Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіскиДати характеристику передбаченого темою дипломного проекту історичного періоду, викласти світогляд суспільства, показати сформований в цьому суспільстві ідеал краси. Дати опис одягу, зачісок і прикрас, як атрибутів належності їх власників до певного класу і стану.

Виходячи з понять “стиль” і “мода”, дати докладний опис зачісок, найбільш характерних для даного історичного періоду (чоловічих чи жіночих, залежно від теми дипломного проекту).

Якщо темою дипломного проектуне передбаченоопис історичної епохи, цей розділ може бути замінено іншим, що відповідає темі ДП (наприклад, характеристикою зачісок для певного типу обличчя, характеристикою конкурсів і т.д.). В даному розділідоцільно провести аналізісторичних зачісок з метою визначення їх спільного стилістичного напрямку, визначити найбільш характерну для даної історичної епохи модель зачіски. Крім того, необхідно обґрунтувати доцільність вибору тієї чи іншої зачіски за базову, шляхом порівняння зачісок історичної епохи з зачісками, характерними для сучасної моди, з метою пошуку спільних елементів, конструктивних рішень, силуетів, форм тощо. Порівняння можна скласти у вигляді композиційного розбору однієї з найбільш характерних для бази зачіски. Вказати які саме елементи можуть бути стилізовані для майбутньої розробки.

Таким чином, слід довести, що вибрана базова модель зачіски є не тільки характерною для моди історичної епохи, а й може бути основою для розробки сучасної зачіски, тобто обґрунтувати правильність свого вибору композиційними засобами.

Базову модель історичної зачіски слід докладно описати, вказати на ті елементи, що будуть запозичені для створення нової сучасної зачіски (кількість сторінок р. 1.2. 6-8 аркушів). Розділ ілюструється малюнками історичної епохи (з них обов’язково 1 малюнок базової історичної зачіски) які розміщуються в Додатку Б, додатково малюнок дублюється на аркуші формату А3, та оформлюється в «паспарту», або рамку(без скла) (разом 3 малюнки історичних зачісок).

1.3. Розробка моделі зачіски (стрижки), відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя

Розробляти сучасну зачіску необхідно відповідно з базовою історичною зачіскою, призначенням сучасної зачіски згідно з темою ДП, сучасними напрямками в моделюванні, законами моделювання, а також з урахуванням індивідуальних особливостей людини, для якої моделюється зачіска (стрижка).

Спочатку необхідно провести аналогію базової історичні зачіски з сучасним напрямком в моделюванні, тобто довести актуальність деяких елементів історичної зачіски на сучасному етапі, дати рекомендації по використанню їх під час розробки нової моделі, “перекладаючи” на сучасну мову, чи залишаючи в початковому вигляді, але застосовуючи прогресивні методи і технологічні прийоми виконання сучасної зачіски.

Під час розробки моделі зачіски слід мати на увазі її призначення тобто розробляти нову зачіску необхідно з урахуванням вимог, що ставляться до тієї чи іншої групи зачісок.

Нова зачіскаповинна відповідати вимогам сучасної моди, тож необхідно конкретно вказати елементи, які включені в сучасну модель, і характеризують сучасний напрямок розвитку моди, відобразити нові технологічні прийоми виконання стрижки, довести сучасність і актуальність розробленої зачіски, прийнятність її для подальшого застосування, враховуючи знання набуті з моделювання зачісок.

Також слід враховувати особливості конкретної людини, для якої моделюється зачіска (стрижка), тобто тип обличчя, морфологічні особливості, зріст, будову тіла і при необхідності виконати корекцію недоліків за допомогою зачіски.

Якщо темою дипломного проекту передбачена розробка зачіски (стрижки) для певного типу обличчя, то зачіску необхідно виконувати на людині з таким же типом обличчя, щоб наочно показати практичну цінність розробленої моделі.

Докладний опис розробленої зачіски необхідно подати у вигляді композиційного розбору з аргументацією вибору того чи іншого елемента композиції, конструктивного рішення. Необхідно відмітити значення правильного об’єднання в єдине ціле всіх елементів зачіски (або стрижки), підпорядковуючи їх один одному з метою досягнення повної гармонії між собою, з метою цілковитого розкриття ідеї композиції розробленої моделі зачіски. Композиційний розбір виконується довільно у вигляді твору за встановленим композиційним планом. Обов’язково вказується «зміст» розробки, характер композиції, характеристики силуету, форми, текстури, ліній, акценту, нюансу, тип зачіски, пропорційне рішення, ритм, гармонія кольору, декоративне рішення, формостворення та ті.

Важливим етапом у розробці зачіски – є створення сучасного образу, що включає в себе вибір зачіски, сучасного макіяжу, аксесуарів (прикрас), одягу, взуття. Складовою частиною створення образу є розроблення і виконання візажу. В цьому розділі необхідно описати початкові дані моделі, обґрунтувати вибір кольорової гармоніі, матеріалів. А також дати рекомендації з вибору одягу, взуття, прикрас (оздоблень) згідно сучасних напрямків моди. Щодо теми ДП. 1 малюнок розробленої моделі зачіски, 1-2 малюнка візажу та технологічна карта виконання візажу в Додатку В. Якщо розроблена зачіска складна, пропонується зробити не один, а два її малюнки в різних ракурсах. Загальна кількість малюнків розділу 1.3. – 2-3 малюнків. Загальна кількість сторінок розділу 1.3. – 6 – 8 аркушів.

Розділ 2

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Дати опис організації праці в салоні-перукарні: естетика робочого місця майстра, культура обслуговування відвідувачів, вимоги до санітарії і гігієни. (2 – 3 аркуші)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1516

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!