Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Технологічна послідовність виготовлення постижного виробуДати коротку характеристику розвитку сучасного постижного виробництва, асортименту сучасних постижних виробів, охарактеризувати їх роль в створенні сучасних зачісок. Описати послідовність підготовки і виконання постижного виробу за завданням консультанта.

Дати опис послідовності виконання виробу, застосування технологічних прийомів, спосіб кріплення виробу, прикраси до зачіски (якщо це передбачено розробкою). (4-6 аркуші).

Обгрунтувати вибір постижного виробу, який може застосовуватись не тільки в зачісці, а й в одязі, як доповнення ,тощо Описати послідовність виконання виготовлення постижу, вибір довжини, колір волосся, підготовка волосся до роботи.Якщо в темі дипломного проекту обов’язково передбачається в зачісці постижний виріб, він має складати не більше 30 відсотків від всієї зачіски.

Під час захисту ДП Постижний виріб здається в ДЕК

Розділ ілюструється малюнком, який розміщується в Додатку Г.

2.2. Визначення початкових даних для виконання розробленої зачіски. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски (стрижки)

Розробку технологічної послідовності виконання зачіски необхідно розпочинати з обмовлення початкових даних, тобто необхідно з’ясувати, яким операціям і в якій послідовності слід піддати волосся, щоб досягти бажаного результату.

Пильний огляд стану волосся значно допомагає правильно визначити необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій (стрижка, фарбування, хімічна завивка, лікування волосся), вибрати спосіб укладки волосся в зачіску, правильно підібрати парфюмерно-косметичні засоби і матеріали для виконання певних операцій відповідно до стриктури волосся. Послідовність всіх підготовчих і головних операцій повинна бути логічно обґрунтована. ДП передбачає обов`язкове фарбування волосся моделі згідно тематики дипломної роботи Навести рецептуру приготування фарбників,вказати іх назву

В цьому розділі необхідно описати вибір довжини волосся, кольору волосся для створення нової зачіски, обов'язково скласти технологічну послідовність виконання інших операцій, що передують безпосередньому виконанню зачіски, обґрунтувати необхідність виконання фарбування, інших засобів, якщо це передбачається технологією виконання зачіски.Обґрунтувати вибір способу укладки волосся в зачіску. Докладно описати характер і послідовність всіх технологічних операцій по створенню зачіски.

Якщо розроблена зачіска виконується із застосуванням бігуді, необхідно обґрунтувати їх вибір (тип, матеріал, діаметр, метод кріплення) залежно від призначення зачіски, розробити схему накручування волосся на бігуді, описати послідовність виконання зачіски, спосіб кріплення оздоблень.

Загальна кількість сторінок розділу 2.2. – 6-7 аркушів.

Технологічна карта-схема виконуються на одному аркуші 5-6 позицій і розміщуються в Додатку Д.

2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів, інструментів та обладнання необхідних для виконання зачіски

Відповідно до структури волосся і призначення дати обґрунтування вибору парфюмерно-косметичних засобів, рекомендованих для виконання тих чи інших технологічних операцій, охарактеризувати їх роль у створенні зачіски. Вказати норми витрат парфюмерно-косметичних засобів, необхідних для виконання розробленої зачіски.

Необхідно дати класифікацію використовуваного обладнання, інструментів, пристосувань по групах для виконання певних видів робіт. Обґрунтувати вибір інструментів залежно від структури волосся, довжини волосся, способів виконання стрижки і укладки волосся в зачіску. Показати превагу вибраного обладнання та інструментів над іншими існуючим.Описати заходи безпеки під час роботи з електрообладнанням та інструментами та інші запобіжні заходи по охороні праці в перукарні. (5-6 аркушів).

ВИСНОВКИ

Виконується студентом самостійно. Викладають найбільш важливі теоретичні та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми (задачі), її прикладне значення та рекомендації щодо практичного використання здобутих результатів; розкривають методи вирішення поставленої задачі, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних показниках здобутих результатів.

Результати Результати показали таке...
Результати... виявилися такі...
Описані результати засвідчують, що...
Основні результати дослідження такі...
Головним результатом проведеного аналізу слід вважати
Одержані результати... дають підстави стверджувати, що
Висновки Таким чином, можна зробити висновок, що...
Проведене дослідження дає змогу зробити висновок проте, що
Підбиваючи підсумок, можна констатувати, що...
Наприкінці зазначимо, що...
На основі попередніх міркувань, можна зазначити, що...
Підбиваючи підсумки проведеного аналізу, слід відзначити
3 усього сказаного можна зробити висновок...
Таким чином, ми дійшли висновку...
...робота дає змогу зробити висновок, що...
Переваги запропонованого варіанта рішення Цей спосіб має ту перевагу, що... Відповідно переваги полягають в... Аналіз засвідчив переваги методу... Запропонований спосіб дає змогу підвищити (прискорити... знизити)...
Рекомендації Систему можна рекомендувати...
Як... так і... могли б бути рекомендованими...
Цей метод може бути рекомендованим для... (може
знайти застосування у...)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛПісля висновків наводиться в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку перелік використаної літератури (підручники, довідники, літературні твори, інструкції, журнали, тощо), нормативних довідників, експрес-інформації (не менше ніж 10 джерел).

