………………………….
7.1 Корпус букси і адаптер ………………………………………………….
7.2 Кришки кріпильна і оглядова …………………………………………..
7.3 Кільце лабіринтове ………………………………………………………
7.4 Деталі торцевого кріплення ...…………………………………………..
7.5 Бирка ……………………………………………………………………..
7.6 Гумові ущільнювальні елементи ……………………………………….
7.7 Роликовий підшипник ……………………….…………………………..
Мастильні матеріали для буксових вузлів …………………………….
Технічне обслуговування буксових вузлів з роликовими підшипниками в експлуатації …………………………………………..
Види ревізії буксових вузлів з роликовими підшипниками ………….
10.1 Проміжна ревізія …………………………………………………………
10.2 Повна ревізія……………………………………………………………..
Демонтаж буксових вузлів ……………………………………………...
11.1 Загальні вимоги до демонтажу буксових вузлів ………………………
11.2 Демонтаж буксових вузлів з роликовими підшипниками ……………
11.3 Демонтаж внутрішніх кілець підшипників роликових циліндричних та лабіринтових кілець ………………………………………………….
11.4 Демонтаж буксових вузлів з підшипниками здвоєними ……………...
11.5 Демонтаж буксових вузлів з підшипниками касетного типу …………
Підготовка до монтажу ………………………………………………….
12.1 Промивка підшипників та деталей буксових вузлів …………………..
12.2 Огляд, неруйнівний контроль та комплектування підшипників ……..
12.3 Вимірювання радіальних зазорів ……………………………………….
12.4 Вимірювання осьового зазору в підшипнику ………………………….
12.5 Підбір парних підшипників …………………………………………….
12.6 Вимірювання діаметра внутрішнього кільця підшипників …………..
12.7 Огляд та вимірювання осі колісної пари ……………………………….
12.8 Огляд корпусів букс ……………………………………………………..
12.9 Огляд деталей буксових вузлів …………………………………………
Монтаж буксових вузлів ………………………………………………..
13.1 Загальні вимоги до монтажу буксових вузлів …………………………
13.2 Встановлення лабіринтового кільця ……………………………………
13.3 Монтаж роликових циліндричних підшипників на вісь з встановленням внутрішніх кілець ………………………………………
     
13.4 Монтаж роликових циліндричних підшипників без знімання внутрішніх кілець ……………………………………………………….
Норми допусків та зносів деталей буксових вузлів …………………...
14.1 Корпус букси …………………………………………………………….
14.2 Роликові підшипники ……………………………………………………
14.3 Деталі букс ……………………………………………………………….
14.4 Монтаж букс ……………………………………………………………..
Можливі несправності підшипників, корпусів букс, осей та умови їхнього подальшого використання …………………………………….
15.1 Роликовий підшипник ………………………………………………….
15.2 Корпус букси та адаптера (напівбукса) ………………………………..
15.3 Вісь колісної пари ……………………………………………………….
Ремонт роликових підшипників ………………………………………..
16.1 Загальні вимоги щодо ремонту роликових підшипників ……………..
16.2 Ремонт циліндричних підшипників …………………………………….
16.3 Контроль та облік відремонтованих підшипників ……………………
Зберігання і транспортування підшипників та інших деталей букс …
Виробнича дільниця (цех) з ремонту підшипників …………………..
Гарантійні умови ………………………………………………………...
Додаток А Перелік засобів вимірювальної техніки, пристроїв, інструменту та устаткування, що застосовують під час ремонту, комплектування, монтажу та демонтажу буксових вузлів з роликовими підшипниками …………………………
Додаток Б Журнал обліку монтажу буксових вузлів форми ВУ-90 ……...
Додаток В Журнал огляду підшипників та корпусів букс форми ВУ-91 ...
Додаток Г Журнал проміжної ревізії букс з роликовими підшипниками форми ВУ-92 …………………………………………………….
Додаток Д Журнал ремонту роликових підшипників форми ВУ-93 ……..  
Додаток Е Плани розслідування причин зламу шийок осей колісних пар вагонів, нагріву або руйнування буксових вузлів ……………
Додаток Ж Акт на виключення із інвентаря корпусів букс під роликові підшипники ………………………………………………………
Додаток И Зразок посвідчення на право проведення повної та проміжної ревізії букс з роликовими підшипниками ……………………..
Додаток К Правила застосування препарату-модифікатора эМПи-1 …….
Додаток Л Правила застосування пасти эМПи-4 ………………………….
Додаток М Характерні несправності роликових касетних підшипників, що потребують їх заміни ………………………………………..
Додаток Н Бібліографія ……………………………………………………..
       

 
ВІДОМЧИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ БУКСОВИХ

ВУЗЛІВ КОЛІСНИХ ПАР ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ БУКСОВЫХ УЗЛОВ КОЛЁСНЫХ ПАР ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ


Чинний від _______________

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ поширюється на вагоноремонтні підприємства залізничного транспорту загального користування (вагоноремонтні заводи, вагонні депо, центри, вагоноколісні майстерні) під час проведення ремонту та технічного обслуговування буксових вузлів колісних пар вантажних та рефрижераторних вагонів магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм.