Наприклад,

1. Агафонова Е.. Феминизм и постмодернизм: к вопросу о теоретических основаниях гендерных мисследований / Е. Агафонова, Л. Мещерякова. – М., 2005. – С .30-32.

2. Константинов А.В. Парикмахерское дело / А. В. Константинов. – М.: Высшая школа, 1999. – 227 с.

3. Кучер И. Красота по-французски. За кулисами мира косметологии / И. Кучер // Натали. – Апрель 2003. – С.214.

4. Мельник Г.С. Стереотип, формирование стереотипов в процессе массовой коммуникации [Eлeктpoнний pecуpc] / Г. С. Мельник // Режим доступу: psyfaktor.org/lib/stereotype1.html [28/12/09; 22:13].

5. Панченко О. А. Прическа. Укладка. Завивка [Тeкcт] / О. А. Панченко. – СПб.: Папирус, 1999. – 261 с. Парикмахерсконе искусство. Интернет-журнал для женщин [Eлeктpoнний pecуpc] / Режим доступу: http:/beauty.prom.ua.

ДОДАТКИ

Описова частина пояснювальної записки ілюструється малюнками, рисунками, що підписуються автором дипломного проекту і консультантом графічної частини. Всі малюнки в ДП виконуються в кольоровому зображенні, техніка виконання малюнків обирається студентами самостійно. Загальна кількість в додатках повинна складати: 10-13 аркушів малюнків, рисунків. Додаток повинен матизаголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток, знизу посередині під малюнком пишеться: Рис. А.1, Рис. А.2, ... Рис. Б.1, Рис. Б.2, … і т.і.; дається назва зображення. Технологічна карта з позиціями підписується: Рисунок З.1, З.2, ... і т.д. В тексті повинні бути посилання на малюнки та позиції технології виконання розробленої зачіски (напр., див. Додаток А, Рис.А.1 або Додаток В, Рис. В.2).

Відповідно до розділів виконуються такі малюнки, рисунки:

До розділу 1.1. (Додаток А): 1 малюнокаксесуарів та одягу – Рис. А.1; 3 малюнки зачісок, що характеризують сучасні напрямки моди, повинні містити елементи, силуети, довжину, колір волосся що може бути застосовано в розробці ДП - Рис. А.2, Рис. А.3, і т.д.

До розділу 1.2. (Додаток Б)3 малюнки історичної епохи (з них обов’язково 1 малюнок базової історичної зачіски, якийдублюєтьсяна аркуші формату А3) – Рис. Б.1, Рис. Б.2, Рис. Б.3.

До розділу 1.3. (Додаток В): 1 малюнокрозробленої моделі зачіски(дублюється на аркуші формату А3) –Рис. В.1; 1 малюнокрозробленого образу в повний зріст – Рис. В.2; 1 малюнок візажу та технологічна карта виконання візажу – Рис. В.3.

До розділу 2.1. (Додаток Г) – 1 малюнок постижного виробу, передбаченого ДП – Рис. Г.1. Постижний виріб може бути призначений консультантом ДП і обов’язково має здаватися на захисті ДП в держкомісію.

До розділу 2.2. (Додаток Д) – рис. Д.1 – технологічна карта виконання розробленої зачіски (не менше ніж 5-6 позицій) ), та її дублювання в форматі А1 (1 аркуш). Технологічна карта повинна відображати послідовність виконання всіх операцій, необхідних для виконання зачіски; виконується таким чином, щоб можна було легко визначити технологію виконання розробленої зачіски. Технологічна карта виконується чорною тушшю (маркером). Позиції технологічної карти позначаютьсямалими літерами в алфавітному порядку.

На технологічній карті повинні бути вказані:

- початкова довжина волосся,

- розподіл волосся на зони;

- операції, що передують виконанню зачіски (схема накручування волосся для виконання завивки, укладки, способи фарбування волосся, лікування волосся і т.д.),

- схема накручування волосся на бігуді;

- послідовність оформлення деталей і ліній зачіски, кріплення оздоблень,

- художнє оформлення зачіски, тобто загальний вигляд зачіски.

На форматі А3 виконуються малюнки базової історичної зачіски і розробленої сучасної в кольоровому зображенні і повністю відповідають малюнкам що використовуються в пояснювальній записці ДП та виконанню сучасної зачіски на моделі.

Помилки і графічні неточності дозволяється виправляти підчисткою (коректором і чорною гелевою ручкою) зберігаючи охайність роботи.

Приклад:

ДОДАТОК А


Просмотров 1093

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!