1.2 Цей нормативний документ поширюється на колісні пари згідно з ДСТУ ГОСТ 4835 та застарілого типу, що перебувають в експлуатації з підшипниками кочення вантажних вагонів магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм:

1) типу РУ1Ш-957-Г з буксовими вузлами, обладнаними підшипниками з короткими циліндричними роликами в габаритах 130 мм х 250 мм х 80 мм (далі - підшипники роликові циліндричні);

2) типу РУ1Ш-957-Г з буксовими вузлами, обладнаними здвоєними підшипниками роликовими радіальними з короткими циліндричними роликами в габаритах 130 мм х 250 мм х 160 мм (далі - підшипники здвоєні);

3) типу РУ1Ш-957-Г з буксовими вузлами, обладнаними підшипниками конічними дворядними касетного типу (далі - підшипники касетного типу):

– в габаритах 130мм х 250 мм х 160 мм, що встановлюються в корпус букси або з адаптером;

– в габаритах 130 мм х 230 мм х 150 мм з адаптером;

4) типу РУ1-950-Г (застарілий тип, що перебуває в експлуатації) з буксовими вузлами, обладнаними роликовими циліндричними підшипниками в габаритах 130 мм х 250 мм х 80 мм;

5) типу РУ1-950-Г (застарілий тип, що перебуває в експлуатації) з буксовими вузлами, обладнаними здвоєними підшипниками в габаритах 130 мм х 250 мм х 160 мм;

6) типу РВ2Ш-957-Г з буксовими вузлами, обладнаними підшипниками касетного типу в габаритах 150 мм х 250 мм х 160 мм з адаптером.

1.3 В цьому нормативному документі наведені основні положення, норми і вимоги до ремонту та утриманню в експлуатації буксових вузлів колісних пар з роликовими підшипниками і визначає:

– види, терміни та правила ремонту буксових вузлів;

– порядок демонтажу та монтажу буксових вузлів;

– правила ремонту роликових підшипників;

– норми та технічні вимоги до шийок осей колісних пар, роликових підшипників, корпусів та деталей букс;

– правила догляду в експлуатації за буксовими вузлами з роликовими підшипниками;

– зберігання та облік деталей буксового вузла;

– вимоги до виробничої дільниці (цеху) роликових підшипників;

– вимоги до мастил.

1.4 Цей нормативний документ розроблений з врахуванням вимог «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)» [1].

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про металобрухт»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Кодекс цивільного захисту України

ДСТУ ГОСТ 10:2009 Нутромеры микротехнические. Технические условия (Нутроміри мікротехнічні. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97) Підшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2002 (ИСО 492-94, ИСО 199-97, IDT)

ДСТУ ГОСТ 577:2009 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия (Індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 868:2009 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия (Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 4835:2008 Колісні пари вагонів магістральних залізниць колії 1520 мм. Технічні умови (ГОСТ 4835-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 7798:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 7805:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності А. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 18572:2008 Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного состава. Основные размеры (Підшипники роликові з циліндричними роликами для букс залізничного рухомого складу. Основні розміри)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне обладнання

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 28.52-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

НПАОП 63.21-1.24-03 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

НПАОП 63.21-1.40-90 Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (Єдина система захисту від корозії та старіння. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Система стандартів безпеки праці. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры (Шрифти для засобів вимірювань і автоматизації. Зображення і основні розміри)

ГОСТ 792-67 Проволока низкоуглеродистая, качественная. Технические условия (Дріт низьковуглецевий, якісний. Технічні умови)

ГОСТ 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия (Сталь підшипникова. Технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия (Масла трансформаторні. Технічні умови)

ГОСТ 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия (Прокат товстолистовий і широкополосний з конструкційної якісної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови)

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний (Болти, гвинти і шпильки. Механічні властивості та методи випробувань)

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия (Молотки слюсарні сталеві. Технічні умови)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Кутники повірочні 90°. Технічні умови)

ГОСТ 4380-93 Микрометры со вставками. Технические условия (Мікрометри зі вставками. Технічні умови)

 

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные. Технические условия (Шайби пружинні. Технічні умови)

ГОСТ 6411-76 Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия (Оливи циліндрові важкі. Технічні умови)

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия (Масло консерваційне К-17. Технічні умови)

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия (Плити повірочні й розмічальні. Технічні умови)

ГОСТ 11098-75 Скобы с отсчетным устройством. Технические условия (Скоби з відліковим пристроєм. Технічні умови)

ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры (Пломби. Конструкція і розміри)

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19791-74 Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия (Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ. Технічні умови)

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент (Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент)

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 24939-81 Калибры для цилиндрических резьб (Калібри для циліндричних різьб)

ГОСТ 28798-90 Головки измерительные пружинные. Общие технические условия (Головки вимірювальні пружинні. Загальні технічні умови)

СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі

СОУ МПП 45.040-112:2006 Букси для колісних пар пасажирського і вантажного рухомого складу. Технічні умови

Порядок дій працівників вагонного господарства під час розслідування випадків відчеплення вантажних вагонів по причині несправності буксового вузла колісної пари

ЦВ-0019 Інструкція по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів та контейнерів

ЦВ-0043 Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації

ЦВ-0071 Інструкція щодо застосування та експлуатації мастил в буксових вузлах вантажних вагонів

ЦВ-0073 Інструкція з організації ремонту колісних пар у вагоноколісних майстернях (ВКМ) та вагонних депо (ВЧД) залізниць

ЦВ-0107 Інструкція з проведення монтажно-демонтажних робіт буксових вузлів, обладнаних дворядними підшипниками касетного типу

ЦВ-0118 Інструкція з неруйнівного контролю деталей та вузлів вагонів

магнітопорошковим, вихрострумовим та ферозондовим методами та з випробування на розтягання

ЦВ-0122 Положення про організацію ремонту та модернізації вантажних вагонів на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту України

ЦВ-0124 Інструкція з технічного обслуговування та монтажу-демонтажу букс, обладнаних здвоєними циліндричними підшипниками касетного типу CRU-Дуплекс

ЦВ-0127 Методичні вказівки з порядку складання облікових та звітних форм по вагонному господарству

 

ЦВ-ЦЛ-0062 Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар

ЦВ-ЦЛ-0092 Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками

ЦВ-ЦЛ-0101 Технологічна інструкція холодного напресування внутрішніх та лабіринтних кілець на осі колісних пар

ТУ У 23.2-00149943-541-2001 Мастило залізничне АЗМОЛ ЛЗ-ЦНИИ. Технічні умови

ТУУ 23.2-25404313-014-2005 Мастило залізничне універсальне ЗУМ. Технічні умови

ТУ У 24.5-33221885-001-2005 Засіб мийний технічний «СМТ-203»

ТУУ 35.2-01124454-055:2007 Колісні пари для вагонів магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм. Формування та монтаж буксових вузлів. Технічні умови

Т 13.05 Інструкція з комплексної модернізації та експлуатації напіввагонів з використанням елементів «A.STUCKI», конічних касетних підшипників, поглинальних апаратів підвищеної енергоємності та коліс підвищеної міцності

ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок

 

 

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВКМ – вагоноколісні майстерні;

ВРЗ – вагоноремонтний завод;

ВСК – вихрострумовий контроль;

ВТК – відділ технічного контролю;

КРкп – капітальний ремонт колісних пар;

МПК – магнітопорошковий контроль;

НД – нормативний документ;

НК – неруйнівний контроль;

ПКТБ ЦВ УЗ – Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці;

ПРкп – поточний ремонт колісних пар;

ПТО – пункт технічного обслуговування вагонів;

РД – керівний документ;

СРкп – середній ремонт колісних пар;

ТУ – технічні умови;

УЗК – ультразвуковий контроль.

ЦВ Укрзалізниці – Головне управління вагонного господарства Укрзалізниці.

 

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги

4.1.1 На підприємстві, яке експлуатує та ремонтує буксові вузли, необхідно забезпечувати належну організацію праці, технічне оснащення виробництва потрібним обладнанням, іншими технологічними засобами для робочих місць та створювати безпечні умови праці, що відповідають чинним нормативним документам.

На підприємствах, у період підготовки виробництва до ремонту буксових вузлів вагонів, з урахуванням місцевих умов, на основі цього нормативного документа та згідно з НПАОП 0.00-4.15 мають бути розроблені в установлену порядку інструкції з охорони праці в яких визначають безпечні методи проведення робіт, вимоги до обладнання та ремонтних позицій.

4.1.2 Зварювальні роботи на вагонах та візках, обладнаних буксами з роликовими підшипниками, виконувати так, щоб підшипники не перебували в зварювальному колі. Заборонено використовувати рейки для зворотного проводу. Підведення струму проводити двопровідною схемою з приєднанням зворотного проводу від джерела живлення дуги безпосередньо поблизу місця зварювання із забезпеченням надійного контакту так, щоб зварювальне коло не було замкнуте через букси, автозчепи, редуктори та інші роз’єми. У всіх випадках зварювальні машини та трансформатори мають бути надійно ізольовані від ремонтних колій.

Під час проведення зварювальних робіт на вагоні або візку з порушенням названих вимог, колісні пари повинні бути викочені із-під вагона або візка та пройти повне обстеження, а за наявності електроопіків, з обов’язковим зніманням внутрішніх та лабіринтових кілець з шийок осей.

Електрозварювальні роботи необхідно виконувати згідно з ДСТУ 2456, НПАОП 28.52-1.04 і НАПБ В.01.010.

4.1.3 Технологічний процес проведення ремонту буксових вузлів має забезпечувати безпечне виконання робіт згідно з ГОСТ 12.3.003, НПАОП 63.21-1.40.

4.1.4 У разі зміни умов праці, впровадження нових технологій і технічних засобів необхідно дотримуватися вимог відповідних нормативних документів.

4.1.5 Робочі місця мають бути атестовані згідно з чинними нормативними документами.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 3214

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!